A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Magyar GyörgyMagyar György (Szarvas, 1947. febr. 18.) ny. csoport- vezető. Szülei: M. György, Kohut Anna. Felesége: Gyöngyösi Zsuzsanna ny. ktsz-dolgozó (Szirén). Gyer- mekei: M. Mónika, M. Anita. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Tessedik S. Mezőg. Technikum, Szarvas, 1965, mg. technikus. Pályája: 1965–96-ig, nyugdíjba vonulásáig a Vas- Fémipari Szövetkezet lemezdaraboló műhelyében dolgozott különböző munkakörökben; cso- portvezetőként ment nyugdíjba. Sporttevékenysége: Szarvasi nevelésű lab- darúgó, a katonaéveit leszámítva sportpályafutását itt töltötte. 1970-ben tagja a megyei I. osztályt megnyert labdarúgó-csapatnak, azt követően a helyi NB III-as és NB II-es együttes jobb hátvédje és beállósa. Az 1976-os visszavonu- lásáig hozzávetőleg kétszáz NB-s mérkőzést játszott le. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó, Szarvas, 1985. Kedvtelése: kertészkedés.
Magyar LászlónéMagyar Lászlóné Molnár Irén (Szarvas, 1955. júl. 14.) tanítónő. Szülei: M. Pál, Pettendi Irén. Férje: M. László vállalkozó. Gyermekei: M. Zita, M. Veronika. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Vajda P. Gimn., 1973; Ta- nítóképző Főiskola, Debrecen, 1976, tanító. Pályája: 1976-tól a Petőfi Sándor Általános Iskola és jogutódainak tanítója, 1986–90-ig az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. 2006-tól szülőápolási szabadságon van. Kitün- tetései: Miniszteri Dicséret, 1988. Kedvtelései: színházlátogatás, olvasás.
Magyar MónikaMagyar Mónika (Szarvas, 1971. nov. 2.) könyvelő, pénzügyi előadó. Szülei: M. György, Gyöngyösi Zsu- zsanna. Gyermeke: Bacsa Zalán Viktor. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1986; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1990; Köztársasági ösztöndíj, JGYTF, Szeged, 1997; JGYTF, Szeged, 1998, testnevelés-rekreáció szakos ta- nár; JGYTF, Szeged, 1998; sportszervező, kézilabda- és úszásoktató; Perfekt, Békéscsaba, középfokú TB-ügyin- téző, 1999; BGF Pénzügyi és Számviteli Főisk. Kar, Budapest, 2002, pénz- ügyi vállalkozási szak. Pályája: magánvállalkozásban alkalmazott könyvelő. Sporttevékenysége: Szarvasi nevelésű kézilabdázó, a Szirén SE NB II-es, a Szarvasi Női Kézilabda Klub NB I B-s együttesének játékosa. Tanulmányai alatt a Szegedi FSC NB II-es, azt követően a Martfűi VSE NB II-es és NB I B-s kézilabda-csapatának játékosa. Kisfi a születése után a Jászszentandrás NB II-es női együttesének tagja 2009-ig. Kitüntetése: Jó tanuló, jó sportoló, Szeged, 1997. Kedvtelései: gyermeke, barátok, fallabda, futás, kézilabda, tánc, vetélkedők szervezése.
Majoros ZsoltMajoros Zsolt (Gyoma, 1979. ápr. 8.) irodavezető. Szü- lei: M. István, Szabó Lídia. Iskolái: Gyomaendrőd, 3. Sz. Ált. Iskola, 1993; Bethlen G. Szakképző Iskola, 1999, mg. technikus, TSF MVK, Szarvas, 2003, környezetgaz- dálkodási agrármérnök, településüzemeltető szakirány. Pályája: 2003-tól dolgozik a Békés Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság állományában, először Gyomaendrődön előadó, majd a szarvasi Polgári Védel- mi Iroda főelőadója, irodavezető. Szakmai vizsga birtokában, a nemzetközi veszélyes áruszállítás felügyeletét is ellátja a kistérség területén. Kitünteté- se: Árvíz és belvíz elleni védekezésért bronz fokozata, 2006; EU nemzetközi gyakorlaton részvételért Elismerő Oklevél, 2008. Kedvtelései: kerékpározás, kerékpárszerelés, önkéntes tűzoltó, vízimentő, Erdély.
Majorosné Kasik GabriellaMajorosné Kasik Gabriella (Szarvas, 1974. nov. 30.) tanítónő. Szülei: K. György, Filó Erzsébet. Férje: M. At- tila fotólaboráns. Gyermeke: M. Flóra. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1993; Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Bcs., 1997, tanító, testnevelő; TSF Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas, 2007, gyógytestnevelő szakvizsga, 2007. Pályája: Kardoson majd Kondoroson pedagógus. Sporttevékenysége: 14 éves kora óta kézilabdázik, NB II-es ifjúsági és felnőtt bajnok, tagja volt az NB I B-s szarvasi csapat felnőtt keretnek. 1998-tól a Szarvasi Női Kézilabda Klub igazolt játékosa, kapusa, 2003-tól annak elnöke. 2008-tól a Szarvasai Lovas Klub Egyesület elnökségi tagja is. Kedvtelései: sport, lovak.
Majzik Katalin dr.Majzik Katalin dr. (Szarvas, 1962. nov. 24.) fogszakor- vos. Szülei: M. János, Krajcsi Katalin. Férje: Parczen Balázs erdőmérnök. Gyermekei: P. Domokos, P. Bene- dek, P. Orsolya. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola Szarvas, 1977; Vajda P. Gimnázium, Szarvas, 1981; Szent-Györgyi Al- bert Orvostudományi Egyetem, Szeged, 1986, fogorvos. Pályája: 1986–1988-ig a Szentesi Kórház Fogászatán, 1988–1994-ig a Makói Kórházban fogszakorvos. 1994-től a Szarvasi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézetben dolgozik, 1995-től vállal- kozó fogszakorvosként látja el feladatát. Kedvtelései: sportolás, kirándulás.
Makai ÁrpádMakai Árpád (Udvard, 1937. szept. 18.) kereskedő. Szülei: M. Béla, Pécsi Julianna. Felesége: †Tolnai Kata- lin. Gyermekei: M. Árpád, M. Katalin. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1952; 35. Sz. Iparitanuló Intézet, Bp., 1955, kőműves szakmunkás; Közgazdasági Szk. le- velező tagozat, 1967; vezetéstechnikai szakoktató, 1970. Pályája: 1957-1960 között az Öntözési Kutató Intézet- ben kőműves, 1960-1961-ben az 1. Sz. Építőanyag Fuva- rozó Vállalatnál gépkocsivezető, 1961–1967-ig a Haltenyésztési Kutató Inté- zetben személygépkocsi-vezető, 1967–1969-ig a SZIRÉN Szövetkezetben gépkocsivezető, 1969–1985-ig a Magyar Honvédelmi Szövetségben vezetés- technikai szakoktató. 1986-tól magánvállalkozó, tüzelő- és építőanyag-ke- reskedő, teherfuvarozó. Kitüntetései: Honvédelmi Érdemérem, 1979, 1984.
Makan JánosMakan János (Szarvas, 1964. jún. 12.) mezőgazdasági vállalkozó, méhész. Szülei: M. János, Trnovszki Mária. Felesége: Vass Anita, védőnő, fogorvosi asszisztens. Gyermekei: M. Gergely, M. Zsuzsanna, M. János, M. Máté. Iskolái: Örménykúti Ált. Iskola, 1978; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1982; Állatorvos-tudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar, Hmv.hely, 1985, állat- tenyésztő üzemmérnök; 2001 méhész mestervizsga. Pá- lyája: 1985–1990-ig Örménykúton termelőszövetkezeti ágazatvezető volt, 1990-től egyéni gazdálkodóként tevékenykedett (méhészet, szántóföldi nö- vénytermesztés és állattartás). 2002-től egyéni vállalkozóként, családi gazda- ságban gabona-, takarmánynövény-, vetőmagtermesztéssel, húsmarhatartás- sal; elsősorban mézfelvásárlással foglalkozik. 2000-től a szarvasi Méhész Baráti Kör vezetője. Írásai: Méhészet c. szaklapban jelennek meg cikkei. Kedvtelése: méhészet.
Malmos (Müller) KárolyMalmos (Müller) Károly (Szarvas, 1927–2001) fotós. Szülei: M. Károly, Fábriczy Zsuzsanna. Felesége: Dr. Tóth Sára gyermekorvos. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas, 1948; Vajda P. Gimn., 1949; Szarvasi Ipariskola, 1951, be- tűszedő; Fotóiskola, Bp., 1952, művészeti fotós; Nyomdaipari Szakiskola, 1953, kéziszedő. Pályája: 1945-ben a szarvasi német nevű lakosokkal Szov- jetunióba hurcolták édesapjával együtt. Egy Sahti nevű település bányájában dolgozott, 1947-ben tért haza. 1957–1962-ig fotóriporter a Békés Megyei Népújságnál, a Gyulai és Orosházi Hírlapnál. 1962– 1987-ig a MAHIR Szolnok megyei központjának fotósa. 1987-től szellemi szabadfoglalkozású, fotósként dolgo- zott. 1990-től az Üldözöttek Szövetsége elnöke volt. Munkái: Békés megye 30 éve (dokumentumkötet, társ- szerző, Bcs.); Szolnok megye ipara (fotóalbum); Szolnok megye kereskedelme (fotóalbum); Békés Megye Telepü- lés Atlasza c. kiadvány fotói (Bcs., 1999); idegenforgal- mi prospektusok fotósa. Kitüntetése: KIOSZ aranygyűrű.
Mári SándorMári Sándor Pál (Szentes, 1965. dec. 29.) vállalkozó. Szülei: M. Sándor, Bagoly Mária. Felesége: Zima Éva pedagógus. Gyermeke: M. Petra. Iskolái: 2. Sz. Ált. Is- kola és 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1984; 611. Sz. Szakmunkásképző Int., Szarvas, 1986, háztartási gépszerelő műszerész; 1983, klíma-hű- tőgépszerelő; Nemzetközi Bankárképző, Bp., 2008, pénzügyi tanácsadó. Pályája: 1989-1990-ben főállású biztosítási képviselőként dolgozott Szarvas és Békés megye területén. 1990 májusától egyéni vállalkozó, kereskedő-pénzügyi tanácsadó tevékenységet folytat. Kedvtelései: motorozás, darts.
