A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Takács Ferenc dr.Takács Ferenc dr. (Gyula, 1943. ápr. 26.) ny. ideg- és el- megyógyász szakorvos. Szülei: T. Ferenc, Szilágyi Erzsé- bet. Felesége: Rotyis Erzsébet rendelőintézeti asszisztens és pszichopedagógus. Gyermeke: T. Edit. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Gyula, 1957; Erkel F. Gimn., Gyula, 1961; SZOTE, 1967, orvos; 1973, neurológus szakorvos; 1974, pszichiáter szakorvos. Pályája: 1967–1975-ig a Gyulai Megyei Kórház II. Sz. Ideg- és Pszichiátriai Osztályán se- gédorvos, majd alorvos. 1975-ben Szarvason, az újonnan szervezett pszichiátriai gondozó vezető főorvosa lett, csatoltan idegszakrendelés működtetésével. 1975– 2008-ig, nyugállományba vonulásáig, a neurológiai és pszichiátriai szakellátást közel 33 éven át végezte Szarvas város és vonzáskörzetének közel 51 000 össz- lakosságára kiterjedően. Kettős szakorvosi munkaköre mellett 1979–81-ig az EGYI általános igazgatóhelyettese, majd 1982–1988-ig igazgató-főorvosa is volt, s időközben két alkalommal városi főorvosként is közreműködött. Kitün- tetései: Kiváló Munkáért, 1987. Kedvtelése: Az ezoterikus tanok, a keleti or- voslás és a természetgyógyászat elméleti vonatkozásainak tanulmányozása.
Takács MiklósTakács Miklós (Szarvas, 1952. aug. 1.) elnök- vezérigazgató. Szülei: T. Mihály, Csi csely Judit. Gyerme- kei: T. Aliz Dóra, T. Viktória Eszter. Iskolái: Ált. Iskola, Komádi, Nyíregyháza, 1966; Kossuth L. Szk., Nyíregyhá- za, 1970, gépjármű villamosság-szerelő; Repülőgép szerelő Szakmunkásképző Iskola, Kaposújlak, 1971, repülőgép- szerelő; Mg. Főiskola, Nyíregyháza, 1975, mg. gépész- technikus; MÜM 208. Sz. Szakmunkásképző, Nyíregyhá- za, 1976, repülőgép-szerelő techni kus; Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2004, repülőgépész-mérnök. Pályája: 1971–87-ig a MÉM Repülőgépes Szol- gálatnál repülőgép-szerelő, majd műszaki vezető he lyettes. 1987–89-ig a MÉM Budaörsi Bázisán a térképész repülőszolgálat repülőgép-technikusa. 1989-90- ben a Budaörsi repülőtér pk. műszaki helyettese. 1990–93-ig a NAVA Airstransport Kft. műszaki igazgatója. 1993-tól az AERO TECHNIKA Zrt. elnök -vezérigazgatója. 1975–90-ig a magyar műrepülő válogatott technikusa, műszaki csoportvezetője; 1976–86-ig az AEROTRIGA műrepülő kötelék mű- szaki vezetője. 2000–2007-ig Szarvas Város Baráti Köre elnök ségének tagja, Budapesti Csoportjának elnöke. A Szarvasi Víziszínpad megszervezője és tá- mogatója (2002–2007). Írásai: Társszerzője a Műrepü lés (1984) c. könyvnek; felelős szerkesztője és kiadója a SZARVAS (2005) c. albumnak; főszerkesztőjeés kiadója a Gépmadarak a szabolcsi égen c. trilógiának (2005). Kitüntetései: a MÉM Mg. Kiváló Dolgozója, 1985; Szarvas Kultúrájáért Emlékplakett, 2006; I. oszt. Honvédelmi Érdemérem, 2007; 19. sz. Bolyai János Hadmérnök Emlék- szobor, 2007; Az Év Embere Szarvason, 2008. Kedvtelései: repülés, hadtörté- net, haditechnika, olvasás, utazás.
Takácsné dr. Hájos MáriaTakácsné dr. Hájos Mária (Jászberény, 1961. aug. 28.) főiskolai tanár. Szülei: H. Pál, Vidra Mária. Férje: T. Ró- bert, szőlész-borász. Gyermekei: T. Tímea, T. Tamás. Is- kolái: Tanítóképző Int. Gyak. Ált. Iskola, Jászberény, 1975; Lehel Vezér Gimn., Jászberény, 1979; Plov div. Va- szil Kolarov Egyetem, Szőlész-kertész Kara (Bulgária) 1984, szőlész-kertészmérnök; GATE, 1990, genetika szak- mérnök; 1992, egyetemi doktor; 1994, a mg. tu do mány kandidátusa; 2003, habilitáció. Pályája: 1984-ben a Bala tonboglári Mg. Kom- binátban gyakornok a Szőlő-tápanyaggazdálkodási Csoportban. 1985–1994-ig tudományos munkatársként dolgozik a kecskeméti Zöldségtermesztési Kutató Intézetben. 1994-től a DATE MVKFK Kertészeti Tanszéken dolgozik: először tud. főmunkatárs, docens, majd főiskolai tanár. 2000-től a Kertészeti Tanszék megbízott, majd kinevezett vezetője. 2006-tól 2009-ig a TSF MVKFK, majd a SZIE VKFK dékánja. Kutatási területe: 1985-1994 között gyökérzöldségek nemesítése és fajtafenntartása. Egy sárgarépa- és két céklafajta nemesítője. Vizsgálta a cékla színanyag és nitrát felhalmozódásának alakulását a termesz- tés, valamint a nitrát- és a geozmin-tartalom változását a feldolgozás során. Kidolgozta a nitrát-reduktáz enzim aktivitását vizsgáló mérési metodikát. Mér- te a gyökérzöldségfélék kalcium- és magnézium tartalmát, a Mg-lombtrágyá- zás hozamnövelő hatását, és a cékla genotípusok bioaktív anyagait. Írásai: 183 tudományos cikket, tanulmányt, közleményt írt. Kitüntetései: MTA Szegedi Területi Bizottsága emléklap, 1998; Bolyai ösztöndíj, 2003; TSF-díj, 2004; Mestertanár cím, 2007. Kedvtelései: kirándulás, zenehallgatás, vízi sportok.
Tamási Mátyásné (dr.-né)Tamási Mátyásné (dr.-né) Kalavszky Olga (Székesfe- hérvár, 1925–2008) ny. orgonista. Szülei: K. Kálmán, Szenovitz Olga. Iskolái: Középiskola, Budapest, 1943; Kántorképző, Budapest, 1950. Pályája: 1950-től Buda- pesten orgonista, 1957–1992-ig Szarvason az Ótemplom orgonistája. Közreműködött az orgona felújításában. A Szarvasi Bélyeggyűjtő Kör vezetője volt. Írásai: Feldol- gozta a szarvasi Ótemplom történetét; Muzsikáló fohá- szok címmel adta közre önéletírását (Szarvas, 1999).
