A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Hajdú PálHajdú Pál (Szarvas, 1945. nov. 3.) ny. üzletkötő. Szülei: H. Pál, Kozsuch Zsuzsanna. Felesége: Sebjan Farkas Zsuzsanna ny. osztályvezető. Gyermekei: H. Hajnalka, H. Anikó. Iskolái: 1. Sz. Ált. Isk., Szarvas, 1960; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1964; TSF Mezőgazdasági Főiskola, Szarvas, 1986, üzemmérnök; vendéglátói üzemeltető ké- pesítés, 1998. Pályája: 1966-tól az OTP Szarvasi Fiókjá- ban, majd a Földhivatalban ügyintéző; biztosítótársasá- goknál üzletkötő, a Hungária Biztosítónál fi ókvezető. 2001-ben üzletkötő- ként vonult nyugdíjba. Sporttevékenysége: 1968–1971-ig a Szirén SE női kézilabda-csapatának szakosztályvezetője. 2001-től a TS Kertbarát Kör titká- ra. A tagok számára szakmai programokat, tapasztalatcseréket, kirándulásu- kat szervez. Kedvtelései: szőlészet, borászat, kirándulás.
Hajdú PálnéHajdú Pálné Sebjan Farkas Zsuzsanna (Szarvas, 1947. nov. 20.) ny. osztályvezető. Szülei: S. F. Pál, Sznyida Zsu- zsanna. Férje: Hajdú Pál ny. üzletkötő. Gyermekei: H. Hajnalka, H. Anikó. Iskolái: Középhalmi Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1966; Óvónőkép- ző Intézet, Szarvas, 1968, óvónő; felsőfokú munkaügyi ügyintéző, Bcs., 1981. Pályája: 1968–2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szirén Ruházati Ktsz. dolgozója volt: ügyin- téző, bérszámfejtő, végül osztályvezető. Sporttevékenysége: 1964-től a Szar- vasi Óvónőképző SE NB II-es női kézilabda-csapatának kapusa, majd a Szirén SE játékosa 1977-es visszavonulásáig. 1987–1995-ig a Szarvasi Szirén SE szakosztályvezetője, 1996–2003-ig ügyviteli munkát végzett az egyesületnél. Kitüntetése: a Szirén Szövetkezet Kiváló Dolgozója 1984 és 1986; a Könnyű- ipari Kiváló Dolgozója, 1988. Kedvtelései: sport, olvasás, kirándulás.
Hajzer Ildikó dr.Hajzer Ildikó dr. (Budapest, 1965. szept. 27.) laborató- riumvezető. Szülei: Dr. H. Lajos, Dr. Forgács Márta. Férje: Gulyás Zoltán. Gyermekei: G. Mercédesz, G. Gergő. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Vajda P. Gimn., 1984; SOTE, Szeged, 1991, klinikai laboratóriu- mi szakorvos, patológus, 1996. Pályája: 1993 óta a szar- vasi laboratórium vezetője, korábban alkalmazottként. 2005. november 1. óta a Szarvasi Szakorvosi Kft. egyik tulajdonosa; tulajdonos-ügyvezetőjeként irányítja a laboratóriumot. 2001 szeptembere óta az Orosházi Kórház patológiai osztályának alkalmazottja- ként is dolgozik. Sporttevékenysége: Diákként aktív sportoló, kajak-kenu és kosárlabda sportágakban. 2000-ben alapítója és elnöke a szarvasi Blue Gym Aerobik Egyesületnek. Kedvtelése: utazás.
Hajzer Lajos dr.Hajzer Lajos dr. (1940–2002) állatorvos. Szülei: H. La- jos, Fekets Szerén. Gyermekei: Dr. H. Ildikó, †Dr. H. László. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1954; Vajda Péter Gimnázium, 1958; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1963, állatorvos; 1977, igazgatásszervezési szakállatorvos; 1986, halászati szakmérnök. Pályája: 1963–1974-ig Örménykúton körzeti állatorvos. 1974– 1978-ig Szarvason városi főállatorvos, 1978-tól körzeti állatorvos. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1972; a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1976 és 1982.
Hali Lenke dr.Hali Lenke dr. (Békésszentandrás, 1947. dec. 6.) ny. gyógyszerész. Szülei: H. István, Gyuricsán Lenke. Isko- lái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1962; Vajda P. Gimná- zium, 1966; Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyógy- szerésztudományi Kar, 1970, gyógyszerész; 1981, szak- gyógyszerész. Pályája: 1970–72-ig a szarvasi 14/73. Sz. Gyógyszertárban gyógyszerészjelölt, majd gyógyszerész. 1972–1976-ig Békés megye több településén helyettesí- tett gyógyszertárvezetőket. 1976-tól 2008-ig a szarvasi 14/71. Sz. Gyógyszer- tárnak (majd jogutódjának) beosztott gyógyszerésze, vezetőhelyettese; 1992– 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig vezetője. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara és a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek tagja. Kedvtelése: kertészkedés.
Hámori GabriellaHámori Gabriella (Szarvas, 1978. nov. 1.) színművész. Szülei: Hámori Pál, Zbrás Gyöngyi. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1993; Vajda P. Gimn., 1997; Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2001, színművész. Pályája: Már egyetemi évei alatt bizonyíthatta tehetségét, többek között a Pesti Színházban, a Tótékban (Ágika) és a Víg- színház Bűn és bűnhődésében, ahol Szonyát alakította. 2001-től a Radnóti Miklós Színházba szerződött. A 2004/05-ös évadtól az Örkény István Színház Társulatának tagja. Főbb színházi szerepei: Molnár Ferenc: Liliom – Julika; Martin McDonagh: A kripli – Helen; Dosztojevszkij: Fehér éjszakák – Lány; Kleist: A bosszú – Ágnes; Csehov: Sirály – Zarecsnaja; Molnár Ferenc: Az üvegcipő – Irma; Szép Ernő: Kávécsarnok – Egy kisasszony; Moliére: A mizantróp – Céliméne; Georges Feydeau: A hülyéje – Armandine; Irmgard Keun: A műselyemlány (monodrá- ma). Jelentősebb fi lmjei: I love Budapest; Állítsátok meg Teréz anyut; Eszter hagyatéka, Kaméleon. Kitüntetései: A legígéretesebb pályakezdő 2000; Szí- nikritikusok díja, 2001; A Cosmopolitan magazin nagydíja, 2003; Soós Imre- díj, 2005; A legjobb 30 év alatti színésznő, 2005; Mensáros-díj, 2006; Gundel- díj, 2006; Színikritikusok díja, 2006; Brighella-díj, 2006; Jászai Mari-díj, 2007; Junior Prima Díj, 2008.
