A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Raffai Teréz dr.Raffai Teréz dr. (1946–2007) háziorvos. Szülei: R. Mi- hály, Földesi Eszter. Férje: Barabás György üzemfenn- tartó. Gyermekei: B. György, B. Erika. Iskolái: Békésszentandrási Ált. Iskola, 1953; Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1961; Vajda P. Gimnázium, 1963; Mezőtúr, Dó- zsa György Gimn., 1965; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1974; házi-orvostani szakorvos, 1997. Pályá- ja: 1974–2007-ig, haláláig, a Szarvasi Rendelőintézet- ben orvos, majd háziorvos. Szarvas Város Baráti Körének tagja volt.
Rágyanszky IstvánRágyanszky István (Szarvas, 1950. május 20.) középis- kolai tanár, kollégiumvezető. Szülei: R. István, Kepenyes Judit. Felesége: Litavszky Margit ny. személyügyi ügy- intéző. Gyermekei: R. Beáta, R. Nóra. Iskolái: A Szarva- si Tanítóképző gyakorló iskolája, 1959; Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1964; Vajda P. Gimnázium, 1968; Szegedi Ta- nárképző Főiskola, 1973, matematika-fi zika szakos ált. iskolai tanár; ELTE TTK 1980, fi zika szakos középisko- lai tanár; KLTE TTK 1990, számítástechnika szakos tanár; BME 2000, köz- oktatás-vezető, szakvizsga. Pályája: 1973-tól a martfűi Damjanich János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanára, 1984-től a matematika- fi zika munkaközösség-vezetője; 1987–1992 igazgatóhelyettes, 1992–2004- ig igazgató. 2004–2007-ig a szarvasi Vajda Péter Gimnázium, Szakközépis- kola és Kollégium igazgatója. 2007-től a martfűi Damjanich János Gimnázi- um, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumvezetője. 1973–1994-ig a PSZ tagja. 2004-től a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének elnöke. A szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyház népfőiskolai és más képzési projektjeiben oktató. Sporttevékenysége: 1964–1968-ig a Szarvasi Spartacus serdülő ké- zilabda-csapatának tagja, egy cikluson át a Tisza Cipő SE elnökségi tagja, természetjáró, túravezető, 2007-ig a SZUSE alapító elnökségének tagja. Ki- tüntetése: Kiváló Munkáért, 1988. Kedvtelései: természetjárás, utazás, fényképezés, lemezgyűjtés-zenehallgatás, kertészkedés, olvasás.
Regős ImreRegős Imre (Gyula, 1930. jan. 30.) ny. zeneiskolai igh. Szülei: R. Imre, Ko- vács Ilona. Felesége: Bernáth Lenke ny. Gyermekei: R. Erika, R. Imre. Is- kolái: Gyulai Elemi Népiskola, 1940; Római Katolikus Gimn., Gyula, 1948; LFZF, Szeged, 1952, egyházi kántor-karnagyi oklevél; Szegedi Zeneművé- szeti Szakiskola, 1957, zongoraoktató; Országos Filharmónia, 1976, hivatásos orgonaművész. Pályája: 1952-től dolgozott a szarvasi zeneoktatásban: 1952–53-ig magánoktató, 1953–59-ig a Művelődési Ház munkacsoportjának tagja; 1959–64- ig a Békéscsabai Zeneiskola Szarvasi Fiókiskolájában; 1964–1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a Szarvasi Állami Zeneiskolában, 1980–91-ig igazgatóhelyettesként, 2002-ig szerződéses zongoratanárként tevékenykedett. 14 éves korától orgonál templomi szertartásokon. Mint orgonaművész hangversenyezett itthon és külföldön is. Szarvasi működése során rendszeresen kísért amatőr és hivatásos énekeseket, énekkarokat, hangszerszólistákat. 1952-től a szarvasi katolikus templom orgonistája. Ki- tüntetései: Szocialista Kultúráért, 1981. Kedvtelései: zenehallgatás, gya- korlás, önképzés.
Regős Imre IstvánRegős Imre István (Szarvas, 1964. febr. 6) fuvolamű- vész, fuvolatanár, főiskolai adjunktus. Szülei: R. Imre, Bernáth Lenke. Gyermeke: R. Frigyes. Iskolái: Szar- vas, 1. és 2. Sz. Ált. Iskola, 1978; Vajda P. Gimn., 1982; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozata, 1985, fuvolatanár; LFZF Debreceni Egyete- mi Tagozata, 1988, fuvolaművész. Pályája: 1987-től a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép- iskola fuvolatanára. Mellette 1988 és 1998 között tanára volt a LFZF Debreceni Konzervatóriumának is. Főiskolai adjunktus 1998–2006-ig a DE Konzervatóriumában, majd 2006-tól a DE Zeneművészeti Karán. 1993 óta a Phoenix Kamarazenei Csoport tagja. A Szarvasi Kamarazene- kar szólistájaként évenként vendégszerepel a város zenekedvelő közönsé- ge előtt. Saját kiadásában jelent meg CD- hangfelvétele 2003-ban, CD-je és DVD-je 2009-ben. Kedvtelései: sport, utazás.
