A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Gaál SándorGaál Sándor (Szarvas, 1941. szept. 30.) ny. szakfőtaná- csos. Szülei: G. Pál, Roszjarovicz Mária. Felesége: Nagy Ida főiskolai docens. Gyermekei: G. László, G. Eliza. Iskolái: Ált. Iskola Szarvas, 1955; Vajda P. Gimn., 1959; Székesfehérvári Jáky József Útépítő és Földmérő Techn., 1961; Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem, 1979, sza- kosító tagozat (magyar munkásmozgalom története), fő- iskolai oklevél; gombavizsgáló szakellenőr, 1990. Pá- lyája: Munkáját 1961-ben kezdte Békéscsabán az Állami Földmérési és Tér- képészeti Hivatalnál (Geodézia). 1962–1964-ig a Békés–Csongrád Megyei Állami Gazdaságok Tervező Irodájánál dolgozott Szarvason. 1965–1966-ig a Töviskesi Állami Gazdaság építési irodájának, 1966–1998-ig a Szarvasi Vá- rosi Tanács (Polgármesteri Hivatal) Műszaki Osztályának dolgozója. Munka- körei voltak: építés, közlekedés, vízügy, környezetvédelem. 1992-ben az „M- Thermál” Kft. ügyvezető igazgatója lett. 1996-tól a Szarvas Sporthorgásza- tért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 1998-tól a Sz–B.-i Körös-Holtág Hasznosító Egyesület elnöke. 1991 óta a szarvasi piacon gombavizsgáló szakellenőri tevékenységet végez. Kitüntetései: A Tanács Kiváló Dolgozója, 1979; Honvédelmi Érdemérem, 1982; Kiváló Társadalmi Munkáért, 1988. Kedvtelései: gombászat, horgászat.
Gaál SándornéGaál Sándorné Nagy Ida (Szeghalom, 1944. jan. 11.) fő- iskolai docens. Szülei: N. Károly, Budai Zsófi a. Férje: G. Sándor ny. főtanácsos. Gyermekei: G. László, G. Eliza. Iskolái: Ált. Iskola, Szeghalom, 1958; Péter András Gimn. Szeghalom, 1962; Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Int., 1964; Soproni Óvónőképző Intézet, 1971, óvónő; JGYTF, 1975, testnevelő tanár; József Attila Tudományegyetem, 1985, pedagógia szakos előadó; Magyar Testnevelési Egyetem, 1999, angol sportszaknyelv. Közoktatási és szakmai szakértő. Pályá- ja: 1964–1975-ig óvónő Szeghalmon majd Szarvason. 1975-től a Szarvasi Fel- sőfokú Óvónőképző Intézetben és jogutódjaiban tanít: intézeti adjunktus, 1989- től szakcsoportvezető, 1992-től tanszékvezető, 1993-tól docens, 2000-től tan- székvezető-helyettes, intézetvezető. Dolgozik az Országos Testnevelési Szak- bizottságban, a Városi Kosárlabda Szövetségben, a Városi Testnevelési és Sportbizottságban. Testnevelési tagozati elnök az Óvóképzők és Tanítóképzők Egyesületében. Fontosabb írásai: 60 cikke, tanulmánya jelent meg, és 11 kö- tete, társszerzőkkel. Kitüntetései: Szakszervezeti Munkáért, 1979; Szocialista Kultúráért, 1984; Magyar Kosárlabda Szövetség Aranykoszorús jelvénye, 1996; Brunszvik Teréz Díj, 1998; Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövet- ség Aranyplakettje, 1998; mestertanár, 2003. Tessedik Emlékérem, 2005; Szar- vas Város Sportjáért, 2008. Kedvtelései: röplabda, kosárlabda.
