A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Lantos ZsoltnéLantos Zsoltné Major Katalin (Szarvas, 1960. aug. 2.) testnevelő tanár. Szülei: M. József, Kovács Margit. Fér- je: L. Zsolt gyártásvezető. Gyermekei: L. Adrienn, L. Krisztián. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1974; Vaj- da P. Gimn., Szarvas, 1978; TF, Bp., 1982, testnevelő ta- nár. Pályája: 1982–96-ig hivatásos sportoló; 1996-tól Soroksáron középiskolai testnevelő tanár. Sporttevé- kenysége: 1974–1978-ig az NB II-es Szarvasi Szirén SE, 1978–1982-ig a TFSE, 1982–1984-ig az NB I-es Tatabányai Bányász SC ké- zilabda-csapatának tagja, bajnoki és MK bronzérmes. 1984–1993-ig az NB I-es Budapesti Építők SC játékosa, három bajnoki cím, két ezüst-, egy bronz- érem részese, valamint két MK győzelem és egy kupaezüst tulajdonosa. 1994–1996-ig az NB I-es Bp. Vasas SC kézilabdázója. Sportpályafutása alatt 168 alkalommal volt magyar válogatott. Kedvtelései: gyermekei, kézilabda- mérkőzések, utazás, olvasás.
Lauday BélaLauday Béla (1945–2009) főiskolai adjunktus, növény- védelmi szaktanácsadó. Szülei: L. Béla, Zolnai Mária. Felesége: Kovács Judit audiológiai asszisztens. Gyer- meke: L. András Iskolái: Ált. Iskola, Diósgyőr, Bp., Ózd, 1959; Mg. Technikum, Putnok, 1963; DATE, 1967, agrármérnök; GATE, 1972, növényvédelmi szakmérnök; Agrártudományi Egyetem, Keszthely, 1983, tápanyag- gazdálkodási szakmérnök. Pályája: 1968-ban az Oros- házi Új Élet Mgtsz-ben gyakornok. 1968-1982 között a Békés Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomáson növényvédelmi felügyelő, gyomirtási és technológiai fejlesztő kísérletekben vett részt. 1982-től a DATE szarvasi Mezőgazdasági, Viz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Karán, ill. annak jogutódján, a Biológiai és Ökológiai Tanszéken dolgozott adjunktus- ként. Az általa oktatott tantárgyak: növényvédelem, gyomirtás-gyomszabá- lyozás, növényvédelmi jog és szakigazgatás. Ellátta a Tanüzem növényvédel- mi szakirányítását is. Tudományos tevékenysége: részt vett a növényvédelmi, gyomirtási technológiák adaptálásában és fejlesztésében. A Kari Közművelő- dési Bizottság elnöke; a Szarvasi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriu- mi tagja. A Szarvasi Kamarazenekar tagjaként, csellózott. Írásai: Összeha- sonlító növényvédőszer-kísérletek, kutatási zárójelentés I. II, 1983; 1984; Száraz-gazdálkodás növényegészségügyi kérdései, TPA-RDY Farming kuta- tási eredményjelentés, 1994.
Laukó Tibor László dr.Laukó Tibor László dr. (Szarvas, 1968. márc. 14.) állat- orvos. Szülei: L. György, Házi Ágnes. Felesége: Adamik Edit középiskolai tanár. Gyermekei: L. Boglárka Lilla, L. Tibor András. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1981; Állategészségügyi Szakközépiskola, Hódmezővá- sárhely, 1986; Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, 1991, állatorvosdoktor; állatorvosi mikrobiológus, 1999. Pályája: 1991–1992-ig a Dózsa Mgtsz-ben állatorvos- gyakornok, 1993-1994-ben üzemi állatorvos. 1994–2000-ig a Békéscsabai Állategészségügyi Intézet állatorvosa. 2001-2003 között az Állategészség- ügyi Labor Kft., 2003-2004-ben a Bábolna Rt., 2004-2005-ben a Békéscsa- bai Baromfi feldolgozó Kft. állatorvosa. 2006–2007-ig Békéscsabán a Tiszán- túli Kacsatömő Szövetkezet szaktanácsadó állatorvosa. 2003-tól a Goldfood Kft. Szarvas, 2005-től a Békéscsabai Állategészségügyi Labor Kft. állatorvo- sa. Kedvtelése: kertészkedés.
Laurenczy JenőLaurenczy Jenő (1926–2000) ny. igazgató. Szülei: L. Jenő, Farkas Anna. Gyermekei: L. Melinda, L. Zoltán, L. Krisztina. Iskolái: Evangélikus Népiskola, Szarvas, 1938. Evangélikus Gimnázium, Szarvas, 1946; Tanító- nőképző Intézet, Szarvas, 1949, tanító; Pedagógiai Főis- kola Pécs, 1952, egészségtan-testnevelés szakos ált. is- kolai tanár. Pályája: Tanítóként dolgozott az Örménykút, Maginyecz-tanyai Iskolában 1949–1952-ig. A békésszentandrási Ált. Iskola igazgatója 1953–1958-ig; a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola testnevelője 1958–1959-ig. A Szarvasi Úttörőház igazgatója, majd az Egyesített Művelődési Intézmények főigazgatója 1959–1986-ig. Sporttevé- kenysége: Kézilabdázott az NB I-be jutott nagypályás csapatban. Labdarú- gó-oktató a Szarvasi MEDOSZ SC és a Szarvasi Traktor csapatánál 1953– 1955-ig. Ezt követően, közel 20 éven át, vezetőedző férfi és női kézilabda- csapatoknál. Kitüntetései: Kiváló Úttörővezető, 1960; KISZ Érdemérem, 1964; Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1969; Sport Érdemérem ezüst fokozata, 1972; Békés Megye Sportjáért, 1978.
