A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Fábián MihálynéFábián Mihályné Tövisháti Zsuzsanna Mária (Gyula, 1957. aug. 12.) óvónő. Szülei: T. József, Varga Terézia. Férje: F. Mihály ny. biztonsági őr. Gyermekei: F. Zsu- zsanna Réka, F. Éva Rita. Iskolái: Gyula, III. Sz. Ált. Iskola, 1966, II. Sz. Ált. Iskola, 1971; Erkel F. Gimn., 1975; Szarvas, Óvónőképző Intézet, 1977; 1965–1971- ig a Gyulai Zeneiskola zongora szakán tanult. Pályája: 1977–79-ig a sarkadi 4. Sz. óvodában, 1979-től a szarvasi Damjanich Úti Óvodában óvónő. 1999-től a Csiribiri Alapítvány kuratóriu- mának titkára. E minőségében az Alapítvány pénzügyeinek nyilvántartását, könyvelését végzi. 1976-tól a PSZ, 2008-tól az SZVKKI Közalkalmazotti Tanácsának tagja. Kitüntetése: Eötvös József-oklevél, 2008. Kedvtelései: olvasás, úszás.
Fabó ÉvaFabó Éva (Szarvas, 1959. jan. 3.) restaurátor-művész. Szülei: F. György, Salgó Ilona. Férje: Fonád Zoltán tanár. Gyermekei: Eckert Roland, Fónád Zsombor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola Szarvas 1973; Tömörkény I. Gimn., Sze- ged, 1977; Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1983, restaurátor; Békés Megyei Művelődési Központ Kézmű- ves Szakiskolája, 1997–99, művészi kerámiatervező és -készítő, népi játék- és kismesterségek oktatója, fazekas képesítéssel is rendelkezik. Pályája: 1996 óta a SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskola kerámiatanára. 2005-ben Dombóvári Zitával és Fonád Zoltánnal létrehozták a Napra-Forgó Alkotóházat, ahol nyáron gyerekeknek és felnőtteknek alkotótábort szerveznek, év közben lehetőséget biztosítanak különböző kézműves tevékenység elsajátítására, valamint felvételi előtt álló diákokat készítenek fel. 2009-től a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum restau- rátorának nevezték ki. Tagja a Képzőművészeti Alapnak. Szabadfoglalkozású művész. Restaurátori munkái: Oltár, szószék: Balatonkeresztúr, 1985; fal- képek: Nyíracsád, ref. templom, 1994; Siklós, szentély, 1993-96; Feldebrő, 1996; sgraffi tó: Kőszeg, 1989; Dunaújváros, 1997; Barokk stukkó, Pannon- halma, 1993; Tihanyi Apátság, 1997; olajfestmények (Corini, Czóbel, Fényes, Vidovszky, Orlay Petrich) restaurálása. Aba-Novák Vilmos freskók restaurá- lása, Hősök kapuja, Szeged. Részt vett a majki kamalduli szerzetesek cellá- inak restaurálásában is. Egyéb munkái: Nyíracsád, görög katolikus templom ikonosztázionja; Szalárd, középkori freskó; Csíkrákos, kat. templom-torony külső festésének restaurálása. Épületek, oltárképek, egyéb olaj- vászonfestmények, festett faszobrok restaurálásával foglalkozik. Kitüntetése: Aba-Novák Vilmos-emlékérem, 2001. Kedvtelései: kerámiakészítés, festés.
Fabó JánosFabó János (Szarvas, 1963. okt. 7.) operatőr, vágó. Szü- lei: F. Pál, Adamik Zsuzsanna. Felesége: Fabóné Illés Ildikó boltvezető. Gyermekei: Kozák Norbert, Fabó Já- nos. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1978; 628. Sz. Ipari Szk. Intézet, Kunszentmárton, 1982, villanyszerelő; Pollák Antal Erősáramú Szk., 1987, erősáramú technikus. Pályája: 1982–1991-ig a SZÁT Építőüzemének techni- kusa, 1991–93-ig magánvállalkozó. 1993-tól a Szarvasi Általános Informatikai Kft.-ben dolgozik, a televízió operatőre, vágója. A Kábeltévé helyszíni közvetítéseinek technikusa. Kedvtelései: kirándulás, technikai sportok.
Fábri DánielFábri Dániel (Öcsöd, 1945. okt. 29.) ny. középiskolai ta- nár. Szülei: F. Dániel, Piacsek Ilona. Felesége: Domonyi Irén ny. ált. iskolai tanár. Gyermekei: F. Zoltán, F. Ákos. Iskolái: Ált. Iskola,, Öcsöd, 1956; 3. Sz. Ált. Iskola, Szar- vas, 1960; Vajda P. Gimn., 1964; JATE, Bölcsészettudo- mányi Kar, Szeged, 1971, történelem szakos középiskolai tanár. Pályája: 1969–1998-ig a Szarvas, Középhalmi Ált. Iskolában, majd annak jogutódjaiban, a 3. Sz., ill. Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított; 1988–93-ig igazgatóhelyettes. 1998– 2005-ig, nyugdíjba vonulásáig a Székely Mihály Szakmunkásképző és Szak- középiskola tanára, 2000-től ifjúságvédelmi megbízott. 1995–2005-ig a PSZ Városi és Körzeti Bizottságának titkárhelyettese. Kitüntetései: Műv. Minisz- térium Dicsérő Oklevele, 1982; Miniszteri Dicséret, 1986; Kiváló Munkáért, 1988; Eötvös József-emlékérem bronz, 1996; ezüst, 2003; és arany fokozata, 2005; BM Önkormányzata Dicsérő Oklevele, 2006. Kedvtelése: kertészke- dés, olvasás.
Fábri DánielnéFábri Dánielné Domonyi Irén (Szarvas, 1947. máj. 6.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: D. András, Gunda Mária. Férje: F. Dániel ny. középiskolai tanár. Gyermekei: F. Zoltán, F. Ákos. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Vajda Péter Gimn., 1965; JATE BTK, Szeged, 1971, magyar-orosz sza- kos középiskolai tanár. Pályája: 1971–2005-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 1. Sz. Általános Iskolában (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) tanított; 1986–90-ig igazgatóhelyettes. Tanítványai sikeresen szerepeltek megyei és országos anyanyelvi és versmondó versenyeken. Kitüntetései: Dicsérő Oklevél, 1980; Miniszteri Dicséret, 1983. Kedvtelései: olvasás, keresztrejtvény, Körös-part.