Hámori PálHámori Pál (Szarvas, 1940. dec. 3.) ny. textiltisztító vál- lalkozó. Szülei: H. Pál, Rácz Anna. Felesége: †Zbrás Gyöngyi. Gyermeke: H. Gabriella. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1955; Szakmunkástanuló Intézet, Szar- vas, 1958, férfi szabó; Vajda Péter Gimnázium Esti Tago- zata, Szarvas, 1966; Thán Károly Vegyipari Technikum, Budapest, 1970, textilvegyész-technikus, TF edzőképző, Bp., 1972, birkózóedző. Pályája: 1958-tól a Szirén Szö- vetkezetben dolgozott a férfi szabóság rendelt részlegben (1969), majd a tisz- títóüzemében. 1991-től 2005-ig, nyugdíjba vonulásáig textiltisztító vállalko- zó. Sporttevékenysége: Birkózásban Békés megye többszörös ifjúsági baj- noka; dél-magyarországi ifjúsági bajnok, majd országos ifj. bajnokságon II. helyezett (1958). Katonaideje alatt a Budapesti Honvéd SE versenyzője, a hadosztálybajnokság III. helyezettje (1960). 1968–1989-ig társadalmi edző- ként működött Szarvason; úttörő-, ifjúsági- és vidékbajnok versenyzőket ne- velt. Kedvtelése: sport, autó, motorkerékpár.
Hankó TamásHankó Tamás (Békéscsaba, 1985. febr. 9.) néptánc- pedagógus. Szülei: H. Mátyás, Zsilák Katalin Erzsébet. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Békéscsaba, 1995; Békéscsa- bai Ev. Gimn., 1999; Bartók Béla Művészeti Szakközép- iskola, 2003, néptánc szak; Bartók Béla Zeneiskola, Bé- késcsaba, 2003, népzenei tagozat – hegedű; Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2007, néptánc peda- gógus szak; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sport- tudományi Kar, Budapest, 2007, egészségtantanár szak. Pályája: 2001-től a békéscsabai Balassi Táncegyüttes aktív táncosa, 2004-től a Komlós Tánc- együttes művészeti vezetője. 2007-től a Viharsarok Néptánc szövetség elnökségi tagja. 2008 áprilisától a szarvasi Chován Kálmán Művészeti Alapiskola néptáncpedagógusa. Kitüntetései: Kisbokrétás táncos, 1999. Kedvtelései: népzenélés (hegedű), horgászat, biciklizés, úszás.
Hanó MihályHanó Mihály (Szarvas, 1942. dec. 30.) ny. rakodógép-ke- zelő. Szülei: H. Pál, Hruska Zsuzsanna. Felesége: Sándor Judit ny. betanított munkás. Gyermekei: H. Mihály, Gál Judit Éva. Iskolái: Maginyecz-tanyai elemi iskola, 1952; Örménykúti Ált. Iskola, 1956. Szabadszállási Szakiskola, 1960, vontatóvezető; Mezőtúr, nehézgépkezelői tanfolyam, 1976, nehézgépkezelő. Pályája: 1956–1970-ig az Örmény- kúti ÁG traktorosa; 1970–80-ig a Talajjavító Vállalatnál, 1980–2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi Dózsa Tsz-ben nehézgépkezelő. 1960–1972-ig az örménykúti KISZ alapszervezet; 2003-tól a Szarvasi Polgárőr- ség tagja. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1972, 1989; Kormánykitüntetés, 1975; Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozat, 2007. Kedvtelése: unokák.
Hantos GusztávHantos Gusztáv (1924–2003) ny. középiskolai tanár, igazgatóhelyettes. Szülei: H. Gusztáv, Fanzler Karolin. Felesége: Jeszenszky Hedvig. ált. isk. tanár. Gyerme- kei: H. Gusztáv Antal, H. Zoltán Károly, H. Hedvig. Is- kolái: Gyönki Ref. Gimn., 1939; Bonyhádi Ev. Gimn., 1943; Tanítónőképző, Szarvas, 1946, tanító; szaktanári vizsga, Bp. 1951, ált. isk. szaktanító; Ped. Főiskola, Sze- ged, 1952, matematika-fi zika szakos ált. isk. tanár; ELTE, Bp., 1955, matematika szakos középiskolai tanár. Pályája: 1946-tól a Hertelendy-majori Iskola, majd a Középhalmi Ált. Iskola tanítója, később igazgatóhelyettese. 1950-ben járási szakfelügyelő. 1951-ben a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola, majd a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1977-től ig. helyettes és levelező tagozatvezető, 1978-ban helyettesítő igazgató. Igazgatóhelyettes- ként vonult nyugdíjba 1984-ben. Kitüntetése: Pedagógiai Díj, 1999.