Laurik LászlóLaurik László (Szarvas, 1960. dec. 31.) középiskolai tanár. Szülei: L. Lász- ló, Lajtai Zsuzsanna. Felesége: Szima Kornélia közgazdász. Gyermekei: L. Kornélia Lenke, L. László Miklós. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1975; Vajda P. Gimn., 1979; Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr, 1982, vasútgépész üzemmérnök; Közlekedési és Távközlési Műszaki Főis- kola, Győr, 1986, műszaki tanár; GATE MGFK Nyíregyháza, 1996, számítástechnikai szakmérnök. 1982–84-ig a szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben technológus. 1984-től a szarvasi 615, Sz. Szakmunkásképző Intézetnek és jog- utódjainak (2000-től Székely Mihály Szakképző Iskola) tanára, 2001/2002-ben igazgatóhelyettese; 2007-től az SZVKKI gyakorlati oktatásvezetője. 1980-tól a Pedagó- gus Szakszervezet tagja, 1996-tól alapszervezeti titkára; 1982–89-ig az MSZMP tagja. A Szarvasi Rezesbanda és a Szarvasband zenésze (helikon és toló harsona). A hagyományos népzenét muzsikáló Suttyomba zenekar bőgőse. A Suttyomba népzenei fesztiválok egyik szervezője. Kedvtelései: sport (labdajátékok), zene, méhészet.
Lázár LajosLázár Lajos (Kevermes, 1931. nov. 9.) ny. könyvkötő. Szülei: L. Lajos, Bartyik Vilma. Felesége: Malmos Zsu- zsanna ny. könyvkötő. Gyermeke: L. Viktor. Iskolái: Csepeli Elemi Népiskola, 1942; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1948, Nagy Lajos Gimn., Pécs, 1950; doboz-, tokkészítő és könyvkötő szakvizsga, 1960; TF, Bp., 1963, sportve- zető. Pályája: 1950–1959-ig pénzügyőrként dolgozott. Leszerelése után a szarvasi Dobozkészítő Ktsz-be került. 1960–1991-ig, nyugdíjba vonulásáig üzemvezetőként dolgozott. 1993-tól a Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet elnöke. Sporttevékenysége: Versenysze- rűen kerékpározott, három alkalommal szerepelt az országúti kerékpáros vá- logatottban. Békéscsabán a MÁV NB I-es kispályás kézilabda-csapatának tagja volt 1958-ig. Ezután a szarvasi csapatban játszott. 1962-ben hagyta abba az aktív sportot. 1962-től kézilabda-játékvezetőként tevékenykedett. Több mint ezer NB-s mérkőzést vezetett a különböző osztályokban, 168 NB I-es, 68 nemzetközi mérkőzésen bíráskodott. Kitüntetése: Sport Érdemérem arany fokozata, 1986. Kedvtelései: közéleti tevékenység, sport.
Lázár ZsoltLázár Zsolt (Debrecen, 1973. febr. 27. ) evangélikus lel- kész, igazgató. Szülei: L. Pál, Orbán Mária. Felesége: Dr. Dani Dóra bíró. Gyermekei: L. Dániel Zsolt, L. Gellért Benjámin. Iskolái: IV. Sz. Ált. Iskola, Orosháza, 1987; Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen, 1991; Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp., 1999, okleve- les teológus; Lutheran School of Theology of Chicago, Master of Art, 1997; SZTEETSZK, 2006, szociális alap- és szakvizsga. Pályája: 1998–99-ig szigorló teológus, 1999–2000-ig segéd- lelkész, 2000-től parókus lelkész Szarvason az Ótemplomi Evangélikus Egyházközségnél. 2000-től a Benka Gy. Ev. Ált Iskola és Óvoda igazgatótanácsá- nak elnökhelyettese, valamint az Orosházi Ev. Gimn., Ált. Iskola és Óvoda igazgatótanácsának tagja.1999-től a Középhalmi Ev. Misszió Alapítvány ku- ratóriumának tagja. 2000–2006-ig tagja volt a Magyarországi Ev. Egyház Or- szágos Presbitériumának és Közgyűlésének, valamint a Katechetikai Bizott- ságnak. 2002-től Szarvas Város Önkormányzatának képviselője, a Népjóléti Bizottság elnöke. 2002-től kezdődően az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazga- tója, a SZIA Egyesület tagja, 2002-2004 között alelnöke. 2003-tól a Habitat for Humanity szarvasi szervezetének alapítója, ig. tanácsának elnöke. 2004- től a Tótkomlósi Szeretetotthon ig. tanácsának tagja. 2006-tól tagja az MEE Zsinatnak. 2005–2008-ig Tessedikkel a XXI. Századba Második Esély Népfő- iskola, majd 2008-tól az ÓEE Felnőttképzési Központ projektvezetője. Kitün- tetései: Arany Kalapács díj, 2006; az Év Embere Békés megyében, 2007; Tessedik-díj, Év lelkésze, 2008. Kedvtelése: sport.
Lelkes GáborLelkes Gábor (Gyula, 1982. máj. 17.) testnevelő tanár. Szülei: L. György, Hajdú Katalin. Iskolái: 2. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1996; Vajda P. Gimn., Szarvas, 2000; JATE, Szeged, JGYTF, testnevelés-rekreáció szak, 2004. Pályája: Rövid ideig Szarvason volt testnevelő tanár. 2006-tól Balatonfüreden a fogyatékkal élőket segíti: rek- reációs tevékenységet folytat. Sporttevékenysége: A ké- zilabda sportágban vált ismertté. A szarvasi felnőtt csa- patban tűnt fel, majd tagja volt a Pick-Szeged junior, az NB II-es Szeged- Dorozsma, az NB I. B-s Tiszaföldvár, valamint az NB I-es Balaton KC Bala- tonfüred együttesének, Svájcban pedig a Kreutzlingen gárdáját erősítette. Pályafutása során többször helyet kapott a korosztályos magyar válogatott- ban, a Tiszaföldvárral ezüst- és bronzérmet szerzett a második vonalban. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás.