Marjai Gyula dr.Marjai Gyula dr. (Nagykőrös, 1930. jan. 28.) ny. igaz- gató. Szülei: M. Gábor, Karai Erzsébet. Felesége: Végh Ilona. Gyermekei: M. Ibolya, M. Zoltán, M. Katalin. Is- kolái: Arany János Református Gimnázium, Nagykőrös, 1949; Budapesti Műszaki Egyetem, 1953, okleveles víz- mérnök; DATE, 1963, okleveles agrármérnök; 1970, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1953-1970 között az ÖKI tud. segédmunkatársa, majd tud. munkatársa. 1970-1976 között a DATE Főiskolai Karán főiskolai tanár, tanszékvezető, 1976-tól 1990-ig az ÖKI-ben tevékenykedett: tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, tud. igazgatóhelyettese, 1984–90-ig, nyugdíj- ba vonulásáig, igazgatója volt. 1975-1980 között az MTA Vízgazdálkodási Bizottság tagja, 1976-tól 1989-ig a Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség (ICID) Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, 1980-1989 között a Mezőgazdaságban Dolgozó Mérnökök Világszervezete (CIGR) Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, 1980-1989 között a Magyar Hidrológiai Társa- ság Békés megyei szervezetének vezetőségi tagja, 1985-től 1989-ig az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának tagja. A Szarvasi Városi Tanács tagja, a Végrehajtó Bizottság tagja, a Műszaki Bizottság elnöke, a Lakáselosztó Bi- zottság elnöke. Írásai: szerző és társszerző 13 könyvben. 90 szakcikket pub- likált, tudományos fórumokon 39 előadást tartott. Egyik szerkesztője a Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000, ill. 2000–2010 c. adattárnak. A Szarvasi Kró- nika szerkesztőbizottságának tagja. 8 szabadalmi védettségben, illetve beje- lentésben volt társtulajdonos. Kitüntetései: MTESZ Plakett, 1982; A Rosto- cki Meliorációs Egyetem emlékérme, 1983; A Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánfi Ödön-érme, 1984; a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem emlékérme, 1985; Oroszlány István emlékérem, 1996. Kedvtelése: kertészkedés.
Markovitz MátyásMarkovitz Mátyás (*Dobronin, Zólyom megye, 1707. febr. 27., †Szarvas, 1762. ápr. 14.) ev. lelkész, történetíró. Középiskoláit Selmecbányán, Besztercebányán és Po- zsonyban végezte. 1731-től a jénai egyetemen teológiát tanult. 1734. október 27-én avatták lelkésszé, nevelő lett Aszódon, a Podmaniczky-családnál, majd Szarvason lel- kész. E hivatalát, mint esperes, haláláig viselte. Határo- zott, nagy tekintélyű vezető és szervező egyéniség volt. Lelkészkedése alatt jelentős intézkedéseket valósított meg: bővítette a temp- lomot, tornyot építtetett, orgonát, harangot vásárolt, a templom melletti teme- tőt megszüntette, új helyet jelölt ki. Bevezette az anyakönyvezést, kidolgozta az egyházi és városi törvényeket. Teréz leánya Tessedik Sámuel első felesége volt. Hatása érzékelhető Tessedik nagyszabású reformtevékenységében. A település második papja és első történetírója volt, latin nyelvű verses króni- kájában leírta a korabeli Szarvas állapotát. Emlékiratai a korszak becses for- rásmunkái. Tessedik így emlékezik rá: „Szarvas város érdemes papja, atyja és tanácsadója”. Jelentős tevékenységet fejtett ki vallása terjesztésében is, 1746- ban megalapította a tótkomlósi ev. egyházat. Szarvason utca őrzi a nevét. Portré nem maradt fenn róla. A jelenlegi rk. templom környékén volt, egyko- ri, már megszűnt temetőben temették el.
Márton LászlóMárton László (Szarvas, 1955. aug. 10.) mezőgazdász, ügyvezető. Szülei: M. Endre, Magyar Erzsébet. Felesé- ge: Uhljar Gyöngyi óvónő. Gyermekei: M. Melinda dr., M. László. Iskolái: Középhalmi Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Kossuth Lajos Mg. Szakközépiskola, Orosháza, 1973; DATE Mg. Főiskolai Kara, Szarvas, 1986, mező- gazdász. Pályája: 1973–1993-ig a Szarvasi Állami Tan- gazdaságban dolgozott mint állattenyésztő. 1993-ban társaival megalapította a Laposi Bt.-t, melynek üzletvezetője. A vállalkozás fő tevékenysége állattenyésztés és szántóföldi növénytermesztés. 1992-től Rózsás Major Kft. tulajdonosa, ügyvezetője. 1999-től a Szarvasért Alapít- vány Kuratóriumának tagja. 1994–1998-ig önkormányzati képviselő.
Máté JózsefMáté József Sándor (Gyula, 1949. jún. 28.) temetőgond- nok. Szülei: M. József, Haibach Róza. Gyermekei: †M. Mónika, M. Nóra Edit. Iskolái: Gyoma, Ált. Iskola, 1963; Gyoma, Gimn., 1967; Katonai Főiskola, 1967–68. Pályája: Az érettségi után betűöntő nyomdász, mentő- ápoló, majd fényképész szakképesítést szerzett. 1970– 73-ig a gyomai Kner Nyomda dolgozója, 1973–76-ig Szarvason mentőápoló, 1976–93-ig fényképész- videotechnikus a Haltenyésztési Kutató Intézetben. 1993–96-ig munkanélkü- li, közben videós az Informatikai Kft.-ben. 1997-től a szarvasi Ótemető gondnoka. 1992-ben a Magyar Újságírók Közössége alapító tagja, a National Geographic Society tiszteletbeli tagja. Fotóillusztrációi jelentek meg a helyi hetilapban, magyar és külföldi szakmai folyóiratokban; a Common carp. 1–2. (FAO Roma, 1985) c. kötetekben. Önálló kötetei: Szarvasiak az 1848/49-es szabadságharcban (1998); Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza (2002) című dokumentumkötetek. Helytörténeti tárgyú könyvek kéziratai várnak ki- adásra (Délvidéktől Világosig; Megfogyva bár...; Nemesi családok a 18–19, századi Szarvason. Kitüntetése: Szarvas Város Közművelődési Díja (2002). Kedvtelései: diplomácia-, politika-, hely- és zenetörténet.
Mátrai Mária MártaMátrai Mária Márta (Szarvas, 1957. márc. 19.) gyógy- pedagógus/pszicho-pedagógus; szaktanácsadó. Szülei: M. Tibor, Búzás Mária. Férje: †Zvara Róbert. Gyerme- kei: Z. Renáta, Z. Regina, Z. Rita. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1971; Vajda P. Gimnázium, 1975; Óvónő- képző Intézet, 1978, óvónő; Jászberényi Tanítóképző Fő- iskola, 1990, ált. iskolai tanító; ELTE BGGYTF, 2000, pszicho-pedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár; BME-GTK közoktatási vezető, 2004, pedagógus szakvizsga; 2008-tól az ELTE-PPK Neveléstudományi MA képzésben vesz részt. Pályája: 1978–81- ig a Mezőtúri Rákóczi Úti Óvoda, 1981–82-ig a Szarvasi Bacsó Úti Óvoda óvónője. 1986–1997-ig a 2. Sz. Ált. Iskolában tanítónő. 1997-től a Nevelési Tanácsadóban, majd jogutódjában pszichopedagógus. 2006-tól a SZIE PFK fejlesztő pedagógusa, óraadó oktató. 2008-tól szaktanácsadó az Budapesti EURON Pedagógiai Szolgáltató Intézetnél. Kitüntetései: OKM Oklevél Te- leki Blanka-díj, 2008. Kedvtelései: utazás, olvasás, tanulás.
Mátrainé Gorján MáriaMátrainé Gorján Mária (Pitvaros, 1948. jan. 22.) fő- iskolai docens. Szülei: G. István, Kukucska Judit. Fér- je: M. Jenő. Gyermekei: M. Milán Gábor. Iskolái: Pitvarosi Ált. Iskola, 1962; Komenszky Ámos János Szlovák Tannyelvű Ált. Iskola és Gimnázium, Bp., 1966; Felsőfokú Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1968, óvónő; Benedek Elek Óvónőképző Intézet, Sopron, 1971, gyakorló óvodai óvónő; JGYTF, Szeged, 1973, szlovák szakos ált. iskolai tanár; 1979, orosz szakos ált. isk. tanár; JATE, Szeged, BT Kar, 1986, pedagógiai előadó; JPTE, Pécs, 2000, Ph.D. Pályá- ja: 1968-ban Makón kezdett óvónőként. 1969-től dolgozik Szarvason. Elő- ször gyakorló óvodai óvónő, majd az Óvónőképző Intézet, és jogutód főis- kola oktatója. 1977-től tanársegéd, 1980-tól adjunktus, 1993-tól docens. 1993-tól a Nemzetiségi- és Idegennyelvi Tanszék vezetője. 2001 óta nyug- díjas. Kutatási témái az óvodai nemzetiségi nyelvoktatás, korai idegen nyelvre szoktatás kérdései, a szarvasi szlovák népi kultúra, népi hagyomá- nyok, szokások feldolgozása. Tagja volt több országos nemzetiségi, idegen nyelvi szakmai szervezetnek, valamint a Magyar Coménius Társaságnak. Munkahelyén ifjúsági szervezet vezetője, és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének titkára volt. Írásai: Számos főiskolai jegyzet szerzője, társszerzője, óvodai nemzetiségi programok és tanulmányok kidolgozója. Munkái a Nemzeti Tankönyvkiadónál, Körösi Tanítói Kézikönyvben, Óvo- dai Életben, a Körös Főiskola kiadványaiban és külföldi szaklapokban je- lentek meg. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, 1991; a nemzetiségi okta- tásban végzett munkáért több elismerés; Brunszvik Teréz Emlékérem arany fokozat, 2001. Kedvtelései: olvasás, folklórgyűjtés.
Mátyásné Hegedűs RozáliaMátyásné Hegedűs Rozália (Nagyszénás, 1963. ápr. 29.) vállalkozó. Szülei: H. Sándor, Sárkány Rozália. Férje: M. János hálózatszerelő. Gyermekei: M. Bence, M. Dalma. Iskolái: Czabán Samu Ált. Iskola, Nagyszé- nás, 1977; Sebes György Közgazdasági és Kereskedelmi Szk., Bcs., 1981; Perfekt Rt. Bcs., 1996; Gyógymasszőr képzés, Gyula, 2008. Végzettsége: képesített könyvelő- pénzügyi ügyintéző, regisztrált mérlegképes könyvelő, gyógymasszőr, kézilabda-segédedző. Pályája: 2002-ig a Szirén Ruházati Szövetkezet dolgozója, azt követően vállalkozó. Sporttevékenysége: 1980– 1985-ig az NB I-es Békéscsabai Előre, 1986–1993-ig az NB II-es és NB I. B-s Szarvasi Szirén SE, 1993–1999-ig az NB II-es és NB I. B-s Martfűi VSE kézilabda-csapatának játékosa. Kitüntetése: Békés megye Év Sportolója, 1981. Kedvtelései: tenisz, futás.