Fábri JánosFábri János (Szarvas, 1945. okt. 30.) vállalkozó. Szülei: F. János, Kutni Judit. Felesége: Tusjak Mária forgalmi szolgálattevő. Gyermekei: F. János, F. Ildikó. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1959; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1964. Pályája: 1967–1970-ig a VOLÁN Közlekedési Vál- lalatnál dolgozott előadóként; 1970–1991-ig Szarvason a DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karán gépjármű-előadó, majd tanszéki technikus. 1991-től vállalkozó. Sporttevé- kenysége: erőemelés (Power Lifting). 1984–1991-ig nyolc alkalommal ma- gyar bajnok. Orosháza, Európa-bajnokság, 6. helyezés, 1990; Franciaország, Profi nyílt EB, 6. helyezés, 1991; Székesfehérvár VB, 2. helyezés, 1997; ma- gyar bajnokság abszolút kategória, 1. helyezés, 1998; magyar bajnokság 1. helyezés, 1999; Prostejov, EB, 1. hely, 2005; Trencsény, EB, 1. hely, 2006; Ostrava, VB, 2. hely, 2007; Luxemburg, EB, 1. hely, 2008; nyílt magyar baj- nok 2003-2005; masters magyar bajnok 2000-2008; Plzen EB I. hely, 2009; Ostrava, VB, 1. hely, 2009. Kitüntetései: Szarvas Város Sportjáért, 1991; Év Sportolója 2005-2008. Kedvtelése: az erőemelés.
Fábry János dr.Fábry János dr. (Székesfehérvár, 1944. jún. 30.) fogszak- orvos. Szülei: F. János, Székelyhidi Margit. Gyermekei: F. Ágnes, F. Attila. Iskolái: Kossuth L. Ált. Iskola, Szé- kesfehérvár, 1958; József Attila Gimnázium Székesfe- hérvár, 1962; Orvostudományi Egyetem Szeged, 1970; fogszakorvos. Pályája: Fogszakorvosként dolgozott: 1970–71-ig Szekszárdon, 1971–75-ig Csorváson, 1975- ben Szegeden, 1971–80-ig Székesfehérvárott. 1980-tól fogszakorvos a Szarvasi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézetben. Kedvte- lései: tenisz, síelés, tarokk.
Farkas AndreaFarkas Andrea (Szarvas, 1970. márc. 13.) bankfi ók-igaz- gató. Szülei: F. Mihály, Kugyela Erzsébet. Gyermeke: Tóth Ildikó. Iskolái: 1. Ált. Iskola, Szarvas, 1984; Vajda P. Gimn. 1988; Gábor Dénes Főiskola, Bp. 2004, közgaz- dász. Pályája: 1988–91-ig a szarvasi IBUSZ Utazási Iro- da munkatársa; 1991–95-ig az IBUSZ Bank Rt. szarvasi kirendeltségvezetője; 1995–2005-ig a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. munkatársa; 2005–2008-ig a Raiffeisen Bank Zrt. vállalati referense; 2008-tól a Raiffeisen Bank Zrt. szarvasi fi ókigazgatója.
Farkas AntalFarkas Antal (Öcsöd, 1922. jan. 1.) ny. színművész. Szü- lei: F. Antal, Farkas Julianna. Felesége: Kovács Eszter. Is- kolái: Szarvas, Elemi Iskola; Vajda P. Gimn., 1936; Szín- ház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest, 1952, színész. Pályája: 1932-től 1948-ig élt Szarvason, a II. világháború alatt katona, majd a szarvasi rendőrség bűnügyi osztályve- zetője. 1951-től a Magyar Néphadsereg Színházának majd utódjának, a Vígszínháznak a tagja egy évadnyi megszakítással (Pécs, 1954– 55). Alkatából fakadóan elsősorban darabos, kemény, olykor humoros fi gurá- kat jelenít meg. 1948-tól mintegy 120–150 magyar, kb. 50 külföldi (osztrák, német, francia, angol) fi lmben, s közel 50 tévéjátékban szerepelt. Szinkronizált és rádiójáté-kokban játszott. Fontosabb színházi szerepei: Engstrand (Ibsen: Kísértetek), Heinrich őrmester (Sartre: Altona foglyai), Szimeonov-Piscsik (Csehov: Cseresnyéskert), La Hire (Shaw: Szent Johanna). Néhány ismert fi lmje: Állami Áruház (1952), Dollárpapa (1956), Csempészek (1958), Zá- por (1960), Két félidő a pokolban (1961), Csak semmi pánik, 1982, Woyzeck (1994); népszerű tévéfi lmjei: A fekete város (1971), Egy óra múlva itt vagyok (1971), Kántor (1976), Rab ember fi ai (1979), Indul a bakterház (1979), Fel- támadás Makucskán (1994). Kitüntetése: Aase-díj, 1966.
Farkas ImreFarkas Imre (Szarvas, 1973. máj. 04.) mentőgépjármű-ve- zető. Szülei: F. István Imre, Rácz Katalin. Felesége: Gazsó Adrienn, ügyintéző agronómus. Gyermeke: Farkas Farkas Imre. Iskolái: Hunyadi János Ált. Iskola, B.szentandrás, 1987; Mg. Szakmunkás és Munkástovábbképző Inté- zet, Kétegyháza, 1990, n. termesztő gépész; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1994; vízimentő képesítés, 1995; TSF- MVKK, Szarvas, 2004, n. termesztési szakmérnök; ENSZ INSARAG Kutató-Mentő, mentésvezető, 2003; vízimentő-oktatói végzettség, 2004; Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakisk., Kecskemét, 2008, mentőápoló. Pályája: 1995-től dolgozik az OM Szarvasi Mentőállomásán. 2003-tól a Holt-Körös Vízimentő Egyesület, 2006- tól a békés-szentandrási HAMMER SE elnöke. Alapító tagja a B.szentandrási Jobbik Mo.-ért Mozgalomnak. Kedvtelései: úszás, kajak-kenu, kerékpározás.
Farkas JózsefnéFarkas Józsefné Berta Klára (Orosháza,1939. máj.21.) postahivatal-vezető. Szülei: B. Mihály, Baranyi Julianna. Férje: F. József ny. vállalkozó. Gyermekei: F. Enikő, F. Erika. Iskolái: Ált. Iskola, Hunya, 1953; Táncsics M. Gimn. Orosháza, 1957; Posta-segéd- tiszti isk. Szeged, 1959, postai segédtiszt; postatiszti isko- la, Bp., 1969; postatiszt. Pályája: 1959–1979-ig a szarva- si Postahivatal pénzfelvevője, majd a távbeszélőközpont rendezője; 1979–1989-ig vezetőhelyettese. 1989–94-ig, nyugdíjazásáig, a szarvasi Postahivatal vezetője. Kitün- tetései: Kiváló Dolgozó, 1973; Elnöki Dicséret, 1988. Kedvtelései: utazás, olvasás, kézimunka.