Hanyecz Katalin Anna dr.Hanyecz Katalin Anna dr. (Szarvas, 1969. febr. 19.) ar- borétumi igazgató. Szülei: Dr. H. Vince, Maász Anna. Élettársa: Harsányi Dezső őrszolgálatvezető-helyettes. Gyermekei: Tóth Anina Katalin, Tóth Arián, Harsányi Botond. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1983; Vajda P. Gimn. és Szk., Szarvas, 1987; DATE MVK, 1991, nö- vénytermesztési agrármérnök; Kertészeti és Élelmiszer- ipari Egyetem, Bp., 1994, okleveles kertészmérnök, dísz- növény-termesztési szakirány; DATE MVKK, Szarvas, 1994, környezet-gaz- dálkodási szakmérnök; KLTE, Debrecen, 1997, okleveles természetvédelmi ökológus; Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar, növénytermesztési- és kertészeti tudományok Ph.D fokozat. Pályája: 1987 és 1988 között Szarva- son a DATE MVKK Kémia és Talajtani Tanszékének laboránsa. 1994–1997-ig a Körös–Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság, majd 1997–2001-ig a jogutód K.–M. Nemzeti Park Igazgatóságának tájvédelmi felügyelője, 2001– 2008-ig élővilág-védelmi osztályvezető. 2008-tól a Budapesti Corvinus Egye- tem Szarvasi Arborétumának igazgatója. 1991–2008-ig megalapítója és veze- tőségi tagja a Nimfea Természetvédelmi Egyesületnek. 1998-tól vezetőségi tagja a Körös Klub Természet- és Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezetnek. 1997-től a Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyvének szerkesztőbizottsági tagja, valamint „A táj változásai a Kárpát-medencében” tudományos konferencia szervezőbizottsági tagja. 2008-tól tagja a MTA Táj- építészeti Albizottságának. Kitüntetései: KVM Miniszteri Elismerő Oklevél, 2007; HM Ezüst Emlékérem, 2009. Publikációi: a Tájépítészet c. folyóiratban, valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület Évkönyveiben jelennek meg rendszeresen írásai. Számos kiadvány, tanulmányterv és szakmaspecifi kus al- kotás készítője. Tudományos és Nemzetközi Konferenciák kiadványaiba pub- likál. Könyve: „Amerre a nap lejár” Környezet- és természetvédelem Magyar- országon (2000); Kedvtelései: sport (úszás, kajak), természetjárás.
Hanyecz Vince dr.Hanyecz Vince dr. (Endrőd, 1943. márc. 30.) ny. igazgatóhelyettes. Szülei: H. Vince, Bula Etelka. Felesége: Szebegyinszki Edit számítógépes rendszer- szervező. Gyermeke: H. Katalin. Iskolái: Ált. Iskola, Endrőd, 1957; Áll. Gimn., Gyoma, 1961; Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem, 1965, közgazda; GATE, 1970, vízgazdálkodási szakmérnök, 1970, a mg.-i tudomá- nyok kandidátusa; 1995-től címzetes egyetemi tanár. Pályája: 1965-től 1974-ig az ÖKI-ben tudományos gyakornok, tud. segéd- munkatárs, tud. munkatárs. 1974-77 között a Tiszavidék Mezőgazdaság-fejlesztési Irodánál főelőadó. 1977-1985 között a Békéscsaba és környéke Agráripari Egyesülés- nél közgazdasági főosztályvezető. 1985-től 2000-ig az ÖKI tud. főmunkatársa, projektvezető, igazgatóhelyet- tes. 2000–2003-ig térségfejlesztési irodavezető; 2003-tól az Innovációs Központ vezetője. 2005-től nyugdíjas. Fontosabb írásai: Magyarország Öntöző Gazdaságai, 1977, társszerző. A mezőgazdasági vállalatok gazdasági folyamatainak szervezése III. kötet. 1984, társszerző. Az öntözéses gazdálkodás újabb kutatási eredményei, 1984, szerkesztő. 213 szakcikket, tanulmányt adott közre. Kitüntetései: A Mező- gazdaság Kiváló Dolgozója, 1971; Kiváló Munkáért, 1983; Oroszlány Ist- ván-emlékérem, 1999. Kedvtelései: kertészkedés, horgászás.
Hanzel LászlónéHanzel Lászlóné Csík Viktória (Szarvas, 1952, ápr. 21.) tanító, igazgatóhelyettes. Szülei: Csík Pál, Csík Viktória. Férje: H. László vállalkozó. Gyermekei: H. László, H. Péter. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1966; Vajda P. Gimn., 1970; Tanítóképző, Debrecen, 1973, tanító. Pá- lyája: 1973/74-ben az Öcsödi Általános Iskolában kezd- te tanítói pályáját. 1974-től a szarvasi 2. Számú Általános Iskolában, ill. annak jogutódaiban tanít, 1997–2005-ig igazgatóhelyettes volt. Igazgatóhelyettesként elsősorban az alsó tagozatos oktatás irányítása és felügyelete volt a feladata. 2008-tól 2011-es nyugdíjazá- sáig élt a prémiumévek lehetőségével.
Hanzó Lajos dr.Hanzó Lajos dr. (*Nagybánhegyes, 1915. szept. 7., †Szarvas, 1964. nov. 21.) pedagógus, nevelés- és agrár- történész. Középiskolai tanulmányait a szarvasi gimnázi- umban végezte. 1941-ben a szegedi egyetemen bölcsész- doktori és történelem–földrajz szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1942-ben szintén Szegeden pedagógia–fi - lozófi a szakos tanítóképző intézeti tanári oklevelet szer- zett. 1942-43-ban a szarvasi Tanítónőképző Intézet, 1943–60-ig a szarvasi gimnázium tanára. Történelem tantárgyból Békés me- gye középiskolai szakfelügyeletét is ellátta. Ezt követően a szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben a pedagógia vezető tanára. Főként helytörténeti, ag- rár- és neveléstörténeti kutatásokat végzett. Jelentősek Tessedik Sámuelre és Vajda Péterre vonatkozó kutatásai. 1963-64-ben szerkesztette az Óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményeit. Sokoldalú tudományos munkássága eredményeként tagja lett a Magyar Tudományos Akadámia Neveléstörténeti Albizottságának és a Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság Országos Történettudományi Választmányának. Népköztársasági Érdeméremmel, majd 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Ő az egyetlen, aki ezt a díjat Szarvason végzett munkásságáért kapta. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Harmati LászlóHarmati László (Szarvas, 1964. júl. 12.) cégvezető. Szülei: H. János, Szappanos Mária. Felesége: Nyemcsok Ágnes középiskolai tanár. Gyermekei: H. Gréta, H. Kin- ga, H. Lilla. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1978; Kossuth L. Mg. Szakközépiskola, Orosháza, 1982, állat- tartó-telepi gépész; 1987, takarmánygazdálkodási techni- kus. Pályája: 1983–1985-ig a SZÁT Kákai részlegében, 1986-ig az ÖKI-ben, 1991-ig a SZÁT Húsfeldolgozó Üzemében, 1994-ig a Hústrans Kft.-ben dolgozott. 1991-től saját vállalkozá- saiban dolgozik: MIXTURE Bt., Szarvas; NEOMIX Bt., Csabacsűd. Cégei- ben mezőgazdaság, építőipar, ingatlanhasznosítás területén tevékenykednek. 1994–2006-ig a szarvasi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának tagja volt. Kedvtelései: olvasás, asztalitenisz.