Medvegy ErzsébetMedvegy Erzsébet (1949–2000) népművelő. Szülei: M. János, Klimaj Mária. Gyermeke: Balla Borbála. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1968; Debreceni TKF, tanító-népművelő szak, 1984, tanító, népművelő. Pályája: Érettségi után a Nemzeti Bank, majd az Állami Biztosító helyi fi ókjánál, illetőleg az ÖKI-ben dolgozott. 1975-től a Szarvasi Vajda Péter Művelődési Központ előadója. 1979-ben C kategóriájú művészeti oktatói engedélyt kapott. 1989-től a Művelődési Központ igazga- tója volt. A Magyar Népművelők Egyesületének alapító tagja, a Hagyomány- őrző Közalapítvány és a Gazsó György Művészeti Alapítvány Kuratóriumá- nak tagja volt. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1982.
Medvegy PálnéMedvegy Pálné Klimaj Zsuzsanna (Szarvas, 1953. jún. 2.) ált. iskolai igazga- tó. Szülei: K. Pál, Molnár Zsuzsanna. Férje: M. Pál gépészmérnök. Gyerme- ke: M. Péter Pál. Iskolái: Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Szlovák Gimn., Bcs., 1971; JGYTF, Szeged, 1975, szlovák-orosz szakos ált. isk. tanár; közoktatás-vezetői szakvizsga, 2005. Pályája: 1975-től a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és jogutó- daiban tanít. 1975–83-ig diákotthoni nevelő, 1983-tól tanár, úttörőcsapat-vezető, 1986-tól igazgatóhelyettes, 1993-tól igazgató. Az Országos Kisebbségi Bizottság, az Országos Szlovák Önkormányzat Elnökségének tagja, az Oktatási Bizottságának elnöke. Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának elnökhelyettese; Szarvas Város Kép- viselő-testülete Oktatási Bizottságának kültagja. Kitün- tetései: Miniszteri Dicséret, 1980; Kiváló Úttörővezető, 1986; Kiváló Mun- káért, 1989; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 1999; Kisebbségekért, 2001; Eötvös József-emlékérem arany fokozat, 2004; Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2005; Medalia Sv. Gorazda, (szlovák kitüntetés), 2005. Írá- sai: nemzetiségi kerettantervek; nemzetiségi tankönyvek bírálata. Kedvtelé- sei: természetjárás, olvasás.
Medvegyné Skorka AnnaMedvegyné Skorka Anna (Kondoros, 1953. márc. 31.) magyar nyelv- és irodalomtanár, angol nyelvtanár. Szü- lei: S. András, Urbancsok Anna. Férje: M. László. Gyer- mekei: M. László, M. Borbála. Iskolái: Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1971; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1983, magyar-népművelés szak; SZTE-JGYTF, 2003, angol nyelvtanár. Pályája: 1987- 1996 között az ÖKI-ben igazgatási osztályvezető. 1996- tól 2001-ig a Székely Mihály Szakképző és Szakközépiskola tanára. 2001-től a TSF MVK nyelvtanára. 1993-tól napjainkig az Apple Garden Fordító és Szervező Szolgáltató Bt. ügyvezető igazgatója. Szerkesztője az Irrigated Farming Selected Publications of IRI’S Researches Szarvas, 1955; Ki kicso- da a mai magyar öntözésben és vízgazdálkodásban I. 1986; English-Hungarian Dictionary of Fishery and Fish Culture, 2004; EU EQUAL Projekt, tanul- mány, 2007. Az EQUAL Program szakkifejezéseinek értelmező szótára, 2007 c. köteteknek. Kedvtelései: olvasás, színház, utazás.
Megyeri MihályMegyeri Mihály (Szarvas, 1960. jan. 17.) szakaszmér- nökség-vezető. Szülei: M. Mihály, Markovics Mária. Fe- lesége: Huber Edit közlekedés-építőmérnök (tervező). Gyermekei: M. Mihály, M. Mátyás, M. Márta, M. Mária. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1974; Vásárhelyi Pál Műszaki Szk., Békéscsaba, 1978; Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar (vízépítőmérnöki szak), Bu- dapest, 1979–81, Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest, 1981–83, mélyépítő üzemmérnök. Pályája: 1983-ban kezdte pályá- ját műszaki előadóként a KÖVIZIG Szarvasi Szakaszmérnökségén, később az Igazgatóság Építési Üzemében munkavezetőként, majd építésvezetőként dol- gozott. 1989 szeptemberétől a Szarvasi Szakaszmérnökség vezetője. Kitünte- tései: Széchenyi Emlékérem, 2000; Árvízvédekezésért Ezüst Érdemérem, 2006. Kedvtelései: kertészkedés, barkácsolás, fafaragás, természet, állatok.
Melich János dr.Melich János dr. (*Szarvas, 1872. szept. 16., †Bp., 1963. nov. 20.) nyelvész, szlavista. Az MTA tagja (leve- lező 1902, rendes 1920, igazgatósági 1933–1946). Az MTA főkönyvtárnoka, Szótári Bizottságának elnöke, a Nyelvtudományi Társaság elnöke, több külföldi tudomá- nyos akadémia tagja. Középiskolai tanulmányait a szar- vasi gimnáziumban kezdte el, de Késmárkon érettségi- zett. 1891–94-ig a kolozsvári egyetem magyar–német szakán tanult, 1894–96-ig a bécsi egyetemen szlavisztikai tanulmányokat folytatott. 1905-ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktori oklevelet szer- zett. 1896-tól a Nemzeti Múzeum könyvtárának tisztviselője, igazgatója. 1901-től egyetemi magántanár. 1935-36-ban a bölcsészettudományi kar dé- kánja. 1941-ben vonult nyugállományba. A magyar nyelvtörténet szinte vala- mennyi területén (a helyesírás története, régi nyelvemlékek, a szótárirodalom története, személynév- és helynévkutatás, jövevényszavaink stb.) maradan- dót alkotott. Munkásságával hozzájárult a magyar településtörténet-tudo- mány megalapozásához. Megkapta az MTA Sámuel-díját (1896), Lukács Krisztina-jutalmát (1906), Nagyjutalmát (1907, 1922, 1931), a Corvin-ko- szorút (1930) és a Corvin-láncot (1939). Városunkban utcanév, szülőházán és a Múzeum falán márványtábla őrzi emlékét. Sírja az Ótemetőben található.
Melis GyörgyMelis György (Szarvas, 1923–Bp., 2009) operaénekes. Szülei: M. Mihály, Szrnka Judit. Iskolái: Borgulya-féle Elemi Iskola, Szarvas, 1935; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1942; Tanítói Tanfolyam, Szarvas, 1945; Zeneakadémia, Budapest, 1951. Pályája: 1949-től az Operaház magán- énekese. 1949. október 18-án Morales (Bizet: Carmen) szerepében mutatkozott be. Énekesi adottságai mellett ki- emelkedő színészi képességekkel is rendelkezik. Tökéle- tes átéléssel – szenvedéllyel, humorral – alakítja hangfajának lírai, drámai, buffó szerepeit. A magas fokú énekkultúrájáért és példamutatóan szép és jól érthető szövegmondásáért Kazinczy-díjat kapott (1973), majd Kazinczy-díjat alapított (1988). A Mozart-operák recitativóinak egyedülálló tolmácsolója. Ki- váló dalénekes és oratórium-szólista, számos új magyar mű bemutatása fűző- dik a nevéhez. Énekli majdnem az egész operarepertoárt: Mozart, Verdi, Pucci- ni, Csajkovszkij, Kodály, Bartók operáinak bariton szerepeit. Főleg Don Giovanni (Mozart) szerepében aratott külföldön is sikereket. Vendégszerepelt Európa szinte minden országában; Ausztráliában, Mexikóban és az USA-ban. 18 operalemeze és két önálló lemeze jelent meg. Rajk András 1984-ben köny- vet, Kondacs Pál szlovák nyelvű életrajzi regényt írt a művészről. Nevével szü- lővárosában kórusalapítvány jött létre, egykori gimnáziumában díjat alapítot- tak. Kitüntetései: Liszt Ferenc-díj, 1954, 1959 és 1973; Kossuth-díj, 1962; Kiváló Művész, 1967; Bartók Béla-Pásztory Ditta-díj, 1986; Szarvas Város Díszpolgára, 1986; a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Csillag- rendje, 1988; Szarvasért Emlékplakett arany fokozata, 2007; Prima-Díj, 2009.
Melis János dr.Melis János dr. (Kondoros, 1960. júl. 16.) jegyző. Szü- lei: M. János, Jelen Zsuzsanna. Felesége: Dr. Kovács Zsuzsanna. Gyermekei: M. János, M. Zsuzsanna, M. Anna. Iskolái: Kondorosi Ált. Iskola, 1974; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1978; Államigazgatási Főiskola, Bp., 1990, okleveles igazgatás-szervező; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1997, jogász; 1999, jogi szakvizsga. Pályája: 1990-ig a Kondorosi Nagyközség Tanácsánál, 1993-ig Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatalában, 1999-ig Dr. Varga Imre ügyvédi irodájában dolgozott. 1999-től Szarvas Vá- ros Önkormányzatának jogi tanácsadója, majd a Szervezés és Jogi Osztály vezetője. 2005. szeptember 1. óta Szarvas város jegyzője. Publikációja: A szarvasi intézményrendszer átalakulása, a Jegyző és Közigazgatás című szak- mai folyóirat cikke, 2007. Kitüntetése: Az Év Jegyzője, 2008; Az Év Embe- re Békés megyében, 2009. Kedvtelései: utazás, olvasás.
Mendöl Tibor dr.Mendöl Tibor dr. (*Nagyszénás, 1905. máj. 5., †Bp., 1966. aug. 21.) földrajztudós. Az MTA tagja (levelező 1946), a földrajztudomány kandidátusa (1952), doktora (posztumusz, 1967). A Magyar Földrajzi Társaság elnöke (1946–48). Gimnáziumi tanulmányait Szarvason végezte. 1923-25-ben az Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti egyetemen, 1925-26-ban állami ösztöndíjjal, a Collegium Hungaricum tagjaként, a bécsi egyetemen tanult. 1927- ben a budapesti egyetemen történelem-földrajz szakos tanári, 1928-ban föld- rajz főtárggyal bölcsészdoktori oklevelet szerzett a Szarvas földrajza c. érteke- zésével. Az 1933-34-ben ösztöndíjas a párizsi Sorbonne-on. 1927-28-ban a debreceni egyetem földrajzi intézetében díjas gyakornok, 1928-tól tanársegéd, 1937-től a földrajz magántanára. 1940-ben a budapesti tudományegyetem em- berföldrajzi tanszékére nyilvános rendkívüli tanári kinevezést kapott, 1943- ban nyilvános rendes tanárrá léptették elő. 1941-től az emberföldrajzi intézet igazgatója, 1949-től az általános gazdaságföldrajzi tanszéken tanszékvezető egyetemi tanár. A magyar településföldrajzi kutatások kezdeményezője, elmé- leti és módszertani alapjainak kidolgozója. 1964-ben elnyerte az MTA Nagy- díját és a Lóczy-emlékérmet. Porai a Farkasréti temetőben nyugszanak.