Fasang ÁrpádFasang Árpád (1912–2001) ny. iskolaigazgató. Szülei: F. Gyula, Swidinszky Antónia. Felesége: †Orbán Erzsébet Éva ny. zeneiskolai tanár. Gyermekei: †F. Árpád, F. Zol- tán, F. János, F. Márta. Iskolái: Elemi Iskola, Újdiósgyőr, 1922; Miskolci Ref. Gimn., 1926; Ev. Tanítóképző, Mis- kolc, 1931; Zeneművészeti Főiskola, Bp., 1938, zeneszer- ző; középiskolai ének-kórus karnagy, 1940; tanítóképzői ének-zenetanár, 1941. Pályája: 1931-ben kezdett tanítani az orosházi Evangélikus Népiskolában, 1941–1950-ig a Szarvasi Evangélikus Tanítónőképző zenetanára majd igazgatója volt. 1950–53-ig a Soproni Állami Tanítónőképzőben zenetanár. 1953-ban az Oktatási Minisztériumban a tanító- képzők országos szakfelügyelője. 1953/54-ben a Győri Zeneművészeti Szak- középiskola igazgatója. 1954–58-ig a Népművelési Minisztériumban osztály-, majd főosztályvezető. 1958–1972-ig, nyugdíjba vonulásáig a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója. 1990-ig az Országos Filhar- mónia zenei ismeretterjesztője, 1996-ig a Kórusok Országos Tanácsának szak- tanácsadója. Nevét egy csepeli zeneiskola viseli. Írásai: Több száz tanulmánya jelent meg a pedagógia, zenepedagógia és más zenei témakörökben – elsősor- ban zenei szaklapokban. Fontosabb kitüntetései: Munka Érdemrend arany fo- kozata, 1972; Kiváló Népművelő, 1982; Magyar Népköztársaság Csillagrendje, 1987, SZOT-díj, 1989; Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 1992; Békés Megye Kultúrájáért, 1994; Eötvös-díj, 1997.
Fazekas AndrásnéFazekas Andrásné Sznagyik Éva (Szarvas, 1950–2001) osztályvezető. Szülei: Sz. János, Sovány Zsuzsanna. Férje: F. András mg. vállalkozó. Gyermekei: F. Olga, F. Ágnes. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vaj- da P. Gimn., Szarvas, 1968; Tanácsakadémia, Bp., 1978; Államigazgatási Főiskola, Bp., 1984, igazgatás-szervező. Pályája: 1970-től az államigazgatásban dolgozott. 1990-ig a Városi Tanács VB munkatársa volt. 1990–1992-ig rendőr-főhadnagy, a szabálysértési ügyek intézője a Szarvasi Rendőrkapitányságon. 1993-tól a szarvasi Polgármesteri Hivatal dolgozója volt, 1985–1995-ig igazgatási cso- portvezetőként, 1995–2001-ig titkársági osztályvezetőként dolgozott. Ki- tüntetése: Kiváló Dolgozó, 1983.
Fazekas NándorFazekas Nándor (Gyula, 1992. máj. 18.) tanuló. Szü- lei: F. János, Kiss Ilona. Iskolái: Szent Gellért Katolikus Ált. Iskola, Gyomaendrőd; 2007-től a szarvasi Vajda P. Gimn. tanulója. Sporttevékenysége: 10 éves kora óta Gyomaendrődön kajakozik, 2006-tól a Szarvasi Kajak- Kenu Klub versenyzője, Bátor György tanítványa. 2007- től tagja a korosztályos magyar válogatottnak. 2009-ben diákolimpiai és magyar bajnok, ebben az évben vett részt először nemzetközi versenyen. A poznani Ifjúsági EB-n K–4-es hajóban 1000 és 500 méteren 5., illetve 4. helyezett. A csehországi EORV-n Racice-ben, K–1 1000 m-en bronz-, K–4 1000 m-en ezüst-, K–2 500 m-en aranyérmes. Kedvtelése: sport.
Fazekas PéterFazekas Péter (Szarvas, 1973. május 26.) vezérigazgató. Szülei: F. András, Nyéki Mária. Felesége: Vékony Edina óvónő. Gyermekei: F. Levente, F. Bence. Iskolái: Szar- vas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1987; Vajda P. Gimn., 1991; Köny- nyűipari Műszaki Főiskola, Bp., 1994, nyomdaipari mér- nök. Pályája: 1995–2001-ig a Gyomai Kner Nyomda Rt. kereskedelmi osztályvezetője. 2001–2008-ig a Fazekas és Fiai Nyomdában részt vett a teljes körű nyomdai munká- ban. 2008/09-ben a Gyomai Kner Nyomda Zrt. általános igazgatója, 2009-től vezérigazgató. A Kner teljeskörű nyomdai szolgáltatást nyújt: az alkalmi ki- adványoktól az egykori Kner színvonalát követő könyveken át a reprezentatív albumokig kitűnő minőségben állít elő. Kedvtelései: túrázás, íjászat.
Fehér LajosnéFehér Lajosné Molitorisz Matild (Léva, 1942. okt. 23.) ny. tanítónő. Szülei: Dr. M. Pál, Nehéz Matild. Férje: †F. Lajos. Gyermekei: F. Klára, F. Csaba, F. Szabolcs. Is- kolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1956; Tanítónőképző, Szarvas, Szeged, 1960, ké- pesítő vizsga, Szeged, 1961, tanító. Pályája: Több mint négy évtizeden át tanított kisiskolásokat. Munkahelyei: 1960–63, Dombegyháza; 1964/65, Szarvas, Középhalom; 1965–1969, Békésszentandrás, Ált. Iskola; 1969–1978, Gyoma, 2. Sz. Ált. Iskola; 1978–2003-ig, nyugdíjba vonulásáig Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola. Egy évtizedig volt szakszervezeti gazdasági megbízott. Kitüntetése: Kiváló Munkáért, 1986; Eötvös József Emlékérem bronz fokozata, 1999. Kedvtelé- sei: szabadidősport, turizmus, zene.
