Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 14. szám 2000
<< Vissza

Tartalom

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter
Dr. Sipos András

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Bevezető 3
   
Jelenidőben  
   
Dr. Reszkető Péter: Millennium 6
Szarvas város millenniumi programja, 2000 7
Szíjártó Péter: Aranyvessző 8
Dr. Kutas Ferenc: Ötven év - egy üzem. Székely László 10
Kántor Zsolt: Itt vagyok 22
Fejezetek a szarvasi kézilabdajáték történetéből  
Gulyás Mihály - Molnár László - Nyári Mihály: Szarvas kézilabdasportjáról 24
Hartay Csaba: Nincs víz 62
   
Múltunkat idézve  
   
A Tessedik család három nemzedéke:  
Kovács Pál: Tessedik Sámuel (1710-1749) 64
Dr. Kutas Ferenc: Tessedik Sámuel (1742-1820) 66
Lúczi András: Tessedik Ferenc emlékezete (1800-1844) 68
Dr. Molitorisz Pál: Képviselők a szarvasi választókerületből 72
Tepliczky János: A Kákai legeltetési Társulat története 81
Dr. Domán Imre: Visszaemlékezéseim (II. rész) 85
Szőnyi Sándor: A tekejáték (kugli) Szarvason 89
Szabó János: A méhészkedés Szarvason 93
Bohnyát Zsuzsanna: Kertész legyen, aki boldogságra vágyik 95
   
In memoriam  
   
Dr. Búzás László: Dr. Tóth Lajos élete és munkássága 98
   
Szemle  
   
Kántor Zsolt: Szövegfonatok (Kiss Ottó) 110
Hanzó Ildikó: Pacsirta utca 10 (Sass Ervin) 111
Ozveny času; Szerk.: Frankó Pálné (Dr. Kutas Ferenc) 113
Dr. Kutas Ferenc: Fejezetek Vajda Péter életéből (Dr.Molitorisz Pál) 114
Dr. Tamási Mátyásné: Muzsikáló fohászok (Dr. Kutas Ferenc) 116
Dr. Szilvássy László: Szarvas a rendszerváltás éveiben (Molnár László) 117
Dr. Szilvássy László: Gróf Bolza Pál és kastélya (Molnár László) 119
Darida Sámuel: Életem története (Dr. Kutas Ferenc) 121
Szarvasi Méhész Baráti Kör. Szerk.: Mótyán Tibor (Petneházi Andrea) 122
Tessedik S. Kertbarát Kör. Szerk.: dr. Bakos János (Dr. Kutas Ferenc) 123
Szenes János: Csillaglét (Dr. Kutas Ferenc) 124
Szarvason történt 1999-ben (Aszódi Gabriella) 125

A 14. szám munkatársai

Aszódi Gabriella középiskolai tanár
Bohnyát Zsuzsanna ny. általános iskolai tanár
Dr. Búzás László ny. főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
† Dr. Domán Imre  
Gulyás Mihály ny. tisztviselő
Hanzó Ildikó tanítónő
Hartay Csaba egyetemi hallgató
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő
Kiss Ottó újságíró, költő
Kovács Pál ny. lelkész
Dr. Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
Lúczi András egyetemi hallgató
Dr. Marjai Gyula ny. intézeti igazgató
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. hivatalvezető
Nyári Mihály ny. tisztviselő
Petneházi Andrea újságíró, szerkesztő
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Sass Ervin újságíró, költő
Szabó János ny. iskolaigazgató
Szenes János újságíró, szerkesztő
Szíjártó Péter arborétumi igazgató
Szőnyi Sándor ny. középiskolai tanár
† Tepliczki János  

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Babák Mihály polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Dr. Demeter László főiskolai adjunktus, gazdasági szakértő
Dr. Gyalog Sándor alpolgármester, jogi szakértő
Sztrehovszki Zsuzsa ny. gimnáziumi tanár, könyvtáros, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Kugyela János, Liska Anikó, Tóthné Jansik Erzsébet,
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
B&B fotó

A 14. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal, Békésszentandrás, Aszódi Gabriella Szarvas, Fellerné Búzás Klára Szarvas, Kalmár Eszter Szeged, K. Szarka Judit Szarvas, Kutas Béla Szeged, dr. Kutas Ferenc Szarvas, ifj. Kutas Ferenc Szarvas, dr. Marjai Gyula Szarvas, dr. Molitorisz Pál Szarvas, Petneházi Andrea Szarvas, Pálffy Ferencné Veszprém, dr. Reszkető Péter Szarvas, Tóth László Szarvas, Tóthné Jansik Erzsébet Szarvas és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:
Szarvas Város Képviselőtestülete, Litauszky György Szarvas..

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az akkori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 600 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023.
Megjelenik évente egy alkalommal, május hónapban.