Mészáros Miklós dr.Mészáros Miklós dr. (Szilsárkány, 1955. ápr. 23.) főis- kolai docens, dékáni hivatalvezető. Szülei: M. Miklós, Győrvári Jolán. Felesége: Verók Mária középiskolai ta- nár. Gyermekei: M. Márta, M. Judit. Iskolái: Ált. Isko- la, Szilsárkány, 1969; Bottyán J. Műszeripari Szk., Esz- tergom, 1973; Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gé- pészmérnöki Kara, 1979, okl. mg. gépészmérnök; GATE Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1985, okl. mérnök-tanár; GATE, 1986., egyetemi doktor. Pályája: 1982-1987 között tanársegéd a DATE Mg. Víz- és Környezetgazd. Főiskolai Karán; 1987-1997 között ad- junktus, 1997-től docens, majd a jogutód TSF Mg. Géptani és Környezet- technikai Tanszékén is az. 2000–2006-ig okt. főig.-helyettes. 2006-tól, belső szervezeti átalakítás után a Műszaki és Vízgazdálkodási Intézet docense, 2008-tól dékáni hivatalvezető. (Az intézmény 2009-től a Gödöllői Szent Ist- ván Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara.) Oktatási-kutatási terüle- te: műszaki és gépészeti ismeretek, környezettechnika, tápoldatos öntözés. Írásai: Mikroklíma öntözőberendezés megvalósítása és hidraulikai vizsgála- ta, doktori értekezés, Gödöllő, 1986; szakmai kiadványok társszerzője; 42 tudományos cikket, könyvet, tanulmányt írt; egy szolgálati szabadalma van (társszerzőkkel). Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1988; Rektori Dicséret, 1999; TSF-ért Emlékérem, 2006. Kedvtelése: foci, barkácsolás.
Mészáros TündeMészáros Tünde (Szarvas, 1956. dec. 23.) középiskolai tanár. Szülei: M. László, Gölöncsér Erzsébet. Gyerme- kei: Dr. M. Gábor, M. Gergely. Iskolái: Hunyadi J. Ált. Iskola, Békészentandrás, 1971; Vajda P. Gimn., 1975; JGYTF, Szeged, 1980, magyar-orosz szakos ált. isk. ta- nár, 1995, német szakos nyelvtanár. Pályája: 1980–2001- ig a szarvasi Petőfi S. Ált. Iskola, 2001-től a Vajda P. Gimn. tanára, 2003-tól az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 2004 óta egyik szervezője a wittlichi partneriskolával való kapcso- latnak. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, kirándulás, sütés-főzés.
Mészárosné Darida CsillaMészárosné Darida Csilla (Szarvas, 1978. márc. 23.) professzionális sportoló, közgazdász. Szülei: D. Károly, Kokauszki Anna. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; 1. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1992; Bólyai János Gimn., Kecskemét, 1997; PTE Közgazdaságtudományi Kar, 2000. Pályája: tanulmányainak befejezése óra hivatásos sportoló. Sporttevékenysége: Gyermekkorától kosár- labdázik, szarvasi nevelésű sportoló. 1995-1996-ban az év ifjúsági női játékosa. 1999-ben magyar válogatott kerettag, 2001-ben Euroliga 3. helyezett. Csapatával kétszeres magyar bajnok, háromszoros Ma- gyar Kupa győztes. 1999-től a Szolnoki NKK játékosa. Kitüntetései: Az év sportolója, Szarvas, 1992; Jó tanuló, jó sportoló, Szarvas, 1996; Az év leány sportolója, Kecskemét, 1996. Kedvtelései: család, sport.
Mészárosné Verók Mária (dr.-né)Mészárosné Verók Mária (dr.-né) (Kardoskút, 1954. szept. 21.) középiskolai tanár. Szülei: Volfart Mária, Horváth Imre (gondviselő). Férje: Dr. M. Miklós főisko- lai docens, hivatalvezető. Gyermekei: M. Márta. M. Ju- dit. Iskolái: Ált. Iskola, Kardoskút, 1969; Ált. Iskola és Gimn., Tótkomlós, 1973; JATE, 1979, biológia-kémia szakos középisk. tanár; Műszaki Egyetem, Bp., 2004, közoktatási vezető. Pályája: 1979-ben a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskolában kezdett tanítani. 1984-től a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1987-től munkaközösség-vezető, 2000–2007-ig igazgatóhelyettes, majd is- mét munkaközösség-vezető. Tanítványai több alkalommal szerepeltek az OKTV döntőjében az első tíz helyezett között. A Pedagógus Szakszervezet tagja. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1988. Kedvtelései: természetjárás, kertészkedés.
Meszlényi Mária dr.Meszlényi Mária dr. (Szeged, 1952. máj. 23.) ügyvéd. Szülei: M. György, Németh Mária. Gyermeke: Félegyházi Török István. Iskolái: 10. Sz. Ált. Iskola, Bé- késcsaba, 1966; Rózsa Ferenc Gimn., Békéscsaba, 1970; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1977, jo- gász, majd ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsgát tett. Pályá- ja: Egyetemi tanulmányainak befejezése után az Ipari Szövetkezetek Békés Megyei Szövetségének Jogi Irodá- ján tevékenykedett. 1981-től él Szarvason, ahol a SZIRÉN Ruházati és Házi- ipari Szövetkezetben dolgozott különböző munkakörökben. 1992-től a szö- vetkezet igazgatási és jogi vezetője, a szövetkezet igazgatósági tagja volt 1997-ig. 1997–2006-ig a szövetkezet Felügyelő Bizottságának elnöke. 1996. június 1-jétől egyéni ügyvéd, majd 1999. október 1-jétől megalapította a Meszlényi Ügyvédi Irodát Szarvason. Tagja a Magyar Jogász Szövetségnek és a Békés Megyei Ügyvédi Kamarának. Kitüntetése: Kiváló Szövetkezeti Dolgozó, 1987. Kedvtelései: irodalom, zene és a természet.
Mihaleczné Kovács MáriaMihaleczné Kovács Mária (Szarvas, 1943. júl. 10.) kis- térségi irodavezető, ügyvezető. Szülei: K. András, Jambrich Mária. Gyermekei: Medgyesi Tamás László, Medgyesi Nóra Éva. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1957; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1961; Államigazgatási Főiskola, Bp., 1982, igazgatás-szervező. Pályája: 1963- tól köztisztviselőként dolgozott a Szarvasi Városi Taná- cson. 1989-ben a Szarvas és Vidéke főszerkesztője, 1990–1997-ig vállalkozó, a MIKOSZOFT Bt. ügyvezetője. 1998–2005. aug. 31-ig Szarvas város jegyzője, majd a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társu- lásának irodavezetője.
Mihály BernadettMihály Bernadett (Szeged, 1969. szept. 4.) faszobrász- restaurátor. Szülei: M. István, Dr. Illés Mária. Férje: Paszt György szobrász-restaurátor. Gyermekei: P. Ka- milla, P. Regő Csanád. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1983; Tömörkény István Művészeti Szakközépisko- la kerámia szak, Szeged, 1987; Képzőművészeti Főisko- la, Bp., 1993, faszobrász-restaurátor. Pályája: Számos műemlék helyreállításban vett részt, mint fa- vagy festő- restaurátor. 17 éve a szentendrei szigeten él, mégis Szarvason érzi magát iga- zán otthon. A természet, a növények, az állatok szeretetét Szarvasról vitte magával. Referenciamunkái: a Nemzeti Galériában, Pannonhalmi Apátság- ban, a Tudományos Akadémián, a bakonybéli római katolikus templom mel- lékoltárán megtalálhatók. Köztéri munkái: Rózsahegyi Kálmán portré (Gyomaendrőd), Tímár Máté portré (Gyomaendrőd), Dr. Lohr Gyula dom- bormű (Szarvas), Dr. Palov József dombormű (Szarvas), Gróf Bolza Pál port- ré (Szarvas), Ruzicskay György portré (Szarvas), Enteriőr design látható Bu- dapesten az NH szállodában.
Mihály GáborMihály Gábor (Székelyhíd, Bihar m., 1942. szept. 9.) szobrászművész. Szü- lei: M. Gábor, Lévay Emília. Felesége: Gregus Ilona restaurátor. Gyermeke: M. Anna. Iskolái: Ált. Iskola, Csanádapáca, 1956; Táncsics M. Gimn., Oros- háza, 1960; Dózsa Gy. Gimn., Rákospalota, 1962; Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp., 1974, tanár, szobrász. Mesterei Mikus Sándor és Somogyi József voltak. Pályája: Érettségi után segédmunkás, közben rajzolni, mintázni tanult. Több mint három évtizede számontartott mestere a kor- társ magyar szobrászatnak. Szobrait kőből, fából, vasból, bronzból és vörösrézlemezből készíti. Alkotásaiban kü- lönös jelentése van az oszlopnak. Szobraiban gyakran jelen van a magyar történelem, a sport, az ember és a technika új viszonya. Egyéni kiállításai voltak több hazai és külföldi város- ban. Alkotásai: Mintegy 100 nagyméretű szobrot, térplasztikát készített, me- lyek magyarországi és külföldi köztereken láthatók. Legismertebbek: Szent László lovas szobra, Vésztő-Mágor; Kanyarulatok, Hungaroring-pálya; Olimpiai emlékmű, Budapest, Széchenyi rakpart; Közlekedési balesetek ál- dozatainak emlékműve, Budapest, Flórián tér; Kerékpárosok, Loussanne, Svájc, az Olimpiai Múzeum Parkja; Barátság, Szöul, Dél-Korea; Ezredéves Emlék, Szarvas. Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének. Kitünteté- sei: Állami Ifjúsági Nívó-díj, 1977; Munkácsy-díj, 1979; Gyermekekért Ér- demérem, 1985; Nemzetközi Olimpiai Bizottság Művészeti Díja, 1991. Kedvtelése: borászkodás.
