Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 13. szám 1999
<< Vissza

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter
Dr. Sipos András

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Tartalom

Bevezető 3
   
Jelenidőben  
   
Képviselőtestületi mérleg 1994 -1998 6
Önkormányzati választások 1998 11
Kántor Zsolt: Csikók és bástyák (Vers) 21
Arcképcsarnok: Szarvas Város Képviselőtestülete 22
Dr. Reszkető Péter: Beszélgetés Konczos Éva festőművésszel 24
Szíjártó Péter: A nagyvirágú liliomfa 30
Hartay Csaba: A teremben (Vers) 32
   
Szarvas iparszerkezetének változása 1990-1998  
   
Dr. Búzás László: Adalékok Szarvas iparának történetéhez 34
A Vasipari Rt. (Szerk: Dr. Reszkető Péter) 40
Conata Gmk. (Roszik György) 43
Work-Metall Bt. (Martók István) 44
Szarvasgép Kft. (Kovács Lajos) 45
Körös-Reflex Bt. (Kiss János) 47
Szarvas-Holz Faipari Kft. (Lorászkó Károly) 48
Integrál Gmk. (Dr. Marjai Gyula) 49
Innoflex (Tóth Imre-Tóth Szabolcs) 51
Szarvasi Épker Kft. (Szerb Györgyné) 52
A Szirén (Kiszely Mihály) 53
A Plastolus (Szklenár Pál) 56
A Gallicoop (Erdélyi István) 58
A Szarvas Cipó Kft. (Hugyák János-Tóth Ferenc) 60
Gáling Kft. (Lestyán László) 61
A Szarvasi Serfőző Kft. (Ari János) 62
A Szarvasi ÁFÉSZ (Bődi Jánosné) 64
A XEROPRESS (Sípos Zoltán) 66
A KOMÉP Kft. (Mihály István) 68
Az Autócentrum Bt. (Bagi Antal) 71
Hanzó Ildikó: Album (Vers) 72
   
Múltunkat idézve  
   
Dr. Molitorisz Pál: Emlékezés Orosz Ivánra 74
Orosz Iván: Három napja esik már (Vers) 86
   
Nemzetiségeink életéből  
   
A Szlovák Önkormányzat 88
Blaskó Mihály: Egy szlovák ballada élete Szarvas-Kisszénáson 89
A Cigány Önkormányzat 92
Wuscher Anna: Egy szarvasi cigánykutató (Sáfár Sándor) 93
Rege a kosárkötő Ferkóról (Cigány népmese) 94
   
In memoriam  
   
Dr. Domán Imre (Dr. Molitorisz Pál) 101
Dr. Domán Imre: Visszaemlékezéseim (I. rész) 102
Dr. Molitorisz Pál: Emlékezés Ribárszky Pálra 106
Ribárszky Pál: Önéletírás 107
   
Szemle  
   
Dr. Szilvássy László: Helytörténeti ez meg az... (Molnár László) 114
Hartay Csaba új kötete (Dr. Kutas Ferenc) 116
Költő, aki tokajiként is szarvasi maradt: Blaskó Mihály (Dr.Kutas Ferenc) 118
Máté József: Szarvasiak az 1848-as szabadságharcban (Dr.Molitorisz Pál) 120
Egy tankönyv Szarvasról (Fekete Gabriella) 122
Demján Sándor: Szarvas első templomai és lelkészei (Dr. Kutas Ferenc) 123
Keserű Zsuzsa: Útravaló (Dr. Molitorisz Pál) 124
Hrabovszky Mihály: A változó magyar mezőgazdaság (Dr.Molitorisz Pál) 126
Szarvason történt 1998-ban (Petneházi Andrea) 128

A 13. szám munkatársai

Blaskó Mihály ny. középiskolai tanár
Dr. Búzás László ny. főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
Fekete Gabriella általános iskolai tanár, szaktanácsadó
Hanzó Ildikó tanítónő
Hartay Csaba főiskolai hallgató
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. hivatalvezető
Petneházi Andrea szerkesztő
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Szíjártó Péter arborétumi igazgató
Wuscher Anna ny. tanítónő

Az agrárszerkezet változásait bemutatta:

Besenczy Zoltán, Dobruczky Zsolt, Gyulavári András, Hartay János, Horváth Károly,
Koós Csaba, Lestyán G. Pál, Mester Károly, Misúr Pál, dr.Müller Ferenc, Nagy Gyula,
Rejtő József, dr.Sári László, Stafira Sándor, Szűcs József, Roszik György, Tatai László,
dr.Tóth Lászlóné, Váradi László.
A rovatot szerkesztette: dr.Marjai Gyula.

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Babák Mihály polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Dr. Demeter László főiskolai adjunktus, gazdasági szakértő
Dr. Gyalog Sándor alpolgármester, jogi szakértő
Sztrehovszki Zsuzsa ny. gimnáziumi tanár, könyvtáros, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

A szlovák nyelvű szövegek lektora: Dr. Lentvorszki Anna

Technikai munkatársak
Kugyela János, Liska Anikó, ifj. Lovász György,
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
üzemi munkafotók, archív fotók

A 15. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

A 13. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:
Aszódi Antal, Békésszentandrás, Dr. Búzás László, Szarvas, Cseh Zsuzsanna, Szarvas, Dékán Dóra, Szarvas, Fellerné Búzás Klára, Szarvas, Kalmár Eszter, Szeged, K. Szarka Judit, Szarvas, Kutas Béla, Szeged, Dr. Kutas Ferenc, Szarvas, Ifj. Kutas Ferenc, Szarvas, dr. Marjai Gyula, Szarvas, Dr. Molitorisz Pál, Szarvas, és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:
Szarvas Város Képviselőtestülete, Szlovák Önkormányzat, Cigány Önkormányzat,
Litauszki György, Szarvas.

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az akkori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


A reprodukciók Konczos Éva festőművész alkotásairól készültek.
Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 500 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023.
Megjelenik évente egy alkalommal, május hónapban.