Lelkes János dr.Lelkes János dr. (Neufeld a. d. Leitha, 1945. márc.17.) nyugalmazott tudományos főmunkatárs. Szülei: L. János, Kepenyes Zsuzsanna. Felesége: Annus Éva vízgazdálko- dási technikus. Gyermekei: L. Éva, L. Csaba. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1959; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1960; Szamuely T. Gépipari Technikum, Szolnok, 1964, gépésztechnikus; GATE Mg. Gépészmérnöki Kar, 1969, mg. gépészmérnök. GATE, 1977, egyetemi műszaki dok- tor; 1983, a mezőgazdaság tudományok kandidátusa. Tárgyalóképes nyelvtudá- sa: orosz, szlovák, német, angol. Pályája: 1969-től 1971-ig a Szarvasi Dózsa Mgtsz műszaki főmérnöke, 1971–1976 között a DATE Főiskolai Karán, Szarva- son, főiskolai tanársegéd; 1976-tól az ÖKI tudományos segédmunkatársa, mun- katársa majd osztályvezetője; 1990–2000 között ugyanitt igazgató. 2000-től a TSF tudományos főmunkatársa. 2000-től ügyvezető igazgató a Mikroöntözési Kft.-ben. 1990-től a GATE címzetes egyetemi docense, 1994-től ICID Mg. Gé- pesítési Munkabizottság és az IPTRID Munkabizottság tagja, 1996-2000 között az MTA Agrár-Műszaki és a Mg. Vízgazd. Bizottságok tagja. 1996-tól az IAMFE Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, az ISO Öntözés Szabványosí- tása Munkabizottság tagja. 2000 óta regisztrált FVM szaktanácsadó és a Magyar Mérnökkamara vezető tervezője. A Magyar Öntözési Egyesület alapítója és első elnöke. 2005-től a TSF nyugalmazott tud. főmunkatársa, a TSF „Környezettuda- tos hidrokultura” EU támogatású projekt vezetője. 2006-tól a MIKROTSZK szaktanácsadási központ alapítója. Kutatási szakterülete: az öntözés munkami- nősége, energetikája, információs alapjainak fejlesztése. 2005-től oktatott tár- gyai: az öntözés és melioráció gépei; tápoldatos öntözés; öntözés automatizálá- sa; mérnöki etika. A SZIE-én akkreditált doktori iskola tanára. Írásai: 1988– 1999 között társszerzőként hat kötetet jegyez öntözéses és növénytermesztési témákban. Publikációinak száma 250. Szabadalmai és védett eljárásai: társszer- zőként két mérőeszköz és két hazai és két külföldi öntözéstechnikai eljárás. Ki- tüntetései: Intézeti Kiváló Dolgozó, 1978 és 1982; MÉM Kiváló Munkáért, 1984 és 1988; Honvédelmi Érdemérem, 1986; GATE Gépészmérnöki Kar Em- lékérem, 1998; PRO AQUA MHT Emlékérem, 1988; Frank Melanie Tudomá- nyos Díj, 1999; Pro Facultate SZIE Kitüntetés, 2000; ITSZB Szerzői Nívódíj, 2001; MÖE Német Endre Díj, 2008. Kedvtelése: automaták barkácsolása.
Lelkes KatalinLelkes Katalin Hajdú Katalin (Szarvas, 1955. nov. 24.) kereskedelmi alkalmazott. Szülei: H. András, Megyeri Mária. Férje: Lelkes György ny. középiskolai tanár. Gyermekei: L. Gábor, L. Katalin. Iskolái: 2. Sz. Ált. Is- kola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; DATE Mezőgazdasági Főiskola Öntözéses–Meliorációs Kara, Szarvas, 1977; sportoktató-képesítés, Bcs., 1999. Végzettsége: öntözéses-meliorációs üzemmérnök, kö- zépfokú kosárlabdasport oktató. Pályája: 15 évig foglalkozott kosárlabda- edzőként különböző korosztályos csapatokkal. A szarvasi kosárlabda-sport megszűnte óta alkalmazottként dolgozik. Sporttevékenysége: 1974-ben ko- sárlabdában a Vajda P. Gimn. csapatának tagjaként Országos Középiskolai Bajnokságot nyert. Éveken át tagja volt a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB I-es csapatának, aktív pályafutásának befejezése után az utánpótlás-neve- lésben vállalt edzői szerepet. Kedvtelései: kertészkedés, sport.
Lénárt Gáborné Belicza GyörgyiLénárt Gáborné Belicza Györgyi (Szarvas, 1974. máj. 28.) hivatalvezető. Szülei: B. Pál, Janecskó Zsuzsanna. Férje: Lénárt Gábor lakatos. Gyermeke: L. Zsombor. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimn., 1992; ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, 1999, ingatlan-nyilvántartási titkár; TSF MVKK, Szarvas, 2003, környezetgazdálkodási agrármérnök; 2006-tól a Corvinus Egyetem igazgatásszervező szakos hallgatója. Pályája: 1992-től a gyomaendrődi, 1997-től a szarvasi Földhivatalban dol- gozik: előadó, 2003-tól vezető-tanácsos, 2007-től hivatalvezető. Kedvtelé- sei: olvasás, tanulás, lovaglás.
Lénárt ZoltánLénárt Zoltán (Szarvas, 1984. jan. 19.) kirendeltség- vezető. Szülei: L. Zoltán, Szin Irén. Iskolái: Hunyadi J. Ált. Isk., Békésszentandrás, 1998; Székely M. Szk., Szarvas, 2002, bútoripari szak; TSF Pedagógiai Kar, 2006, tanító; OKJ-s képzés Békéscsaba, 2006, kereske- dő boltvezető; OKJ-s képzés, Bp., 2008, biztosításköz- vetítő. Pályája: 2006–2007-ig a békéscsabai Skoda Márkakereskedésben újautó-értékesítő; 2007-ben Bcs., Allianz Hungária Biztosítónál pénzügyi tanácsadó; 2008-tól Szarvason ki- rendeltség-vezető. Kitüntetései: Köztársasági Ösztöndíj, 2005. Kedvtelé- sei: kertészet, falusi turizmus.
