Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 18. szám 2004
<< Vissza

Tartalom

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Jelenidőben  
   
Szarvas Város Baráti Körének kitüntetettjei (Szerkesztette: Dr. Kutas Ferenc) 4
Kálmán Attiláné: Az Arborétum növényei. A fekete nyár 8
Dr. Reszkető Péter: A gyapottól a lucernáig. Dr. Kovács Gábor életútja 10
Hartay Csaba: Véglegesség (Vers) 18
   
Iskolatörténet  
   
Bilibok Péterné dr.: Örökségünk, a szarvasi evangélikus pedagógusképzés 20
Dr. Krajcsovics János: A szakmunkások szakközépiskolájának története 27
Jani Erzsébet-Sándor Márta: A 2. Számú Általános Iskola története, 2. rész 35
Pappné Dankó Margit: A Pedagógus Nyugdíjas Klub 25 éve 49
† Lelkes Pál: A tanyai iskolák története 8. rész 53
   
Múltunkat idézve  
   
Dr. Molitorisz Pál: Séta a szarvasi evangélikus temetőkben 56
Blaskó Mihály: Az evangélikus szlovákok eredetéről 69
Merényi-Metzger Gábor: A DÉLIBÁB motorhajó a Körösökön 71
Dr. Molitorisz Pál: Borgulya Pál 74
Dr. Reszkető Péter: Volt egyszer egy szülőotthon Szarvason 90
Ecseri János: Nálam (Vers) 100
   
Szemle  
   
75 éves a szarvasi agrárszakoktatás (Dr. Gurzó Imre) 102
Diskurzus (Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona) 105
A Vajda Péter Gimnázium jubileumi emlékkönyve (Dr. Molitorisz Pál) 107
Amatőr vers- és prózaírók antológiája (Dr. Kutas Ferenc) 111
Szarvasi (szlovák) olvasókönyv (Dr. Kutas Ferenc) 114
Szenes János: Karácsony hídjai (Dr. Kutas Ferenc) 116
Cigány népmesék (Hegedűs Sándor) 118
Szarvas (Dr. Molitorisz Pál) 120
Dr. Szilvássy László: Család és közélet (Molnár László) 124
Kepenyesek a Kepenyesekről (Molnár László) 126
Hartay Csaba: Időviszony (Dr. Kutas Ferenc) 128
Tóth Pálné: Csodás találkozás (Dr. Kutas Ferenc) 130
Rácz Lajos: Parasztsors a XX. században (Dr. Molitorisz Pál) 132
Kossuth emlékülés (Dr. Reszkető Péter) 135
Blaskó Mihály: Nyelvzenei szépségek ... (A szerző ismertetője) 137
Szarvason történt 2003-ban (K. Szarka Judit) 140

A 18. szám munkatársai

† Bilibok Péterné dr. intézeti tanár
Blaskó Mihály ny. középiskolai tanár, költő
Ecseri János  
Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár
Hartay Csaba újságíró
Hegedűs Sándor újságíró
Jani Erzsébet általános iskolai tanár
Kálmán Attiláné a Szarvasi Arborétum munkatársa
Korim János ny. középiskolai tanár
Dr. Krajcsovics János középiskolai tanár
Dr. Kutas Ferenc gimnáziumi igazgató, szerkesztő
K. Szarka Judit középiskolai tanár
† Lelkes Pál tanító
Merényi-Metzger Gábor történész, könyvtáros
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. ig. hivatalvezető
Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona főiskolai tanár
Pappné Dankó Margit ny. tanítónő
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Sándor Márta általános iskolai tanár

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Babák Mihály polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Dr. Demeter László főiskolai adjunktus, gazdasági szakértő
Dr. Gyalog Sándor alpolgármester, jogi szakértő
Tusjak Lászlóné könyvtárigazgató, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Bohák Dóra, Liska Anikó
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
Bakula és Rácz., Dr. Kutas Ferenc,
Dr. Molitorisz Pál, Tatai László
archív fotók
Kékesi László grafikái

A 18. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal Szarvas, Aszódi Gabriella Szarvas, Fellerné Búzás Klára Szarvas,
K. Szarka Judit Szarvas, Kutas Béla Szeged, dr. Kutas Ferenc Szarvas, ifj. Kutas Ferenc Szarvas, dr. Marjai Gyula Szarvas, dr. Molitorisz Pál Szarvas, Regős Mátyás Szarvas,
dr. Reszkető Péter Szarvas, dr. Vető István Budapest és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:

Szarvas Város Képviselőtestülete, Cseh Pál Mezőhegyes, Litauszky György Szarvas.

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az egykori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."

Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Szarvasprint nyomdában 400 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023X.
Megjelenik minden évben egy alkalommal, május hónapban