Hartay CsabaHartay Csaba (Gyula, 1977. jún. 16.) újságíró, költő. Szülei: Hartay János, Kondacs Judit. Felesége: Debreczeni Ágnes, óvónő. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Péter András Gimnázium, Szeghalom, 1996. Népszabadság Oktatási Központ, Bp., újságíró, korrektor, 2002. Pályája: 2003–2005-ig a Békés Megyei Hírlap újságírója, 2005-től a Laktárius Kft.-ben család- tagként dolgozik. 2002-től tagja a Körös Irodalmi Társa- ságnak, 2007-től a Szépírók Társaságának. Írásai: Vakuljon meg az árnyék, 1996; Gyertyataposás, 1998, Az idegen irány, 2001, Időviszony, 2003; Éji magtár, 2006; Nyúlzug, 2008 – verseskötetek. Versei 1998-tól rendszeresen elennek meg napilapokban, tucatnyi folyóiratban (többek közt: Népszabad- ság, Népszava, Forrás, Bárka, Irodalmi Jelen, Árgus, Magyar Napló, Tiszatáj, Alföld, Sárkányfű; elhangzanak a Magyar Rádióban, Televízióban.) Kitünte- tései: Körösök Gyöngye-díj, 2006. Kedvtelései: horgászat, írás, olvasás; 20. századi irodalom, történelem.
Havrán Ákos dr.Havrán Ákos dr. (Orosháza, 1980. dec. 30.) ügyészségi titkár. Szülei: H. Lajos, Szappanos Judit. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1995; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1999; SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2005, jogász; SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 2009, jogász-közgazdász; jogi szakvizsga, 2009. Pályája: 2005-től a Békéscsabai Városi Ügyészségen fogalmazó, 2009-től titkár. Írása: a Ki kicsoda? Szarvas, 2000–2010 adattár egyik szerkesztője. Kedvtelései: futás, olvasás.
Havrán LajosHavrán Lajos (Nagyszénás, 1949. aug. 2.) főkönyvelő. Szülei: H. Lajos, Pekár Anna. Felesége: Szappanos Judit háztartásbeli. Gyermekei: Dr. H. Ákos, H. Viktor. Isko- lái: Ált. Iskola, Nagyszénás, 1963; Táncsics Mihály Gimnázium, Orosháza, 1967; felsőfokú munkaügyi refe- rens, 1991; mérlegképes könyvelő, 1999; akkreditált pá- lyázatíró, 2002. Pályája: 1968-tól az orosházi Vas-Mű- anyag Ipari Szövetkezet belső ellenőre, 1974–77-ig Nagyszénáson az ÁFOR raktárvezetője, majd a Költségvetési Üzem építés- vezetője. 1977-től a SZÁT-nál, majd jogutódjánál, a Szarvasi Agrár Rt-nél dolgozik különböző beosztásokban: bérszámfejtési csoportvezető, 1981-től üzemgazdász, 1989-től munkaügyi osztályvezető, 1994-től főkönyvelő-he- lyettes, 1999-től főkönyvelő. 1997-től a Szarvasi Körös Asztalitenisz Egye- sület elnöke. Kedvtelése: kertészkedés.
Hetényi IstvánHetényi István Péter (Miskolc, 1949. nov. 6.) vállalko- zó. Szülei: H. Ernő Dr., Lovasi Magdolna. Felesége: Szurmai Magdolna mg. üzemmérnök, földügyi ügyinté- ző. Gyermekei: H. Péter, H. Krisztina. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1968; DATE Mg. Kar, Szarvas, 1971, öntözési és melio- rációs üzemmérnök; DATE Mg. Kar, Debrecen, 1984, agrármérnök. Pályája: 1971–1992-ig a DATE Szarvasi Főiskolai Karának vállalatgazdasági tanszékén dolgozott. Feladata volt az agrárgazdaságtan, vállalati gazdaságtan és mezőgazdasági gyakorlati oktatás és szervezés. Kutatási területe a vetésszerkezet kialakításának regionális ösz- szefüggései a Dél-alföldön. 1992-től élelmiszeripari üzem és sörfőző üzem ügyvezetője, 1995-től az FKgP helyi szervezetének tagja, 1997-től elnöke; a Békés megyei szervezet alelnöke. 1998-tól települési önkormányzati képvi- selő, 1998–2002-ig Szarvas város alpolgármestere, Oktatási Bizottságának tagja, a Körös-szögi Kistérségi Társulás elnöke. 2000-től a Körös-szögi Kht. ügyvezető igazgatója. 2002-től a Turisztikai Bizottság elnöke, a Gazdasági Bizottság tagja. Kitüntetései: Miniszteri kitüntetés belvíz-elhárítási munká- ért, 1999; városi emlékplakett a 2001. és 2005. évi Nemzeti és Lovas Világ- találkozó megrendezéséért. Kedvtelései: zene, gasztronómia.