Lengyel Albert dr.Lengyel Albert dr. (Battonya, 1953. máj. 24.) ügyvéd. Szülei: L. Albert, Répás Emília. Felesége: Tarnai Tünde középisk. tanár. Gyermekei: Dr. L. Ágnes, Dr. L. Tünde, L. Ákos. Iskolái: Ált. Iskola, Battonya, 1967; Mikes Ke- lemen Gimn., Battonya, 1971; JATE Állam- és Jogtudo- mányi Kar, Szeged, 1977, jogász; jogi szakvizsga, 1979. Pályája: 1977–81-ig a Nyíregyházi Városi Ügyészség ügyésze, 1981–83-ig a Tiszaföldvári Tsz, 1983–92-ig a SZÁT jogtanácsosa. 1992-től ügyvéd. 1994–2002-ig Szarvas Város Képvise- lő-testületének tagja, 1998–2002-ig az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, 2002–2006-ig külső tagja.
Lentvorszki Anna Ph.DLentvorszki Anna Ph.D (Nagyszénás, 1943. máj. 7.) főiskolai tanár. Szülei: L. Mihály, Burzon Mária. Férje: Gál József ny. gépkocsivezető. Iskolái: Ált. Iskola, Nagyszénás, 1950; Szlovák Ált. Isk., 1957; Vajda P. Gimn., 1962; JGYTF, Szeged, 1968, orosz-ének szakos ált. iskolai tanár; ELTE Bp., 1984, orosz szakos középiskolai tanár; 1986, egyetemi doktor; JPTE BTK, Pécs, 2000, Ph.D. Pályája: 1962-ben könyvelő a Szarvasi Takarék- szövetkezetnél. 1963-ban központi bérszámfejtő a Kardosi Egyetértés Tsz-ben. 1964-ben képesítés nélküli tanító a Kita-tanyai Ált. Iskolában. 1964-1979 között orosz-ének szakos tanár a Csabacsűdi Ált. Iskolában. 1979-től tanít a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézet- ben, ill. annak jogutódaiban. Ezzel párhuzamosan, 1985- től, a Szlovák Ált. Iskolában éneket tanít. Az Óvóképző Főiskola énekkarával külföldi kórusbemutatókon vett részt. A Szarvasi Szlovák Ált. Iskola kórusá- val 1997-ben Poprádon szerepelt. Kórusaival rádiófelvételeken vett részt. Írásai: A nyelv- és zeneoktatás területén 17 cikket, tanulmányt írt. Regioná- lis, és nemzetközi konferenciákon vett részt. Kötete: Multikultúra – Kisebb- ség - Identitás. Tanulmányok a szlovák kisebbségi oktatás területéről, 2007. Nyelvismerete: orosz felsőfokú „C”, német középfokú „C”, szlovák középfo- kú „C, lengyel alapfokú beszédértés. Kitüntetései: Magyar Köztársaság Ér- demérem arany fokozata, 2005. Kedvtelése: természetjárás.
Lestyán Goda JánosLestyán Goda János (Szarvas, 1972. szept. 13.) szob- rászművész. Szülei: L. G. János, Varga Anna. Felesége: Nagy Katalin keramikus. Gyermeke: L. G. Katalin, L. G. Zsuzsanna, L. G. János. Iskolái: Tömörkény István Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Szeged, 1991; Művészeti Középiskola, Nyíregyháza, 1992; Ma- gyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 1997, okleve- les szobrászművész, művészi rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár. Mestere Segesdi György volt. Az egyetem mesterkurzusát 1999-ben végezte el. Pályája: Diákként a közép- iskolák közötti országos rajzversenyen első díjat nyert. Később rendszeres résztvevője volt a Szőnyi István Nyári Szabadiskolának, és művészeti szim- póziumoknak. 1996-tól 1999-ig Patay László mester tanár-segédjeként ana- tómiát, tér- és formaábrázolást tanít a TSF Óvóképző Karán. 2001-től mű- vésztanár, bronzöntő műhely vezetője a MKE-n, Budapesten. Kőhalaival, melyek kikristályosodott, letisztult absztrakciók, művészi tehetségéről adott számot, mentalitása és lelkülete a Körös-parti természetben gyökerezik. 1999-től több egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Legjelentősebb köz- téri munkái a 2000-ben felavatott szarvasi Történelmi Emlékút emlékművei; a 2002-ben felállított Szarvas újratelepítési emlékműve (társművész); 2004- ben Zalaszentgrót Termálfürdőben felavatott Halpár; 2005-ben Mezőberényben felállított Kálmán István Emléktábla; Szlovéniában Laskodon felállított „Compó” és „Halszerelem” monumentális kőplasztikái; a 2006-ban elkészült 100 éves a szarvasi halászati kutatás domborműve, 2008-ban Budapesten, a Fasori Evangélikus Templom előtt felállított Reformációi emlékműve. Több műve közgyűjteményben található. Díjai: Zoltánfi István-díj, 1990; Csontvá- ri-díj, 1991, Providencia-ösztöndíj, 1997; Kisplasztikai I. díj, 1998; XXXV. Alföldi Tárlat szakmai díja, 2007. Kedvtelése: horgászat.
Lestyan-Goda PálnéLestyan-Goda Pálné Rideg Judit (Szarvas, 1951. aug. 28.) ált. iskolai tanár. Szülei: R. György, Blaskó Judit. Férje: L-G. Pál mg. üzemmérnök. Gyermekei: L-G. Ju- dit, L-G. Zsombor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Vajda P. Gimn., 1969; Óvónőképző Intézet, Szar- vas, 1976, óvónő; JGYTF, Szeged, 1978, történelem sza- kos ált. isk. tanár, 1979. Pályája: 1972–92-ig a Szirén Szövetkezetben töltött be különböző munkaköröket; 1992-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában és jogutódaiban dolgozik, előbb mint napközis nevelő, 1998–2005-ig igazgatóhelyettes, majd tagiskola-veze- tő, 2005-től tanár. 1970–1976-ig a Szarvasi Spartacus SC NB II-es női kézi- labda-csapatának tagja. Kedvtelései: olvasás, lovaglás, utazás.
