Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 16. szám 2002
<< Vissza

Tartalom

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Előszó 3
   
Jelenidőben  
   
Dr. Kutas Ferenc: Országgyűlési képviselő-választások 2002 6
Árvai Pál: 200 éves a Vajda Péter Gimnázium 10
Dr. Kutas Ferenc: 50 éves a Vas-Fémipari Rt. 15
Szíjártó Péter: Az Arborétum növényei. Az orgona 25
Bencsik Antal: Változatok az ezredesre 27
"Gabriella": Kiterjedés 28
Dr. Kutas Ferenc: Egy ritka "szakma" pályaképe. Misur György nagykövet 31
Arcképcsarnok: A Szarvas Városért kitüntetettjei (Szerkesztette: Dr. Kutas Ferenc) 41
Kántor Zsolt: Jézus Krisztus Szarvason 42
   
Iskolatörténet  
   
Hovorkáné Hegedűs Hajnalka: Az 1. Számú Általános Iskola története 44
Dr. Kutas Ferenc: Egy elsüllyedt intézmény. A Napköziotthonok Igazgatósága 62
Lelkes Pál: A tanyai iskolák története 6. rész 68
   
Múltunkat idézve  
   
Dr. Reszkertő Péter: A szlovák népmozgások és hatásuk az Alföldön 75
Dr. Krajcsovics János: Országgyűlési választás 1931-ben 85
Dr. Molitorisz Pál: Képviselőportrék: Dr. Tóth Pál 88
Dr. Domán Imre: Életem 4. rész 95
Korim János: Az Örménykúti és Kardos földrajzi nevei 1. rész 101
   
In memoriam  
   
Zsáky István (Dr. Búzás László) 109
   
Szemle  
   
Az idegen irány. Hartay Csaba új versei (Dr. Kutas Ferenc) 112
Kiaszínezett hiányok. Hartay Csaba versei (Dr. Balázs Géza) 114
Blaskó Mihály: Búcsű a XX. századtól (Versek Dr. Molitorisz Pál) 117
Blaskó Mihály: A gyönyörű novemberek (Dr. Zimányi Árpád) 120
Dobrotka Pál: Szarvasi képeskönyv (Dr. Grin Igor) 122
Dr. Lovász György: Fejezetek Szarvas kulturális életéből (Molnár László) 125
Dr. Szilvássy László: A Bolza család krónikája (Molnár László) 127
Máté József: Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza (Dr. Molitorisz Pál) 129
Köhler Mihály: A szarvasi gazdászélet hagyományai (Dr. Reszkető Péter) 131
50 éves a Vas-Fémipari Rt. (Dr. Molitorisz Pál) 133
Szarvason történt 2001-ben (Aszódi Gabriella) 135

A 16. szám munkatársai

Árvai Pál ny. gimnáziumi igazgató
Aszódi Gabriella középiskolai tanár
Dr. habil. Balázs Géza egyetemi docens, nyelvész, néprajzkutató
Bencsik Antal amatőr író
Blaskó Mihály ny. középiskolai tanár, költő
Dr. Búzás László ny. főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
† Dr. Domán Imre  
"Gabriella" amatőr költő
Dr. Grin Igor múzeumigazgató
Hartay Csaba egyetemi hallgató
Hovorkáné Hegedűs Hajnalka ált. iskolai tanár
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő, költő
Korim János ny. középiskolai tanár
Dr. Krajcsovics János középiskolai tanár
Dr. Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
† Lelkes Pál  
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. hivatalvezető
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Szíjártó Péter a Szarvasi Arborétum igazgatója
Dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár

Szakmai lektorok

Molnár Lászlóné ny. ált. isk. igazgató
Szabó Jánosné ny. intézményvezető
Szakál János vezérigazgató
Szvák Jánosné ny. egyházgondnok
Dr. Tóth Lajosné ny. intézményi igazgató

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Babák Mihály polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Dr. Demeter László főiskolai adjunktus, gazdasági szakértő
Dr. Gyalog Sándor alpolgármester, jogi szakértő
Tusjak Lászlóné könyvtárigazgató, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Liska Anikó,
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
archív fotók

A 14. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal, Békésszentandrás, Aszódi Gabriella Szarvas, Fellerné Búzás Klára Szarvas, K. Szarka Judit Szarvas, Kutas Béla Szeged, Kutas Éva Szarvas, dr. Kutas Ferenc Szarvas, ifj. Kutas Ferenc Szarvas, dr. Marjai Gyula Szarvas, dr. Molitorisz Pál Szarvas, Petneházi Andrea Szarvas, Regős Mátyás Szarvas, dr. Reszkető Péter Szarvas és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:

Szarvas Város Képviselőtestülete, Cseh Pál Mezőhegyes, Litauszky György Szarvas.

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az egykori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."

Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 500 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023X.
Megjelenik minden évben egy alkalommal, május hónapban.