Hicz ÉvaHicz Éva (Szarvas, 1974. okt. 4.) hivatalvezető. Szülei: H. Pál Ferenc, Telek Klára. Gyermeke: Szabó Eszter Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Kondoros, 1989; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1993; DATE Mg-i Víz- és Környezet- gazdálkodási Kar Szarvas, 1998, településüzemeltető ag- rármérnök; Rendőrtiszti Főiskola felsőfokú rendőr szer- vező szaktanfolyam, 1999, hivatásos rendőrtiszt. Pályá- ja: 1998-ban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon ide- genrendészeti előadó volt, majd a Belügyminisztérium Bevándorlási és Ál- lampolgársági Hivatal Pest Megyei Regionális Igazgatóságán ügyfélszolgá- lati irodavezető-helyettesként dolgozott. 2005-től a Szarvasi Rendőrkapi- tányság hivatalvezetője. Kedvtelése: a családja.
Hídvégi Szilvia dr.Hídvégi Szilvia dr. (Budapest, 1978. ápr. 28.) egyetemi adjunktus. Szülei: H. Gábor, Kovács Zsuzsanna. Iskolái: Krisztina Téri Ált. Iskola, Bp. 1990; Dallos Ida Ipari és Keresk. Szk. és Szakmunk. Isk., Bp. 1991; Táncsics Mi- hály Gimn., Bp., biológia tagozat. TSF MVKF Kar, Szar- vas, 2000, növénytermesztési mérnök, 2001, környezet- gazdálkodási agrármérnök. SZIE MT Kar, Gödöllő, 2003, okl. agrármérnök, élelmiszer-minőségbiztosítási szakmérnök. Vezető auditor, felsőfokú logisztikai szaktanfolyam, 2005. GATE, Gödöllő, 2006, vetőmag-gazdálkodási szakmérnök; 2008, Ph.D. Pá- lyája: 2003-2009 között a SZIE MT Karon, Gödöllőn, a Növénytermesztési Intézetében tanszéki mérnök, majd egyetemi tanársegéd. 2009-től Szarvason, a SZIE VKF Kar egyetemi adjunktusa. A Madártani Egyesület tagja. Oktatott tantárgyak: földműveléstan, növénytermesztés, vetőmagtermesztés, szántó- földi növénytermesztés minőségbiztosítása. Legfontosabb írásai: Növénytermesztés, jegyzet, 2006. Növénytermesztéstan I-II. tankönyv, 2006, társ- szerző. Ezeken túl 9 tudományos cikket írt, 5 előadást tartott és 7 konferen- cia-kötetet szerkesztett. Kitüntetései: Pioneer Ösztöndíj, 1999–2000; Köz- társasági Ösztöndíj, 2002–2003; Premio Latinoamericano, 2004. Kedvtelé- sei: állatvédelem, sport (lovaglás, túra, aerobik, síelés), kertészkedés, kötés- horgolás.
Hipszki ErzsébetHipszki Erzsébet (Szarvas, 1956. nov. 1.) vállalkozó. Szülei: H. János, Szebegyinszki Judit. Gyermekei: Tóth Ildikó, Tóth Anikó, Csatai Bálint. Iskolái: 1. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1971; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1979; Mikoszoft Bt., kereskedő boltvezető, Szarvas, 2002. Pá- lyája: 1973–2006-ig a Szarvasi Szirén Ruházati Szövet- kezet dolgozója, 2006-tól vállalkozó: boltvezető. Sport- tevékenysége: 1968–1984-ig megszakításokkal a Szar- vasi Szirén SE kézilabda-csapatának kapusa, szükség esetén, mezőnyjátékos- ként, beállósa, 1984–1988-ig a klub technikai vezetője. Kedvtelései: kereszt- rejtvényfejtés, varrás.
Hodálik PálHodálik Pál (Szarvas, 1973. máj. 26.) tanár, toborzási és foglalkoztatási koordinátor. Szülei: H. Pál, Nyemcsok Zsuzsanna. Gyermeke: H. Ádám. Iskolái: 3. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1987; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1991; JGYTF, Szeged, 1995, biológia-kémia szakos tanár; Jó- zsef Attila Tudományegyetem, Szeged, 1998, környezet- védő, ökotechnikus; Bp.-i Gazdasági Főiskola, 2003, Ke- reskedelmi szakközgazdász; Bp.-i Kommunikációs Főis- kola, 2005, EU projektek végrehajtója. Pályája: 1995–1997-ig Csaba csűdön a Trefort Á. Ált. Iskolában, 1997–1998-ig Szarvason, a Székely Mihály Szakm. Iskolában tanár. 1999–2003-ig a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Ön- kormányzati Társulásnál gazdasági és foglalkoztatás-szervező, majd vidékfej- lesztési menedzser, Szarvason. 2003–2005-ig a tótkomlósi Rózsa Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója. 2006-tól az Ótemplomi Ev. Egyházközség toborzási és foglalkoztatási koordinátora. 2002-től önkormányzati képviselő, 2002–2006-ig a Gazdasági Bizottság és az Idegenforgalmi Bizottság tagja. 2006-tól a Gazda- sági és Közbeszerzési Bizottság elnöke, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bi- zottság tagja. Az Emberöltő Alapítvány alapító tagja. Az Ótemetőért Alapít- vány kuratóriumi tagja. A Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület alapító tagja és titkára. Kedvtelései: olvasás, írás, kirándulás, kerékpározás, hegymászás, úszás, szerepjáték (MAGUS, Shadowrun, StarWars).