Lestyan-Goda ZsomborLestyan-Goda Zsombor (Szarvas, 1980. márc. 3.) ag- rármérnök, növényvédő szakmérnök. Szülei: L-G. Pál, Rideg Judit. Felesége: Lukács Andrea osztályvezető. Is- kolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1994; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1998; DE Mezőgazdaságtudományi Kar, 2004, okleveles agrármérnök; DE MTK, 2006, növényvédelmi szakmérnök. Pályája: Családi vállalkozásban mezőgaz- dasági termeléssel foglalkozik. Sporttevékenysége: Szarvason sajátította el a kézilabda alapjait, sportpályafutása is a helyi NB II-es együtteshez kötődik, amelynek 2007 óta csapatkapitánya. Kedvtelései: vadászat, horgászat, növényvédelem, kirándulás.
Lipták JuditLipták Judit (Szarvas, 1962. jan. 3.) újságíró. Szülei: L. Pál, Melich Zsuzsanna. Férje: Krajcsovics István CNC esztergályos, forgácsoló. Gyermeke: K. Zsuzsanna. Is- kolái: Szarvas, Középhalom-Széles-úti Ált. Iskola, 1972; 2. Sz. Ált. Iskola 1976; Vajda P. Gimn., 1980; Nemzet- közi Kapcsolatok Egyeteme, Moszkva, 1988, nemzetkö- zi újságíró. Pályája: 1988-89-ben a Magyar Távirati Iro- dánál újságíró, fordító (francia, olasz, orosz nyelv). 1989–1994-ig az Elixír Magazin szerkesztője; 1994–2002-ig szellemi sza- badfoglalkozású újságíró. 2002-2003-ban a Szarvas és Vidéke c. hetilap, 2003-tól a Békés Megyei Hírlap munkatársa. Térségi tudósítóként kilenc te- lepülés – köztük Szarvas – életéről ír. Kitüntetései: az Év újságírója (BMH). Kedvtelései: kertészkedés, kerékpározás, kutya, macska.
Liska JánosLiska János (Szarvas, 1951. márc. 19.) villamosmérnök, előadóművész. Szülei: L. András, Erdős Eszter. Gyer- mekei: L. Eszter, L. Lehel. Iskolái: Vajda P. Gimn., Szarvas, 1969; Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Gyengeáramú Kar, Bp., 1978, villamosmérnök. Pályája: Kezdetben a Nehézvegyipari Kutató Intézet, (Bp.) műszaki ügyintézője, majd az Univép Kft. és a Vilematt Elektronikai Szolgáltató Kft., (Bp.) műszaki ügyintézője, illetőleg ügyvezetője. Az 1996-ban Szarvason megrendezett Nosztalgia-koncert ösztönözte első zenei anyagainak kiadását és énekesi pá- lyafutásának elindítását. Az OSZK vizsgabizottsága előtt „A” kategóriás előadóművészi engedélyt szerzett. 2009-ig hét zenei anyaga (CD-je) jelent meg: Máté Péter emlékére I-II., 1997, 1998; Táncolj és szeress, 1999; Úton va- gyok, 2000; Születésnapodra (válogatás az eddig megjelent lemezekből) 2002; Szeretnélek újra megtalálni, 2003; Álmaimban, 2005; (a lemez érde- kessége a Szeress úgy c. dal, melynek zeneszerzője Liska János, szövegírója S. Nagy István). Több alkalommal fellépett Budapesten a Fészek Művész- klubban. Közszolgálati- és kereskedelmi rádiók játsszák dalait. A DUNA TV Kívánságkosár c. műsorában kérik felvételeit; a Budapest TV szombat esti műsorainak volt rendszeres fellépője. Keresett előadóművész az országban, valamint Erdélyben. Kedvtelése: éneklés.
Liska ZlaticaLiska Zlatica (Poprád, 1958. jún.19.) tanítónő. Szülei: Málek Antonin, Vašková Mária. Gyermeke: L. Beáta. Iskolái: Ált. Iskola, Poprád, 1973; Szk., Késmárk, 1978; Csehszlovák Testnevelési Főiskola, Pozsony, 1981, test- nevelő; BTOF, Szarvas, 1994, speciális torna; TSF, Szar- vas, 2006, tanító. Pályája: 1992-től a Szlovák Ált. Isk. testnevelő tanára. Sporttevékenysége: 1984-től vesz részt aktívan különböző amatőr sportrendezvényeken. 1998-ban az MTTSZ lövész-triatlon országos bajnokság 1. helyezettje. Írá- sai: A Novinkár Nad Kerešom és a Ľudové Novinyban jelennek meg cikkei. Kedvtelései: olvasás, túrázás, internetezés.
Litauszkiné Erki KatalinLitauszkiné Erki Katalin (Gyula, 1956. nov. 29.) ált. iskolai tanár. Szülei: E. István, Chudi Katalin. Férje: L. Gábor elektronikai technikus. Gyermekei: L. Katalin, L. Ágnes. Iskolái: Vígh Matild Ált. Iskola, Szeghalom, 1971; Péter András Gimn., Szeghalom, 1975; JGYTF, Szeged, 1981, matematika-kémia szakos ált. iskolai ta- nár. Pályája: 1975–76-ig az OTP Szeghalmi Fiókjában ügyintéző; 1976–77-ig Szeghalmon képesítés nélküli ne- velő, 1981–84-ig a a füzesgyarmati Kossuth L. Ált. iskola tanára. 1984–1991- ig a szarvasi Vajda P. Gimn. Kollégiumának nevelője, 1991-től a 2. Sz. Ált. Iskola és jogutódainak tanára. 1995-től a természetismereti, 1999–2007-ig a matematika-munkaközösség vezetője. Tanítványai matematikából megyei versenyeken, kémiából és természettudományi komplex versenyen országos döntőben értek el jó eredményeket. Kedvtelései: könyv, kirándulás.