Regős MátyásRegős Mátyás (Szarvas, 1940. szept. 18.) ny. beruházási főelőadó. Szülei: R. Mátyás, Peres Ilona. Felsége: Földi Julianna ny. óvónő. Gyermekei: R. Mátyás, R. Gábor, R. Judit. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált Iskola, 1954; Vajda P. Gimn., 1958; Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, Bp., 1963, okl. építészmérnök. Pályája: 1963–69-ig a Nógrád Megyei Áll. Építőipari Vállalatnál építésvezető. 1969-70-ben a fűzfői Nitrokémia Szerkesztési Főosztályának építészeti csoportvezetője. 1970–72-ig a Szarvasi Állami Tangazdaság építési részlegének vezetője, 1972–74-ig a Tervező Csoport irányítója. 1974–80-ig az AGROBER Szarvasi Kihelyezett Tagozatának Főosztályán műszaki vezető. 1980-tól 1996-ig, Szarvas Város Költségvetési Üzemének és jogutódainak (KOMÉP) üzemvezetője, majd építési ágazatvezetője. 1996–1999-ig, nyugdíjba vonulásáig beruházási főelőadó. 1965-től magántervező, teljes körű tervezői jogosultsággal rendelkezik. A Szentesi úti lakópark egyik épületének, a Vágóhíd és a Rózsa F. utcai önkormányzati lakások, valamint családi házak tervezője. Szakmai segítséget nyújtott a Habitat-lakások tervezéséhez és kivitelezéséhez. Egyetemi évei alatt az egyetemi KISZ alapszervezet tagja, az alapszervezet közönségszervezője. Kedvtelései: tévézés, gombfoci.
Rejtő (Győri) ÉvaRejtő (Győri) Éva (Szarvas, 1972 okt. 29.) alosztályveze- tő. Szülei: Gy. Gábor, Marsal Éva. Férje: Rejtő Csaba in- tézményegység-vezető. Gyermeke: Sárkány Dávid. Isko- lái: Bélmegyeri Ált. Iskola, 1986; Szarvas, Vajda Péter Gimnázium, 1990; Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 1995, ren- dészeti szervező. Pályája: 1991–93-ig a Szarvasi Rendőr- kapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán előadó; 1992– 95-ig főiskolai hallgató. 1996–2002-ig a Szarvasi Rendőr- kapitányság Bűnügyi Osztályának vizsgálója, 2003-tól az Igazgatásrendészeti Alosztály vezetője. Kedvtelése: olvasás, kertészkedés, utazás.
Rejtő CsabaRejtő Csaba (Szarvas, 1972. jún. 3.) intézményegység- vezető. Szülei: R. József, Kemény Etelka. Felesége: Győri Éva rendőr őrnagy. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1986; Vajda P. Gimn., 1990; JATE, Szeged, 1995, kémia-matematika szakos középiskolai tanár; SZTE, 2000, okleveles programozó matematikus; TSF, 2008, környezetgazdálkodási agrármérnök. Pályája: 1994– 2008-ig a TSF MVK oktatója: 1994–96-ig tanszéki mér- nök; 1996–2004-ig főiskolai tanársegéd; 2000–2004-ig informatikai csoport- vezető. 2008-tól a SZVKKI Fő Téri intézményegységének vezetője. Kedvte- lései: kertészkedés, olvasás.
Rejtő JózsefRejtő József (Mohács, 1950. május 17.) ügyvezető igazgató. Szülei: R. Ede, Reith Gizella. Felesége: Kemény Etelka laboráns. Gyermekei: R. Csaba, †R. Norbert. Iskolái: Ált. Iskola, Mohács, 1964; Kisfaludy Károly Gimn,. Moh- ács, 1968; Öntözéses Meliorációs Főiskola, Szarvas, 1971, öntözéses melio- rációs üzemmérnök; Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1988, okleveles agrármérnök. Pályája: A Dózsa Mgtsz-ben kezdte pályáját 1971-ben, ahol 1994-ig dolgozott különböző beosztásokban: szarvas- marhatelep-vezető, főágazatvezető, főállattenyésztő, ál- lattenyésztési elnökhelyettes majd elnök. 1994-től vállal- kozó, ügyvezető igazgatója a Rózsási Állattenyésztési Kft.-nek. 2003-tól a Szarvasi Futball Club elnöke, 2005- től a Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör elnöke, 2006- tól önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Ellenőrző, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság tagja. Kitünteté- sei: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1982; Szövetkezeti Mozgalomért, 1994 (TOT kitüntetés). Kedvtelése: állattartás.
Répási JózsefnéRépási Józsefné Zvara Enikő (Gyula, 1962. máj. 6.) kö- zépiskolai tanár. Szülei: Z. János, Dankó Mária. Férje: R. József agármérnök. Gyermeke: R. Enikő. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1976; Vajda Péter Gimn., 1980; JGYTF, Szeged, 1984, biológia-testnevelés szakos ált. isk. tanár; JATE TTK, Szeged, 2000, biológia szakos középiskolai tanár. Pályája: 1984–1994-ig a gyomaendrődi Kiss Lajos (Kner Imre) Gimnáziumban testnevelő, az iskolai DSK, valamint – 1985–87-ig – a városi kézilabda-egye- sület vezetője. 1994-től a szarvasi Székely Mihály Szakmunkásképző, Szak- középiskola és Diákotthon valamint jogutódainak tanára, 1995–2000-ig a testnevelés 2000–2007-ig a természettudományi munkaközösség vezetője. Sporttevékenysége: 1976–80-ig a szarvasi NB II-es csapat, 1980–84-ig JGYTF kézilabda-csapatának játékosa; 1984–86-ig az endrődi együttes játé- kos-edzője. 1997–99-ig a szarvasi ifjúsági női csapat edzője. Írása: Malakológiai vizsgálatok a Fekete-Körös magyarországi szakaszainak ártéri ligeterdeiben (tanulmány, 2000). Kitüntetése: Eötvös József-emlékérem bronz fokozata, 2003. Kedvtelései: kertészkedés, horgászat, sport.
