Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 15. szám 2001
<< Vissza

Tartalom

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter
Dr. Sipos András

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Bevezető 3
   
Jelenidőben  
   
Dr. Reszkető Péter: A Szirén fél évszázada 6
Kántor Zsolt: Jézus Krisztus Szarvason (Vers) 15
Kálmán Attiláné: A gyalogakác (Az Arborétum növényei) 16
Dr. Búzás László: Szarvasiak Izraelben 18
Szőnyi Sándor: A sárkányrepülés története 30
Dr. Kutas Ferenc: A Köröstől a Körösig. Orosz György életútja 37
Arcképcsarnok: A Szarvas Városért-emlékérem kitüntetettjei 2000-2001 50
   
A szarvasi iskolák története  
   
Dankó Pál-Frankó Pálné: A Szlovák Iskola története 56
A Szlovák Iskola és Kollégium igazgatóinak arcképcsarnoka 64
Lelkes Pál: A szarvasi tanyasi iskolák története, 5. rész 66
   
Múltunkat idézve  
   
Dr. Molitorisz Pál: Adatok a szarvasi nyomdák történetéhez 73
Máté József: 1848-as honvéd- és nemzetőrsírok a szarvasi temetőkben 85
Roszik Zoltán: A szarvasi III-as számú artézikút-társaság története 91
Dr. Domán Imre: Visszaemlékezéseim III. rész 95
   
In memoriam  
   
Székely László (Dr. Kutas Ferenc) 100
Az utolsó út; Szőnyi Sándor (Dr. Kutas Ferenc) 102
Folytán halálára (A Szlovák Iskola tantestülete) 105
Fasang Árpád emlékére (D. Kiss Sándor) 107
Bessenyei Antal (Dr. Kutas Ferenc) 108
   
Szemle  
   
Blaskó Mihály: A čo novo na Kišsénáši? (Sass Ervin) 110
Blaskó Mihály:Sövény (Vers) 111
Körös-szög; Szerk.: Kőváry E. Péter (Dr. Molitorisz Pál) 112
Dr. Szilvássy László: Viselkedjünk! (Molnár László) 114
Dr. Szilvássy László: Viselkedjünk! (Részlet) 115
Dr. Szilvássy-Vermes: Jókai Mór (Molnár László) 116
Dr. Szilvássy-Vermes: Jókai Mór (Részlet) 117
Ki kicsoda? Szarvas 1990-2000 (Dr. Kutas Ferenc) 118
Ki kicsoda? Szarvas 1990-2000 (Részlet) 119
Közelítés Kántor Zsolt újabb verseihez (Sass Ervin) 120
Kántor Zsolt: Apa és fia (Vers) 121
Blaskó Mihály: Emlékeim aranyos öregekről (Dr. Kutas Ferenc ) 122
Szarvason történt 2000-ben (Petneházi Andrea) 124
Témajegyzék (Szarvasi Krónika 11-15. sz. Szerk.: Dr. Marjai Gyula) 128
Szerzői névmutató (Szarvasi Krónika 11-15. sz. Szerk.: Dr. Búzás László) 132
Névmutató (Szarvasi Krónika 11-15. sz.) 133
Hibajegyzék 146

A 15. szám munkatársai

Blaskó Mihály ny. tanár, költő
Dr. Búzás László ny. tanszékvezető főiskolai tanár
Dankó Pál ny. ált. iskolai tanár
D. Kiss Sándor ny.ált. isk. tanár
† Dr. Domán Imre  
Frankó Pálné ált. iskolai igazgatóhelyettes
Kálmán Attiláné arborétumi munkatárs
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő, költő
Dr. Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
† Lelkes Pál  
Máté József gondnok
Dr. Marjai Gyula ny. intézeti igazgató
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. hivatalvezető
Petneházi Andrea szerkesztő, intézményvezető
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Roszik Zoltán mb. múzeumigazgató
Sass Ervin újságíró, költő
† Szőnyi Sándor ny. középiskolai tanár

A névmutató szerkesztésében közreműködtek

Besenczy Máté, Fábián Éva, Józsa Alexandra, Juhász Edit, Radics Anna, Roszik Tímea,
Szilágyi Csaba, Tusjak Ágnes, Vida Anna gimnáziumi tanulók.

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Babák Mihály polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Dr. Demeter László főiskolai adjunktus, gazdasági szakértő
Dr. Gyalog Sándor alpolgármester, jogi szakértő
Sztrehovszki Zsuzsa ny. gimnáziumi tanár, könyvtáros, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Kugyela János, Liska Anikó,
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
archív fotók
Dr. Domán Imre felvételei

A 15. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal Szarvas, Aszódi Gabriella Szarvas, Fellerné Búzás Klára Szarvas, Kalmár Eszter Szeged, K. Szarka Judit Szarvas, Kutas Béla Szeged, dr. Kutas Ferenc Szarvas, ifj. Kutas Ferenc Szarvas, dr. Marjai Gyula Szarvas, dr. Molitorisz Pál Szarvas, Petneházi Andrea Szarvas, Regős Mátyás Szarvas, dr. Reszkető Péter Szarvas és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:
Szarvas Város Képviselőtestülete, Litauszky György Szarvas..

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az akkori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 500 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023X.
Megjelenik évente egy alkalommal, május hónapban.