Tatai LászlóTatai László (Heves, 1963. szept. 20.) újságíró. Szülei: T. László, Horváth Erzsébet. Felesége: Keserű Zsuzsa újságíró. Gyermekei: T. Nóra, T. Márton. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Heves, 1978; Kvassay Jenő Szakközépiskola, Bp., 1982, középfokú út- hídépítő. Pályája: A Fővárosi II. Sz. Építőipari Vállalat építész-technikusaként kezdte pályáját 1982-ben. 1988–1989-ig a Téglási Általános Is- kolában tanított. 1990–93-ig a KLTE könyvtárában zeneműtáros. 1994–98-ig a Szavas és Vidéke, 1995-től 1999-ig a Békés Me- gyei Nap tudósítója. 1999–2001-ig a Szóról szóra c. helyi televíziós közéleti magazin felelős szerkesztője. 2001 októbere óta vállalkozóként a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap felelős szerkesztője. 2008-ban alapította a Digitális Kalamáris kiadó és gyorsnyomdát. A Digitális Kalamáris kiadásá- ban 2010-ig megjelent kötetek: Szarvasi Kockázatos, avagy egy város köz- élete karikatúrák tükrében (1986–2008); Molnár Béla madártani dolgozatai; Dr. Molitorisz Pál: Mert Lőwy Ember és poéta volt; Orosz Iván: Kis történe- tek egy nagy faluból/Közhírré tétetik – szarvasi történetek; Lőwy Árpád ösz- szes költeménye. Írásai: Társszerzője a Millecentenáriumi Kalauz (Bcs. 1996), a Sikertörténet (Bcs., 1999), az Iskolafüzet (Bcs., 1999), a Békés Me- gye Kézikönyve, a Körös-szögi Kistérség (Bcs., 2000) c. kiadványoknak. Írásai teljes nevén és T.L. szignóval jelennek meg.
Terhes TiborTerhes Tibor (Gyula, 1965. szept. 8.) műszakvezető. Szülei: T. István, Szikra Anna. Felesége: Hajdú Hajnalka gyógytestnevelő. Gyermekei: T. Zsanett, T. Tibor, T. Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Mező- gazdasági Szk., Törökszentmiklós, 1984, állategészség- ügyi képesítés; Szolnok, 1988, inszeminátori szakképesí- tés. Pályája: Az Agrár Zrt. örménykúti szarvasmarha-te- lepének műszakvezetője. Vállalkozásban csülökápoló. Sporttevékenysége: 1980-ban labdarúgásban országos serdülő válogatott kerettag. 1981-ben tízpróbában országos serdülő bajnokságon I. helyezett. 1983-tól a Szolnoki MÁV MTE igazolt atlétája. 1984-ben az ifjúsági tízpróba bajnokság ezüstérmese, 1985-ben a junior korosztály aranyérmese. Tizen- egyszeres korosztályos magyar válogatott. 1983–1986-ig többszörös orszá- gos középiskolai bajnok atlétikában. 1986-ban 110 méteres gátfutásban or- szágos hadsereg bajnok. Kedvtelései: sportolás, kirándulás, horgászat.
Terhes TibornéTerhes Tiborné Hajdú Hajnalka (Szarvas, 1971. febr. 26.) gyógytestnevelő. Szülei: H. Pál, Sebjan Farkas Zsuzsanna. Férje: Terhes Tibor műszakvezető. Gyermekei: T. Zsanett, T. Tibor, T. Anna. Iskolái: 2. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1985; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1989; Banki ügyintéző, Bcs., 1991; TSF, Szar- vas, 2001, óvodapedagógus; 2005, gyógytestnevelés pe- dagógus. Pályája: A Szarvas és Vidéke Takarékszövet- kezet Csabacsűd–Kardos–Örménykút kirendeltség-veze- tője. 2006-tól a Körös-szögi Kistérség Humán Szolgálta- tó Központjának foglalkoztatásában gyógytestnevelő. Sporttevékenysége: 1982–1997-ig a Szarvasi Szirén SE és a Szarvasi Női Kézilabda Klub korosztályos, NB II-es és NB I. B-s csapatainak tagja. Kedv- telései: sport, kirándulás.
Tessedik SámuelTessedik Sámuel (*Tótgyörk, később Alberti, ma Albertirsa, 1742. ápr. 20., †Szarvas, 1820. dec. 27.) gaz- dasági, pedagógiai és ev. egyházi író, ev. lelkész. Po- zsonyban, Sárospatakon, 1760-tól a debreceni ref. kollé- giumban, 1761-től ismét Pozsonyban tanult. 1763–65-ig az erlangeni egyetem hallgatója, közben felkereste a jé- nai, a lipcsei, a hallei és a berlini egyetemeket is. 1765-től Pozsonyban nevelő, majd Cserhátsurányban pap. 1767- től Szarvason másod-, 1769-től első lelkész volt. Látva a lakosság elmaradott- ságát, célul tűzte ki a szarvasi jobbágyság szellemi és anyagi felemelését. Templomot (1788), iskolát (1791) épített, gazdasági és pedagógiai tárgyú mű- veket írt. Szarvasi vonatkozásban legjelentősebb a Szarvasi nevezetességek c. munkája (1938) és az Önéletírása (1873). 1780-ban gazdasági iskolát alapí- tott, ahol az elméleti képzést gyakorlati munkával kapcsolta össze. Meghono- sított több, Szarvason korábban ismeretlen takarmány- és ipari növényt, gyü- mölcsfát; szorgalmazta a mezőgazdaság korszerűsítését, a település rendezé- sét. Figyelme kiterjedt az egészséges életmódra nevelésre, sürgette az árva- és a szegényügy megoldását. Reformtevékenysége gyakran ütközött meg nem értésbe, gáncsoskodásba. Érdemei elismeréséül 1809-ben magyar nemességet kapott. Nevét viselte a szarvasi székhelyű főiskola, viseli jelenleg is utca, mú- zeum, táncegyüttes. Szarvas önkormányzata 2000-ben posztumusz díszpolgá- ri címben részesítette. Szobra a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgaz- dálkodási Kara parkjában áll. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Tímár BélaTímár Béla (Endrőd, 1948. okt. 26.) ny. pv. alezredes, ny. körzetparancsnok. Szülei: T. Tivadar, Szebeni Gizel- la. Felesége: Kiszely Irén Gyöngyi technikai szakasz- szisztens. Gyermekei: T. Gyöngyi, T. Anikó. Iskolái: Kis Lajos Gimnázium, Gyoma, 1967; Tiszti Iskola 1972; polgári védelmi szak, 1993; ENSZ-INSARAG mentés- vezetői szakvizsga, 2003. Pályája: 1973-tól a Szarvasi Magyar Honvédelmi Szövetség városi-járási munkatár- sa, 1982-től területi parancsnoka, 1989-től a szarvasi Polgári Védelem törzs- parancsnoka, majd 1993-tól nyugdíjazásáig, 1996-ig körzetparancsnoka. Tagja a területi Vöröskeresztnek és a Vízimentő Szolgálatnak. 2009-ben alez- redessé történő előléptetése után védelmi szakreferens, a Honvédelmi, Polgá- ri Védelmi, és a Helyi Védelmi Bizottság munkájában vesz részt. Kitünteté- sei: Szolgálati Érdemérmek, Védelmünkért Emlékplakett, 1997; Vöröske- resztes Munkáért bronz fokozatú kitüntetés, 2003; Honvédelemért Kitüntető Cím III. osztályú fokozata, 2004; Árvízvédekezésért Érdemérem ezüst foko- zata, 2006; Kedvtelése: unokájával való foglalkozás.