Reszkető Péter dr.Reszkető Péter dr. (Ófehértó, 1948. máj. 27.) ny. főisko- lai docens. Szülei: R. Péter, Nagy Róza. Felesége: Szabó Margit, ny. hivatalvezető. Gyermekei: R. Petra Edina, R. Péter Szabolcs. Iskolái: Ált. Iskola, Ófehértó, 1962; Vas- vári Pál Gimn., Nyíregyháza, 1966; DATE, Debrecen, 1970, okl. mg. mérnök; GATE, Gödöllő, 1986, okl. trópu- si-szubtrópusi mg. szakmérnök. DATE, 1980, egyetemi doktor. Pályája: 1970-ben a Nyírbogáti Rákóczi Mgtsz- ben kezdett ösztöndíjasként; 1971-1974 között segédüzemági osztályvezető. 1974-től Szarvason a DATE ÖMF Karán, illetve annak jogutódain, a Növénytermesztési Tanszéken dolgozik tanársegéd, adjunktus majd docens beosztá- sokban. 2008-tól nyugdíjas, óraadó tanár. Oktatott tantárgyai: szántóföldi nö- vénytermesztéstan, földműveléstan, földhasznosítás, genetika és egyéb tantár- gyak. Fontosabb írásai: Szerkesztőbizottsági tagja a Ki kicsoda? Szarvas 1990–2000, ill. 2000–2010; a Forradalom és megtorlás Szarvason, 1956–1963 c. könyveknek. Szerkesztője a 75 éves a szarvasi agrárszakoktatás c. kiadvány- nak, 2002. Társzerzője a Növénytermesztéstan 2., és a Szántóföldi növények termesztése és kereskedelme c. tankönyveknek, 2003. 66 tudományos szakcik- ket, jegyzetet, tanulmányt, közleményt, tankönyvrészletet írt. Egyéb környe- zetvédő-ismeretterjesztő és publicisztikai írásai, riportjai gyakran jelennek meg a helyi újságban és periodikákban (írói neve: R.P., vagy P. szignó). Társadalmi tevékenysége: 1998-tól a Szarvasi Krónika szerkesztőbizottságának tagja; 2000–2008 között a Tessedik Napló szerkesztője. Szarvas Város- és Környe- zetvédő Egyesületének egyik alapító tagja. 2003-tól a Ruzicskay György Köz- alapítvány kuratóriumi elnöke. Több alkalommal szervezte meg Szarvason az országos szántóverseny területi döntőjét. Kitüntetései: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1983; Rektori Dicséret, 1996; Miniszteri Elismerő Oklevél, 2004; Szarvas Város Közművelődési Díja, 2004. Tankönyv nívódíj, 2007. Kedvtelé- sei: kertészkedés, természetjárás, utazás, történelem.
Reszkető Péterné (dr.-né)Reszkető Péterné (dr.-né) Szabó Margit Piroska (Püs- pökladány, 1949. aug. 13.) ny. főtanácsos. Szülei: Sz. István, Moravecz Margit. Férje: Dr. R. Péter ny. főisko- lai docens. Gyermekei: R. Petra Edina, R. Péter Sza- bolcs. Iskolái: Ált. Iskola, Püspökladány, 1963; Karacs Ferenc Gimn., Püspökladány, 1967; Debreceni Agrártu- dományi Egyetem Debrecen, 1972, olk. mg. mérnök; 1982, vállalatgazdasági szakmérnök, mérlegképes köny- velő; 1991, okleveles adótanácsadó. Pályája: Üzemgazdászként kezdett dol- gozni 1972-ben a Nyírbogáti Rákóczi Mgtsz-ben. 1974-től a Debreceni Ag- rártudományi Egyetem szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karán, illetve jog- utódainál dolgozik tanársegédként majd adjunktusként. A számvitel, a pénz- gazdálkodás és a fi nanszírozási ismeretek oktatója. 1997-től a Tanulmányi és Továbbképzési Osztály vezetője; 2000-től 2006-ig a Tessedik Sámuel Főis- kola megalakulását követően az MVK Igazgatási és Tanulmányi Hivatalának vezetője. 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig főtanácsos. A felsőoktatásban 33 évet töltött. Feladata volt – többek között – az esélyegyenlőség biztosítása és a tehetséggondozás. Közel 25 évet dolgozott a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását elősegítő Tehetségért mozgalomban. Alapító kuratóriumi tagja az Agrárstaféta Alapítványnak. Több évtizeden át az Országos Számviteli Bizottság tagja. Kitüntetése: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, 1978. Kedvtelése: olvasás, gasztronómia, művészetek.