Fekete JánosFekete János (1918–2009) bankár. Szülei: F. Elemér, Fuchs Regina. Felesége: Frcska Ilona tanítónő. Gyerme- ke: F. Rózsa Vera. Iskolái: Wesselényi Utcai Elemi Isko- la, Szarvas, 1928; Premontrei Gimnázium, Gödöllő, 1930; Vajda P. Gimn., 1936; Marx Károly Közgazdaságtudomá- nyi Egyetem, Budapest, 1957, közgazdász. Pályája: Pénzügyi pályafutását a Szarvasi Takarékpénztárban kezdte: 1936–40-ig irattáros. 1940-től munkaszolgálatos, majd hadifogoly a Szovjetunióban. 1945–1948-ig cégjegyző a Szarvasi Taka- rékpénztárban. 1948–50-ig a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője. 1950– 53-ig a Pénzügyminisztérium osztályvezetője. 1954–1988-ig a Magyar Nem- zeti Bankban töltött be vezető tisztségeket: főosztályvezető, ügyvezető igaz- gató, elnökhelyettes, első elnökhelyettes. Pénzügyi szakemberként 1950– 1988-ig a Magyar Nemzeti Bank külföldi hitelpolitikájának irányítója volt. 1982–88-ig az IMF magyarországi kormányzója; a londoni Hungarian International Bank elnöke majd tiszteletbeli elnöke; 1988-tól az osztrák Creditanstalt Bankverein nemzetközi tanácsadó testületének tagja; 1988-tól a bécsi Central-Wechsel und Creditbank AG felügyelő-bizottságának alelnöke. 1989-től a Helmut Schmidt Independent Group testületének tagja. E testületet az ENSZ főtitkára hozta létre, a világ eladósodott országainak problémáival foglalkozik. A Group of Thirty tanácsadó testület egyik alapító tagja; 1990– 94-ig a Leumi-Hitelbank Rt. Bp. alelnöke, majd az igazgató tanács elnöke; 1994-től az Agrimpex Rt. igazgató tanácsának elnöke; 1995-től a Magyar Be- fektetési és Fejlesztési Bank elnöki tanácsadója, az Ügyvezetőség tagja; 1997- től a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatójának tanácsadója; a Magyar Be- fektetési és Vagyonkezelési Rt. Igazgatóságának tagja. 1985–90-ig Szarvas város és körzete országgyűlési képviselője, a külügyi bizottság tagja; 1989- 90-ben az adóügyi és reformügyi ad hoc bizottság elnöke; 1988–90-ig a mi- niszterelnök tanácsadó testületének tagja; 1989-90-ben a Minisztertanács Vi- lággazdasági Tanácsadó Testületének tagja. 1976-tól 2001-ig az MTK elnöke, 2001-től örökös elnöke. Szarvas Város Baráti Körének alapító tagja, 1986–90- ig elnöke. Képviselőként segítette többek közt a crossbar telefonközpont léte- sítését, az Újtemplom felújítását. Írásai: Vissza a realitásokhoz (Gondolat Kiadó, Bp. 1983); Fekete bárány, Bp. 1999. Fontosabb kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, 1970 és 1975; Szocialista Magyarországért Ér- demrend, 1978; Állami Díj, 1980; Munka Vörös Zászló Érdemrend, 1988; Szavasért Emlékplakett arany fokozata, 2000; Magyar Köztársaságért Érdem- rend Középkeresztje a Csillaggal, 2006; Szarvasért, 2008.
Félegyházi Török IstvánFélegyházi Török István (Békéscsaba, 1982. jan. 31.) igazgatásszervező. Szülei: F. T. István, Meszlényi Mária Zsuzsanna dr. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1996; Pi- arista Gimn., Kecskemét, 2000; Budapesti Corvinus Egye- tem, 2002–2006, Közigazgatás-tudományi Kar. Pályája: A Meszlényi Ügyvédi Iroda munkatársa. Sporttevékenysége: 2001-ig országos kajakversenyeken ért el dobogós helyezé- seket. 1997–2000-ig a Delfi n KC Kecskemét NB I. B-s, majd a HC Szarvas NB II-es kézilabdacsapatának játékosa. Kitüntetése: Az
Fellerné Búzás KláraFellerné Búzás Klára (Békésszentandrás, 1954. febr. 28.) középiskolai tanár. Szülei: Dr. B. László, Kovács Erzsébet. Gyermekei: Dékán Dóra, Dékán Klára, Feller Andrea. Is- kolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1964; I. Sz. Ált. Isko- la, Szarvas, 1968; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1972, Szarvasi Óvónőképző Intézet, 1974, óvónő; BGGYF, 1978, oligofrénpedagógus; 1980, logopédus. JATE, 1986, fi lozó- fi a szak. Pályája: 13 évig tanított fogyatékos gyerekeket, majd 1989-től a TSF Pedagógiai Karán tanította a fi lozófi a, etika, vallástörté- net, romológia, logopédia és gyógypedagógia alapjai c. tantárgyakat. Kutatási témája: a katolikus fi lozófi ák, a helyi romák törzsi-nemzetségi élete, szokásaik, hagyományaik feltárása. Írásai a helyi periodikákban jelentek meg.
Fenyvesi AndrásFenyvesi András (Békéscsaba, 1928. júl. 25.) ny. sze- mélyzeti és oktatási csoportvezető. Szülei: F. András, Bakó Mária. Felesége: Kohr Erzsébet ny. ált. isk. tanár. Gyermekei: F. Zoltán, F. Erzsébet. Iskolái: Békéscsaba, Áll. Elemi Népiskola, 1938; Áll. Polg. Fiúiskola, 1942; Közg. Kereskedelmi Középiskola, 1946; Szegedi Áll. Ped. Főiskola, 1951, magyar, ének-zene szakos ált. isk. tanár; ELTE BTK, Budapest, 1977, okleveles népművelé- si előadó. Pályája: 1951-52-ben a Békéscsabán az 5. Sz. és 3. Sz. Ált. Isk. tanára; 1954-55-ben a Balassi Kultúrotthon igazgatója; 1955-ben a 2. Sz. Ált. Isk. tanára; 1955–58-ig a BMT VB Népműv. Osztályán népművelési, művészeti előadó. 1958-59-ben a Nagyszénási Ált. Iskolában ig.h. 1959–63-ig a hatvani 4. Sz. Ált. Isk. igazgatója. 1963-64-ben a Műv. Osztály gazdasági felügyelője. 1964–69-ig a Szarvasi Áll. Zeneiskola tanára, 1969–86-ig a VT VB Műv. Osztályán népművelési és közművelődési felügyelő. 1986–88-ig a VB személyzeti és oktatási csoportvezetője. 1989. január 1-jétől nyugdíjas. 1994- ben „A szomszédos országokban élő magyar gyermekek zenei nevelését se- gítő mozgalom” kezdeményezője. 1997–2001-ig a Tessedik S. Emlékbizottság titkára. 1999-től a Szarvasi Honismereti Egyesület előkészítő biz. korelnöke, csoportvezetője. 2000-ben a Tessedik Emlékhónapok h. igazgatója. 2003-tól az MVSZ pártoló tagja. 2005-ben egyik kezdeményezője a „Nemzeti Olvasóegyleti Mozgalom”-nak. Publikációi: Tanulmánya jelent meg a Békési Élet, 1972/2; közéleti cikkek a Honlevél, Kapu, Karpatia, Magyar Világ, Nemzet- őr és a szarvasi hetilapokban. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért 1971; Megyei Tanácselnöki Dicséret, 1976: Kiváló Munkáért, 1988; TIT-kitüntetés, 1988. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, keresztrejtvényfejtés.