Litauszky ZoltánLitauszky Zoltán (Szarvas, 1954. szept. 3.) a Mentőállomás vezetője. Szü- lei: L. György, Pálkó Erzsébet. Felesége: Demcsák Gabriella tanítónő. Gyermekei: L. Zoltán, L. Sára. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1969; Vajda P. Gimn., 1973; Eü. Szakiskola, Gyula, 1981, mentő-szakápoló; Eü. Föiskolai Kar, Buda- pest, 1988, mentőtiszti oklevél. Pályája: 1973–75-ig a szegedi, 1978-tól a szarvasi mentőállomáson dolgozik, mint mentőápoló, szakápoló, 1981-től főápoló, 1988-tól vezető. 1992–96-ig a Mentőtiszti Kamara, 1994–96-ig az etikai bizottság; 1994-től az Oxykológiai Társaság, 1996- től a Mentőtiszti Egyesület tagja. 1989-től a helyi SZDSZ egyik szervezője, 1990–98-ig ügyvivő, 1998–2002-ig elnök. 1991-től a Békés Megyei Egyez- tető Tanács, 1992–94-ig az Országos Tanács munkájában vesz részt. 1994– 98-ig és 2002–2006-ig a Békés Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzé- si Bizottságának tagja. 1996–2000-ig a Vöröskereszt eü. alapszervezeti elnö- ke. Kedvtelése: horgászat.
Litavszky GyörgyLitavszky György (Szarvas, 1945. nov. 18.) ny. raktár- vezető-helyettes. Szülei: L. György, Melis Mária. Fele- sége: Dr. Sinkovics Erzsébet gyógyszerész. Iskolái: 3. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1960; Szakmunkásképző Intézet, Szarvas, 1964. Végzettsége: kereskedő, ruházati eladó. Pályája: 1968-tól Szarvason, az Univerzál Válla- latnál dolgozott eladóként. 1970-ben került az ÁFÉSZ áruházába, ahol a cipőosztályt vezette, később vezető-he- lyettese lett. 1983-tól a Szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet alkalmazásá- ban áll. Tagja a Magyar Galambtenyésztők Szövetségének, 1970-től titkára a Szarvasi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének. Kedvtelése: galamb- és díszbaromfi -tenyésztés.
Litavszkyné Dr. Sinkovics ErzsébetLitavszkyné Dr. Sinkovics Erzsébet (Szarvas, 1947. febr. 4.) gyógyszerész. Szülei: S. János, Kondacs Mária. Férje: L. György ny. raktárvezetőh. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1965; SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar, gyógyszerész, 1971; szakgyógyszerész, 1981. Pályája: Gyógyszerész- asszisztens-jelöltként dolgozott 1966-ban Füzesgyar- maton, 1968-ban Győrben. 1971-ben gyógyszerész-je- löltként került Szarvasra, az államvizsga letétele óta a 14/71. Sz. Szarvas Gyógyszertárban dolgozik gyógyszerészként. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Orvostudományi Társaság tagja. Kedvtelése: kertészkedés.
Litkei Júlia dr. Csávás JúliaLitkei Júlia dr. Csávás Júlia (Békés, 1951. jan. 2.) egye- temi docens. Szülei: Cs. László, Pásztor Erzsébet. Élet- társa: Ari János vállalkozó. Gyermekei: L. Benedek, L. Villő. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Békés, 1965; Szegedi Kiss István Gimn., Békés, 1969, érettségi; GATE, 1975, okl. mg. mérnök; 1991, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Pályája: 1975-1976 között Szarvason, a HAKI-ban kezdett dolgozni kutatóként. 1976-tól 1979-ig az ÖKI-ben tevékenykedett. 1979-től a DATE Mg. Főiskolának és jogutódjai- nak oktatója. 1979 és 1982 között tanszéki mérnökként és tanársegédként taní- tott. 1982-től 1985-ig főiskolai tanársegéd, 1985–1992 között egyetemi ad- junktus, 1992-től egyetemi docens. 2007-től a TSF kutatási és nemzetközi kap- csolatok rektorhelyettese. Oktatott tantárgyai: mikrobiológia, növénykórtan, biotechnológia, környezetgazdálkodás-környezetvédelem. Kutatási területe: ökológiai vizsgálatok, növénybetegségek diagnosztizálása, antagonista szerve- zetek izolálása és felhasználása különböző ökológiai rendszerekben. Tagja az MTA Mikrobiológiai és a Növényvédelmi Bizottságának, és az ISINI nemzet- közi szervezetnek. Fontosabb írásai: Biotechnológia alapjai, jegyzet, 1996; Biotechnológiai szakszótár, jegyzet, 1997; A hulladékgazdálkodás mikrobioló- giai alapjai, jegyzet, 1998; A DK-Alföld termőhelyi potenciál néhány struktu- rális és funkcionális karakterisztika feltárása, társszerző, 1999; Az Alföld gyógyvizei, 1999. 53 tudományos cikket, tanulmányt, közleményt írt. Kitünte- tései: Arany Sándor Díj, 1997; Henry Ford National Awar, 1999. Kedvtelései: olvasás, zenehallgatás, kertészkedés.
Lohr GyulaLohr Gyula (Bp., 1940. júl. 6.) vállalkozó. Szülei: Dr. Lohr Gyula, Savanyó Györgyi. Felesége: †Krajcsovics Mária. Gyermekei: L. Mária, L. Gyula. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1954; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1958; Ipari Szakmunkásképző, Bp., 1962, elektroműsze- rész. Pályája: 1964–1990-ig a HTI szarvasi üzemében átviteltechnikai műszerész. 1990-től vállalkozó. 1990 óta az MDF tagja, 1990–1998-ig önkormányzati képviselő, a Szociális Bizottság elnöke. 2002-től ismét önkormányzati képviselő, a Nép- jóléti Bizottság tagja. Kedvtelései: olvasás, labdarúgás.