Réthy IstvánRéthy István (Nagyvárad, 1931. dec. 25.) ny. rk. plé- bános. Szülei: R. Andor, Altnőder Rozália. Iskolái: Elemi Isk.. Nagygyanté és Nagyvárad, 1942; Kőszegi Hunyadi M. Kat. Alreál, 1945. Egyetemi Kat. Gimn. Bp., 1951; Budapesti Rk. Közp. Hittudományi Akadé- mia, 1952. (1953–1955-ig munkaszolgálatos). Szegedi Egyetemi Hittudományi Főiskola, 1960, lelkész. Vég- zettségei: rk. lelkész, hittanár, műszaki rajzoló. Pályá- ja: 1960-ban szentelték pappá. Segédlelkész: Kondoros, 1960–1961; Deb- recen, Szt. Anna templom, 1960–1962; Gyula, 1962–1964; Szarvas, 1964– 1967; Bcs., 1967–1971; Db. Szt. László t., 1971–1972; Db. Szt. Anna t., 1972–1982; Svetics Gimn., 1972–1980; plébános: Endrőd, 1982–1989; Bcs. Jamina, 1989–1990; plébániai kormányzó: Gyula, 1990–1994; plébá- nos: Szarvas, 1994–2005; 2005-2006-ban a Szegedi Papnevelő Intézetben rektor; plébános: 2006–2009-ig Szeged-Algyőn. 2009-től nyugdíjasként Nagykovácsiban él. 1980-tól tagja volt az Egyházművészeti és Műemlék- védelmi Bizottságnak, 1984-től Szentszéki bíróként működött. Írásai: Vi- déki lapoknál ünnepi megemlékezések és novellák, valamint etikai témájú cikkek. Kitüntetése: címzetes apát, 1985.
Réthy László dr.Réthy László dr. (*Szarvas, 1851. nov. 21., †Arad, 1914. nov. 20.) numiz- matikus, etnográfus, költő. Az MTA levelező tagja (1892) A Numizmatikai Társulat elnöke (1901–1914) A Történelmi Társulat, a Néprajzi Társulat, va- lamint az Embertani és Régészeti Társulat ig. választmányi tagja. Réthy Lipót nyomdász fi a. Középiskolai tanulmányait részben a szarvasi gimnáziumban végezte (1862–67, 1869–70). 1870–72-ig a krakkói egyetemen szlavisztikát, 1873-74-ben a pesti egyetemen jogot, bölcsészetet, majd a bécsi egyetemen szanszkrit, örmény és szláv nyelvészetet, valamint mohamedán nu- mizmatikát tanult. 1880-ban a budapesti egyetemen böl- csészdoktori oklevelet szerzett. 1877–79-ig Békéscsabán tanár, majd Aradon történelmi tanulmányokkal foglalko- zott. 1882-től a Nemzeti Múzeum munkatársa, 1901-től az érem- és régiségtár igazgató őre. 1885-ben részt vett egy balkáni tudomá- nyos expedíción, s megírta Az oláh nyelv és nemzet megalakulása c. munká- ját (1887). 1900-ban a budapesti egyetem bölcsészkara magántanárrá képesí- tette. Numizmatikai fő munkája az Egyetemes M. Éremtár (1899, 1907). Lőwy Árpád írói álnéven pajzán-humoros vereseket is írt, melyek korábban kéziratban terjedtek, napjainkban számos kiadást értek meg. Pályáját és köl- tészetét Molitorisz Pál kutatta és dolgozta fel (2008), Szarvason is kiadták összes verseit (2009). Porai az aradi Felső-temetőben nyugszanak.
Réthy LipótRéthy Lipót (1844-ig Schlotterbeck, *Szarvas, 1817. okt. 22., †Arad, 1903. júl. 23.) nyomdász, kiadó. Réthy László apja. 1833-tól Beimel József pesti nyomdász nyomdájában tanonc, majd külföldi vándorútra ment. 1843-ban tért vissza Pestre, ahol egyebek között a Heckenast-féle nyomdában is dolgozott. Szarvasi nyom- dáját 1847 májusában nyitotta meg. A nyomdát korszerű felszereléssel látta el, nyomtatványai magyar, szlovák, német és latin nyelven készültek. A nyomda fénykora a szarvasi működése alatt az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc idejére esett. A szabadság- harc leverése után, 1849 végétől 1850 május elejéig Nagyváradon vizsgálati fogságban volt. Szabadulása után készítette a nyomda az egyik csúcsteljesít- ményét: Ballagi Mór Magyar példabeszédek és szójárások c. kétkötetes mű- vét. Nyomdáját 1856-ban Gyulára, majd 1858-ban Aradra helyezte. Rövid megszakítás után (1867–1870, Pest) élete végéig Aradon dolgozott, több nagy munkájával beírta a nevét a város kultúrtörténetébe. Rendszeresen nyomtatta a szarvasi főgimnázium értesítőit. Halála évében ünnepelte Arad megye és város az akkor már országosan ismert nyomdász munkásságának 70 éves évfordulóját. Porai az aradi Felső-temetőben nyugszanak.
Réthy Sándor dr.Réthy Sándor dr. (Szarvas, 1979. júl. 23.) ügyvéd. Szü- lei: R. Sándor, Dr. Valkovszky Nóra. Iskolái: 1. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1993; Vajda Péter Gimnázium, Szarvas, 1997; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2005, jogász; jogi szakvizs- ga, 2008. Pályája: 2005-től ügyvédjelölt, 2009-től alkal- mazott ügyvéd Szarvason. Kedvtelései: sport, labdarú- gás, olvasás.