Tímár Jánosné (dr.-né)Tímár Jánosné (dr.-né) Újhegyi Erzsébet (Szarvas, 1944. szept. 18.) középiskolai tanár, könyvtárvezető. Szülei: Ú. Mihály, Hrncsiár Erzsébet. Férje: Dr. Tímár János ny. jogász. Gyermekei: T. János Zoltán, T. Miklós. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1958; Vajda P. Gimn., 1962; JATE BTK, Szeged, 1968, magyar-orosz szakos középiskolai tanár; Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1989, könyvtár szak. Pályája: 1968–71-ig a Békés- szentandrási Általános Iskola tanára, 1971–2004-ig a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1989–2004-ig könyvtárosa. Írásai: Helytörténeti tárgyú tanulmányai jelennek meg a Szarvasi Krónikában. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1978. Kedvtelései: olvasás, rejtvényfejtés, hegedű.
Timár Vendel dr.Timár Vendel dr. (Endrőd, 1935. júl. 14.) ny. főiskolai docens. Szülei: T. Vendel, Vaszkó Margit. Felesége: Timár Olga ny. gyógyszertári asszisztens. Gyermekei: T. Péter, T. Anita. Iskolái: Ált. Iskola, Endrőd, 1949; Mezőgazda- sági Technikum, Szarvas, 1952; Agrártud. Főiskola, Deb- recen, 1963, agrármérnök; DATE, 1977, üzemgazdasági szakmérnök; GATE, 1983, mérnöktanár; DATE, 1979, egyetemi doktor. Pályája: 1952–1958 között az ÖRKI kí- sérleti telepvezetője, Szarvason. 1958-59-ben a Talajjavító Vállalatnál, Debre- cenben csoportvezető. 1959-1965 között Mezőtúr Városi Tanács Mg. Osztály osztályvezetője. 1965-től 1978-ig a mezőtúri Dózsa Mgtsz-ben termelési főag- ronómus, majd elnökhelyettes. 1978-1995 között a DATE Mg. Főiskolai Ka- rán, Szarvason, főiskolai docens, a Vállalatgazdasági Tanszék vezetője, főigaz- gató-helyettes; 1995-től nyugdíjas. Nyugdíjasként a KOMÉP Szarvas Város- gazdálkodási Kft. ágazatvezetője, ig. helyettese volt. A KDNP tagja 1992– 1998-ig, 1993-tól a Nagyválasztmány tagja. 1999-ben belépett az FKGP szar- vasi szervezetébe. Kedvtelése: horgászat.
Tímárné Farkas Annamária dr.Tímárné Farkas Annamária dr. (Makó, 1973. ápr. 18.) gyógyszerész. Szülei: F. István, Tégla Mária. Férje: T. Csaba agrármérnök, telepvezető. Gyermekei: T. Csaba, T. Tamás. Iskolái: Szoboszlai Imre Ált. Iskola, Makó, 1987; József Attila Gimn., Makó, 1991; Szentgyörgyi Al- bert Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Kar, Szeged, 1996, gyógyszerész. Pályája: 1996–1998-ig Ko- máromban, 1998-tól Szarvason a Pelikán Patikában, majd jogutódjában, a Pingvin Gyógyszertárban gyógyszerész, 2005-től gyógyszer- tárvezető. Kedvtelései: sport (kerékpár, futás, aerobik), kertészkedés.
Tirják LászlóTirják László (Békéscsaba, 1962. okt. 6.) igazgató. Szü- lei: T. András, Miklya Ilona. Felesége: Matajsz Valéria tanár. Gyermekei: T. Márk, T. Valéria. Iskolái: Rózsa Ferenc Gimn., Békéscsaba, 1981; Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron, 1987; Kossuth Lajos Tudományegye- tem, Debrecen, 1992, okleveles erdőmérnök, agro-öko- lógus. Pályája: 1988-tól a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet tájvédelmi körzetvezetője, 1994–97-ig a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság, 1997-től a Körös-Maros Nem- zeti Park Igazgatóság igazgatója. Tagja a Magyar Madártani és Természetvé- delmi Egyesületnek, a Ramsari Nemzeti Bizottságnak, a Magyar-Román Természetvédelmi Szakértői Munkacsoportnak valamint alelnöke a Magyar Bivalytenyésztők Egyesületének. Kitüntetései: Címzetes főiskolai docens, 2006; Pro Natura Díj, 2007. Írásai: a Természet Világa, a Természetbúvár, a Madártávlat, a Biotechnológia és Környezetvédelem című szaklapokban je- lentek meg. Kedvtelései: ornitológia, helytörténet.
Tiszavári SándorTiszavári Sándor Mihály (Csépa, 1943. júl. 22.) ny. ált. iskolai tanár, igazgató. Szülei: T. Mihály, Czucz Mária. Felesége: Farkas Klára középiskolai tanár. Gyermekei: T. Sándor, Dr. T. Klára. Iskolái: Ált. Iskola, Csépa, 1958; József Attila Gimnázium, Kunszentmárton, 1962; JGYTF, Szeged, 1966, matematika-kémia-műszaki is- meretek és gyakorlatok általános iskolai tanár; JATE BTK, Szeged, 1986, pedagógia szakos előadó. Pályája: 1966–74-ig a szarvasi 2. Sz. Általános Iskola tanára. 1967-től másfél évtize- den át az Úttörőház hajó- és repülőmodellező szakkörének vezetője. 1974– 98-ig a szarvasi Óvóképző Főiskola adjunktusa; 1967–83 között óraadó tanár a szakmunkásképző iskolában. 1998–2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a szar- vasi Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon tan- műhely-intézményegységének vezetője; 2004–2006-ig óraadó a TSF Peda- gógiai Karán. 2006-tól a Tessedik S. Szakiskola igazgatója. 1998-tól a PSZ alapszervezeti titkára, a Megyei Bizottság tagja. Írásai: Tanulmányai jelen- tek meg a Tantárgypedagógiai Kutatások (Baja) évfolyamaiban, fotói a Szar- vasi Krónika 1988-1995-ös számaiban, szakfolyóiratokban, valamint óvoda- pedagógiai kötetekben. Kitüntetései: Honvédelmi Emlékérem, 1978, 1983 és 1988; Szocialista Kultúráért, 1983. Kedvtelései: fotózás, videózás.