Mihály IstvánMihály István (Szarvas, 1946. júl. 23.) ny. ügyvezető igazgató. Szülei: M. István, Bonomi Anna. Felesége: Dr. Illés Mária ny.tanár. Gyermekei: M. Bernadett, M. Ma- riann. Iskolái: 3. Számú Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Se- bes György Közgazdasági Szakközépiskola, Békéscsaba, 1965, könyvelő, statisztikus, üzemgazdász; Debreceni Agrártudományi Egyetem Főiskolai Kar, Szarvas, 1967, agrár-üzemmérnök; DATE, Szarvas, 1983, szakmérnök. Pályája: 1967–69-ig a Haltenyésztési Kutató Intézet gyakornoka volt. 1969- től a szarvasi Dózsa TSZ-ben dolgozott: üzemgazdász, főagronómus majd termelési elnökhelyettes. A TSZ megszűnése után, 1992–2007-ig a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója. 15 éven keresztül irányította a városüzemeltetési feladatokat. 2008-tól nyugdíjasként, tulajdonostársai meg- bízásából a szarvasi Barex Kft. cégvezetését látja el. Tagja Szarvas Város Baráti Körének, egyik alapítója a Város- és Környezetvédő Egyesületnek. Sporttevékenysége: Középiskolás korában atletizált és labdajátékokban je- leskedett. 1965–1975-ig a Szarvasi Spartacus SC NB II-es labdarúgója volt. Kitüntetései: Megyei Védelmi Bizottság kitüntetése, 2000, 2006; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2003; Szarvas Városért, 2007. Kedvtelései: kertépítés, lovak.
Mihály MariannMihály Mariann (Szeged, 1974. aug. 3.) vállalkozó, ér- tékesítő. Szülei: M. István, Dr. Illés Mária. Férje: Bakula János fényképész. Gyermeke: B. Illés Boldizsár. Isko- lái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1992; JGYTF, Szeged, 1995, német nyelvtanár; Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főis- kola, Bp., 1997, idegenforgalmi és szállodaipari szak- közgazdász. Pályája: A szarvasi Liget Panzió és Kem- ping vezetőjeként kezdte pályáját 1997-ben, és ott dolgozott 1998-ig. 1998- 1999-ben az Expo-Team Kft. alkalmazottja, a Csaba Expo Nemzetközi Kiál- lítás és Vásár irodavezetője, Békéscsabán. 2000 februárjától ismét a szarvasi Liget Panzió és Kemping vezetője. 2006-tól részt vett a Liget Wellness és Konferencia Hotel indításában, 2007 júliusáig szállodaigazgató. 2007 őszétől külsős szállodaértékesítő a Gyopárosfürdői Hotel Corvus Aquaban, ezzel párhuzamosan családi vállalkozásaikban is tevékenykedett. 2008 februárjától a Szarvasi Cervus Hotel létesítmény vezetője.
Misik LajosMisik Lajos (1920–2008) agrármérnök. Szülei: M. La- jos, Megyeri Ida. Felesége: Szűcs Éva Gizella. Gyerme- kei: M. Lajos, M. Péter, M. Zsuzsanna. Iskolái: Szarvasi Tanítónőképző Intézet Gyakorló Iskolája, 1931; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1939; József Nádor Műszaki és Gazda- ságtudományi Egyetem, Budapest, 1944, agrármérnök; Bőripari Szakiskola, Szeged, 1947. Pályája: 1944-től karpaszományos huszár, 1945-ben Marseilles-ben hadi- fogoly. Hazatérése után tímárként dolgozott 1950-ig. 1952 végéig a SZÁT dolozója, majd a Békéscsabai Sertéstenyésztő Zsadányi Gazdaságának üzem- egység-vezetője, 1956 októberéig igazgatóhelyettese. 1957-ben 9 hónapra Kistarcsára internálták. Hazatérve Magyarbánhegyesen gazdaságvezető. Ezt követően a Kondorosi Dolgozók Mgtsz főagronómusi tisztét töltötte be 17 éven át. FAO programok keretében 18 hónapot Egyiptomban, 4 évet Pakisz- tánban dolgozott. Tagja volt a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének, s 10 éven át elnöke Szarvas Város Barátai Körének. Kitüntetései: Véradásért, 1953; 1956-os Emlékérem; Termelőszövetkezeti Törzsgárda kitüntetés, 1974; Bé- kés Megyéért-díj, 1994; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2000.
Misúr Csaba GyörgyMisúr Csaba György (Gyula, 1971. dec. 30.) mentőápoló. Szülei: M. György, Vincze Sarolta. Felesége: Liska Katalin. Gyermeke: M. Csaba Marcell. Isko- lái: 2. Sz. Ált Iskola, Szarvas, 1986; Kossuth Zsuzsanna Gép- és Műszeripari Szakközépiskola, Hmv.hely, 1990, elektronikai műszerész; 611. Sz. Villamos ipari Szakközépisk. és Ipari Szakmunkásképző Intézet, Bcs., 1992, ipari-elektronikai technikus; Bay Zol- tán Gimn., Eü. Szakközépisk. és Szakisk., Gyula, 1995, ált. ápoló és asszisztens; Országos Mentőszolgálat B. Megyei Mentőszervezete, Bcs., 1997, mentőápoló; TSF MVKF, Szarvas, 2006, növénytermesztő mérnök, agrártermékek marketingje szakirány. Pályája: 1993-tól az Országos Mentőszolgálat szarvasi Mentőállomásán mentőápolóként, 1997-től szakápolóként dolgozik. 1993-tól a Mentőállomáson működő „04 az Életért” Alapítvány tagja, 2003-tól titkára. 2005-től a Holt-Körös Vízimentő Egyesület (Békésszentandrás) tagja, 2006-tól felü gyelőbizottsági tag.
Misur György dr.Misur György dr. (Szarvas, 1933. márc. 22.) ny. diplo- mata. Szülei: M. János, Benkovics Mária. Felesége: Dr. Gerő Zsuzsa. Gyermekei: M. Tamás, M. Gábor. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas, 1944; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1951; Külügyi Akadémia, 1953; ELTE Állam- és Jogtu- dományi Kar, 1962, jogász. Pályája: 1951 és 1999 kö- zött a Külügyminisztérium munkatársa, a Varsói Nagy- követség sajtóattaséja (1953–56), a Párizsi Nagykövetség titkára (1963–68), a Római Nagykövetség tanácsosa (1971–75), brazzavillei nagykövet (1978–80), római nagykövet (1986–91). A Külügyminisztérium- ban különböző beosztásokat töltött be: 1991–99-ig a regionális ügyek főosz- tályvezetője, 1994-ben megbízott helyettes államtitkár. 1992–99 között nagy- követ a Duna Bizottságban, melynek – 1993-97 között – elnöki tisztét is be- töltötte. Társelnöke a Kárpátok-Adria, majd jogutódja, az 5-ös Páneurópai Folyosó, továbbá a Báró Harruckern György Alapítvány kuratóriumának, a Rotary Club tagja. 1998-ban a szarvasi választókerületben független ország- gyűlési képviselőjelöltként indult. Írása: Szarvasról Rómába diplomáciai küldetésben, 2009 (Emlékirat). Kitüntetése: Baross Gábor-díj, 1998; Olasz Köztársasági Érdemrend lovagja, 2003. Kedvtelése: kertészkedés.
Misurné Dr. Gerő ZsuzsannaMisurné Dr. Gerő Zsuzsanna (Szolnok, 1943. febr. 26.) fogszakorvos. Szülei: Dr. Gerő Pál, Bárdos Ágnes. Fér- je: Misur György ny. diplomata. Gyermekei: M. Tamás, M. Gábor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1957; Vaj- da P. Gimnázium, 1961; Orvostudományi Egyetem Fog- orvosi Kar, Bp., 1965, fogszakorvos. Pályája: 1970– 1992-ig, nyugállományba vonulásáig a Péterfy Sándor Utcai Kórház Szájsebészetén fogszakorvos. 2004-től elnöke a Szarvasi Zsidó Örökségért Alapítványnak. Az Alapítvány feladata a zsidó temetők karbantartása. A temető emlékfalánál kétévente Holocaust megemlékezést szerveznek. A Szarvas Város Baráti Kör Budapesti csoportjá- nak alapító tagja (1983). Kedvtelései: unokázás.
Mocskonyi GáborMocskonyi Gábor (Szeged, 1958. jan. 21.) középiskolai tanár. Szülei: M. István, Balogi Judit. Felesége: Brachna Irén iskolaigazgató. Gyermekei: M. Gábor, M. Gergely, M. Sára. Iskolái: Ált. Iskola, Ecsegfalva, 1972; Móricz Zsigmond Gimn., Kisújszállás (3 tanév) és Péter András Gimn., Szeghalom, 1976; JGYTF, Szeged, 1982, bioló- gia-technika szakos ált. isk. tanár; KLTE, Debrecen, 2000, pedagógia szakos tanár; közoktatás-vezető; BRMKK, Bcs., pályaválasztási és pályaorientációs szakképesítő vizsga, 2004. Pályája: A szarvasi 3. Sz. Általános Iskolában kezdte tanári pályáját 1982-ben, 1986-től a 2. Sz. Általános Iskolában tanított. 1999–2002-ig a Vaj- da P. Gimn. kollégiumának vezetője. 2002-től a Székely Mihály Szakképző Is- kola és Diákotthon valamint jogutódainak tanára, a humán munkaközösség vezetője; ifjúságvédelmi felelős; a közalkalmazotti tanács valamint a Székely M. Szakképzésért Alapítvány kuratóriumának tagja. Kedvtelései: mechanikus órák; kertészkedés, zenehallgatás, horgászat.
Molitorisz Endre dr.Molitorisz Endre dr. (Orosháza, 1974. okt. 1.) ügyész. Szülei: Dr. M. Pál, Janúrik Anna. Felesége: Demeter Eme- se köztisztviselő. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi, 1994; SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2001, jogász; európa-jogi szakjogász, 2006; jogi szakvizsga, 2007. Pályája: Gyermekkora óta Szarvason él, bár iskolái, munkahelyei más városokhoz kötötték és kötik. 2001– 2003-ig az Orosházi Városi, 2003–2005-ig a Gyulai Városi Ügyészségen fo- galmazó, 2005–2006-ig a Békéscsabai Városi Ügyészségen titkár. 2006–2009- ig a Békéscsabai Városi, 2009-től az Orosházi Városi Ügyészség ügyésze. 2005-től a Békés Megyei Főügyészség uniós összekötője, 2003-tól a Békés Megyei Jogász Egylet vezetőségi tagja, 2007-től titkára. Fotóival rendszeresen részt vesz a Szarvason rendezett kiállításokon. Kitüntetése: Eredményes Mun- kásságért Főügyészi Oklevél, 2009. Kedvtelései: fotózás, kosárlabda.