Holp JózsefHolp József (1936–2002) ny. középiskolai tanár. Szülei: H. József, Miklós Mária. Felesége: †Urbancsok Mária Ágnes. Gyermekei: H. József Endre, †H. Antal Zsolt, H. Mária Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Pócspetri, 1951; Tanító- képző, Nyíregyháza, 1955; tanítói képesítő vizsga, 1956, tanító; József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudo- mányi Kar, Szeged, 1969, magyar-történelem szakos kö- zépiskolai tanár. Pályája: 1955–57-ig Pócspetriben taní- tó, 1957–61-ig a Szarvas, Középhalmi Általános Iskola Hertelendy-majori tagiskolájában, 1967-ig az Ezüstszőlői tagiskolában igazgató-tanító. 1967– 70-ig járási úttörőtitkár. 1970-71-ben igazgatóhelyettes a szarvasi 2. Sz. Ál- talános Iskolában, 1971–74-ig a Vajda Péter Gimnázium tanára. 1974–78-ig az MSZMP Szarvasi Városi Bizottságának munkatársa, 1978–89-ig a Vajda Péter Gimnázium igazgatója, 1989–1996-ig, nyugdíjba vonulásáig tanára. Tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak. Írásai: 1960-70-es években jelentek meg cikkei a Köznevelésben és a Békés megyei lapokban. Kitünte- tései: Aranykoszorús KISZ-jelvény, 1970; Kiváló Ifjúsági Vezető, 1972; Honvédelmi Emlékérem, 1987.
Holub JánosHolub János (Szarvas, 1930. márc. 11.) ny. kollégium- igazgató. Szülei: H. János, Kozsuch Mária. Felesége: Lakatos Mária ny. áruház-üzletvezetõ. Gyermekei: H. János, Dr. H. Marianna. Iskolái: Elemi Iskola, Békés- szentandrás, Szarvas 1940; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1948; Szegedi Állami Pedagógiai Fõiskola, Szeged, 1952, magyar-történelem szakos ált. isk. tanár; ELTE, Budapest, 1965, pedagógia szakos előadó. Pályája: 1950–52-ig Salgótarjánban az MTH Szakmunkásképző Iskolájában tanár. 1953-54-ben a Tolmácstiszti Iskola tanára, alhadnagy; 1954–57-ig a bp.-i II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában, hadnagyi rangban, nevelőtiszt. 1957–60-ig a 41. Sz. Önálló Iparitanuló Otthon igazgatója. 1960–1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a BME Rózsa F. Kollégiumának igazgatója, a BME Egyetemi Tanácsának tagja. 1960–1990-ig az Országos Felsőoktatási Kollé- giumi Bizottság tagja, a budapesti területi kollégiumi munkaközösség-veze- tője. 1982-ben Szarvas Város Baráti Körének alapító tagja, 1982–2000-ig a Baráti Kör budapesti csoportjának vezetője. Kitüntetései: A nevelésügy te- rületén elért eredményeiért, 1972; a KISZ KB Aranykoszorús jelvénye, 1972; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1982; A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata, 2000; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2003. Kedvte- lése: fotózás, turisztika.
Holubné Mátraházi ÉvaHolubné Mátraházi Éva (Szarvas, 1951. jan. 6.) gyógy- pedagógiai tanár. Szülei: M. Pál, Vágó Etelka. Férje: †Holub László. Gyermeke: H. László. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; József Attila Gimnázium, Kunszentmárton, 1969; Óvónőképző Intézet, Szavas, 1976, óvónő; Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár- képző Főiskola, Bp., 1982, gyógypedagógiai tanár. Pá- lyája: 1969–1979-ig a Napközi Otthonok Igazgatóságá- nak és a Vajda Péter Művelődési Központnak a dolgozója, ezt követően a 3. sz. Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, majd a Fő Téri Általános Iskola pedagógusa, aki munkássága során különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Kitüntetése: Esélyegyenlőségi Kor- mányhivatal Oklevele, 2004.; Apáczai Kiadó, Elismerő Oklevél, 2009; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2009.
Homonnai TibornéHomonnai Tiborné Bohák Szilvia (Szarvas, 1975. máj. 20) egyesületi elnök. Szülei: B. János, Holló Zsuzsanna. Gyermekei: H, Dániel, H. Viktória Zsanett, H. Renáta Gréta, H. Tibor Olivér. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1989; Bethlen Gábor Mg. Szakközépiskola, Gyoma, 1992; Ifjúsági Kezdeményezéseket Támogató Hálózati Képzés, Baja, 2006. Pályája: 1998-tól a Nagycsaládos- ok Szarvasi Egyesületének tagja lett, 2006-tól elnökségi tag. Feladata ifjúsági és sportprogramok szervezése, valamint azok lebonyo- lítása. 2008-tól az egyesület elnöke, a programszervezés mellett feladata az egyesület érdekképviselete, kapcsolatok kiépítése a helyi sajtóval, médiu- mokkal.
Hornok LászlóHornok László (Endrőd, 1953. márc. 6.) műszaki cso- portvezető. Szülei: H. Elek, Debreceni Mária. Felesége: Springely Erzsébet. Gyermekei: H. Attila, H. Zita. Isko- lái: Ált. Iskola, Endrőd, 1967; Szeghalom, Péter András Gimn. és Szk., 1971, mg. gépszerelő. Mezőtúr, Gépésze- ti Szk., 1981, szervizüzemi technikus. 1971–1994-ig a MEDOSZ, 1994-től a PSZ tagja. Pályája: 1971–1977-ig a Bp. Mélyépítő Vállalatnál gépszerelő; 1977–1994-ig a SZÁT Gépjavító Gyáregységében szakoktató. 1994-től a Székely Székely Mihály Szakképző Iskola és Diákotthon valamint jogutódainak műszaki cso- portvezetője. Kitüntetése: Eötvös József-emlékérem bronz fokozata, 2009. Kedvtelései: kirándulás, barkácsolás.