Réthy Vilmosné (dr.-né)Réthy Vilmosné (dr.-né) Fehér Éva (Pincehely, 1954. júl. 5.) osztályvezető. Szülei: F. József, Pápai Mária. Férje: †Dr. Réthy Vilmos. Gyermekei: R. Vilmos, R. Éva. Isko- lái: Ált. Iskola, Tamási, 1968; Közgazdasági Szk., Bony- hád, 1972; ált. államigazgatási vizsga, Békéscsaba, 1975; Államigazgatási Főiskola Bp., 1983, igazgatás-szervező; Pályája: 1972–73-ig a Tamási Nagyközségi Tanács költ- ségvetési előadója, 1973–75-ig a Járási Tanács adóügyi főelőadója. 1975–83-ig különböző beosztásokban a Szarvasi Járási Hivatal munkatársa. 1984–1996-ig a Városi Tanács, ill. a Polgármesteri Hivatal szolgá- latában áll, csoportvezető majd osztályvezető. 1996–98-ig a BMKIK közigaz- gatási vezetője, 1998-tól a szarvasi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztályának vezetője. 2007-től, a Polgármesteri Hivatal átszervezését követő- en a Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője. Kedvtelései: ker- tészkedés, kerékpározás, úszás.
Réthyné Dr. Valkovszky NóraRéthyné Dr. Valkovszky Nóra (Szarvas, 1953. máj. 24.) ügyvéd. Szülei: Dr. V. Mihály, Kugyela Katalin. Férje: Réthy Sándor, gépészmérnök. Gyermeke: Dr. R. Sándor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1971; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Sze- ged, 1981, jogász. Pályája: A Szarvasi Városi Tanács Igazgatási Osztályán kezdte pályáját jogi főelőadóként, majd a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezet jogtanácsosa volt. 1986–91-ig a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola szak- középiskolai osztályaiban államigazgatási és jogi ismereteket oktatott. 1991- től egyéni ügyvéd. Kedvtelése: olvasás, színház, kertészkedés.
Réti LászlóRéti László (Gyula, 1968. máj. 30.) középiskolai tanár, igazgató. Szülei: R. László, Tárnoki Jolán. Felesége: Du- dás Éva tolmács. Gyermekei: R. Tamara, R. Eszter. Isko- lái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1982; Vajda P. Gimn., 1986; ELTE Természettudományi Kar, 1993, matemati- ka-fi zika szakos középiskolai tanár; 2004-től ELTE Pe- dagógiai Doktori Iskola. Pályája: 1995-től a Pasaréti Gimnázium alapítója és igazgatója. Számos közoktatási intézmény alapítója és működtetője. Iskolája a bölcsődétől az érettségiig át- fogja az oktatás rendszerét. 2004-ben alapítója a Szarvasi Zsidó Örökségért Alapítványnak, melynek feladata a szarvasi zsidó temetők rendben tartása. A temető emlékfalánál kétévente Holocaust megemlékezéseket szerveznek. 2002-től a Rotary Club Budapest tagja, 2008-ban elnöke. Létrehozta az „Ötös Pán-európai Folyosó Regionális Alapítvány”-t, mely az EU vérkerin- gésébe hivatott Magyarországot bekapcsolni. 1990-től tagja Szarvas Város Baráti Körének. Kitüntetése: Polgármesteri ezüstérem, Bp., 2004. Kedvte- lései: tenisz, művészetek.
Rohony BalázsRohony Balázs (Orosháza, 1992. dec. 31.) tanuló. Szülei: R. Gyula, Urbancsok Zsuzsanna. Iskolái: Benka Gy. Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 2007; 2007-től a szarvasi Vajda P. Gimn. tanulója. Sporttevé- kenysége: 2000-ben kezdett kajakozni a Szarvasi Kajak- Kenu Klubban, Nyerges Attila irányításával. 2006-tól serdülő, 2008-tól ifjúsági válogatott. 2007-ben a lengyel- országi EORV-n K–4 1000 m-en 4. hely, 2008-ban a sze- gedi EORV-n K–2, 500 m-en 2. hely, K–4, 500 m-en 3. hely. 2007-ben Dombvári Bencével párosban magyar és diákolimpiai bajnok, 2008-ban a váci Balogh Marcellel diákolimpiai bajnok. Kitüntetései: Év Sportolója, Szarvas, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Kedvtelése: horgászat.
Rohony GáborRohony Gábor (Szarvas, 1975. jún. 2.) gépkocsivezető. Szülei: R. Gyula, Demeter Mária. Felesége: Varga Mari- anna ügyintéző. Gyermekei: R. Márk, R. Réka. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; 611. Sz. Szakm. Isk., Bcs., 1992; gázvezeték- és készülék-szerelő, Bcs., 1997; személy- és vagyonőr tanfolyam, 1998. Pályája: 1992– 95-ig raktáros a Vas- Fémipari Szövetkezetben. 1996-től vagyonőr, 2002-től gépkocsivezető. Sporttevékenysége: A labdarúgást Szarvason a 2. Sz. iskolában szerette meg, így lett igazolt lab- darúgó 1982-ben. 1982–1993-ig Szarvason futballozott, 1993-1994-ben a megyei I. osztályú Békésszentandrás, 1994-1995-ben az NB III-as Orosházi Határőr Dózsa, 1995–1997-ben az NB III-as Szarvas, 1998 tavaszán a me- gyei I. osztályú Csabacsűd, 1998–2005-ig a Szarvasi FC labdarúgó-csapatá- nak játékosa. 2006-tól a klub technikai vezetője. Legjobb csapateredményei: 2001-2002-ben megyei I. osztályú bajnok, 2002-2003-ban 5. helyezés az NB III-ban. Kedvtelései: tévézés, család, foci.
