Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 12. szám 1998
<< Vissza

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter
Dr. Sipos András

Szerkesztőségi munkatárs
Dr. Reszkető Péter

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Tartalom

Bevezető 2
   
Jelenidőben  
   
150 éve történt (Dr.Kutas Ferenc) 6
Hanzó Ildikó: Az évszakok kútjainak múzeumában (Vers) 10
Dr.Kutas Ferenc: Bessenyei Antal negyedszázada 11
Arcképcsarnok: Képviselőjelöltek - 1998 21
   
A mezőgazdaság birtokszerkezetének változása, 1990 - 1998  
   
Dr.Búzás László: Földosztás Szarvason 24
Gyulavári András: Tulajdon- és birtokviszonyok alakulása 27
Stafira Sándor: A Stabák Agroline KFT. 31
Horváth Károly: A Szarvasi Agrár RT. 33
Roszik György: A MOROKO Farm KFT. 38
Szűcs József: A Szarvasi Agro - Alcsired KFT 43
Dr.Sári László: Az Öntözési Kutató Intézet 46
Misúr Pál: Misa Farm BT 48
Hartay János: A Laktárius KFT 50
Tatai László: A Geomark KFT 54
Váradi László: Az Akvapark Egyesület 60
Dr.Müller Ferenc - Váradi László: Földhasznosítás és talajjavítás 66
Rejtő József: A Rózsási KFT 71
Lestyán G. Pál: A Hilesz - Farm BT 71
Kovács Csaba: A Tessedik Szolgáltató Szövetkezet 72
Mester Károly: Goldfood KFT 73
Nagy Gyula: A Sacitun KFT 74
Besenczy Zoltán: Az Art - Farm BT 75
Dobruczky Zsolt: A "Kovács - Dobruczky" Farm KFT 76
Dr.Tóth Sándorné: A "Szarvasi Medicago" BT 77
   
Múltunkat idézve  
   
Dr.Molitorisz Pál: A Szőrhalmi Legeltetési Társulat története 79
Szőnyi Sándor: Adatok a Réthy család ecetgyárának történetéhez 92
   
Nemzetiségeink életéből  
   
Mótyán Tibor: A Szarvasi Szlovák Önkormányzat 96
Pusztai József: A Szarvasi Cigány Önkormányzat 98
Dr. Lentvorszki Anna: Nemzetiségek együttélése Szarvason 100
Blaskó Mihály: Szlovákok (Vers) 110
   
In memoriam  
   
Varga László (Molnár László) 111
Székács Sámuel (Demján Sándor) 112
Nusi néni végleg hazajön - Anna Ilowski (Dr.Kutas Ferenc) 114
A múzeum volt az élete - Dr.Palov József (Dr.Kutas Ferenc) 115
   
Szemle  
   
Kántor Zsolt: Félregombolt égbolt (Kiss Ottó) 118
Kántor Zsolt: Szövegfonatok (Vers) 119
Milyen is a Főzőcske? (Dr.Kutas Ferenc) 120
Placskó István: Templomi beszéd (Dr.Kutas Ferenc) 121
Hartay Csaba: Vakuljon meg az árnyék (Kovács György) 123
Hartay Csaba: A vers csöndje (Vers) 124
Szarvason történt 1997-ban (Petneházi Andrea) 125

A 12. szám munkatársai

Blaskó Mihály ny. középiskolai tanár
Dr.Búzás László ny. főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
Demján Sándor segédlelkész
Hanzó Ildikó tanítónő
Hartay Csaba főiskolai hallgató
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő
Keserű Zsuzsa újságíró
Kiss Ottó újságíró
Kovács György újságíró
Dr.Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
Dr.Lentvorszki Anna tanszékvezető főiskolai docens
Dr.Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár Béla gimnáziumi igazgatóhelyettes
Molnár László ny. hivatalvezető
Mótyán Tibor a Szlovák Önkormányzat elnöke
Pusztai József a Cigány Önkormányzat elnöke
Petneházi Andrea szerkesztő
Szőnyi Sándor ny. középiskolai tanár

Az agrárszerkezet változásait bemutatta:
Besenczy Zoltán, Dobruczky Zsolt, Gyulavári András, Hartay János, Horváth Károly,
Koós Csaba, Lestyán G. Pál, Mester Károly, Misúr Pál, dr.Müller Ferenc, Nagy Gyula,
Rejtő József, dr.Sári László, Stafira Sándor, Szűcs József, Roszik György, Tatai László,
dr.Tóth Lászlóné, Váradi László.
A rovatot szerkesztette: dr.Marjai Gyula.

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Dr.Demeter László polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr.Kutas Ferenc tanár, a Kuratórium ügyvezetője
Dr.Gyalog Sándor vállalkozó, jogi szakértő
Sztrehovszki Zsuzsa ny. gimnáziumi tanár, könyvtáros, jegyzőkönyvvezető
† Dr.Palov József ny. múzeumigazgató, szakmai tanácsadó

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Kugyela János, Kutas Gabriella, ifj.Lovász György, Zolván Zita

Fotó
Benkő László, archív fotók

A 12. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal, Békésszentandrás, Dr.Búzás László, Szarvas, Cseh Pál, Mezőhegyes, Cseh Zsuzsanna, Szarvas, Fellerné Búzás Klára, Szarvas, Kalmár Eszter, Szeged, K.Szarka Judit, Szarvas, Kutas Béla, Szeged, Dr.Kutas Ferenc, Szarvas, Ifj.Kutas Ferenc, Szarvas, Dr.Molitorisz Pál, Szarvas, Pálffy Ferenc, Veszprém, Vaskor Pál, Szarvas, Dr.Vető István, Budapest, és még néhányan, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, a Szarvasi Szlovák Önkormányzat, a Szarvasi Cigány Önkormányzat, Szarvas Város Képviselőtestülete, Litauszki György, Szarvas.
† Anna Ilowski, Hobart (Ausztrália)

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az akkori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


A reprodukciók Bessenyei Antal festőművész alkotásairól készültek.
Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: dr.Demeter László.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 500 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023.
Megjelenik évente egy alkalommal, május hónapban.