Gábris József dr.Gábris József dr. (Szőgyén /Szlovákia/, 1928. márc. 04.) ny. főiskolai tanár. Szülei: G. Boldizsár, Postár Má- ria. Felesége: Bukovinszki Mária. Gyermekei: G. Gab- riella, G. Katalin. Iskolái: Elemi Népiskola, Szőgyén, 1940; Esztergomi Katolikus Szt. István Gimn., 1940/1941; Komáromi Katolikus Szt. Imre Gimnázium, 1944; Esz- tergomi Szt. Imre Reálgimnázium /magántanuló/, 1947/1948, Esztergomi Állami Pedagógiai Gimnázium, 1951, tanítójelölt; Bp. Apáczai Csere János Ped. Főiskola, 1954, magyar sza- kos ált. isk. tanár; Szegedi Tudományegyetem BTK, 1959, történelem szakos középiskolai tanár; bölcsészdoktor, 1960. Pályája: Szegedi Tudományegye- tem BTK, hivatali előadó, majd vezető, 1953–1959; Felsőfokú Tanítóképző Intézet, Esztergom, ig.h., 1959/60; Vajda P. Gimn., Szarvas, igazgató, 1960– 1969; Középiskolai Kollégium, Szarvas, igazgató, 1969–1971; Tanítóképző Főiskola, Esztergom, 1971–1992, főiskolai docens, 1981-től főiskolai tanár, 1985-ig főigazgató-helyettes. Oktatási területe: magyar nyelvtan, nyelvmű- velés, legújabb kori magyar történelem. 1961–69-ig az általa újjászervezett Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének elnöke; 1990-től az Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjai Egyesületének alapító elnöke. Publikációi: Hét önálló kötetet jelentetett meg Esztergom és Szőgyén helytörténete tárgykör- ben (monográfi ák, családtörténetek), kisebb terjedelmű írásai napilapokban, folyóiratokban, a főiskola kiadványaiban, a szarvasi gimnázium évkönyvei- ben jelentek meg. Kitüntetései: Kiváló Munkáért 1981, Munkaérdemrend ezüst fokozata, 1982; Szocialista Kultúráért, 1988; Vitéz János Emlékérem, 1988; Kiváló Pedagógus, 1991; Komárom-Esztergom Megyéért Érdemérem, 1999. Kedvtelései: kertészkedés, utazás, kirándulás.
Gajdos András IstvánGajdos András István (Mezőkovácsháza, 1944. jan. 8.) ny. építőipari művezető. Szülei: G. Jenő, Kovács Regina. Felesége: Mikula Mária gazdaságvezető. Gyermeke: G. Róbert Attila dr. Iskolái: Ált. Iskola, Mezőkovácsháza, 1958; 611. Sz. Szakm. Szk., Bcs., 1961; Építőipari Mű- vezetőképző, Szeged, 1971, építőipari művezető. Pályá- ja: 1970–1980-ig a SZÁT-nál, 1980–1989-ig a szarvasi Dózsa Tsz-ben művezető. 1990–1995-ig a Mézfeldolgozó Kft. alkalmazottja, 1995-től 2006-os nyugdíjba vonulásáig a Goldex Va- gyonvédelmi Kft. területi vezetője. Sporttevékenysége: 1958–1970-ig a Mezőkovácsházi Petőfi MTE, 1970–1978-ig az NB II-es Szarvasi Főiskola- Spartacus SC labdarúgója; 1978–1984-ig a szarvasi labdarúgó-csapatának pályaedzője. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 1974; Szarvas Város Sportjá- ért, 1978. Kedvtelései: kertészkedés, sport.
Gajdos AndrásnéGajdos Andrásné Mikula Mária (Végegyháza, 1946. jún. 20.) gazdasági vezető. Szülei: M. József, Durajda Mária. Férje: G. András ny. művezető. Gyermeke: Dr. G. Róbert Attila. Iskolái: Végegyházi Ált. Iskola, 1960; Hunyadi Já- nos Gimnázium, Mezőkovácsháza, 1964; Felsőfokú Ál- lamháztartási Szakképzettség, Bcs, Perfekt Zrt., 1984, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1964–70-ig az MNB Mezőkovácsházi Fiókjában ügyintéző; 1970–79-ig a Szar- vasi Vas- Fémipari Szövetkezet pénzügyi osztályán számlaellenőr; 1979/80- ban a Vajda P. Műv. Központban gazdasági vezető; 1980–87-ig a Vajda P. Gimn. gazdasági vezetője; 1987–89-ig a Városi Műv. Osztályon gazdasági felügyelő; 1989-től a szarvasi 1. Sz. Ált. Iskolában és jogutódjaiban (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Iskola) gazdasági vezető. Kitüntetései: Eötvös József- emlékérem, 2002. Kedvtelései: olvasás, család.
