Ki kicsoda?


Szarvas
2000 – 2010


Szarvas * 2010Szerkesztőbizottság

Bakulya Mihály és Nyári Mihály
(sport)
Dr. Havrán Ákos
(jogászok; politikai és társadalmi szervezetek)
K. Szarka Judit
(egészségügy; posta)
Dr. Kutas Ferenc
(alsó és középfokú oktatás; sajtó)
Dr. Marjai Gyula és Dr. Reszkető Péter
(felsőoktatás, tudomány, művészetek)
Dr. Molitorisz Pál
(Szarvasi Panteon)
Paraszt Attiláné
(egyház; kulturális és civil szervezetek; zeneiskola)
Petneházi Andrea és Szimacsek Rita
(választott képviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak; vállalkozók)
Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc
Borító
Aszódi Antal
Tipográfia
Dr. Kutas Ferenc
A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 14. kötete.
Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma Szarvas Város
Önkormányzatának támogatásával.
Felelős kiadó: Dr. Demeter László.
ISSN 1416-6062; ISBN 978-963-06-8265-7
Átdolgozott kiadás. Készült Szarvason, a Digitális Kalamáris
Gyorsnyomdában, 100 példányban, 2010-ben.


Kedves Szarvasiak!

A város történetének második kislexikonát tartják kezükben. Az első tíz évvel ezelőtt került a könyvesboltokba és az Önök kezébe. Népszerű kiadvány lett, azóta is sokan forgatják, olvasgatják a szócikkeket. Elfogadták, megszerették a szarvasiak, köztük én is. Szívesen olvasgattam, ismerkedtem a könyvön keresztül olyan emberekkel is, akikkel korábban nem volt kapcsolatom, nem ismertem őket. Most 10 év elteltével a szerkesztők időszerűnek látták a lexikon újbóli, bővített kiadását. A képviselőtestület egyetértett e törekvéssel, és támogatta a gondolatot, s most ezt a megújult, küllemében és tartalmában is felfrissült lexikont tarthatjuk kezükben. A kötetbe válogatott több mint félezer személy foglalkozása rendkívül széles skálán mozog. Szerepelnek benne a szakmájukban elismert szakembertől kezdve, a sikeres vállalkozókon át a legmagasabb tudományos minősítéssel rendelkező tudósok, a nemzetközi mércével mérve is elismert művészek közül sokan. De ott vannak köztük azok az emberek, aki semmi rendkívülit nem alkottak, „csak” tisztességgel végezték mindennapi munkájukat, és érték el a maguk „hétköznapi” sikereit. Két dolog köti őket össze: életük egy szakasza (vagy egésze) e városhoz kötődik; a maguk területén vezető pozíciót töltöttek be, ill. értéket alkottak. Ez a könyv is legalább olyan szép, ha nem szebb, mint az előző kiadás. Címlapjára ezúttal is olyan motívumok és portrék kerültek, amelyek és akik jellemzik, meghatározták, vagy meghatározzák a város arculatát. A borítók képgazdagsága sugallja a kötet anyagának gazdagságát. Bátor és sziszifuszi vállalkozás volt a szerkesztők vállalkozása. Több száz embert megkeresni, több tízezer adatot összegyűjteni és feldolgozni nem mindennapi feladat. Az esetleges pontatlanságok mellett vállalniuk kellett annak a kockázatát is, hogy ki és mi került be, ki és mi maradt ki a könyvből. A szerkesztők vállalták ezt, és – hitem szerint – megoldották vállalt feladatukat. Köszönet érte mindannyiuknak. Kérem a könyv olvasóit, forgatóit, fogadják olyan szeretettel, amilyennel alkotóik készítették. Szép ajándékot tettek le a város asztalára.

Szarvas, 2009. december 4.

