Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 11. szám 1997
<< Vissza

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter
Dr. Sipos András

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Tartalom

Bevezető 2
   
Jelenidőben  
   
Sztrehovszki Zsuzsa: A Sylvester-bibliafordítás 6
Hanzó Ildikó: Halok, hullok, ájulok 8
Szíjártó Péter: Az Arborétum növényei: Japán juhar 10
Kántor Zsolt: A szégyenlős exhibicionista 12
Dr.Kutas Ferenc: A természetbe vissza lehet menekülni. Borgulya András 13
   
A szarvasi egyházközségek története  
   
Demján Sándor: Történelmi pillanatok a Szarvasi Ev. Egyházközség múltjából 22
Pálfi István: A Szarvasi Újtemplomi Evangélikus Egyházközség története 34
Czipri Éva: Ellesni 43
Fellerné Búzás Klára: A katolikus templom építésének és fejlesztésének története 44
Réthy István: Mozaikképek a szarvasi római katolikus egyház történetéből 47
A Szarvasi Református Egyházközség rövid története (Presbitérium). 55
Hartay Csaba: Hangulat 66
Dr.Molitorisz Pál: A szarvasi zsidó hitközségek története 67
A Szarvasi Baptista Gyülekezet története (Baptista Hírnök) 77
Arcképcsarnok: A szarvasi gyülekezetek igehirdetői (Szerk:Dr.Kutas Ferenc) 80
Itámár Jáoz-Keszt: Hallgatások 82
   
Múltunkat idézve  
   
Szőnyi Sándor: Adatok Szarvas gépi meghajtású malmainak történetéhez 84
Dr.Molitorisz Pál: Adatok és következtetések régi szarvasi házakról 90
Molnár László: Megjegyzések A forradalom Szarvason c. tanulmányhoz 101
   
Nemzetiségeink életéből  
   
Blaskó Mihály és versei 108
Dr.Valent Júlia: Jan Cobrda 113
In memoriam: Pálfi István 116
   
Szemle  
   
Kántor Zsolt: Ellenelégia (Határ Győző) 120
Hartay Csaba: Vakuljon meg az árnyék (Dr.Kutas Ferenc) 122
Dr.Szilvássy László: Történelmi mozaik II. 1825-1919 (Dr.Molitorisz Pál) 124
Kutas Ferenc: Emberközelben 126
Szarvason történt 1996-ban (Petneházi Andrea) 128

A 11. szám munkatársai

Blaskó Mihály ny. középiskolai tanár ny. középiskolai tanár
Dr.Búzás László ny. főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
† Czipri Éva költő
Dr.Demeter László polgármester
Fellerné Búzás Klára főiskolai tanársegéd
Hanzó Ildikó tanítónő
Határ Győző író
Hartay Csaba tanuló
Kántor Zsolt kiadói igazgató, szerkesztő
Dr.Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
Dr.Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár József baptista lelkész
Molnár László ny. hivatalvezető
† Pálfi István ev. lelkész
Pentaller Attila református lelkész
Petneházi Andrea szerkesztő
Réthy István plébános
Szíjártó Péter arborétumi főkertész
Szőnyi Sándor ny. középiskolai tanár
Sztrehovszki Zsuzsa ny. középiskolai tanár, könyvtáros
Dr.Valent Júlia ny. óvónőképző intézeti tanár
   

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Dr.Demeter László polgármester, a Kuratórium elnöke
Dr.Kutas Ferenc tanár, a Kuratórium ügyvezetője
Dr.Gyalog Sándor vállalkozó, jogi szakértő
Dr.Palov József ny. múzeumigazgató, szakmai tanácsadó
Sztrehovszki Zsuzsa ny. gimnáziumi tanár, könyvtáros, jegyzőkönyvvezető

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Kelemen Éva, Kutas Gabriella, ifj.Lovász György

Fotó
Benkő László, archív fotók

A 11. szám költségeihez hozzájárultak:

Szarvas Város Képviselőtestülete
Ilowsky, Anna, ny. óvónő, Ausztrália; Hartay János vállalkozó, Szarvas; dr.Juhász Irén múzeumigazgató, Szarvas; Litauszky György ny. technikus, Szarvas

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az akkori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


A reprodukciók Bessenyei Antal festőművész alkotásairól készültek.
Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: dr.Demeter László.
Készült Szarvason a Fazekas és Fiai nyomdájában 500 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023.
Megjelenik évente egy alkalommal, május hónapban.