Rohony GyulaRohony Gyula (Szarvas, 1965. júl. 22.) gépkocsiveze- tő. Szülei: R. Gyula, Demeter Mária. Felesége: Urbancsok Zsuzsanna középiskolai tanár. Gyermekei: R. Balázs, R. Noémi. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; 611. Sz. Szakm. Isk., Bcs., 1985, autószerelő. Pá- lyája: 1985-től gépkocsivezető. Sporttevékenysége: 1975-ben Szarvason kezdett futballozni. 1985-ig a ser- dülő, majd az ifjúsági csapat tagja volt, néhány mérkő- zés erejéig az NB III-as felnőtt együttesben is szerepelt. A katonai szolgálat ideje alatt (1985–1987-ig) Nagylakon játszott, leszerelése után Békésszentandrásra került, ahol a pályafutása befejezéséig, 1993-ig játszott. Kedvtelései: kispályás foci, lábtenisz.
Rohonyné Urbancsok ZsuzsaRohonyné Urbancsok Zsuzsa (Szarvas, 1967. okt. 5.) középiskolai tanár, intézményegységvezető-helyettes. Szülei: U. Pál, Adamik Zsuzsanna. Férje: Rohony Gyula gépkocsivezető. Gyermekei: R. Balázs, R. Noémi. Isko- lái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1982; Vajda P. Gimn., 1986; JGYTF, Szeged, 1990, testnevelés-földrajz szakos ált. isk. tanár; SZTE, 2000, földrajz szakos középisk. ta- nár. Pályája: 1990–1995-ig a szarvasi Szlovák Ált. Isk. tanára, 1995-től a Székely Mihály Szakképző Iskola és Diákotthon valamint jogutódainak tanára, 2008-tól intézményegységvezető-helyettes. Sporttevé- kenysége: Megyei diákolimpia bajnok 100 m-es síkfutásban és súlylökés- ben, dobogós helyezett 4 x 100 m-es váltófutásban, távolugró és súlylökő csapatversenyben. 1985-ben az országos diákolimpián egyéni 8. helyezett súlylökésben. A főiskolás években tovább folytatta a versenyzést, 1990-ben súlylökésben az országos főiskolás bajnokságon 3. helyezést ért el. Kedvte- lései: sport: futás, aerobik.
Rómer IlonaRómer Ilona (Kondoros, 1951. ápr. 03) művészpeda- gógus. Szülei: R. István, Halász Ilona. Gyermekei: Krajcsovicz Szilveszter, Krajcsovicz Krisztián. Iskolái: Ált. Iskola, Kondoros, 1965; Szakközépiskola, Kondo- ros, 1969; Jászberényi Tanítóképző Főisk., 1979, rajz szakos tanár. Pályája: 1975-ben kezdett tanítani az 1. Sz. Ált. Iskolában, Szarvason mint tanítónő, 1982-től rajztanár. Később tanított Fonyódon, Hévízen majd Bu- dapesten, a Városligeti Magyar- Angol Kéttannyelvű Iskolában, ahol Festő Stúdiót is vezetett. 2003-tól Pasztell Studiót indított. 1990-ben részt vett Zebegényben a rajztaná roknak szervezett tanfolyamon, azóta a Fővárosi Pedagógiai Intézet Festő Stúdiójának a tagja. 1999 óta a Magyar Vízfestők Társaságának a tagja. Rendszeresen fest, az akvarell szerelmesének vallja magát, de a pasztell és a kollázs technikát is alkalmazza. Mesterének vallja többek között Bakonyi Mihály, Apáczai Díjas festőt. Egyéni kiállítása volt Hévízen, 1992 és 1998; Fonyódon, Hiinma-szigeten (Észtország), 1993; Salzburgban, 1994; Hatvanban, 1999, Budapesten, 1999 és 2000; Szarva- son 1999, és 2009; Hódmezővásárhelyen, 2000; Debrecenben, 2007. Több csoportos kiállításon szerepelt képeivel. Jelentős munkája Simon Ottó: Szárnysuhanás és Rómer Pál: Árnyékos oldal c. könyvének borítóterve. Kollekciói közül az Érintés c. kollázsai, az Utazásaim c. pasztell sorozat, valamint a Beszélő kövek c. előadássorozata emelhető ki. Kedvtelései: képzőművészet, természetgyógyászat.
Rónyai AndrásRónyai András (Budapest, 1955. okt. 16.) halbiológus- haltenyésztő. Szülei: R. Bálint, Kunzl Aranka. Felesége: Petényi Zsuzsanna laboratóriumi asszisztens. Gyerme- ke: R. Szabolcs. Iskolái: Köbölkúti Ált. Iskola, Bp., 1971; Petőfi Sándor Gimn. Bp., 1974; Ipari Halászati Egyetem, Asztrahány, 1979, halbiológus-haltenyésztő. Pályája: 1979-től a HAKI-ban dolgozik mint kutató. 1980-1984 között halászati főágazatvezető, 1985-től a harcsa-, és tokfélék, valamint nem őshonos halfajok tenyésztési-termelési technológiáinak kidolgozására irányuló témák vezetője. 1990-től a HAKI termelés-technológiai kutatásokat végző osztályának vezetője, valamint több nemzetközi projektben meghívott szakértő. DATE, 1998, Ph.D. Rendszeres résztvevője a hazai és a nemzetközi halászati tudományos konferenciáknak. Írásai: 150 tudományos közleménye, cikke, tanulmánya jelent meg. Kedvte- lése: számkeresztrejtvény.