Lonovics LászlóLonovics László (Békéscsaba, 1951. jan. 1.) képzőművész, főiskolai docens. Szülei: L. János, Vozár Zsófi a. Felesége: Jancsó Zsuzsanna könyvtáros. Gyer- mekei: L. Zoltán, L. Katalin. Iskolái: Ált. Iskola, Bcs., 1965; Kemény Gá- bor Szk. és Gimn., 1969; JGYTF, Szeged, 1975, földrajz-rajz tanár; Magyar Iparművészeti Egyetem, 1997, Bp., vizuális- és környe- zetkultúra multimédia szakos középiskolai tanár. Pályá- ja: 1975 és 1991 között a Padrach Lajos Ált. Iskolában tanít, Békéscsabán. 1991-től a Békéscsabai Tanítóképző- ben, illetve a jogutódaiban oktat Békéscsabán és Szarva- son mint főiskolai docens. A tanítással párhuzamosan pályakezdése óta folyamatosan alkot. Műveivel 1976 óta rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi kiállítá- sokon, művészeti szimpóziumokon és művésztelepek munkájában. Korai fi - gurális festményei után sík konstruktív stílusú táblaképeket fest, geometrikus formákból építkező grafi kákat készít. Egyéni kifejezésmódját a fénnyel törté- nő komponálás lehetőségeivel sikerült kialakítania. Az ezzel a technikával rögzített fényrajzait szitanyomással sokszorosította. A 90-es évek második felétől számítógépes grafi kákat készít, kompozíciói színesebbé és összetet- tebbekké váltak. Az utóbbi tíz évben fest is. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képző-, és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Nemzetközi Kepes Társaságnak; a Békés- táji Művészeti Társaság elnöke. 1976-1989 között aktívan részt vett a Békés- csabai Alkalmazott Grafi kai Művésztelep szervezésében, alapítója és vezető- je a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelepnek. Művészeti kapcsolatok fűzik többek között a szlovákiai, romániai, szerbiai képzőművészeti csoportokhoz. Díjai: Művészeti Alap díja, 1985; XXVI. Alföldi Tárlat, Békés Megye Taná- csának díja, 1989; Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének I. díja, Bcs., 1989; II. díj, Jászberény, 1991; XXVII. Alföldi Tárlat, Békés Megyei OTP díja, Bcs., 1991; XXIX. Alföldi Tárlat, Békéscsaba Megyei Jogú város díja, 1996; Nemzetközi Festészeti Díj, Szlovákia, 2006. Békés Megyei Príma Díj, 2007. Kedvtelései: régiséggyűjtés
Lóránt János DemeterLóránt János Demeter (Békésszentandrás, 1938. jan. 21.) festőművész, grafi kus. Szülei: L. Gyula, Koszta Anna. Felesége: Lous Stvijfzand képzőművész. Gyer- mekei: L. Lujza, L. Demeter János. Iskolái: Ált. Iskola, Békésszentandrás, 1952; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1956; Tanárképző Főiskola, Szeged, 1959, itt Vinkler László volt a mestere. Pályája: A Tanárképző Főiskola elvégzé- se után általános iskolai tanár, majd 1986-tól az egri Ta- nárképző Főiskola docense. 1962 óta tagja a Magyar Képzőművészeti Alap- nak, 1968-tól a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetségnek. 1968-ban Derkovics-ösztöndíjjal képezte magát. Tagja volt a Magyar Vízfestők Társa- ságának és a Magyar Festők Társaságának, a Mezőtúr Művészeti Közalapítvány kuratóriumának, a Magyar Művészeti Műhelynek. A csend, a mozdulat- lanság (a föld), a mozgás (a víz) festője és mindenekfölött a tovatűnő időé. Murális munkái láthatók a budapesti MOL székházban, a magyargéci étte- remben, a kunszentmártoni Takarékszövetkezetben, Balatonföldváron, Ba- sel-Allschwill koncert-termében. Alkotásai megtalálhatóak a Magyar Nem- zeti Galériában, illetőleg hazai és külföldi gyűjteményekben, múzeumokban. 17 egyéni kiállítása volt hazai városokon kívül Szlovákiában, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Kubában, Jugoszláviában, Lengyelországban. Csoportos kiállítása volt 24 alkalommal. Kiállításain több díjat nyert. Kitün- tetései: 1969: SZOT-díj; 1970: Munkácsy-díj; 1989: Érdemes Művész. Kedvtelései: horgászat, gombagyűjtés.
Lós IstvánLós István (Balmazújváros, 1965. jan. 02.) bűnügyi osz- tályvezető. Szülei: L. István, Szarvas Róza. Felesége: Mocskonyi Judit pedagógus. Gyermekei: L. Judit, L. István. Iskolái: 4. sz. Ált. Iskola, Balmazújváros, 1979; Balásházy János Mg. Szakközépiskola, Debrecen-Pallag, 1983; Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kara, Hmvásárhely, 1986, állategészségügyi üzemmérnök; Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Felsőfokú Szaktanfolyam, Bp., 1996, rendőr. Pályája: 1986–1994-ig a Medgyesegyházai Haladás Mgsz.-ben telepvezető helyettes. 1994–2004-ig a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szarvasi Rendőrkapitányságán nyomozó, majd 2004- től bűnügyi osztályvezető. Kedvtelései: olvasás, horgászat.
Lovász GyörgyLovász György (Szarvas, 1963. ápr. 14.) munkaközvetí- tő. Szülei: Dr. L. György, Francz Márta. Felesége: Drahó Éva tanár. Gyermekei: L. Andrea, L. Gergely. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1977; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1981; DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Szarvas, 1984; DATE Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 1991; DATE mezőgazdasági Víz- és Környe- zetgazdálkodási Kar, Debrecen, 1994. Végzettsége: ön- tözéses-meliorációs üzemmérnök, okleveles agrármérnök, környezetgazdál- kodási szakmérnök; Bp. Corvinus Egyetem KTI humán erőforrás menedzser szak, 2008. Pályája: A DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karán majd a Mun- kaügyi Központ szarvasi kirendeltségén dolgozik. Sporttevékenysége: Kö- zel 28 éve karatézik, Szarvason a sportág meghatározó személyisége. A Szar- vasi Harcművész és Küzdősport Egyesület Shotokan Karate Szakosztálya klubvezetője, edzője, minősítése 5. dan fokozat. Sportszakmai képesítése: segédedző, 1987; edző, 1999; „D” kategóriás versenybíró, 1998; „C” kategó- riás versenybíró, 2000. Fontosabb eredményei: Reménységek Tornája OB egyéni küzdelem I. helyezés, 1985; SKI OB egyéni küzdelem II. helyezés, csapatküzdelem I. helyezés, formagyakorlat III. SKI Európa Kupa (Szardí- nia) csapat II. helyezés, 1994; SKI Világbajnokság (Tokió) VI. helyezés, 1995; SKI VB. Milánó VII. helyezés, 1997; SKI Európa Kupa csapat III. helyezés. A Szarvasi Harcművészeti és Küzdősport Egyesület elnöke 1999- től. 2002-től a Shotokan Karate Internacional Magyarországi Szövetségének elnöke, nemzetközi bíró. A magyar válogatott vezetője a 2003-as (Durban), a 2006-os (Tokió) és 2009-es (Athén) világbajnokságon. Kitüntetése: Jó tanu- ló – jó sportoló, 1984; Az év sportolója, 1998; Szarvas Sportjáért, 2006; Szar- vasért Emlékplakett, 2008. Kedvtelései: karate, számítástechnika, tánc.