Gajdos AttilaGajdos Attila (Gyula, 1976. ápr. 28.) környezetgazdász. Szülei: G. György, Klimaj Katalin. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1990; Bethlen G. Mg. Szakközépisk., Gyomaendrőd, 1994; Debreceni Agrártudományi Egye- tem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas, 1998, környezetgazdálkodási agrármérnök, te- lepülésüzemeltető. Pályája: 1998–2001-ig a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft. csoportvezetője, 2001– 2003-ig a Magyar Vöröskereszt munkatársa, 2003–2008-ig a Békés Megyei Tüzesléstechnikai Kft. kirendeltség-vezetője. Ezzel párhuzamosan 1998– 2004-ig a Tessedik Főiskolán óraadó, gyakorlatszervező. 2006-ban megyei önkormányzati képviselőjelölt volt, azóta Szarvas Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának külső tagja. 2003-ban a Jobbik Magyar- országért Mozgalom Szarvasi Szervezetének alapító elnöke, 2007-től alelnö- ke. 1999-ben a Holt-Körös Vízimentő Egyesület alapító titkára, 2009-től el- nöke. Publikációi: Folyamatosan jelennek meg versei közélettel, környezet- tel kapcsolatos írásai a Szarvas és Vidéke, a Szarvasi 7, a Heti Kelet, c. lapok- ban, valamint az interneten. Kedvtelései: túrázás, olvasás, úszás.
Gál CsabaGál Csaba (Kiskunfélegyháza, 1967. szept. 13.) ügyve- zető. Szülei: G. Csaba, Varga Anna. Felesége: Szűcs Henrietta Márta vállalkozó. Gyermekei: G. Csaba, G. Patrik, G. Roberta. Iskolái: Ált. Iskola, Kiskunmajsa, 1982; Széchenyi I. Gimn. és Szakközépiskola, Szeged, 1986; DATE, Szarvas, 1989, meliorációs üzemmérnök. Pályája: Tanulmányai befejezése után párjával Szarva- son telepedett le. 1991-től saját vállalkozásaiban dolgo- zik. Vállalkozói tevékenységét textil üzletágban kezdte, majd cégei profi lját bővítve a kommunikációs üzletág felé nyitott. 2004-től a G-COM Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa. Mobiltelefonok értékesítésével foglalkozik a dél-alföldi régióban. Kedvtelése: európai labdarúgás.
Galambos Andrea dr.Galambos Andrea dr. (Szarvas, 1975.máj.6.) fogszakor- vos. Szülei: G. Imre, Szalbot Erzsébet. Élettársa: Dr. Nagy László nemzetközi gazdasági szakjogász. Gyerme- ke: N. Viktória. Iskolái: Petőfi S. Ált. Iskola, Szarvas, 1989; Vajda P. Gimn. 1993; DOTE, 1999, fogorvos; 2001, szakorvosi képesítés fog-, és szájbetegségekből; Denti implantációs rendszer alap- és emelt szintű kurzus 2003; Konzerváló Fogászat- és Fogpótlástan szakorvos, 2008. Pályája: 1999–2001-ig a DOTE akkreditált képzőhelyén rezidens orvos. 2002-ben nyitott magánrendelőt Szarvason, ahol az OEP által fi nanszírozott fogorvosi rendelés is folyik. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás, kirándulás.
Galambos ImreGalambos Imre (Endrőd, 1939. ápr. 17.) ny. területi fel- ügyelő. Szülei: G. Vendel, Fülöp Mária. Felesége: Szalbot Erzsébet ny. műszaki rajzoló. Gyermekei: Dr. G. Andrea. Iskolái: Ált. Iskola, Endrőd, 1953; Mg. Technikum, Oros- háza, 1967, mg. technikus; Agrártud. Egyetem, Keszthely, 1974, növényvédelmi üzemmérnök; DATE Főiskolai Kar, Szarvas, 1982, vízrendezési és talajjavítási szak-üzemmér- nök. Pályája: 1955-63-ig az ATIVIZIG (később KÖVI- ZIG) Szarvasi Szakaszmérnökségén fi zikai munkás, 1963–72-ig munkavezető, 1972-től 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig területi felügyelő. 1972–82-ig (mellék- foglalkozásként) növényvédelmi szakirányító. 1990–1994-ig, majd 1998-tól a Képviselő-testület tagja, a Mg-i és Környezetvédelmi Biz. elnöke. Kitünteté- sei: Kiváló Dolgozó, 1965, 1968; II. Országos Vízügyi Újításai Kiállítás III. díj, 1967; a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója, 1968; Kiváló Munkáért, 1982; Szé- chenyi Emlékérem ezüst fokozata, 2000. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás.