Tiszavári SándornéTiszavári Sándorné Farkas Klára, (Bp. 1943. nov. 25.) ny. középiskolai tanár, igazgatóhelyettes. Szülei: F. György, Lengyel Margit. Férje: T. Sándor Mihály tanár, szakiskolai igazgató. Gyermekei: T. Sándor, Dr. T. Klára. Iskolái: Ált. Leányiskola, Kunszentmárton, 1958; József Attila Gimnázium, Kunszentmárton, 1962; JATE TTK, Szeged, 1967, matematika-fi zika szakos középiskolai ta- nár. Pályája: 1967-től a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanára, 1978-tól 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettes. Kitünteté- se: Miniszteri Dicséret, 1980. Kedvtelései: kertészkedés, kézimunka.
Tóth BélaTóth Béla (Békésszentandrás, 1933. febr. 3.) ny. ügyve- zető igazgató. Szülei: T. Márton, Bencsik Mária. Felesé- ge: Mezei Etel ny. röntgenasszisztens. Gyermeke: T. Béla. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1949; Ved- res István Építőipari Technikum, Szeged, 1953, építőipa- ri technikus; Bp. Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, 1962, okl. építészmérnök. Pályája: 1954–60-ig a Szar- vasi Járási Tanács Műszaki Csoportjának építési előadó- ja; 1960–63-ig a Szarvasi Nagyközségi Tanács építési csoportvezetője. 1963–66-ig a szarvasi Építőipari Ktsz-ben műszaki vezető. 1966–81-ig a Szarvasi Városi Tanács VB osztályvezető főmérnöke. 1981–1993-ig, nyugdí- jazásáig a Szarvasi Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója. Nyugdíjasként építésztervező. Kitüntetései: Az Építőipar Kiváló Dolgozója, 1972; OVH Miniszteri Dicséret, 1976; A Tanács Kiváló Dolgozója, 1978; Kiváló Szövet- kezeti Dolgozó, 1984. Kedvtelései: horgászat, kertészkedés.
Tóth ErnőTóth Ernő (Békésszentandrás, 1955. okt. 18.) ügyveze- tő. Szülei: T. Ernő, Mravík Magdolna. Gyermekei: T. Nóra, T. Zoltán. Iskolái: Kondorosi Ált. Iskola, 1970; Szarvas, Vajda P. Gimnázium, 1974; Ybl Miklós Építő- ipari Főiskola, Debrecen, 1978, építésztervező, építőipari kivitelező. Pályája: 1978–81-ig a Szarvasi Vas- Fémipa- ri Szövetkezet építő részlegének főépítésvezetője. 1981- ben – társakkal, az országban az elsők között – gmk.-t alapított Origó néven, amely építőipari tervezéssel és kivitelezéssel, valamint építőanyag-kereskedelemmel foglalkozik. 2002-től a cég kft.-vé alakult, mely nek tulajdonos-ügyvezetője lett. 1989–91-ig az MDF szarvasi alapszer- vezetének egyik tagja volt. Kedvtelése: sport.
Tóth FerencTóth Ferenc (Békésszentandrás, 1949. dec. 24.) vállal- kozó. Szülei: T. Ferenc, Fazekas Erzsébet. Felesége: Tóthné Aszódi Edit vállalkozó. Gyermeke: T. Mariann. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1965; Kereske- delmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző, B.csaba, 1969; Keresk. és Vendéglátóipari Szk., Hmv.hely, 1979; Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Bp., 1989, kereskedelmi és vendéglátóipari felsőfokú árufor- galmi végzettség. Pályája: felszolgáló a következő vállalatoknál: 1966– 1969-ig a Békés M. Vendéglátó Váll., Békéscsaba; 1970-ben a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Váll., Siófok; 1971, ÁFÉSZ Siófok; 1972–1973-ig ÁFÉSZ, B.szentandrás. 1975–1978-ig a szarvasi ÁFÉSZ Bokréta Kisven- déglőjében felszolgáló, 1978–1984-ig üzletvezető. 1984-től vállalkozó, a Körös TMT ügyvezetője. 1984–1996-ig eszpresszó majd étterem üzemeltető- je. 1996-tól a turizmus területén folytatja vállalkozását: marketing tanács- adás, ügynöki tevékenység és rendezvényszervezés. 1996–2000-ig szakmai oktató a Székely M. Szakmunkásképző és Szakközépiskolában. 1999-től a lovas rendezvények szervezője. Nemzeti Lovas Fesztiválok rendezvényigaz- gatója (1999, 2001, 2009). 2000-ben és 2005-ben a Lovas Világtalálkozók főszervezője. 1983-tól KISOSZ-tag; 1993-tól a Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR) alapító tagja; 1994-tól Békés Megye Kereskedelmi- és Iparkama- ra, 1998–2006-ig a Dél-alföldi Regionális és Idegenforgalmi Bizottság tagja. Kitüntetései: a Kamarában végzett munkájáért, 2000; MATUR-díj 2001; Al- föld Turizmusáért Díj, 2005; Kedvtelése: foci.
Tóth FerencTóth Ferenc (Ecsegfalva, 1937. szept. 26.) agrár-szak- mérnök, vállalkozó. Szülei: T. Mihály, Erdős Krisztina. Felesége: Földi Éva szakadminisztrátor. Gyermeke: Dr. T. Petra. Iskolái: Ált. Iskola, Ecsegfalva, 1952; Péter András Gimn, Szeghalom, 1956; GATE, Gödöllő, 1960, agrármérnök, szakmérnök. Pályája: 1960-tól a Kákai Állami Gazdaságban, 1962-től a Szarvasi Állami Tan- gazdaságban agronómus. 1966-tól a SZÁT Sárgahegyesi Kerületének vezetője. 1973-tól a SZÁT központban állattenyésztési osztály- vezető, 1993–99-ig a Szarvasi Agrár Rt. Örménykúti Kerületének vezetője. A Szarvasi Táncsics Vadásztársaság elnöke 1988-tól. Kitüntetései: Öt igazga- tói dicséret; Miniszteri Kitüntetés, 1978, 1983; Hubertus-kereszt arany foko- zata, 2007. Kedvtelése: vadászat.
Tóth ImreTóth Imre épületek, továbbá az ország különböző helyein ipari, kereskedelmi, állattartó, oktatási, sport- és egészségügyi létesítmények. Az élelmiszertermelést és ál- lattenyésztést szolgáló létesítményei megtalálhatóak Ázsia, Afrika, Dél-Ame- rika fejlődő országaiban. 1991-ben megalapította az INNOFLEX Kft-t, ami szerteágazó tervezési és építőipari tevékenysége mellett extenzív és intenzív haltenyésztéssel, annak műszaki fejlesztésével foglalkozik.