Ferencz Kálmán dr.Ferencz Kálmán dr. (Tiszacsege, 1923. nov. 16.) ny. főiskolai tanár. Szülei: F. Kálmán, Kocsis Róza. Gyer- mekei: F. Márta Katalin, F. Kálmán, F. Géza. Iskolái: Ref. Elemi Iskola, Tiszacsege, 1934; Magánpolgári Fiú- és Leányiskola, Polgár, 1938; Kegyestanítórendi (piaris- ta) Int., érettségi, Debrecen, 1942; József Nádor Műsza- ki és Gazdasági Tud. Egyetem, Közgazdasági Kar, Bp., 1947, okl. közgazdász; Agrártudományi Főiskola, Deb- recen, 1963, okl. agrármérnök. 1948, egyetemi doktor; 1974, a mezőgazda- sági tudományok kandidátusa. Pályája: 1946-47-ben az Országos Szociál- politikai Intézetben gyakornok. 1948–1951-ig a Földművelésügyi Minisz- tériumban előadó; 1951-53-ban Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériu- mában főelőadó, 1953-tól 1956-ig a Tiszacsegei Mgtsz-ben dolgozott. 1957–60 között a Debreceni Műanyaggyárban meós, közgazdász. 1960-tól 1977-ig az Országos Mg. Minőségvizsgáló Intézetben, Debrecenben majd Mezőtúron műszaki ügyintéző, mérnök, tud. munkatárs, osztályvezető fő- mérnök. 1977-től 1988-ig a DATE Mg. Főiskolai Karán, Szarvason, a Me- zőgazdasági Kémia és Talajtani Tanszéken tanszékvezető főiskolai tanár, valamint tudományos igazgatóhelyettes. 1988 óta nyugdíjas. Kutatási terü- lete: a talaj és a víz kölcsönhatásának, a talajok vízgazdálkodási jellemzői- nek és az öntözésnek a kapcsolata, szennyvizek elhelyezési feltételei, szi- kesek javítása, talajok minősítése. Fontosabb írásai: Öntözött területek talajtérképezése, társszerző, 1969; Szarvas-kákai szikes ősgyep talajviszo- nyai, társszerző, 1973; Talajjavítás, jegyzet, 1987; Talajtani praktikum, jegyzet, 1979; A talajok művelése, öntözése, javítása, társszerző, 1999. 24 tudományos cikket, jegyzetet, tanulmányt írt. Kitüntetése: Pro Re Rustica Promovenda, MAE-díj, 1988. Kedvtelése: kertészkedés.
Fest Ágnes dr.Fest Ágnes dr. (Szarvas, 1975. jún. 21.) ügyvéd. Szülei: F. Attila, Feke Erzsébet. Férje: Lindner Ádám asztaliteni- szező. Gyermeke: L. Szofi . Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, és 4. Sz. Istvánffy Gyula Ált. Iskola, Miskolc, 1989; Herman Ottó Gimn., Miskolc, 1993; Miskolci Egyetem Jogtudományi Kara, 1998, jogász. Európa Aka- démia Egészségügyi Továbbképző Intézet – kineziológus (2007). Természetgyógyász képesítés, középfokú nyelv- vizsga orosz és angol nyelvből. Pályája: A Pest Megyei Bíróságon bírósági fogalmazó. Sporttevékenysége: Az asztalitenisz-sportban ifjúsági korában többszörös országos, illetve magyar bajnok párosban, csapatban. Egyéniben többszörös országos 2. helyezett. Aranyjelvényes ifjúsági versenyző, I. osztá- lyú asztaliteniszező. A HCM (Hejőcsaba) NB I. A csoportos, majd a Tiszaújváros NB I. B csoportos csapatának játékosa. Kitüntetései: Jó tanuló, jó sportoló, Szarvas, 1988; Jó tanuló, jó sportoló, Miskolc, 1992; Magyar Köztársaság Jó tanuló, jó sportoló, 1992.
Fest AttilaFest Attila (Ják, 1945. márc. 8.) ny. közterület-felügyelő. Szülei: F. Miklós, Janurik Anna. Felesége: Feke Erzsébet ny. ált. isk. tanár. Gyermekei: F. Attila, F. Ágnes. Iskolái: Általános Iskola, Nagybánhegyes, 1959; Általános Gim- názium, Mezőtúr, 1963; asszisztensképző, Békéscsaba, 1965; Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, Szarvas, 1967; Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazda- sági Főiskolai Kar, Szarvas, 1974, meliorációs üzemmér- nök; Edzőképző Tanfolyam, Békéscsaba, 1980, asztalitenisz-edző. Pályája: 1963-tól közel 25 éven át dolgozott a Szarvasi Állami Tangazdaságnál, majd a Szarvasi Dózsa Tsz-ben, ezt követően pedig a Mezőtúri Áll. Gazdaságban. 1992-től 2006-ig a Szarvasi Polgármesteri Hivatal dolgozója. A KDNP Szar- vasi Szervezetének egykori alelnöke. Sporttevékenysége: A Körös ASE asz- talitenisz-edzője, sikeres utánpótlás-nevelő, 2007-től a felnőtt korosztály szá- mára is tanítja az asztaliteniszt. Kitüntetése: több alkalommal városi és me- gyei sportkitüntetések. Írásai: 26 tudományos szakcikket publikált környe- zetvédelmi témákban mezőgazdasági szaklapokban, a „NIMRÓD”, a „BÚ- VÁR” folyóiratokban és Mezőgazdasági Közleményekben.. Kedvtelései: pingpong és tenisztanítás, versenyeztetés.
Fest Attila dr.Fest Attila dr. (Gyoma, 1969. aug. 10.) ügyvéd. Szülei: F. Attila, Feke Erzsébet. Felesége: Dr. Malinák Judit közjegy- ző-helyettes. Gyermekei: F. Anna, F. Olivér. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, I. Sz. Gyak. Isk., Szeged, 1983. Tö- mörkény I. Gimn., Szeged, 1987; JATE JTK, Szeged, 1994, jogász; ügyvéd, 1996. Pályája: Budapesten az MNB jog- gyakornoka, ügyvédjelölt. 2009-ben a Gobert-Fest és Tár- sai Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje. Sporttevékeny- sége: asztaliteniszező, 1982-ben serdülő válogatott. Mezőtúron az NB III-ban, Szegeden az NB I-ben játszott (DÉLÉP SC, EK 4. helyezés). Katonaideje alatt a Nagykanizsai Bányász SE NB II-es játékosa, 1987-88-ban az Orosházi MTK NB II-es csapatában szerepelt, 1998-ban a Szarvasi Körös ASE játékosa volt. Kitüntetése: Jó tanuló, jó sportoló, Szeged, 1986.
Fest AttilánéFest Attiláné Feke Erzsébet (Dévaványa, 1946. jan. 1.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: F. László, Czeglédi Erzsébet. Férje: F. Attila ny. közterület-felügyelő. Gyermekei: Dr. F. Attila, Dr. F. Ágnes. Iskolái: Ált. Iskola, Dévaványa, 1960; Áll. Gimnázium, Gyoma, 1964; Tanárképző Főis- kola, Nyíregyháza, 1966, magyar szakos ált. isk. tanár; 1968, orosz szakos ált. isk. tanár. Pályája: A dévaványai 2. Sz. Általános Iskolában kezdte tanári pályáját 1966- ban. 1968–70-ig a Szarvas, Középhalmi Általános Iskola Ezüstszőlő-felső tagiskolájában tanított, 1970-től a szarvasi 2. Sz. Általános Iskola tanára, 1986–99-ig munkaközösség-vezető. Szakvezetője volt a gyakorló tanárjelöl- teknek; éveken át tankönyvfelelős. Megteremtette a tanulók színházlátogatá- sának hagyományát. Több éven át tanára és tagozatvezetője a Dolgozók Ál- talános Iskolájának és az ifjúsági tagozatnak. 2002–2004-ig a kísérleti Cigány Kisebbségi (esti) oktatás résztvevője. Évekig szervezője és előadója a TIT- és a KRESZ-tanfolyamoknak. 1979 óta – férjével – vezetik az iskolások aszta- litenisz-edzéseit. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1990; Pedagógiai Díj, 2007. Kedvtelése: asztalitenisz, tenisz.