Horváth AnikóHorváth Anikó Holecska Anikó (Orosháza, 1975. jún. 6.) evangélikus lelkész. Szülei: Holecska Béla, Németh Er- zsébet. Férje: Horváth Zoltán Olivér lelkész. Iskolái: Pusztaföldvári Ált. Iskola, 1989; Táncsics Mihály Gimn. Orosháza, 1993; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp., 1998, lelkész-teológus. Pályája: 1998–99-ig a Kis- kunhalasi Ev. Egyházközségnél segédlelkész, majd 1999–2002-ig a Budapest–Angyalföldi Ev. Egyházköz- ségnél beosztott lelkész. 2002 és 2006 között a Mezőtúri Ev. Egyházközség helyettes lelkésze, 2006-tól a Szarvasi Ótemplomi Ev. Egyházközség lelké- sze, valamint a Benka Gy. Ev. Ált. Iskola és Óvoda iskolalelkésze.
Horváth KárolyHorváth Károly (Gyula, 1943. márc. 24.) ny. vezérigaz- gató. Szülei: H. Károly, Csüllög Zsófi a. Felesége: Farkas Erzsébet tanítónő. Gyermekei: H. Károly, H. Szilvia. Is- kolái: Vésztő-Kótpusztai Ált. Iskola, 1957; Péter A. Gimn., Szeghalom, 1961; GATE, 1965, agrármérnök; 1975, számviteli és pénzügyi szakmérnök. Pályája: 1965– 1970-ig a Halaspusztai Állami Gazdaságban agronómus, üzemegység-vezető, főállattenyésztő. 1970-1980 között Szarvason, a Tiszántúli Meliorációs Vállalat Központjában ágazatvezető; el- lenőrzési osztályvezető majd igazgatóhelyettes. 1980–1989-ig a Szarvasi Álla- mi Tangazdaság termelési igazgatóhelyettese, 1989-től igazgatója. 1992–1993- ig a Szarvasi Agrár Rt. termelési igazgatója, 1993–2002-ig, nyugalomba vonu- lásáig vezérigazgatója. 1989–1997-ig a Békés Megyei Agrárkamara elnöke, majd elnökségi tagja, 1980–2001-ig a Körös-vidéki Vízgazdálkodási Társulat Intézőbizottságának tagja. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1966, 1969, 1972; A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1974, 1977; Munka Érdemrend bronz foko- zata, 1983. Kedvtelései: unokáival való foglalkozás, kertészkedés, olvasás.
Horváth Zoltán OlivérHorváth Zoltán Olivér (Békéscsaba, 1975. okt. 31.) evangélikus lelkész. Szülei: H. Zoltán, Kovács Edit. Fe- lesége: Horváth Anikó lelkész. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola Apáczai Csere János Nevelési Központ, Pécs, 1990; Pollach Mihály Építőipari Szakközépiskola, Pécs, 1994; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp., 2002, lelkész- teológus diploma; Ösztöndíj: Univerzita Komenského Evangelická Bohoslovecká Fakulta, Pozsony, 1999. Pá- lyája: 2001–2002-ig a Budahegyvidéki Ev. Egyházközségnél lelkészjelölt- ként dolgozott, majd 2002–2006-ig a Gyomai Ev. Egyházközségnél beosztott lelkész. 2006-tól él Szarvason feleségével. Az Ótemplomi Evangélikus Egy- házközség beosztott lelkésze, 2007-től másodlelkész, hitoktató a Benka Gyu- la Ev. Iskolában és Óvodában.
Hovorka AndrásHovorka András (Szarvas, 1964. dec. 4.) vállalkozó. Szülei: H. András, Vida Mária. Felesége: Hegedűs Haj- nalka ált. iskolai tanár. Gyermekei: H. András, H. Sára. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Bányai Gimn., Kecskemét, Vak B. Gimn., Paks, 1983; Kemény G. Szk., Bcs., 1988. Sporttevékenysége: Eredményeit kosárlab- dában érte el. 1979-ben Grünvald Béla és Darida Károly edzők irányításával az országos úttörő olimpián 2. helye- zett kosárlabdacsapat tagja. 1981-ben az NB I-es ifjúsági bajnokság döntőjé- ben 2. helyezett a kecskeméti együttessel. 1984-ben NB II-es bajnok paksi színekben. 1986-ban Kaposváron a katonacsapatban egy évet töltött a legma- gasabb osztályban. 1993-as visszavonulása évében Kunszentmártonban ját- szott egy évet a régi barátokkal. Kedvtelései: hó, tenger, kosárlabda.
Hovorkáné Hegedűs HajnalkaHovorkáné Hegedűs Hajnalka (Tapolca, 1967. jún. 19.) ált. iskolai tanár. Szülei: H. András, Tóth Ilona. Fér- je: H. András vállalkozó. Gyermekei: H. András, H. Sára. Iskolái: II. Sz. Ált. Iskola, Paks, 1981; Vak Bottyán Gimn., Paks, 1985; BGYTF, Nyíregyháza, 1991, ma- gyar-történelem szakos tanár. Pályája: 1991-től a szar- vasi 1. Sz. Ált. Iskola és jogutódjainak (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanára, 2000-től a magyar nyelv és irodalom munkaközösségének vezetője. Kedvtelései: olvasás, sport.
Hrabovszky MihályHrabovszky Mihály (Békéscsaba, 1928–2002) ny. tsz- elnök. Szülei: H. Pál, Gálik Judit. Felesége: Frankó Mária agrármérnök. Gyermeke: H. Klára Edit. Iskolái: Jaminai Elemi Iskola, Békéscsaba, 1937; Luther Utcai Ev. Iskola, Békéscsaba, 1940; Polgári Iskola, Békéscsa- ba, 1944; Mezőgazdasági Középiskola, Szabadkígyós, 1947; Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1964, ag- rármérnök. Pályája: 1948-50 között a Békéscsabai Földműves Szövetkezet termelési felelőse, 1950 –53-ig sorkatona. 1953-tól a szarvasi Bikazugi Gazdaság növénytermesztő agronómusa, 1955–57-ig a Győr-Sopron megyei Beled községben a kísérleti telep vezetője, 1957-től Szarvason az Állami Gazdaság Rózsási Üzemegységének vezetője, 1962-től a békésszentandrási Zalka Mgtsz főagronómusa, majd 1963-tól 1989-ig – nyugdíjba vonulásáig – elnöke. A búza szórva vetés technológiájának ki- dolgozója. Írásai: A búzatermesztés tapasztalatai Békésszentandráson, 1982; Ki mint vet, 1986; A változó magyar mezőgazdaság évtizedei, 1998. Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz és arany fokozata, 1972 és 1978; Eötvös-díj, 1986; Szocialista Magyarországért, 1988. Kedvtelései: írás, zene, kertészkedés.