Molitorisz Pál dr.Molitorisz Pál dr. (Verebély, Bars-Hont megye, 1944. szept. 11.) ny. városi vezető ügyész. Szülei: Dr. M. Pál, Nehéz Matild. Felesége: Janúrik Anna ny. személyzeti vezető, művezető. Gyermekei: Dr. M. Endre Attila, M. Adrienn Emese. Iskolái: Vajda P. Gimn., Szarvas, 1962; Felsőfokú Mg. Technikum, Szarvas, 1964, mg. szaktechnikus; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1974, jogász. Pályája: 1964–67-ig a SZÁT mezőgazdásza, 1967–74-ig a Szarvasi Járási Tanács, majd a Járási Hivatal főelőadója, 1974–78-ig Szarvas Városi Tanácsa VB igazgatási osztályvezetője, 1978–85- ig a Végrehajtó Bizottság titkára. 1985-től a Szarvasi Városi Ügyészség ügyésze, 1996-tól nyugalomba vonulásáig, 2007-ig, vezető ügyész. Betöltötte a Békés Megyei Főügyészség Ügyészi Tanácsa elnöki tisztét. Alapító tagja a Szarvasi Krónika szerkesztőbizottságának, a Baráti Körnek, ez utóbbi egyesület társelnöke. Tagja a Tessedik Öreggazdász Egyesület elnökségének, az Ótemetőért Alapítvány kuratóriumának, a Városi Férfi Kórusnak és a SZUSE-nek. Írásai: Mintegy negyven helytörténeti tárgyú cikke, az Agrártörténeti füzetek sorozatában öt önálló füzete jelent meg, legutóbb a Történelmi séta a szarvasi kertekben (2009) címmel. Önálló kötete: Mert Lőwy ember és poéta volt (2008). Szerkesztette a szarvasi Digitális Kalamáris kiadásában 2009-ben megjelent köteteket. Szerkesztőbizottsági tagja a Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000, ill. 2000–2010 c. adattáraknak. Szakmai cikkét közölte az Ügyészek Lapja. Kitüntetései: Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél, 1996; címzetes főügyészségi ügyész, 2002; Arany Emlékgyűrű, 2006; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2006; Lőwy SPA Baráti Kör Oklevele, 2009.
Molnár AndrásMolnár András (Öcsöd, 1951. dec. 5.) oktatástechnikus. Szülei: M. András, Mannheim Mária. Felesége: Gyevi Nagy Alíz. Gyermeke: M. András. Iskolái: Ált. Iskola, Öcsöd, 1966; József A. Gimn., Öcsöd 1970; Ipari Szakm. Iskola Székesfehérvár, 1972, rádió-tévé műszerész; Nép- művelési Int. Bp., 1983, videoműsor készítő; OPAKFI 1989, operatőr-vágó. Pályája: 1972–74-ig rádió-tévé műszerész a székesfehérvári Videotonban. Később Mart- fűn a RAMOVILL alkalmazottja, majd 1978-tól Szarvason a DATE MFK , illetve jogutódjai – TSF, SZIE – oktatástechnikusa. Részt vett az első szarvasi kísérleti televízióműsorok létrehozásában, több alkalommal a Kárpát-medencei Tudósítók Fesztiválján. Tagja a Helyi Televíziók Országos Egyesületének. A szarvasi Művelődési Központban tanfolyamot vezetett a fi lmkészítés elméleti és gyakorlati alapjairól, 2008 óta a SZIE Pedagógiai Karának médiatechnológus szakán operatőri ismereteket oktat. Fontosabb munkái: A TVP Produkciós és Utómunka Stúdió megbízásából 1998-ban vágója volt a Magyar Televízió kará- csonyi műsorának és a TV2 Életben maradtak c. műsorának. Bemutató fi lmet készített a Lovas Világtalálkozóról (2001) és a Nemzeti Lovas Fesztiválról (2005). A KVM megbízásából készült, A permetezés káros hatásai c. ismeretter- jesztő fi lm operatőre, vágója (2002). Készítője a TSF karait bemutató fi lmeknek. Kedvtelései: zenehallgatás, fi lmkészítés.
Molnár BélaMolnár Béla (*Szarvas, 1888. ápr. 13., †Szarvas, 1944. okt. 15.) tanár, ornitológus. Négy évig a szarvasi gimnázi- umban tanult, majd a tanítóképzőbe iratkozott át. A tanítói képesítés megszerzése után Budapesten a Tanárképző In- tézetben folytatta tanulmányait, egyidejűleg a Zeneakadé- miára is beiratkozott. Saját szerzeményeivel jelentős sike- reket ért el. 1910-ben szívbaja súlyosbodása miatt orvosai eltanácsolták a zongorázástól, zeneakadémiai tanulmá- nyait is megszakította. Tanított zenét, történelmet, magyar irodalmat, közgaz- daságtant és földrajzot Pöstyénben, Nyitrán, Nagyváradon, Szarvason, Oros- házán (itt 1928–35-ig). Súlyos gégebaja miatt 1935-ben nyugalomba vonult, és Szarvasra költözött. Érdeklődése a kakukk életének megfi gyelése felé for- dult. Madártani dolgozatait 1939–44-ig nyolc füzetben jelentette meg. 1940 nyarán elkészítette a Kis kakuk c. fi lmet, mellyel 1942-ben, a Velencei Bien- nálén első díjat nyert. Vizsgálta a kakukk kihordási ösztönét, a madarak fé- szeképítését, hangjelzéseit, elkészítette a nádirigó és a kakukk települési térké- peit. Madár-, fészek- és tojásgyűjteményt hozott létre. Tanulmányai ma is ré- szei a nemzetközi madártani szakirodalomnak. Az Ornitológusok Szövetsége dísztagjául választotta, ezüst és arany díszéremmel tüntette ki. Madártani munkái 2008-ban hasonmás kiadásban Szarvason ismét megjelentek. Szülő- házán márványtábla őrzi emlékét. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Molnár BélaMolnár Béla (Szarvas, 1963. jún. 26.) középiskolai ta- nár. Szülei: M. László János, Szakálas Anna. Felesége: Tóth Katalin tanár. Gyermekei: M. Benedek, M. Ger- gely. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1977; Vajda P. Gimn., 1981; KLTE, Debrecen, 1987, történelem-föld- rajz szakos középiskolai tanár; ELTE, Bp., 1991, politi- kaelméleti előadó. Pályája: 1987-től a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanára, 1994–2007-ig igazgatóhelyet- tese. A PSZ alapszervezeti titkára, az Iskolaszék és a Vajda P. Alapítvány Kuratóriumának tagja. Kedvtelése: olvasás.
Molnár EtelénéMolnár Eteléné Kajla Ildikó (Gyoma, 1974. jan. 13.) óvodapedagógus. Szülei: K. Imre, Bádonyi Margit. Fér- je: Molnár Etele mezőgazdasági vállalkozó. Gyermekei: M. Sebestyén György, M. Etele Fábián. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Gyomaendrőd, 1988; Kiss Lajos Gimn., Gyomaendrőd, 1992; Brunszvik Teréz Óvóképző Főis- kola, Szarvas, 1995, óvodapedagógus, mozgásfejlesztő óvodaped.; Eszterházy K. Tanárképző Főiskola, Eger, 1999, testnevelő szakos tanár; SZTE JGYPK, Szeged, 2006, gyógypedagó- gus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, 2005: ECDL szá- mítógép-használói jogosítvány; 2008: sportoktatói tanfolyam, úszás. Pályá- ja: 1995–1997-ig Szentesen dolgozott, a Csongrád Megyei Önkormányzat Ált. Iskola és Diákotthonában mint napközis nevelő és gyógytestnevelő. 1997-től Szarvason, a BTOF Gyakorlóóvoda és Gyakorló Ált. Iskola (SZIE Gyakorlóóvoda és Gyakorló Ált. Isk.) óvodapedagógusa, 2006-tól igazgató- helyettese. 2004-től a Bóbita Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kedvtelé- sei: sport, kirándulás.
Molnár IstvánnéMolnár Istvánné Frankó Zsuzsanna (1955. jún. 17.) ált. iskolai igazgató. Szülei: F. Pál, Fábriczy Zsuzsanna. Férje: M. István ügyintéző. Gyermeke: M. Magdolna. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Vajda Péter Gimn., 1973; Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1975, óvónő; Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1985, tanító, ének szakkollégium; KLTE BTK, Debrecen, 2004, pedagógia szakos tanár, tehetség- fejlesztő pedagógus. Pályája: 1975–90-ig a szarvasi Óvónőképző Intézet gyakorló óvodájában óvónő, 1990- től a szarvasi 1. Sz. (Benka Gyula) Általános Iskola peda- gógusa, 1993-tól igazgatóhelyettes, ill. tagintézmény-ve- zető. 2000-től a Benka Gyula Ev. Általános Iskola igaz- gatója. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1985.
Molnár László JánosMolnár László János (1928–2008) ny. ig. hivatalvezető. Szülei: M. László, Ember Erzsébet. Felesége: Szakálas Anna tanár. Gyermekei: M. László, M. Béla. Iskolái: Rózsási Népiskola, Szarvas, 1938; Vajda P. Gimn., 1943; Tanítónőképző, Szarvas, 1948, tanító. Pályája: Kondoro- son tanítóként kezdte pályáját. 1952–57-ig a Szarvasi Járá- si Tanács Műv. Oszt. vezetője, rövid ideig vb-titkár. 1957– 59-ig tanító, ig.h., 1959–1988-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet Igazgatói Hivatalának vezetője. Tagja volt a helyi MSZP-nek, a Pedagógus Szakszervezetnek, a Galamb- és Kisállat- tenyésztők Egyesületének, Szarvas Város Baráti Körének. Írásai: A helyi sportéletről szóló tanulmányai jelentek meg gyűjteményes kötetekben és a Szarvasi Krónika számaiban. Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, 1965; Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója, 1966; Magyar Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1970; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1973; Szak- szervezeti Munkáért arany fokozat, 1975; Kiváló Munkáért, 1984; Békés Me- gye Kézilabda Sportjáért, 1992; Szarvas Város Sportjáért, 1995.
Molnár László JánosnéMolnár László Jánosné Szakálas Anna (Endrőd, 1933– 2009) ny. ált. iskolai igazgató. Szülei: Szakálas József, Ko- vács Eszter. Férje: †Molnár László János. Gyermekei: M. László, M. Béla. Iskolái: Ált. Iskola, Hunya, 1948; Tanító- nőképző, Szarvas, 1954, tanító; ELTE, Bp., 1974, pedagó- gia szakos tanár. Pályája: 1954-től Kondoroson tanított, majd a Szarvasi Járási Tanács népművelési csoportvezetője lett. 1956–58-ig ismét tanító, majd a Műv. Oszt. vezetője. 1969–1989-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskola igazgatója. Az MSZP-nek, a Pedagógusok Szakszervezetének, Szarvas Város Baráti Körének és a Vöröskereszt helyi szervezetének tagja. Kitüntetései: Úttörővezető Érdem- érem, 1972; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1975; Kiváló Pedagógus, 1978; a Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1985. Kedvtelései: olvasás, rejtvényfejtés.