Filip SándornéFilip Sándorné Kondacs Ágnes (Szarvas, 1965. febr. 8.) fejlesztő pedagógus. Szülei: Kondacs Pál, Zahorecz Má- ria. Férje: F. Sándor tűzoltó. Gyermekei: F. Sándor, F. Klára. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Vajda P. Gimn., 1983; Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1986, ta- nítónő; Bárczy G. Gyógypedagógiai Főiskola, 2007, gyógypedagógus, pszicho-pedagógus. Pályája: 1986-tól a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola, ill. jogutódainak tanítója, a rehabilitációs foglal- kozás vezetője, a kéttanítós modell segítő pedagógusa; 2007-től a fejlesztő pedagógus-munkaközösség vezetője. Kedvtelése: olvasás.
Filyó BeátaFilyó Beáta (Szarvas, 1985. nov. 17.) főiskolai hallgató. Szülei: F. Pál, Grünvald Erzsébet. Iskolái: Szarvas, Fő Téri Ált. Iskola, 2000; Vajda P. Gimn. 2004; SZTE JGYTF Pedagógiai Kar testnevelő tanár és rekreátor szak; kosárlabda-edző és testépítő-fi tness oktató, 2009. Sporttevékenysége: Általános iskolában hét évig szer- tornázott. 1999-től kosárlabdázott, 2000-ben a csapatával a Diákolimpia I. helyezettje lett. 2002-től a szarvasi NB II-es majd NB I. B-s kosárlabdacsapat tagja. Országos Középiskolai Diák- olimpián 100 m-es síkfutásban döntős. Kitüntetése: Id. Oláh Miklós-díj, 2004. Kedvtelése: sportversenyek látogatása és aktív sport.
Filyó PálFilyó Pál (Szarvas, 1953. okt. 27.) szállítási vállalkozó. Szülei: F. Mihály, Valach Anna. Felesége: Grünvald Er- zsébet titkárnő. Gyermekei: F. Balázs, F. Beáta. Iskolái: Szlovák Ált. Iskola, Szarvas, 1968; 615. Sz. Szakmun- kásképző Intézet, Szarvas, 1971, szobafestő-mázoló szakmunkás. Középfokú labdarúgó-edző, 1971; labdarú- gó-játékvezető, 1999. Sporttevékenysége: Korosztályos megyei labdarúgó-válogatott 1971–1973-ig; a Szarvasi Spartacus SC, majd a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB III-s és NB II-es csapatának tagja 1968–1989-ig. Közben, katonai szolgálata idején, a Kecske- méti Mezőfi SE NB III-as labdarúgó-csapatának játékosa. Az aktív játékot a Nagyszénási TSZSK megyei I. osztályú együttesében fejezte be. Labdarúgó játékvezetőként a városi kispályás bajnokságokon működik. Kedvtelései: család, lábtenisz.
Fodor MariannFodor Mariann (Szarvas, 1965. okt. 28) tanítónő, sza- badidő-szervező. Szülei: F. Gyula, Nagy János (nev.), Góg Marianna. Gyermeke: Molnár Dániel. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1984; Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1987, óvónő; Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1989, ált. iskolai tanító; Tessedik Sámuel Főiskola Gaz- dasági Főiskolai Kar, Bcs., 2003, angol nyelvi tanító. Pá- lyája: 1987–1991-ig Szeghalmon, a Vígh Matild Ált. Iskolában kezdett tanítani. 1992-től dolgozik Szarvason, a Fő Téri Ált. Iskola és Óvoda valamint jogutódai tanítójaként. 1994 és 2002 között a szarvasi Cervinus Rádió szer- kesztője, műsorvezetője volt, 2007-től a Rádió Szarvasnál tevékenykedik. 2003-tól tagja Szarvas Város Baráti Körének, valamint a Kulturális Bizott- ságnak. 2005-től a Fő Téri Ált. Iskola Tehetség és Siker Alapítványának elnö- ke. Kitüntetése: Szarvasért Emlékplakett bronz fokozata, 2009. Kedvtelé- sei: városi rendezvények műsorainak szervezése, vezetése, internetezés, ol- vasás, riportok készítése.
Folytán JánosFolytán János (1931–2001) ny. ált. iskolai igazgató. Szülei: F. János, Szakács Mária. Felesége: Vajgel Zsu- zsanna ny. tanítónő. Gyermeke: F. Alice. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1947; Szlovák Gimn., Bcs., 1953; JGYTF, Szeged, 1956, szlovák-történelem szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1956–60-ig Bénye községben taní- tott. 1960–1993-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szlovák Ta- nítási Nyelvű Általános Iskola (majd Iskola és Diákott- hon) igazgatója. 1994–98-ig a Szlovák Önkormányzat képviselője, a Pénz- ügyi Bizottság elnöke; 1998-tól az Országos Szlovák Szövetség elnökségi tagja, 1999-től a Szlovák Kulturális Kör helyi elnöke. Kapcsolatai révén tá- mogatta a szarvasi szlovákok kapcsolatépítési törekvéseit szlovákiai telepü- lésekkel. Tagja volt a szarvasi Kertbarátok Körének. Írásai a Ludové Noviny c. szlovák nyelvű hetilapban valamint a Szarvas és Vidékében jelentek meg. Kitüntetései: Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, 1958; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1970 és 1990; Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1982; Nívódíj, 1993; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 1999.
Folytán JánosnéFolytán Jánosné Vajgel Zsuzsanna (Csabacsűd, 1939. ápr. 22.) ny. tanítónő. Szülei: V. János, Cziglédszki Zsu- zsanna. Férje: †Folytán János ny. iskolaigazgató. Gyer- meke: F. Alice. Iskolái: 1. Számú Ált. Iskola, Szarvas, 1953; Vajda Péter Gimnázium, 1957; tanítóképző, Kecs- kemét, tanító, 1958. Pályája: 1957/58-ban Ecsegfalván tanított. 1958–62-ig a Szarvas, Középhalmi Általános Iskolában, 1962–70-ig a szarvasi 2. Sz. Általános Isko- lában, 1970–79-ig a Napközi Otthonok Igazgatóságánál, 1979–1994-ig ismét a 2. Sz. Általános Iskolában tanított, ill. napközis nevelő volt. 1970–94-ig, nyugdíjba vonulásáig városi és területi napközis munkaközösség-vezetői feladatokat látott el. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1989. Kedvtelései: olvasás, kézimunka.