Babák Mihály
polgármesterA szerkesztők előszava

Tíz esztendeje jelent meg – Szarvason úttörő munkaként – a Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000 című adattár (helyi lexikon). A kötet beépült a hivatalok, az emberek mindennapi életébe: az egyik legtöbbet forgatott könyv lett. Az eltelt tíz év jelentős változásokat hozott a város gazdasági társadalmi és kulturális életében. Az adattár – jellegénél fogva – nem tudta követni ezeket a változásokat. A szerkesztők úgy határoztak, hogy megújítják a kötetet. Így született meg a Ki kicsoda? Szarvas, 2000–2010 című kötet. Az új kötetet, csakúgy mint a szerkesztőbizottságot, az állandóság és a változás jellemzi. A régi kötetben szereplők több mint felének szócikke – némileg módosult tartalommal – ma is része az adattárnak; a tízenegy tagúra bővült szerkesztőségnek öten ma is tagjai a régiek közül. A legjelentősebb tartalmi és szerkezeti változás, hogy a könyv új, önálló fejezettel bővült, címe: Szarvasi Panteon. A város közel három évszázados történetének legjelentősebb személyiségei kaptak helyet benne. Pályájuk lezárt, örök érvényű. A változatlan szerkezet mellett változott a szócikkek tartalma és stílusa is. Sokkal több az adat bennük, így pontosabbak, de „szárazabbak” lettek, egyben tömörebbek is. Szubjektív elemek csak minimális mértékben szerepelnek, s a publikációk korábbi teljes felsorolása megszűnt: csak a legfontosabb írások szerepelnek cím szerint. Állandóság és változás jellemzi a borítókat is. Változatlan a formátum, a szerkezet és a stílus, változott a szín és a tartalom. Most is szarvasi motívumokból és Szarvas történelmi személyiségeinek portréiból szerkesztette az alkotó, de ezek nagyobb része kicserélődött. Az első borító uralkodó motívuma a II. világháború áldozatainak emlékműve (Mihály Árpád alkotása), mellette a Tessedik-templom tornyának sziluettje. A két portré: Tessedik Sámuel (Kékesi László grafikája) és Ruzicskay György szoborportréja (Mihály Bernadett). Az új kötet hátsó borítója is „képes” lett. A fő motívum az Ótemplom, mellette a Szarvas-szobor (Maróthy Géza alkotása) árnya, alatta a Letelepedési Emlékkő (Lestyán Goda János és Ladislav Sabo kompozíciója). A portrék: Vajda Péter mellszobra (Csepregi Zoltán) és Benka Gyula arcmása. Mindkét borítót Aszódi Antal tervezte és szerkesztette, Bakula János és Kutas Ferenc fotóiból. Változatlanok maradtak a szerkesztés alapelvei: – A kiadvány célja, hogy megörökítse a jelennek és az utókornak a város személyekhez köthető értékeit, megörökítse a feledésre ítélt értékeket és érdemeket, segítse a jövő helytörténészeinek munkáját.


– Azoknak a városban élő vagy városhoz kötődő személyeknek a nevét és életútját tartalmazza lexikonszerű tömörséggel, akik 2000–2010-ig fejtették ki tevékenységüket, vagy korábban tették ezt (idősebbek esetében), de e tárgyidőszakban is éltek vagy élnek. – A szerkesztők megkerestek minden olyan személyt: ∗ akinek tudományos minősítése, jelentős önálló tárgyi vagy szellemi alkotása van, szakmai lapokban rendszeresen publikál, eredményei (tanítványainak eredményei) országos elismerést kaptak; ∗ aki intézményekben, hivatalokban, vállalatokban, vállalkozásokban, egyesületekben esetenként meghatározott szintű vezetői pozíciót töltött vagy tölt be; ∗ aki országgyűlési, önkormányzati képviselő (vagy képviselő volt); ∗ akinek tevékenysége a város minden lakóját érintheti (orvos, gyógyszerész, jogász, újságíró); ∗ aki a sport területén kiemelkedő eredményt ért el, vagy jelentős sportszervezői, edzői, vezetői tevékenységet folytat vagy folytatott. – Az adattár csak tényeket közöl, nem értékel, nem minősít. Ezért a kitöltött kérdőívek ilyen tartalmú mondatai nem kerültek a szócikkekbe. A szerkesztők ezúton is köszönetet mondanak azoknak, akik a kérdőívek pontos kitöltésével segítették munkájukat, és vállalták a közszereplést; sajnálattal vették tudomásul, hogy néhányan a felkérést figyelmen kívül hagyták vagy elutasították, így az adattár nem lehet teljes; mindazok elnézését kérik, akik a szerkesztők ismerethiánya miatt maradtak ki a könyvből. Minden Kedves Olvasónak hasznos és tartalmas időtöltést kíván e könyv lapozgatásakor, olvasásakor

a Szerkesztőbizottság