Molnár LászlónéMolnár Lászlóné Czinege Zsuzsanna (Bácsalmás, 1968. május 10.) ált. iskolai tanár, igazgatóhelyettes. Szülei: Cz. Pál. Merkler Mária. Gyermekei: M. László, M. Ta- más, M. Zsuzsanna. Iskolái: Bácsalmás, Vörösmarty M. Ált. Iskola, 1974; Hunyad J. Gimn., 1978; JGYTF, Sze- ged, 1982, fi zika-technika szakos ált. iskolai tanár. Pá- lyája: 1982–2000-ig a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskola és jog- utódja, a Benka Gy. Ált. Iskola tanára; 1993–97-ig a di- ákönkormányzat segítő tanára, 1998–2000-ig a Közalkalmazotti Tanács elnö- ke. 2000-től a Fő Téri Ált. Iskola és jogutódainak tanára; 2000–2008-ig gyer- mek és ifjúságvédelmi felelős, 2006-tól a Közalkalmazotti Tanács elnöke, 2008-tól igazgatóhelyettes. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás.
Molnár Mihály dr.Molnár Mihály dr. (Szarvas, 1949. márc. 4.) ügyvéd. Szülei: M. Mihály, Gulyás Erzsébet. Gyermekei: Dr. M. Mihály, Dr. M. Edit. Iskolái: Vajda P. Gimn., 1967; JATE ÁJTK, 1973, jogász; JATE BTK, 1980, magyar szakos középiskolai tanár. Pályája: 1973–1984-ig a Szarvas Vá- rosi Tanács VB titkársági osztályának vezetője, 1984– 1992-ig a SZÁT jogtanácsosa. 1989–1992-ig az Örmény- kúti Petőfi Tsz jogtanácsosa. 1992-től egyéni ügyvéd. 1990-től önkormányzati képviselő, 1998-tól az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke. 1994-től a Vajda P. Gimn. iskolaszékének elnöke, 1997-től a Vajda Péter Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kedvtelései: olvasás, horgászat.
Molnár ÖrsMolnár Örs (Szentes, 1972. jan. 5.) mg. vállalkozó. Szü- lei: M. György, Kozma Erzsébet. Felesége: Juhos Krisz- tina mb. gazdasági igazgató. Gyermekei: M. Gréta, M. Örs. Iskolái: Köztársaság Téri Általános Iskola, Szentes, 1986; Széchenyi István Gimn., Szeged, 1990; TSF MVKK, Szarvas, agrármérnök, 2001; növényvédő szak- mérnök, 2003; vetőmag-termesztési szakmérnök, 2004; Testnevelési Egyetem, Bp., vízilabda szakedző, 2006. Pá- lyája: 1991-től kereskedelmi magánvállalkozó, 2001-től családi gazdaságá- ban mg. vállalkozó. Sporttevékenysége: Vízilabdában korosztályos országos bajnok. 2006-tól a SZUSE vízilabda szakosztályának elnöke, valamint a szar- vasi vízilabda csapat edzője, szeniorúszó. Kedvtelései: sport, utazás.
Molnár PálMolnár Pál (Szarvas, 1967. szept. 18.) diplomás ápoló. Szülei: M. Mi- hály, Rómer Margit. Felesége: Krajcsovicz Magdolna főiskolai nyelvtanár. Gyermekei: M. Ábel, M Előd. Iskolái: B.szta., ill. Szar- vas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1981; 635. Sz. Kulich Gy. Ipari Szk. Intézet, 1984, tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő szakmunkás; Vajda P. Gimn., 1992; Bay Z. Eü. Szk., Gyu- la, 1995, általános ápoló és asszisztens; DOTE Eü. Főisko- lai Kar, Gyula, 2000, diplomás ápoló. Pályája: 1984–94-ig szakmájában és szakmáján kívül – változó munkakörökben – fi zikai munkásként dolgozott. 1994–97-ig a város első szeretetotthonának volt otthonvezetője. 1997-től az Immánuel Szeretetotthon- ban ápoló. 1989 januárjától vállalta tudatosan a kereszténységet. 1993-tól az Újtemplomi Egyházközség presbitere, 1995-től felügyelője. 1993-tól tagja a Biblia Szövetségnek. 1994 óta az Újtemplomi Szeretetintézmények igazgatóta- nácsának, valamint 1999-től a Vásártéri Napfény Óvoda óvodai bizottságának tagja. 1994-től a MIÉP helyi, 2007-től a megyei szervezetének elnöke.
Molnár ZoltánMolnár Zoltán (Kömörő, 1922. aug. 28.) ny. középiskolai tanár. Szülei: M. Elek, Molnár Erzsébet. Felesége: Csont Ágnes vegyész, nyugdíjas. Gyermeke: M. Ágnes. Isko- lái: Gimnázium, Hajdúböszörmény, 1943; Tudomány- egyetem, Debrecen, 1949, biológia-földrajz szakos közép- iskolai tanár. Pályája: 1948-1949 között a Nyíregyházi Kertészeti Középiskolában, 1949–1963-ig a Szarvasi Mg. Technikumban, 1963–1982-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban tanított. Számos ritkán előforduló nö- vényfajt és növénytársulást fedezett fel Szarvas környékén és Békés megyében. Mótyóban lévő zártkerti telkén mini-arborétumot alakított ki. Magyarországon 1992-ben, Horvátországban 1993-ban korosztályos teniszbajnok lett. Írásai: Szakfolyóiratokban rendszeresen jelentek meg ritka növényfajtákról és nö- vénytársulásokról szóló cikkei. Kitüntetése: Környezetünkért Emlékplakett (miniszteri kitüntetés, 1992); Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2004. Kedvtelései: olvasás, kertészkedés, evezés.
Molnárné Csery MónikaMolnárné Csery Mónika (Szarvas, 1971. febr. 24.) köz- tisztviselő. Szülei: Cs. István, Molnár Mária Magdolna. Férje: M. Mihály kamionvezető. Gyermekei: M. Kinga, M. Martin. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1985; Eü. Szk., Bcs., 1989; BTÓF, Szarvas, 1992. Végzettsége: ál- talános asszisztens, óvónő. Pályája: Pályakezdése után – megszakításokkal – különböző munkahelyeken dolgo- zott. 2007-től az ÁNTSZ Szarvasi Irodájában ügyintéző. Sporttevékenysége: Tagja volt a Szarvasi Szirén SE, majd a Szarvasi Női Kézilabda Klub NB II-es és NB I. B-s kézilabda-csapatának. 2004 óta ez utóbbi klub utánpótlás-csapatának edzője. Kitüntetése: Szarvas város leg- jobb női sportolója, 2006. Kedvtelései: túrázás, kerékpározás.
Molnárné Juhász EleonóraMolnárné Juhász Eleonóra Csilla (Szarvas, 1964. jan. 5.) szociális munkás, szociális gondozó. Szülei: J. Pál, Borgulya Mária. Férje: M. Tibor alkalmazott. Gyermeke: Boross Árpád Bence. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1978; Vajda P. Gimn., 1982; KISOSZ, B.csaba, 1990, ke- reskedelmi boltvezető, vendéglátóipari üzletvezető; 2006- tól a SZIE szociális munka szakos hallgatója Gyulán. Pá- lyája: 1982-től képesítés nélküli nevelő Kunszent- mártonban; 1977–1988-ig kollégiumi nevelő a szarvasi Szlovák Tanítási Nyel- vű Általános Iskolában. Majd tulajdonostársként alapítója a Graffi ti Klubnak. 1995-ben üzletvezető tulajdonos az Orfeusz Étteremben (Csobolyó) Szarva- son. Később ruházati kereskedelemmel foglalkozott az ÁSZ-ruházatnál, majd a saját tulajdonában lévő ÁSZ-ruházati boltban. 2000–2002-ig a Lustyik Kft- ben boltvezető. 2004-2005-ben eladó-pénztárosként dolgozott a Lidl Áruház- ban. 2006-ban Brit Portéka Bútorbolt néven üzletet nyitott. 2008-tól az Ótemp- lomi Szeretetszolgálat Furugyi Idősek Klubja klubvezetője. Részt vett a FI- DESZ helyi alapszervezetének megalapításában. 1990-ben Szarvas Város Képviselő-testületének tagja volt. Kedvtelései: olvasás, utazás, kutyák.
Molnárné Pető BeátaMolnárné Pető Beáta (Gyula, 1971. nov. 29.) könyvtárvezető. Szülei: P. Zsigmond, Kéri Irén. Férje: M. Levente építésvezető. Gyermekei: M. Pálma Boglárka, M. Lilla. Iskolái: Általános Iskola, Zsadány, 1986; Péter A. Gimnázium, Szeghalom, 1990; BTÓF, Szarvas, 1994, óvodapedagógus; SZTE JGYTF Kar, könyvtár szak, 2003, könyvtáros. Pályája: 1990-91-ben a Biharkeresztesi Városi Könyvtárban könyvtáros. 1994– 96-ig az öcsödi 1. Sz. Óvodában, 1996–97-ig Kondoroson, a Többsincs Óvodában óvónő. 1998-tól a SZIE Szarvasi Karok Könyvtárában, ill. jogelődjében könyvtáros, 2009-ben mb. könyvtárvezető. Kedvtelései: kirándulás, kerékpározás, olvasás.
Montvajszki LászlóMontvajszki László (Ináncs, 1952. okt. 22.) ny. tűzoltóparancsnok, ny. tűzol- tó-alezredes. Szülei: M. László, Mikola Erzsébet. Felesége: Bátor Anna óvo- dapedagógus. Gyermekei: M. Márk László, M. Ádám. Iskolái: Ált. Iskola, Ináncs, 1967; Mezőgazdasági Technikum, Abaújszántó, 1971, mezőgazdasági technikus; DATE Mezőgazdasági, Öntözéses és Meliorációs Főiskolai Kar, Szarvas, 1974, öntözéses és meliorációs üzemmérnök; BM Tűzoltó Ki- képző Központ, Budapest, 1982, tűzoltótiszt. Pályája: 1974–75-ig a Felsődobszai Béke Tsz. üzemmérnöke; 1975–78-ig a TTTV Békés-Csongrád Megyei Irodáján, Szarvason, termelési üzemmérnök. 1978–83-ig a Szarva- si Városi és Járási Tűzoltó Parancsnokságon tűzmegelőzési előadó, 1983–95- ig tűzoltóparancsnok, 1995-től 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig a jogutód, Szarvas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságának pa- rancsnoka. Kuratóriumi elnöke a „105” Alapítványnak. Kitüntetései: Tűz- biztonsági Érem ezüst fokozata, 1986; A haza fegyveres szolgálatában 10 év, 1987; Tűzoltósági tanácsos, 1998; Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 2008. Kedvtelései: olvasás, kirándulás.