Tóth ImreTóth Imre (Sztálinváros, 1959. aug. 8.) ügyvezető igaz- gató. Szülei: T. Imre, Ányosi Anna. Felesége: Szenes Il- dikó vállalkozó. Gyermekei: T. Mariann, T. Tamás, T. Fanni. Iskolái: Ált. Iskola, Pusztaszabolcs, 1973; Mg. Középiskola, Székesfehérvár, 1977; DATE Önt. Meliorá- ciós Főiskola, Szarvas, 1980, öntözéses-meliorációs üzemmérnök; DATE, 1990, okl. agrármérnök; tőzsdei szakvizsga, Bp., 1997. Pályája: Az Agárdi Mg. Kombi- nátban kezdte pályáját gyakornokként 1980-ban, majd ott dolgozott 1982-ig öntözéses növénytermesztőként. 1992-1993-ban a szarvasi Dózsa Mgtsz-ben növénytermesztési ágazatvezető. 1993-tól a GEOMARK Kft. ügyvezető igazgatója Szarvason. Kitüntetése: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1985. Kedvtelései: sport: labdarúgás, tenisz.
Tóth IstvánTóth István (Gyula, 1966. jún. 30.) órás. Szülei: T. Ist- ván, Samu Zsuzsanna. Felesége: Hartay Judit mg. bri- gádvezető. Gyermeke: T. Eszter, T. Zádor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1980; Kossuth Zsuzsanna Gépipari Szk., Hódmezővásárhely, 1984, géplakatos; 6. Sz. Ipari Szakm. Szk., Bp., 1997, órás. Pályája: Szarvason ma- gánvállalkozásban órás. Sporttevékenysége: 1987–1994 között az országos egyéni és csapatbajnokságokon szá- mos arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett. Több mint két évtizede a Szarvasi Taekwon-do Club vezetőedzője. Kedvtelései: autó-motor, órák.
Tóth IstvánTóth István (Kunhegyes, 1929. aug. 20.) ny. ált. isolai. tanár. Szülei: T. Lajos, Brassó Borbála. Felesége: Ko- vács Anna ny. tanítónő. Gyermekei: T. Anna, †T. István, T. Ibolya, T. Endre, T. Gyöngyi, T. Éva, T. Árpád. Isko- lái: Elemi Iskola, Besenyszög, 1941; Polgári Iskola, Besenyszög, 1945; Szakmunkás Iskola, Bp., 1950, gép- lakatos; szakérettségi, Kaposvár, 1951; Pedagógiai Főis- kola, Eger, 1954; földrajz-biológia szakos ált. isk. tanár. Pályája: Géplakatosként kezdte pályáját Budapesten. 1954-től Nagymágocson általános iskolai tanár, 1962–66-ig igazgatóhelyettes. 1967–1975-ig a Szar- vas, Középhalmi Általános Iskolában tanított, 1967–1971-ig ig.h. 1975– 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig napközis tanárként dolgozott a Napközi Ott- honok Igazgatóságán, majd a Petőfi S. Általános Iskolában. 1979–89 között napközis munkaközösség-vezető. Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, 1958; Miniszteri Dicséret, 1983. Kedvtelései: sport, kertészkedés.
Tóth Lajos dr.Tóth Lajos dr. (*Szendrő, 1923. febr. 16., †Orosháza, 1989. máj. 20.) pedagógus, pedagógiai- és közíró. A gim- náziumot Miskolcon végezte. Tanítói oklevelet Egerben szerzett. Szeghalmon kezdett tanítani, majd Dombegyhá- zán kántortanító. 1952-ben megbízták a mezőkovácsházi Állami Gimnázium megszervezésével, melynek első igazgatója lett. 1954-től a Hazafi as Népfront megyei tit- kára. 1956-tól a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője. Tovább képezte magát, a szegedi Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE-n 1957-ben magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1959- ben a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet első igazgatójának nevezték ki. 1967-ben áthelyezéssel került a szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Techni- kumba. A Technikum főiskolai karrá szervésésekor, 1970-ben főiskolai docens, majd tanszékvezető tanár nyugállományba vonulásáig, 1988-ig. Ebben az évben alapította meg a Szarvasi Krónika c. közművelődési és helytörténeti folyóiratot, melynek első felelős szerkesztője volt. Feldolgozta Benka Gyula (1965), Krecsmarik Endre (1969) munkásságát. Monográfi át írt Tessedikről (1976), ill. pedagógiai reform tevékenységéről (1980). Több tudományos cik- ket írt, illetve városi és helytörténeti kiadványt írt és szerkesztett. Bizottságok, társaságok, szervezetek aktív tagja volt. Élénken részt vett a város közéleté- ben a HNF elnökeként, a Városi Tanács VB tagjaként. Szervezőképességével, kezdeményezőkészségével, szónoki tudásával szolgálta a várost. Jelentősebb kitüntetései: az Oktatásügy kiváló dolgozója (1953, 1962); a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1977), az Országos Béketanács Békéért kitüntetése (1980), a MÉM Nyisztor-díja (1980). Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Tóth Lajosné (dr.-né)Tóth Lajosné (dr.-né) Rankl Jolán (1927–2004) ny. igaz- gató. Szülei: R. Ferenc, Grausz Mária. Férje: †Dr. T. La- jos főiskolai tanár, szakíró. Gyermekei: Dr. T. Lajos, Dr. T. Gábor, T. Nándor. Iskolái: Elemi Iskola, Szendrő, 1937; Áll. Polgári Isk., Miskolc, 1940; Miskolci Tanítóképző, 1944; Tanítónőképző, Szarvas, 1953, tanító; JGYTF, Sze- ged, 1974, pedagógia szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1953- tól tanítónő Mezőkovácsházán, majd Békéscsabán. 1959- től a szarvasi 1. Sz. Általános Iskolában tanító, munkaközösség-vezető. 1967- 68-ban a Napköziotthonok Igazgatóságának igazgatóhelyettese, 1979-ig, az intézmény megszűnéséig igazgatója. 1979–82-ig, nyugdíjba vonulásáig az óvodák és a napközis konyha igazgatója. A Városi Vöröskereszt és az SZV Baráti Körének tagja. Írásai: a Tanítók Kézikönyvtára c. kiadványban jelentek meg (szakmódszertan). Kitüntetése: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1958.
Tóth LászlóTóth László (Békéscsaba, 1957. máj. 7.) irodavezető. Szülei: T. János, Zima Zsuzsanna. Felesége: Jansik Erzsé- bet. Gyermekei: T. Péter, T. Ádám. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1971; Kossuth Lajos Mg. Szakközépisk., Oroshá- za, 1975, állattenyésztő; Élelmiszeripari Főisk., Hm.vásár- hely, 1978, állattenyésztési üzemmérnök; Keszthelyi Agrártud. Egyetem Mg. Kar, Mosonmagyaróvár, 1987, ta- karmánygazdálkodási szakmérnök; mérlegképes könyve- lő, 1995. Pályája: A csabacsűdi Lenin Mgtsz ágazatvezetője 1978-ban, majd a kondorosi Takarmánykeverő Vállalat főraktárosa. 1986–91-ig a szarvasi Dózsa Tsz, 1991–94-ig a TAMIX Kft. takarmánygazdálkodási ágazatvezetője. 1994– 97-ig a szarvasi Gallicoop Rt. hizlalási ágazatvezetője. 1997-től a szarvasi Cervusprint Bt. főkönyvelője, irodavezetője. Kedvtelése: kertészkedés.