Forschner RudolfForschner Rudolf (Szarvas, 1946. aug. 7.) szakács, ny. gasztronómiai szakoperatőr. Szülei: F. István, Rideg Zsu- zsanna. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1958; 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Vendéglátó Szakiskola, Bcs., 1964; SZÖVOSZ Központi Vendéglátó Isk., Bp., 1965. Pályája: Szarvason az Árpád Szállóban, majd Budapes- ten a Moszkva Étteremben szakács. Dolgozott a Metropolban, a Hyatt Hotelben, Bécsben, Frankfurtban, Torontóban, valamint Varsóban a magyar nagykövetségen is. Begyűjtötte, ki- bővítette, átfogta, albumszerű könyv formájába rendezte a Szarvas és vidéke étkezési kultúráját és hagyományait. A helyi gasztronómiai rendezvényeken mint zsűritag segíti szülővárosa kulturális eseményeit. Kiadványa: Körös- völgye Szarvas Gasztronómiája, 2005. Kitüntetései: Szarvas Kultúrájáért Emlékplakett, 2005; Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja, 2006; Nagy Ezüstkereszt az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendben végzett munkájáért, 2009. Kedvtelései: tenisz, sí, horgászat, úszás a Körösön, régiségek gyűjtése.
Földesi LajosFöldesi Lajos (Dévaványa, 1934. szept. 14.) ny. MÁV állomásfőnök. Szülei: F. Antal, Földvári Ilona. Felesége: Túri Ilona gyors- és gépíró. Gyermeke: F. Zoltán. Isko- lái: Ált. Iskola, Dévaványa, 1949; Vasútforgalmi Techni- kum 1967; MÁV Állomásfőnöki Tanfolyam 1973; Mar- xista-Leninista Szakosító Tagozat, Békéscsaba, 1982. Pályája: 1951-től dolgozott a MÁV-nál. Kezdetben mint pályamunkás, majd forgalmista Szeghalmon, 1968–73-ig állomásfőnök Dévaványán, 1973–90-ig – nyugalomba vonulásáig – Szarva- son állomásfőnök. Kitüntetései: Árvízvédelemért Érem, 1970; MÁV Szolgá- lati Emlékérem, 1986; vezető főtanácsos, 1987. Kedvtelése: olvasás.
Földesi ZoltánFöldesi Zoltán (Szeghalom, 1959. júl. 24.), országgyű- lési képviselő. Szülei: F. Lajos, Túri Ilona. Felesége: Fulajtár Éva. Gyermekei: †F. Zsolt, †F. Orsolya. Isko- lái: Szeghalmi és Dévaványai Ált. Iskola, 1973; 611. Sz. Szakmunkásképző Int., Szarvas, 1976, géplakatos; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1979; Tanítóképző Főiskola, Debre- cen, 1990, tanító. Pályája: 1978-ig a szarvasi Szirén Ru- házati Szövetkezetben dolgozott mint tmk-segédműve- zető. Ezt követően három évig volt üzemi KISZ-titkár, öt éven át a Városi KISZ-bizottság munkatársa, 1986–1989-ig titkára. 1976–1989-ig az MSZMP, 1989-től a Magyar Szocialista Párt tagja. 1989-1990-ben a SZABISZ helyi elnöke, 1990-től négy éven át az MSZP körzeti irodavezetője. 1994–98-ig az MSZP területi listájáról országgyűlési képviselő lett, az MSZP frakciójának tagja. Az Országgyűlés Mentelmi és Összeférhetetlenségi, ill. a Nemzetbiz- tonsági Bizottságában tevékenykedett. 1998-tól önkormányzati képviselő, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke. 2002-ig a Békés Megye Közgyűlés tagja, az Ifjúsági- és Sportbizottság alelnöke. 1999–2002-ig az MSZP Békés megyei irodavezetője. 2002-től ismét országgyűlési képviselő, tagja az Okta- tási és Tudományos, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságnak, valamint a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóri- umának, és Szarvas Város Baráti Körének tagja. Kitüntetése: Bethlen Gábor Emlékérem, 2007. Kedvtelései: labdarúgás, sport, olvasás, kertápolás.
Frank MelanieFrank Melanie (*Sopron, 1901. aug. 28., †Bp., 1994. máj. 3.) a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952), mg. kutató. Pályájának első szakasza a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolához, ill. jogutód- jának Növénytani Intézetéhez (1934) kötődik. Ezt köve- tően 12 évet dolgozott vezetőként az általa megszervezett kisújszállási Növény- és Talajtani Kísérleti Állomáson. Már 1941-től öntözési kísérleteket végzett. Személye volt a mozgatórugója 1950-51-ben a szarvasi Öntözési és Talajjavító Kutató Intézet (1955-től Öntözési és Rizstermesztési KI) létesítésének, melynek igazgatói székét 50 éves születésnapján foglalta el a Bolza-kastélyban. Itt bontakozott ki vezetői és tudományszervező képessége, s egy jól működő intézetet hozott létre. Szoros együttműködést alakított ki az MTA több bizott- ságával, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel, a Szegedi Mezőgazdasági KI-tel, a Magyar Hidrológiai Társasággal (MHT). Irányítása alatt jöttek létre az Intézet széleskörű nemzetközi kapcsolatai. Új feladatot jelentett részére a rizs fajtakísérleti, élettani és termesztési kérdéseinek vizsgálata. Kutatási eredményeiről 70 publikációja jelent meg. 1954–1957-ig megyei tanácstag, és a mg. bizottság elnöke volt. 1956 után emberileg méltatlan módon nyugdí- jazták. Ezután Kisújszálláson, majd Gödöllőn foglalkozott kutatási témáival, a rizzsel és más növények öntözővíz-hasznosításával. Az MHT 1978-ban Schafarzik-emlékéremmel, majd 1981-ben tiszteletbeli tagsággal járó bronz plakettel tüntette ki. A Munka Érdemrend arany fokozatát 1981-ben, a Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést 1986-ban, a Földművelésügyi Miniszter di- cséretét 1991-ben kapta meg. 1992-ben alapítója lett az Aszály és Öntözés Alapítványnak. Az ÖKI 1997-ben Frank Melanie Tudományos Díjat hozott létre, és adományozza a szakma kiváló művelőinek. Porai a soproni ev. teme- tőben nyugszanak.