Montvajszki MárkMontvajszki Márk (Orosháza, 1977. június 25.) főisko- lai tanársegéd. Szülei: M. László, Bátor Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1991, testnevelés tagozat; Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola, Szarvas, 1995, idegen nyelvi tagozat; Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája, Békéscsaba, 1997, német nyelvű ide- genvezető, idegenforgalmi ügyintéző; TSF MVK Kar, Szarvas, 2000, meliorációs mérnök; 2003, mg-i környe- zetgazdálkodási szakmérnök; SZIE GTK, Gödöllő, 2005, gazdasági agrár- mérnök. Pályája: 2000-től TSF MVK Kar Táj- és Vízgazdálkodási, majd Vízgazdálkodási Tanszékén tanszéki mérnök; 2006-tól főiskolai tanársegéd a Kar, illetve a jogutód Műszaki és Vízgazdálkodási Intézetében. 1987 óta tag- ja a szarvasi Kajak-Kenu Clubnak. Aktív versenysportoló volt 1993-ig. 2008- ban visszatért a versenyzéshez, és a Masters Magyar Bajnokságon ezüst és bronzérmet szerzett. A Szarvasi Kajak-Kenu Club Felügyelő Bizottságának tagja. Kutatási témái: belvízelöntések okainak vizsgálata Szarvas térségében; a mezőgazdaság és az agrárstruktúra fejlesztési lehetőségei a Szarvasi Kistér- ségben. Fontosabb írásai: A mezőgazdasági vízhasznosítás c. kompendi- umnak, és A meteorológiai és földméréstani praktikumnak társszerzője. Kedvtelései: sportok.
Montvajszkiné Bátor AnnaMontvajszkiné Bátor Anna (Szarvas, 1953. dec. 26.) óvodapedagógus. Szülei: B. György, Zvara Anna. Férje: M. László tűzoltóparancsnok. Gyer- mekei: M. Márk, M. Ádám. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1968; Vajda P. Gimn., 1972; Felsőfokú Óvónőképző, 1974, magyar és szlovák nyelvre képesített óvónő; gyakorlat- vezetői vizsga, Hajdúböszörmény, 1987, gyakorlatve- zető óvónő szak; Körös Főiskola, Szarvas, főiskolai ki- egészítő oklevél, 1998; vezető óvodapedagógusi szak- vizsga, TSF PK, 2005, vezető óvónői képesítés. Pályá- ja: 1974 óta óvodapedagógus a Felsőfokú Óvónőképző és jogutódjai óvodáiban.1991–93-ig a Bacsó B. úti tag- óvoda vezetője; 1993–96-ig a főiskolai gyakorlóóvoda vezetőhelyettese. 1995–2005-ig a gyakorló óvoda Bóbita Alapítványának elnöke. Publikáci- ói: szakcikkei jelentek meg az Óvodai Nevelés c. folyóiratban. Kitünteté- sei: Miniszteri Dicséret, 1986; Brunszvik Teréz-emlékérem, 1993; A Tessedik S. Főiskola Kiváló Dolgozója; 2003. Kedvtelései: olvasás, ker- tészkedés, kirándulás.
Mótyán GabriellaMótyán Gabriella (Szarvas, 1983. aug. 26.) televíziós szerkesztő-riporter. Szülei: M. Tibor, Demcsák Margit. Élettársa: Kiss György vállalkozó. Iskolái: Szlovák Ta- nítási Nyelvű Általános Iskola, Szarvas, 1998; Szlovák Ált. Iskola, Gimnázium és Kollégium, Bcs., 2003; SZTE JGYTF Pedagógusképző Kar 2007, szlovák nyelv- és irodalomtanár, média szakirányú művelődésszervező, DFT-Hungária Felnőttképzési Akkreditált Intézmény Filmrendezők mesterkurzusa, 2009. Pályája: 2008-tól a Szarvasi Ált. Infor- matikai Kft. Kábeltelevízió szerkesztő-riportere. Kedvtelései: utazás, olva- sás, fi lm, zene, kulturális rendezvények.
Mótyán György TiborMótyán György Tibor (Szarvas, 1950. okt. 13.) a he- lyi Szlovák Önkormányzat elnöke. Szülei: M. György, Gráfi k Mária. Felesége: Demcsák Margit gazdaságve- zető. Gyermekei: M. Tibor, M. Gabriella. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Vajda P. Gimn., 1969; Népművelő Szervezői Szakiskola, Békéscsaba, 1985, népművelő. Pályája: 1969–71-ig az NDK-ban dolgo- zott, mint betanított marós, majd tolmács és zenész. Katonai szolgálata után, 1973-74-ben a SZÁT Rizsfeldolgozó Üzemének dolgozója volt. 1974–80-ig a Szarvasi ÁFÉSZ könyvesboltjának alkalma- zottja, a Hungaroton Vállalat regionális képviselője. Egy évig az Arany- szarvas Camping főportása. 1981–96-ig a Vajda Péter Művelődési Köz- pont munkatársa, népművelői beosztásban. Ez időszakban a városi ünnepségek, hangversenyek, előadóestek, kulturális rendezvények szerve- zője, műsorvezetője. Kiemelt feladatai közé tartozott a Szarvas környéki tanyavilág közművelődési lehetőségeinek biztosítása. 1994-től a Szarvasi Szlovák Önkormányzat választott elnöke. 1990–98-ig a „Vernosť” Szar- vasi Szlovákok Kulturális Körének alapító elnöke. A szarvasi szlovákok kulturális életének szervezője, a Szlovák Közösségi Háznak, a szlovákok szarvasi központjának létrehozója, programjainak alakítója; a szlovákiai kapcsolatok ápolója. 1995–99-ig, majd 2006-tól az Országos Szlovák Ön- kormányzat Közgyűlésének tagja. 1990-től a Tessedik Sámuel Kertbarát Kör elnöke. 1991-től a Melis György Kórusalapítvány elnöke. Évek óta a polgári temetési szertartások szónoka. Népi zenekarával rendezvények rendszeres szereplője. Nevéhez fűződik a szarvasi Letelepedési Emlékkő felállítása (2002). Szerkesztője: a Novinkár nad Kerešom c. újságnak; a Szlovák Önkormányzat emlékkönyvének (Visszatekintő, 2007); a Tranos- cius nyomában c. CD-hanghordozónak (szarvasi ev. tót nyelvű liturgikus énekek, 2008); a szarvasi kertbarátok jubileumi kiadványának (50 éves a Tessedik Sámuel Kertbarát Kör, 2009). Kitüntetései: Szocialista Kultú- ráért, 1986; Szarvas Város Közművelődéséért, 1998; Szarvasért Emlék- plakett ezüst fokozata, 2007; Nemzetiségünkért, 2008. Kedvtelései: fő- zés, kertészkedés, muzsikálás.
Mravik MihályMravik Mihály (Szarvas, 1956. febr. 29.) vállalkozó. Szülei: M. Mihály, Szrnka Anna. Felesége: Mravikné Tímár Irén bérelszámoló. Gyermekei: M. Szilvia, M. Péter. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1970; Oros- háza, 612. Sz. Ipari Szakmunkásképző, 1973, autó- szerelő; Szarvas, Vajda Péter Gimn., 1975; Túrkeve, technikusképző, 1977, gépjármű-technikus. Pályája: 1970-től a szakmájában dolgozik. 1977-ig Szarvasi Állami Tangazdaságban; 1977–79-ig Budapesten a Hungaro szervizben – az ezt követő két évben sorkatona – 1981–83-ig a Szarvasi Vas-Fém- ipari Ktsz Autószervizében, 1984–91-ig, egy év megszakítással, a Szar- vasi Meliorációs Főmérnökség alkalmazásában. 1987-ben a Szovjetuni- óban, Tengizben végzett építőmunkát. 1991-ben Work Metáll Bt. (majd Kft.) néven vállalkozást alapított, melynek tulajdonosa. A cég gépjármű- vek javításával, műszaki vizsgáztatásával, lakatosipari munkákkal, for- gácsolással; hidraulikus munkagépek javításával és gyártásával foglal- kozik. A Víziszínpad felépítését szerelési munkákkal támogatta. Kitün- tetése: Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2005. Kedvtelései: sport, autók.
Mrázné Dankó EditMrázné Dankó Edit (1953–2005) tanítónő. Szülei: D. János, Békefi Rózsika. Gyermeke: M. Csaba. Iskolái: 1. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1967; Vajda Péter Gimn., 1971; Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1976, ta- nító. Pályája: 1976–2005-ig a 3. Számú (jogutód: Petőfi Sándor) Általános Iskolában tanított. Az iskola Közalkal- mazotti Tanácsának elnöke volt. Kitüntetése: Eötvös József-oklevél, 2001.
Müller Ferenc dr.Müller Ferenc dr. (Debrecen, 1939. jan. 5.) ny. tudomá- nyos tanácsadó. Szülei: M. Miklós, Tóth Erzsébet. Fele- sége: Debreczeni Ildikó ny. tikárnő. Gyermekei: M. Ani- kó, M. Edit. Iskolái: Ált. Iskola, Debrecen, 1953; Mg. Technikum, Szarvas, 1957; DATE, Debrecen, 1961, ag- rármérnök; 1972, egyetemi doktor. Bp., 1984, a mezőgaz- dasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1961-ben Szar- vason, a HAKI-ban kezdte pályáját mint tudományos gya- kornok, és ott dolgozott nyugdíjba vonulásáig: 1962 és 1968 között üzemveze- tő, 1968-tól 1970-ig főmérnök, 1971-1974 között igazgatóhelyettes, 1975-től 1991-ig az intézet igazgatója volt. 1991-1995 között tudományos tanácsadó, 1996-tól nyugdíjas. 1986-tól címzetes egyetemi tanár. Kutatási témája: a halhústermelés és annak ökonómiája, a harcsatenyésztés, a holtágak intenzív hasznosítása szuperintenzív haltenyésztési módszerekkel. Tagja a Halászati Tudományos Tanácsnak, a DATE Doktori Tanácsának, a Szegedi Akadémiai Bizottság Állattenyésztési Albizottságának, a Hortobágyi Halgazdaság Rt. Igazgatótanácsának. A Megyei Vadászkamara alelnöke, az Országos Vadász- kamara Etikai Bizottságának tagja. A Szarvasi Arborétum Vadásztársaság el- nöke. Legfontosabb írásai: The European and Hungarian results of cage culture of fi sh. International Workshop on Pen and Cage Culture of Fish, Tibauan, 1979; The results of cage fi sh culture in Hungary, társszerző, Szarvas, 1980; Aquacultura in Hungary Seattle University, 1992; Holtágak halászati hasznosítása, DATE Tud Jubileum, 1993; Az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) termelésének gazdaságossága a termelés volumenének függvényében, társzer- ző, 1996. Közel 40 tudományos cikket, könyvet, vagy könyvrészletet írt. Ki- tüntetése: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1971; Munkaérdemrend ezüst fokozata, 1982; Újhelyi Imre-díj, 1995. Kedvtelései: sport, tenisz, vadászat.