Roósz Lajos ÁdámRoósz Lajos Ádám (Sarkad, 1955. dec. 7.) intézmény- egység-vezető. Szülei: R. Ádám, Újlaki Irén. Felesége: Kovács Márta Edit tanító. Gyermekei: R. Péter, R. Me- linda. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Gyomaendrőd, 1970; Kiss Lajos Gimnázium, Gyoma, 1974; DATE MG. Gé- pészeti Főiskolai Kara, Mezőtúr, 1978, mg. gépész üzem- mérnök. BME, 1993, műszaki tanár. Pályája: 1978–81- ig a MEZŐGÉP Mezőberényi Gyáregységében gyárt- mányfejlesztő; 1981–87-ig a gyomaendrődi Béke MgTsz energetikusa; 1987–93-ig a SZÁT örménykúti kerületében gépüzemfenntartás-vezető. 1993–2007-ig a gyomaendrődi Bethlen G. Mg. SZKI és Kollégium tanára, rendszergazda, 1997–1999-ig ig.h., 2007-től az SZVKKI Székely Mihály Szakképző Iskola és Diákotthon intézményegység-vezetője. Kedvtelései: fényképezés, videofelvétel készítése.
Roszik GábornéRoszik Gáborné Uhrin Márta (Szarvas, 1956. márc. 8.) postavezető. Szülei: U. György, Tóth Zsuzsanna. Férje: Roszik Gábor vállalkozó. Gyermekei: R. Csaba, R. Hella. Iskolái: Állami Ált. Iskola, Kondoros, 1970; Vaj- da P. Gimn. Szarvas, 1974; közép- (1977) majd felsőfokú postaforgalmi végzettség (1993); JGYTF Pedagógia Kar Szeged, 2005, nevelőtanár. A Kondorosi Helytörténeti Baráti Kör tagja. Pályája: 1975–97-ig postai dolgozó Kondoroson, 1997–2008-ig Kondorosi Postahivatal vezetője, 2009-től Szarvas Posta vezetője. Írása: Kondoros postatörténete (2007). Kedvtelései: csa- lád, unoka, színházlátogatás, kosárlabda.
Ruttkay AndrásRuttkay András (Budapest, 1931. július. 16.) ny. tudo- mányos tanácsadó. Szülei: R. Béla, Denk Erzsébet. Gyermekei: R. Helga, R. Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Bp., 1945; Budapesti Református Gimn., 1950; Agrártudomá- nyi Egyetem, Gödöllő, 1956, okl. agrármérnök; 1972, halász szakmérnök. Pályája: 1957–61-ig Budapesten, a Helyiipari Kutató Intézetben a Nádkutató Csoportban, 1961-től az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet Vízélettani Osztályán dolgozott. 1969-től a HAKI-ban tevékenyke- dett. Kezdetben vízkémiával, majd hidrobiológiával, végül a tógazdasági hal- termelés biológiai és technikai alapjaival, ökonómiájával foglalkozott. Meg- alapozta a hazai iparszerű haltermelést. Szaktanácsadó húsz évig. 1970-től bekapcsolódott a hazai halászati szakképzésbe, szakmérnöki és szaküzem- mérnöki továbbképzésekbe, amelyet folyamatosan végez Szarvason és Hód- mezővásárhelyen. A FAO támogatásával sok országban tanulmányozhatta a haltermelés legkorszerűbb technológiáját, ugyanakkor segítségére lehetett a fejlődő országoknak. Részt vett a szomszédos országokban a haltenyésztéssel kapcsolatos témák tanulmányozásában és a fejlesztések kidolgozásában. 1992-ben vonult nyugdíjba, de még egy évtizeden át folytatta kutatómunká- ját. Írásai: Nádgazdálkodás, társzerző, 1964; Halastavak anyag- és energia- forgalmának vizsgálata, A halhústermelés fejlesztése 5. köt. 1978. Tudomá- nyos cikkeinek száma meghaladja az 50-et. Tudományos tanácskozásokon 50 előadást tartott. Kitüntetései: Öt alkalommal Kiváló Dolgozó; Kiváló Mun- káért, 1982; Miniszteri Elismerő Oklevél, 1996. Kedvtelése: szépirodalom.