Tóth Pál dr.Tóth Pál dr. (1913–2001) orvos, ny. egyetemi docens. Szülei: Dr. T. Pál, Réthy Gabriella. Gyermekei: Dr. T. Pál, Dr. T. Miklós. Iskolái: Ev. Gimn., Szarvas, 1931; Mozarteum Zeneiskola, Salzburg, 1932; Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1939, orvos. Pályája: A diploma megszerzése után a Köröndi Szanatórium alorvosa, majd a Fehérkereszt Gyermekkórház orvosa, 1940-től ösztön- díjjal Rómában, a Trópusi Betegségek Kórházában orvos, 1941-től a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egye- tem munkatársa, 1968-tól egyetemi docens, illetőleg 11 éven át tanszékvezető egyetemi docens, a hazai Gyer- mekfogászati Társaság elnöke. Írásai: Gyermekfogászat, 1962, 1968; Gyermekfogászati fogszabályozás, 1973, 1978; Fogorvosi asz- szisztensek tankönyve, 1965, 1968; Fogorvosi asszisztensi szakosító képzés tananyaga, 1981; A gyermekkorban sérült metszőfogak megtartása, 1968 (kandidátusi értekezés). Kitüntetései: Köztársasági Érdemérem bronz foko- zata, 1945; Munka Érdemrend arany fokozata, 1983; Ehrenspreis (német), Ville de Paris (francia), 1980; Kiváló Orvos, Kiváló Egyetemi Oktató.
Tóth Sándorné (dr.-né)Tóth Sándorné (dr.-né) Dr. Hubai Erzsébet (Tiszabura, 1934. febr. 24.) növénynemesítő. Szülei: H. Miklós, Földházi Mária. Férje: Dr. T. Sándor agrármérnök. Gyermeke: Dr. T. Erzsébet. Iskolái: Ált. Iskola, Szol- nok, 1948; Mg. Technikum, Eger, 1952, technikus; GATE, Gödöllő, 1957, okleveles agrármérnök. Berlin, 1970, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályá- ja: 1957-től 1959-ig a Tiszasülyi Állami Gazdaság gya- kornoka, 1959-1994 között az ÖKI-ben tudományos ügyintéző, tudományos munkatárs, főmunkatárs, osztályvezető, főosztályvezető, projektvezető. A Vetőmag Terméktanács térségi szakértője. A Szarvasi Medicago Kft. vezető- je, tevékenysége nemesítés és vetőmag-termeltetés. Írásai: A lucerna ter- mesztése, 1979, társszerző. Az Öntözéses Gazdálkodás, az Agrártudományi Közlemények, Vetőmag-gazdálkodás, Növénytermelés és egyéb folyóiratok- ban 77 szakcikket, 28 tudományos közleményt adott közre a lucernanemesí- tés, -tápanyagellátás, -termesztés témakörében, 24 szakcikke külföldi folyó- iratokban jelent meg. Jelentősek a hazai és külföldi nemzetközi konferenciá- kon tartott előadásai és kiadványai, melyek a hazai tudományos eredmények széleskörű elterjesztését szolgálták. Írói neve: Elizabeth Tóth. 34 államilag elismert növényfajta szabadalmával rendelkezik mint nemesítő vagy társne- mesítő. Külföldön öt növényfajta szabadalmával rendelkezik, két fajta elbírá- lás alatt van. Kitüntetései: Intézet Kiváló Dolgozója, 1963; Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1968; Miniszteri Dicséret, 1982; Munka Érdemrend bronz fokozata, 1982; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1987; Fleischmann Ru- dolf Díj, 2005. Kedvtelései: növénynemesítés, kertészkedés.
Tóth SzabolcsTóth Szabolcs (Szarvas, 1970–2009) ügyvezető. Szülei: Tóth Imre, Szűcs Judit. Felesége: Truczka Anna kozmetikus. Gyermekei: T. Botond, Attila, T. Etele Imre, T. Iringó Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1985; Vásárhelyi Pál Szk., Békéscsaba, 1989, építész technikus; DATE Mg. és Meliorációs Kar, Szarvas, 2003, halászati szakmérnök; 2005, környezetvédelmi szakirány. Pályája: 1989–1991-ig a szar- vasi ÖKI-ben az építő részleg vezetője. 1991-től, tragikus körülmények között bekövetkezett haláláig, az Innofl ex Kft. egyik alapító tagja és ügyvezetője. Intenzív halnevelő rendszereket, halszaporító állomásokat tervezett, kivitelezésüket irányította; többek között Észak-Koreában, Romániában, Algériá- ban, Szerbiában. Kedvelte a küzdő- és az extrém sportokat, a motoros sárkányre- pülést, a motorozást, valamint a vadászatot.
Tóthné Jansik ErzsébetTóthné Jansik Erzsébet (Békéscsaba, 1961. ápr. 3.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: J. György, Roszik Erzsébet. Férje: Tóth László vállalkozó. Gyermekei: T. Péter, T. Ádám. Iskolái: Ált. Iskola, Csabacsűd 1975; Vajda Péter Gimnázium, 1979; Bessenyei Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1983, magyar nyelv és irodalom–gyors- és gépírás szakos tanár; Műszaki Egyetem, Bp., 1997, köz- oktatási vezető; Széchenyi István KSZKI, Békéscsaba, 1999, oktatás-informatikus. Pályája: 1983-tól a Vajda Péter Gimnázium ta- nára, 1997-től a gyors- és gépírás munkaközösség vezetője. 1988-tól orszá- gos szakképzési szakértő; ügyviteli szakterületen szakmai vizsgák elnöki te- endőit látja el. 2002–2007-ig gyakorlati oktatásvezető. Tanítványai 1991 óta szerepelnek eredményesen országos és nemzetközi gép- és gyorsíró verse- nyeken. 2007-től az MGYGOSZ Helyi Csoportjának elnöke. 1993-tól a Cervusprint Bt. tulajdonosa és ügyvezetője, az iskolarendszeren kívüli szá- mítástechnikai oktatással foglalkozik.
Tóthné Lipták ErzsébetTóthné Lipták Erzsébet (Szarvas, 1958. febr. 6.) in- tézményegység-vezető. Szülei: L. András, Liska Erzsé- bet. Férje: T. Ferenc. Gyermekei: T. Ferenc, T. Péter. Iskolái: 1. és 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn., 1976; JGYTF, Szeged, 1980, történelem-orosz szakos ált. isk. tanár; KLTE BTK, Debrecen, 1984, orosz nyelv és irodalom szakos középisk. tanár; JATE BTK, Szeged, 2001, történelem szakos középisk. tanár. Pályája: 1975–1987-ig a sarkadi Ady E. Gimn. tanára, kollégiumi nevelő; 1987-től a Vajda P. Gimn. tanára, kollégiumi nevelő; 2002–2007-ig kollégi- umvezető, 2007-től az SZVKKI VPG intézményegység-vezetője. Kedvte- lései: kirándulás, kertészkedés.