Frankó AnnaFrankó Anna (Szarvas, 1960. dec. 24.) ált. iskolai tanár. Szülei: F. János, András Anna. Iskolái: Ált. Iskola, Szar- vas-Ezüstszőlő, 1975; Szlovák Tanítási Nyelvű Gimn. Bcs., 1979; JGYTF, Szeged, 1998, szlovák szakos tanár. Pályája: 1979-től a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon tanára. Ifjú korától kezdődően be- kapcsolódott a helyi szlovákság kulturális életébe. Az 1994-ben újjáalakult Szlovák Kulturális Kör tagja, 1999 óta aktív szervezője. 1999 és 2001 között titkára, majd megbízott elnöke, 2001-től pedig elnöke lett. 2002-ben kapcsolódott be a Szlovák Önkormány- zat munkájába. Célul tűzte ki a fi atalok és gyermekek bevonását a helyi szlo- vákság kulturális életébe. Írásai: szlovák nyelvű cikkei havonta jelennek meg a „Novinkár nad Keresom” szlovák nyelvű mellékletben.
Frankó KatalinFrankó Katalin (Szarvas, 1961. dec. 3.) családgondo- zó. Szülei: F. Pál, Babecz Judit. Gyermeke: F. Ákos. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1976; Vajda P. Gimn., 1980; Óvónőképző Intézet, 1985, óvónő; spe- ciális gyermektorna kiegészítő képzés, 1994; sportok- tató képzés, B.csaba, 1999, kosárlabda sportoktató; Nemzeti Szakképzési Intézet, Salgótarján, 2007, adós- ságkezelési tanácsadó; TSF, Pedagógiai Kar, 2007, óvodapedagógus. Pályája: 1999-től, sportpályafutásának befejezésétől a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál családgondozó. Sporttevé- kenysége: Szarvason kezdte pályafutását, a kosárlabda sportágban 20 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 1981–1983-ig a ZTE NB I-es játékosa. 1984–1998-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB I-es és jog- utód klubjainak meghatározó játékosa, csapatkapitánya. Tagja volt a magyar női kosárlabda-válogatott keretének, egy alkalommal a „Vidék Leg- jobb Játékosa” volt. Kitüntetése: Szarvas Város Sportjáért, 1988. Kedv- telése: zene, sport, olvasás.
Frankó PálnéFrankó Pálné Vida Anna (Szarvas, 1947. május 30.) ny. ált. iskolai igazgatóhelyettes. Szülei: V. János, Sutyinszki Judit. Férje: Frankó Pál ny. közegészségügyi-járvány- ügyi felügyelő. Gyermekei: F. Tamás Pál, F. Éva Anna. Iskolái: Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Szlovák Gimnázium, Békéscsaba, 1965; Tanár- képző Főiskola, Szeged, 1970, szlovák-orosz szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1970-től a Szlovák Diákotthon neve- lője, 1978–93-ig igazgatóhelyettese. 1993–2007-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szlovák Általános Iskola és Diákotthon igazgatóhelyettese; 1980-tól az is- kola könyvtárosa. A Pedagógus Szakszervezet tagja, a Szarvasi Szlovákok Kulturális Körének tagja; a Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány kura- tóriumának elnöke. Írása: Ozveny času (Az idő visszhangjai) c. jubileumi kiadvány felelős szerkesztője; a Szlovák Iskola történetének társszerzője. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1983; Kiváló Úttörővezető, 1985; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2004; Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje, 2007. Kedvtelései: országjárás, olvasás.
Frankóné Palov ErikaFrankóné Palov Erika (Szarvas, 1956. júl. 12.) keres- kedő, vállalkozó. Szülei: P. János, Roszik Mária. Férje: F. János gépjármű-villamossági műszerész. Gyermeke: F. Erika. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, 1969; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1975; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isk., B.csaba, 1977, háztartási felszerelés el- adó; boltvezetőképző tanfolyam, B.csaba, 1983, boltve- zető; becsüs tanfolyam, B.csaba, 1995, becsüs. Pályá- ja: 1975-től a Békéscsabai Univerzál Kereskedelmi Vállalat szarvasi aján- dékboltjában eladó. 1982-től az egység boltvezetője, 1988-tól szerződéses üzemeltetésben, 1992-től magánkereskedőként dolgozik az üzletben. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1980, 1986; Kiváló Ifjúsági Vezető Érem, 1984. Kedvtelése: utazás, könyvek.
Frecska Sándor dr.Frecska Sándor dr. (Hódmezővásárhely, 1941. júl. 10.) ny. állatorvos. Szülei: F. Sándor, Mérai Magdolna. Felesége: Oncsik Katalin könyvelő. Gyermekei: F. Sándor, F. Veronika. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1955; Tessedik Sámuel Mg. Technikum, 1959, mg. technikus; Állatorvos- tudományi Egyetem, Budapest, 1965, állatorvos; posztgra- duális képzés, 1983, állathigiénikus szakállatorvos. Pályá- ja: 1965–1969-ig az Orosházi Baromfi feldolgozó Vállalat élelmiszer-higiénikusa, majd ugyancsak élelmi szer-higié- nikus a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomáson. 1969–1979-ig a Szarvasi Állatkór- ház vezető állatorvosa. 1980–81-ig Békéscsabán megyei szakállatorvos. 1981–2002-ig, nyugdíjba vonulásáig, az V. sz. állat egész ségügyi kerület (Szarvas, Szeghalom és a környező települések) főállatorvosa. Kitünte- tései: Kiváló Munkáért, 1984. Kedvtelései: olvasás, utazás.
Frecska Sándorné (dr.-né)Frecska Sándorné (dr.-né) Oncsik Katalin (Szarvas, 1946. jan. 26.) ny. főkönyvelő. Szülei: O. János, Szrnka Erzsébet. Férje: Dr. Frecska Sándor állatorvos. Gyerme- kei: F. Sándor, F. Veronika. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, 1960; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1964; Sebes György Közgazdasági Technikum, Békéscsaba, képesített könyvelő, 1969; PM Számviteli Képesítő Bizottság, 1978, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1967–2002-ig nyugdíjba vonulásáig, a Szarvasi Szirén Szövetkezet számviteli osztályvezető-helyettese, számviteli osztályvezetője majd főkönyvelője. Kitüntetései: A Szövetkezeti Ipar Kiváló Dolgozója, 1985, 1989. Kedvtelései: utazás, olvasás.
Furárné Bazsali ZsuzsaFurárné Bazsali Zsuzsa (Orosháza, 1975. jan. 7.) taní- tónő, gyógypedagógus. Szülei: B. Sándor, Tóth Katalin. Férje: F. Mihály üzletkötő. Gyermekei: F. Dominika, F. Dominik. Iskolái: Eötvös József Téri Ált. Iskola, Oros- háza, 1989; Kossuth Lajos Mg. Szk., Orosháza, biológiai szakcsoport, 1993; Károli G. Ref. Egyetem TFK, 2003, tanító; SZTE JGYTFK, 2005, gyógypedagógus. Pályá- ja: 2001-től a Benka Gyula Ev. Ált. Iskolában tanítónő, gyógypedagógus. A 2004/2005-ös tanévben az alsó tagozatos munkaközös- ség vezetője. Kedvtelései: olvasás, család.