Ruzicska GyörgyRuzicska György (Szarvas, 1934. máj. 5.) ny. mérnök; minőségügyi tanácsadó. Szülei: R. György, Rohoska Irén. Felesége: Moravszky Judit ny. női fodrász. Gyer- mekei: R. Ildikó, R. Zoltán. Iskolái: Szarvas, Ev. Elemi Iskola, 1944; Vajda P. Gimn., 1952; Bp., Műszaki Egye- tem, 1957, okl. gépészmérnök; 1964, gazdasági mérnök; SZÁMOK, 1967, rendszerszervező; 1989, Tsukubai (Ja- pán), egyetemi oklevél. Pályája: 1957–1968-ig a Ma- gyar Optikai Művek fejlesztő mérnök; 1968–91-ig, nyugdíjba vonulásáig az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztközpont kiemelt mérnöke; szervezési osztályvezető; számítástechnikai koordinációs és információs osztályvezető; a műszaki vezérig.h. műszaki titkára. 1989-től (másodállásban) Soji Shiba japán minőségügyi professzor mellett a TQM menedzsmentrendszert 33 ma- gyar nagyvállalatnál és torontói (Kanada) vállalkozásoknál vezette be. 1991 óta minőségügyi tanácsadó; önálló munkakörben minőségirányítási rendsze- rek kiépítése és működtetése a feladata. 1998 óta vezető auditor. 1991 óta, aktív nyugdíjasként, önálló munkakörben minőségirányítási rendszerek ki- építését, működtetését, auditálását és felügyeletét végzi. 2001-től a VOLÁN Zrt. OKJ-s tanfolyamainak minőségügyi tanára. 1970-től – négy cikluson át – a Szervezési és Vezetéstudományi Társaság Szervezési Szakosztályának titkára. Írásai 1958-ban a Finommechanika c. folyóiratban jelentek meg folytatásokban az optikai technológia témakörében, valamint 1960-ban a Ve- zetéstudomány c. kiadványban munka- és üzemszervezés témakörében. Ki- tüntetései: Kiváló Ifjú Mérnök, 1969, 1970; Munka Érdemrend bronz foko- zata, 1974; Kiváló Dolgozó, 1974, 1977; Szarvasért Emlékplakett ezüst foko- zata, 2006. Kedvtelései: kertészkedés, tenisz, úszás, horgászat, tanfolyamok tartása, ISO minőségirányítási rendszerek bevezetése és karbantartása.
Ruzicskay GyörgyRuzicskay György (1918-ig Ruzicska, *Szarvas, 1896. aug. 16., †Bp., 1993. jan. 31.) festő-, grafi kusművész. 1906-tól 1908-ig a szarvasi gimnázium ta- nulója, 1911–13-ig géplakatosinas, majd téglagyári munkás, ill. ügyvédi irodavezető Szarvason. Nagyváradra vonul be katoná- nak, 1919-től Baráth Móric nagyváradi festőiskolájában, 1921–24-ig a müncheni képzőművészeti akadémián ta- nult. 1925-ben olasz-, 1927-ben franciaországi tanul- mányutat tett. 1927-től Szarvason és Nagyváradon, 1939-ben rövid ideig Százhalombattán alkotott. A ’30-as évek elején vezette a szarvasi Világosság Dalkart. Az ’50-es évek második felétől sokat utazott, hosszabb időt töltött Párizsban. A ’30-as években jelképes tematikájú, expresszív festmé- nyeket és szociális indíttatású grafi kai sorozatokat készített. Az 1945 utáni évekből a szülőföld motívumait és alakjait feldolgozó kompozíciói ismertek. 1965-től művei az általa kialakított biorealizmus jegyében születtek. Művé- szetének csúcspontjait az albumformában is megjelent grafi kai sorozatai je- lentik. Luther Mártonról készült freskói a volt Szarvasi Árvaház dísztermét, a Szarvas népe és nagyjai c. faligrafi kája a szarvasi alkotóháza külső falát díszíti. A Szarvas városnak ajándékozott műveiből 1973-ban állandó kiállítás nyílt. Kitüntetései: Honorable Mention (1959), Grand Prix (1959, 1961), Munka Érdemrend arany fokozata (1971), Szarvas város díszpolgára (1975), Munkácsy-díj (1973), Érdemes (1976) és Kiváló Művész (1982), a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1986). Mellszobra az Erzsébet-ligeti alkotóhá- za kertjében áll. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Ruzsinszki GyörgyRuzsinszki György (Szarvas, 1977. jún. 9.) ügyvezető, sportreferens, edző. Szülei: R. Mihály, Melis Anna. Is- kolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1991; Vajda Péter Gimnázium, 1995; Könnyűipari Műszaki Főiskola, Bu- dapest, 2000. Végzettsége: könnyűipari műszaki mene- dzser. Sporttevékenysége: 1991 óta karatézik, az 3. dan fokozatát 2006-ban szerezte meg. 1995-ben segéd- edzői vizsgát tett, 2000-ben „D” kategóriás bírói minő- sítést szerzett. 1998-tól tíz éven át a válogatott keret tagja. Fontosabb ver- senyeredményei: 1994, SKI országos bajnokság (ifjúsági) formagyakorlat I. helyezés; 1995, ifjúsági országos bajnokság egyéni III. helyezés; 1997. Maribor Európa Kupa csapatküzdelem III. helyezés; 1997, Milánó SKI Vi- lágbajnokság VII. helyezés; 1998, Nyílt Országos Bajnokság egyéni küzde- lem III. helyezés; SKI OB egyéni küzdelem, formagyakorlat I. helyezés; 1999, Branau Nemzetközi Utánpótlás Verseny formagyakorlat II. helyezés; 2000, nyílt OB, egyéni küzdelem III. helyezés, SKI OB, egyéni küzdelem I. helyezés. Háromszoros magyar bajnok, négy EB-n képviselte hazánkat a 75 kg-os súlycsoportban. 2004-ben a dániai Golden Leauge versenyen 5., 2007-ben a Budapest Openen 1. helyezett. Kitüntetései: Szarvasért Emlék- plakett bronz fokozata, 2005; Békés Megyei Príma Primissima, 2008. Kedvtelése: karate, labdarúgás.