Hruskáné Molnár MáriaHruskáné Molnár Mária (Szarvas, 1969. júl. 21.) ta- nítónő. Szülei: M. Mihály, Palyov Mária. Férje: H. György BM nyugdíjas. Gyermeke: Molnár Mihály Márk. Iskolái: Örménykúti Általános Iskola, 1983; Szarvas, Vajda Péter Gimnázium, 1987; Debreceni Ta- nítóképző Főiskola Békéscsabai Tagozata, 1990, tanító, orosz speciálkollégium; Vitéz János Tanítóképző Főis- kola, Esztergom, 1993, szlovák óvodapedagógus. Pá- lyája: 1990–2000-ig az Örménykúti Általános Iskolában tanító; 2000-től a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthonban tanít, 2004-től diákotthoni munkaközösség-vezető. Kedvtelései: bélyeggyűjtés, olvasás, kreatív tevékenységek.
Huszár IstvánnéHuszár Istvánné Sebesy Ilona (Szentes, 1954. dec. 2.) ált. iskolai tanár. Szülei: S. Ferenc, Hubert Ilona. Férje: H. István vállalkozó. Gyermekei: H. István, H. Levente. Iskolái: Petőfi Utcai Ált. Iskola, Szentes, 1969; Közgaz- dasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Szentes, 1973, képesített könyvelő, tervező és statisztikus; Szarvasi Óvóképző Intézet, 1975, óvónő; Népművelési Inté- zet,1983, művészeti oktató (néptánc); Ho Si Minh Tanár- képző Főiskola, Eger, 1988, ált. iskolai tanár, magyar-ének szak; Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2002, tanügyigazgatási szakértő; Nemzeti Szakképzé- si Intézet, 2006, számítógép-kezelő. Pályája: 1975–1996-ig óvodapedagó- gus a szarvasi Óvóképző Intézet Gyakorlóóvodájában, 1996-tól egy évig óvodavezető-helyettes. 1993–96-ig óraadó a Brunszvik Teréz Főiskola ének- zenei tanszékén. 1997–2003-ig a Körös Főiskola, majd a jogutód Tessedik Főiskola Gyakorlóóvoda és Gyakorló Ált. Iskola intézményvezetője, 2003 és 2005 között intézményvezető-helyettese. 1992-től a KOKOSZ tagja, majd 2006-tól helyi vezetője. 1988 óta országos minősítésű versenybíró kajak- kenu sportágban. Kitüntetése: Tessedik Sámuel Főiskola Kiváló Dolgozója, 2001. Kedvtelései: természetjárás, kertészkedés.
Huszár JánosnéHuszár Jánosné Fabó Éva (Szarvas, 1946. jún. 13.) ny. középiskolai tanár. Szülei: F. Mihály, Mrena Mária. Gyermekei: H. Éva, H. Ágnes. Iskolái: 2. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1954; 1. Sz. Ált. Iskola, 1960; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1964; JATE BTK, Szeged, 1971, német-orosz szakos középisk. tanár. Pályája: A Békésszentandrási Ált. Iskolában kezdett tanítani 1971-ben. 1974–2008-ig a Vajda Péter Gimnázium tanára, 1992–2008-ig munkakö- zösség-vezető. 1989-ben alakított ki iskolai kapcsolatot Wittlich, 2005-ben Haan (Németo.) gimnáziumával. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1986.
Huszár LeventeHuszár Levente (Orosháza, 1989. máj. 30.) egyetemi hallgató. Szülei: H. István András, Sebesy Ilona. Iskolái: Fő Téri Ált. Iskola, Szarvas, 2003; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 2007; Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar. Sporttevékenysége: 1999-től rendszeresen vett részt régiós és országos kajakversenyeken, 2003-ban korosztályos válogatott. Többszörös vidék és régiós baj- nok, magyar bajnoki helyezett. 2009-től kajak-kenu ver- senybíró. A kajak mellett atlétikában is jeleskedett. Szabadidejében szívesen úszik. A 24 órás Luca-napi váltóúszás rendszeres résztvevője, egyéni rekord- ja 40 km. Kitüntetései: Jó tanuló, jó sportoló, Szarvas, 2006, 2007; Év spor- tolója, Szarvas, 2001, 2003, 2004, 2006; a Vajda Péter Gimnázium Id. Oláh Miklós díja, 2009. Kedvtelései: ismeretterjesztő fi lmek, sportolás.
Huszárik MihályHuszárik Mihály (Szarvas, 1954. aug. 7.) hőközpont- kezelő. Szülei: H. Mihály, Kondacs Mária. Felesége: Dina Gabriella számlázó. Gyermekei: H. Helga, H. Éva. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1968; Bcs., 611. Sz. Ipari Szakmunkásképző, 1971, épületbádogos; Vép, szaktanfolyam, 1973, mg. gépkezelő, vontatóvezetői jo- gosítvány; Bcs., szaktanfolyam, 1969, kazánfűtő. Pályá- ja: 1971–1980-ig a SZÁT dolgozója: épületbádogos; erőgépkezelő, karbantartó. 1980–84-ig a Szarvasi Bútoripari Szövetkezetben kazánfűtő; 1984-től a Dózsa Tsz-ben és jogutódaiban hőközpont-kezelő. 1994-től a Szarvasi Polgárőr Egyesület tagja. Kitüntetése: Polgárőr Érdem- kereszt bronz fokozata. Kedvtelése: kismotorszerelés.