Turák MihályTurák Mihály (1955–2008) piac- és közvélemény-kuta- tó. Szülei: T. Mihály, Kohut Mária. Gyermekei: T. Réka, T Olivér. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; középfokú belkereskedelmi statisztikus, 1984. Pályája: 1974–1980-ig a Szarvasi Vá- rosi Tanács VB pénzügyi előadója volt. 1980–1994-ig a KSH Békés Megyei Igazgatóságán statisztikusként dol- gozott. 1987–1994-ig zöldség- és gyümölcskereskedő, 1994-1995-ben piac- és közvélemény-kutató. 1995–2000-ig a Szarvasi M- Thermál Kft. ügyvezetője volt. 1990-től tagja volt az SZDSZ-nek, 1990– 1998-ig önkormányzati képviselő. 1990–1998-ig tagja volt a Gazdasági Bi- zottságnak, 1994–1998-ig elnöke. Tagja volt Szarvas Város Baráti Körének, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Vajda Péter Gimnázium iskolaszékének; alapító tagja volt a MATUR szarvasi szervezetének.
Turcsányi KatalinTurcsányi Katalin (Szentes, 1962. szept. 26.) bőrműves, szűcs. Szülei: T. Lajos, Molnár Katalin. Férje: Tyerjanszki Mihály faműves. Gyermekei: Ty. Dániel, Ty. Tamás. Is- kolái: Kunszentmárton, Mátyás Király Utcai Általános Iskola, 1977; 628. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Kunszentmárton, 1980, szűcs; József Attila Gimn., Kunszentmárton, 1983. Kézműves Szakiskola, Békés- csaba, 1998, bőrműves. Békés Megyei Kézműves Kama- ra, Békéscsaba, 1999, vállalkozói és pedagógiai ismeretek. Tessedikkel a XXI. Századba Népfőiskola, Szarvas 2007, angol nyelvtanfolyam; 2009-ben a békéscsabai Képzőművészeti Szabadegyetem hallgatója. Pályája: 1980- ban Kunszentmártonban a Pannónia Szőrmekonfekció Vállalatnál vadbőr- szabászattal foglalkozott. 1982–85-ig a Békés Megyei Vendéglátóipari Válla- lat szarvasi egységében adminisztrátor, majd recepciós. 1985–89-ig könyv- kötő a Petőfi Nyomdában. 1989-től szellemi szabadfoglalkozású, gobelinké- szítő; 1994-től vállalkozó Szarvason. Vállalkozása: Turcsányi Szűcsvarroda. A szűcsmunka mellett festett bőrképek és bőrdomborművek készítésével is foglalkozik. 2006-tól tagja Szarvas Város Baráti Körének és a Magyar Vö- röskereszt szarvasi szervezetének, 2008-tól a Ruzicskay Alkotókörnek. Leg- fontosabb kiállításai: Szarvas, Tessedik Múzeum, 2006, első (közös) kiállí- tása; Tessedik Múzeum, Összművészeti kiállítás, 2007; Kunszentmárton, Művelődési Központ, 2007; Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi ház, 2008; Gyula, Civil Ház, 2008; Tessedik Múzeum, Összművészeti rendezvény, 2009; grafi kai kiállítás, 2009; Bösztörpuszta, az MVSZ kiállítása, 2009. Ki- állításai a hitvilág és a kereszténység különböző irányzatairól szólnak, jelké- pes formában. Kedvtelései: olvasás, bőrkép-készítés, rajz, zene, kerámiatár- gyak készítése, festészet, főzés.
Turcsányi LajosTurcsányi Lajos (Kunszentmárton, 1964. febr. 6.) gyógytestnevelő, gyógy- és sportmasszőr. Szülei: T. La- jos, Molnár Katalin Felesége: Szappanos Szilvia pü. ad- minisztrátor. Gyermekei: T. Áron, T. Luca. Iskolái: Má- tyás Király Úti Általános Iskola, Kunszentmárton, 1978; Komócsin Zoltán Vendéglátóipari Szakközépiskola, Hódmezővásárhely, 1982; Sportkórház, 1995, sportmasz- szőr; Göndöcs Benedek Szakiskola, Gyula, 1997, gyógymasszőr; TSF Pedagógiai Kar, Szarvas, 2006, óvodapedagógus és gyógytestnevelő; oszteopat terapeutaképzés, 2007; Hungarovox Stúdió, Bp., 2009, író, újságíró. Pályája: 1982–2000-ig a vendéglátóiparban dolgozott különböző beosztásokban. 1994 és 2000 között a szarvasi, békésszentandrási és a csabacsűdi futballcsapatok mellett, 2000-2001-ben a Sáma Kute Sport- egyesületben gyúró. 2000-től a békésszentandrási Gondozási Központban gyógymasszőr és mozgásterapeuta. A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének elnökhelyettese. 26 éve muzsikál, 20 éve hivatásos zenész; húros-pengetős hangszereken játszik. Tagja a szarvasi Emeretta és a Szarvas Band együtteseknek. 2004-től ír verseket, dalszövegeket. Fellép önálló elő- adóesteken. Kötetei: Ez is én vagyok – versek, 2006, Szentandrás gyöngyei – versek, 2007; Hajónapló – versek, novellák, 2008. Kedvtelései: zene, írás, költészet, kertészkedés, olvasás, tanulás, karitatív tevékenységek.
Turóczi RudolfnéTuróczi Rudolfné Hajdu Anna (Szarvas, 1958. júl. 26.) üzletvezető. Szülei: H. Pál, Bliznák Anna. Gyermeke: T. Zoltán Rudolf. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Keresk. és Vendéglátóipari Szakm.képző Iskola Bcs, 1975; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1980; Ipari Szakmai Továbbkép- ző Int., Bp., 1987, iratkezelő-irattáros; kereskedő-boltve- zető, 2003. Pályája: 1975–82-ig eladó, Békéscsabai Univerzál Kiskeresk. Váll.; 1982–1986-ig Bp., Azúr Keresk. Váll.; 1986–1989-ig irodavezető, Bp. Hőtechnika Ép. és Szigetelő Váll.; 1989–1991-ig boltvezető, Alfa-Rip Szolg. és Innovációs Kisszöv. Szar- vas; 1991–1999-ig eladó, szarvasi kereskedelmi egységekben; 1999–2002-ig eladó, Kiskunfélegyháza, Kuncenti Kft.; 2002-től a Rossmann Mo. Kft. szarva- si üzletében üzletvezető. Kedvtelései: kerékpározás, séta, internet.
Tusjak GyörgynéTusjak Györgyné Nagy Ilona (Debrecen, 1924. márc. 14.) könyvtáros. Szülei: N. Károly, Goldschmied Teréz. Férje: T. György. Gyermekei: T. György, T. László. Isko- lái: Elemi Isk., Debrecen, 1935; Polgári Leányisk., Debre- cen, 1939; gyors- és gépírói szakképesítés, Debrecen, 1942; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1957; középfokú könyvtá- rosi szaktanfolyam, 1959. Pályája: 1942–43-ig az Ungvá- ri Kormányzói Biztosság gyors- és gépírónője, 1943–44- ig Huszton egy vas-nagykereskedés levelezője. 1950–58-ig a Szarvasi Járási Tanácson gépíró, majd előadó. 1958-tól 1980-ban történt nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Járási-Városi Könyvtár Igazgatója. 1950 és 1980 között a Hazafi as Népfront Szarvasi Bizottságának elnökhelyettese. Tagja volt a Magyar Nőszö- vetség Végrehajtó Bizottságának. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért, 1968; Megyei Dicsérő Oklevél, 1974. Kedvtelései: olvasás, rejtvényfejtés.