Lovász György dr.Lovász György dr. (Szarvas, 1930. szept. 2.) ny. ált. isk. igazgató, középiskolai tanár. Szülei: L. György, Szelják Mária. Felesége: Francz Márta ny. ált. isk. tanár. Gyer- mekei: L. Márta, L. György. Iskolái: Szarvas, Állami Népiskola, 1942; Vajda P. Gimn., 1950; JATE BTK, Sze- ged, 1954, magyar-történelem szakos középiskolai tanár; ELTE BTK, tudományos szoc. szakos tanár. Egyetemi doktor, JATE, 1966. Pályája: 1954-től a Vajda P. Gimn. tanára, 1959-től igazgatóhelyettes, 1966-tól megyei történelem-szakfelügye- lő. 1970-től az MSZMP Járási Bizottságának osztályvezetője, 1972-től az Óvónőképző Intézet docense. 1986-tól az Egyesített Művelődési Ház–Úttö- rőház igazgatója. 1988-tól 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig a békésszentandrási Hunyadi János Ált. Iskola igazgatója. 1975–1989-ig a Békés Megyei Honis- mereti Bizottság titkára. A helyi Szlovák Önkormányzat, a Szlovák Kulturá- lis Kör tagja, valamint a „Vernost” és a Szarvasi Öregdiákok Baráti Kör alel- nöke volt. 2004–2009-ig a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének el- nöke, 2006-ban a városi Önkormányzat Népjóléti Bizottságának külső tagja. Kitüntetései: Ifjúságért Érdemérem, 1975; Honvédelmi Érdemérem, 1983 és 1988; HNF Ortutay Emlékplakett, 1985; Kiváló Szövetkezeti Munkáért; Mi- niszteri Dicsérő Oklevél, 1990; Eötvös Emlékérem bronz fokozata, 1999; Emléklap az Országos Honismereti Szövetségtől, valamint Karácsony János Emlékplakett a Megyei Honismereti Egyesülettől, 2009. Írásai, önálló köte- tek: 100 éves a Szarvasi Erkel Kórus, Szarvas, 1962; Békés megye iskolái- nak államosítása, Bcs. 1973; Legyen 3, Bcs. 1973. Fejezetek Szarvas kultu- rális életéből, Szarvas, 2001. Tanulmányai jelentek meg a Tanácsköztársaság Békés megyében (1969), Az államosítás közoktatásunkban (1976), a Szarvas a városiasodás útján (1984) c. tanulmánykötetekben; a Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei c. kiadványban (1984); életrajzi szócikkei „A forradalmi munkásmozgalom harcosai Békés megyében” c. kiadvány kötete- iben (1979, 1985); a DATE Főiskolai Karának Közleményeiben.
Lustyik JánosLustyik János (Szarvas, 1924. szept. 3.) ny. vállalkozó. Szülei: L. János, Borgulya Zsuzsanna. Felesége: Keresz- tes Ágnes ny. kertészmérnök. Gyermekei: L. Ágnes, L. János. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas, 1936; Péter András Gimnázium, Szeghalom, 1941; Középfokú Mg. Taninté- zet, Szarvas, 1945, mg. technikus; Tanítónőképző, Szar- vas, 1946, tanító; Agrártudományi Egyetem, Bp., 1949; Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1967, üzemgazdász. Pályája: 1949-ben agráregyetemi tanulmányait nem folytathatta, mert „osz- tályidegen”-nek nyilvánították. 1949-ben a Szarvas, Középhalmi Ált. Iskola Hertelendy-majori tagiskolájában igazgatótanító. 1956-ban a helyi Forradalmi Tanács tagjává választották. 1957-ben letartóztatták, és hat év börtönre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult. 1960-61-ben fi zikai munkásként dolgozott. 1961–1963-ig a Talajjavító Vállalat agronómusa volt Gyomán. 1963–1968-ig a Kiskőrösi ÁG mezőgazdásza, ez idő alatt üzemgazdász-oklevelet szerzett Gödöllőn. 1968-tól nyugdíjba vonulásáig, 1984-ig a szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezet raktárvezetője volt. 1984-től magánvállalkozó. 1991-ben WOLF Centrum néven műszaki kereskedést nyitott Szarvason, 1996-tól a Lustyik Bt. tulajdonosa. E családi vállalkozás három élelmiszerboltot üzemeltetett Szar- vason. 1990-ben a helyi FKgP alapító elnökhelyettese. 1990 és 1994 között önkormányzati képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke, az Oktatási és Egészségügyi Bizottság tagja; a Békés Megyei Közgyűlés tagja, a Mezőgaz- dasági Bizottság alelnöke. 1976-tól a szarvasi Ótemplomi Egyházközség pres- bitere, 1986-tól felügyelője. Diák korától rendszeresen sportolt. Az országos középiskolai atlétikai bajnokságon súlylökésben és diszkoszvetésben négy éven át a 2. helyezett, váltófutásban a döntőbe jutott csapat tagja. 1942-től a szarvasi nagypályás kézilabda-csapat tagja. A Szarvasi Vasas csapatával 1948- ban NB II-es bajnokságot nyert. 1942 és 1952 között a Szarvasi Turul majd Traktor megyei I. osztályú labdarúgó-csapatában játszott. A szarvasi pedagó- gusok tornászcsapatával országos pedagógus bajnokságon 2. helyezett, a pe- dagógusok asztalitenisz-csapatának tagja volt. Kitüntetései: 1956-os Emlék- érem, 1991; MDF 1956-os Emléklapja, 1996.