Tusjak János GáborTusjak János Gábor (Szarvas, 1970. júl. 7.) vám- és kül- kereskedelmi ügyintéző. Szülei: T. János, Valach Judit. Felesége: Majoros Mónika óvodapedagógus. Gyermeke: T. Marcell. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1984; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1988; Regionális Munkaerő fej lesz tő és Képző Központ, Bcs., 1997. Végzettségei: középfokú vámkezelő, felsőfokú vámügyintéző, kézilabda szakokta- tó. Pályája: 1988-tól a Szarvasi Vas- Fémipari Zrt. vám- és külkereskedelmi ügyintézője. Sporttevékenysége: Dobóatlétaként kezdte pályafutását, 1985-től aktív kézilabda-játékos. Egyesületei: Szarvasi Sparta- cus SC, a Handball Club Szarvas NB II. és NB I. B-s játékosa, sorkatonaként az NB II-es Orosházi Honvéd-OMTK sportolója. 1997-1998 között a Delfi n KC Kecskemét NB I. B-s csapatában játszott, ezt követően tért vissza Szarvas- ra. 1996-ban versenybírói és játékvezető szakképesítést, 2006-ban kézilabda szakoktatói képesítést szerzett. 2005 decemberétől a HC Szarvas elnöke, 2006 novemberétől a Szarvasi Mozzarella HC NB II-es csapatának játékos-edzője. Kedvtelései: kézilabda, utazás, kirándulás, horgászat.
Tusjak János id.Tusjak János id. (Szarvas, 1940. júl. 15.) ny. raktárvezető. Szülei: T. János, Tusjak Judit. Felesége: Valach Judit ny. raktáros. Gyermekei: T. János, T. Tünde. Iskolái: Szlovák Nyelvű Ált. Iskola, Szarvas, 1954; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1958; közgazdasági kiegészítő, Bcs., 1972; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, idegenvezetői szak, Szeged, 1974. Pályája: 1958-ban kezdett a Szarvasi Vas- Fém- ipari Szövetkezetben dolgozni mint villanyszerelő, majd termelésirányítói beosztásban és a szövetkezet vezetésé- ben vett részt. 2005-ben a Vasipari Rt. készáruraktár-ve- zetőjeként vonult nyugdíjba. Ezután az Aranykor Nyug- díjas Egyesület tagja lett, 2005-től az egyesület elnöke. Sporttevékenysége: A ’80-as évektől a férfi kézilabda- csapat technikai vezetője. Kedvtelései: utazásszervezés, idegenvezetés, em- beri problémák megoldása, család.
Tusjak LászlóTusjak László (Szarvas, 1954. márc. 5.) mg. vállalkozó. Szülei: T. György, Nagy Ilona. Felesége: Galla Mária könyvtáros. Gyermekei: T. Éva, T. Ágnes. Iskolái: 1. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1968; Vajda Péter Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szar- vas, 1972, öntözéses növénytermesztő gépész, növény- védelmi és talajerő-gazdálkodási technikus; Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses Meliorációs Főis- kolai Kara, Szarvas, 1975, öntözéses- meliorációs üzemmérnök. Pályája: a Szarvasi Állami Tangazdaságban kezdett mint gyakornok 1975-ben, majd ugyanott traktorosbrigád-vezető 1980-ban, növénytermesztési ágazatvezető, 1993-ig. 1995-től mezőgazdasági vállalkozó. Cégük az ORYZANDA Kft. Két társával 230 ha mezőgazdasági földterületen termelnek. Fő tevékenysé- gük a rizs és egyéb szántóföldi növények termesztése. Kedvtelései: számító- gép, internet, horgászat.
Tusjak LászlónéTusjak Lászlóné Galla Mária (Szarvas, 1954. márc. 7.) könyvtáros. Szülei: G. József, Czifra Mária. Férje: T. László ügyvezető igazgató. Gyermekei: T. Éva, T. Ág- nes. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1968; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1972; Tanítóképző Intézet, Debrecen, 1975, okleveles népművelő-könyvtáros; OSZSZK, Bp., 1977, felsőfokú zenei könyvtáros; Bessenyei Gy. Tanár- képző Főiskola, Nyíregyháza, 1981, okleveles felsőfokú könyvtáros; ELTE, 2001, felsőfokú kulturális menedzser; NKÖM, Bp., 2005, könyvtári szakértő; OKM, Bp., 2007, könyvtári szakfelügyelő. Pályája: 1975 óta a Szarvasi Városi Könyvtár dolgozója, 1998-ig mint tájékoztató és zenei könyvtáros, 1998–2008-ig a könyvtár igazgatója; 2008-tól ismét tájé- koztató és zenei könyvtáros. A KKDSZ Közművelődési Alapszervezete Szakszervezeti bizalmija 1992–98-ig. 1998-tól a Szarvasi Bibliothéka Alapít- vány ügyvivője. Kedvtelése: olvasás, rejtvényfejtés.
Tusjak Tamás MihályTusjak Tamás Mihály (Szarvas, 1957. jan. 25.) az Allianz Hungária Biztosító Zrt. képviselője. Szülei: T. Mihály, Hajdú Ildikó. Felesége: Hugyik Ilona adminiszt- rátor. Gyermekei: T. Tamás, T. Balázs, T. Gergő. Isko- lái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1971; Vajda P. Gimn,. 1975; hivatásos gépjárművezetői vizsga 1979; BOI vizs- ga 1997; boltvezetői vizsga, 2004; biztosítási szakvizsga, 2007. Pályája: 1976–94-ig a Vas-és Fémipari Szövetke- zetben szerszámköszörűs. 1994–98-ig a NN Biztosító Rt. képviselője, 1998- tól az Allianz Hungária Biztosító Zrt. képviselője. 1984 és 2004 között tagja volt a Szarvasi Ebtenyésztők Egyesületének.1991-től tagja a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének. A Szarvasi Polgárőr Egyesület titkára 1993–1995- ig, majd 1995-től az elnöke. 1998 és 2006 között önkormányzati képviselő- ként is tevékenykedett. Kitüntetései: Polgárőr Érdemérem arany fokozata, 1998; Orosházi Határőr Igazgatóság igazgatójának jutalma, 2003; Békés Me- gyei Védelmi Bizottság Emlékérem, 2006; Polgárőr Érdemkereszt arany fo- kozata, 2006; Védelmünkért díj, 2008; Békés Megyei Rendőrfőkapitány ju- talma, 2008. Kedvtelése: horgászat.