Galát KrisztiánGalát Krisztián (Szarvas, 1974. júl. 28.) vállalkozó. Szü- lei: G. Mihály, Laukó Ágnes. Felesége: Szűcs Eszter gé- pészmérnök. Gyermekei: G. Bence, G. Dávid. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1986; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, B.csaba, 1990, szakács, cukrász. Pályá- ja: 1998-tól üzemelteti Szarvason a Galéria Grill éttermet. Ünnepségek, rendezvények megszervezésével és lebonyo- lításával is foglalkoznak. Kedvtelései: darts, horgászat.
Galla GáborGalla Gábor (Szarvas, 1963. január. 23.) életbiztosítási és pénzügyi tanácsadó. Szülei: G. József, Czifra Mária. Felesége: Holp Éva főkönyvelő-ügyvezető. Gyermekei: G. Gábor, G. Viktória Éva. Iskolái: Szlovák Ált. Iskola, Szarvas, 1977, Kemény Gábor Szakközépiskola, Békés- csaba, 1981, gépjármű technikus; GAMF, Kecskemét, 1985, gépgyártás-technikus üzemmérnök, nemzetközi életbiztosítási üzletigazgatói minősítés (LIMRA), 1994. Pályája: CNC programozóként kezdett dolgozni 1985-ben az Egri Finom- szerelvény Gyárban. 1988-tól 1992-ig gyártástechnológus és ultrahangos anyagvizsgáló a SZÁT Gépjavító Gyáregységében, Szarvason. 1992-től a Nationale Nederlanden Biztosító Rt. szarvasi fi ókjánál életbiztosítási és pénz- ügyi tanácsadó, 1993-tól a Szarvasi Iroda üzleti igazgatója. 1998-tól munkája mellett főtanácsadója az N.N. Rt. Békés Megyei Nyugdíjpénztárának is. Sza- badidejében negyven családdal méhészkedik. Kedvtelése: a munkája, a mé- hészkedés; ismeretlen emberek megismerése.
Galláné Holp ÉvaGalláné Holp Éva (Szarvas, 1963. nov. 9.) főkönyvelő- ügyvezető. Szülei: H. József, Urbancsok Mária Ágnes. Férje: G. Gábor pénzügyi tanácsadó. Gyermekei: G. Gábor, G. Viktória. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, 1978; Vajda Péter Gimnázium, 1982; Pénzügyi Számviteli Főiskola, Zalaegerszeg, 1986, üzemgazdász. Nemzet- közi Bankárképző Központ, 2000, banki tanácsadó; Szegedi Tudomány Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pénzügy szak, 2007, okleveles közgazdász. Pályája: 1986-ban kezdte pá- lyáját a Csabacsűdi Alföld Termelő Szövetkezetben könyvelőként. 1994-től az Országos Takarékpénztár fi ókigazgató-helyettese, 2000–2009-ig a Szar- vas és Vidéke Takarékszövetkezet főkönyvelő-ügyvezetője. 2009 januárjá- tól a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás gazdasági vezetője. Kedvtelése: természetjárás.
Galó GyörgyGaló György (Szarvas, 1958. jan. 24.) építőipari kivite- lező. Szülei: G. Pál, Szebegyinszky Mária. Felesége: Benkő Anikó vállalkozó. Gyermekei: G. Mónika, G. Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1972; 635. Sz. Kulich Gyula Ipari Szakmunkásképző, Bcs., 1975, szobafestő- mázoló-tapétázó szakmunkás; mester, 1980; Kereskedel- mi és Vendéglátói Üzletvezetői Képzés, Bcs., 1994, üz- letvezető; Bokányi Dezső Építőipari Képző- és Iparmű- vészeti Szk., Bp., 1995, magasépítő technikus. Pályája: 1976-tól kisiparos, majd építőipari kivitelező. 1995–1998-ig az Aranypók Kiskocsmát üzemelte- tette. Építőipari tevékenysége kezdetben Szarvas körzetére terjedt ki a festő- mázoló szakmában. 1986-tól festő-mázoló tanulókat és alkalmazottakat is foglalkoztat. 1988-tól tevékenysége a kőműves, festő, burkoló, parkettás, épületasztalos, villanyszerelő, fűtésszerelő szakmákkal bővült. Vállalkozását Heves megyei telephelyén is működteti. 2007-ben lányaival létrehozta a Kö- rös Kontakt Kft-t, mely építőipari generálkivitelezéssel foglalkozik. Kedvte- lései: természetjárás és vadászat. Gyermekkorától zenél. 1976–1993-ig étter- mekben, rendezvényeken muzsikált. Billentyűs hangszereken játszik.
Galó TamásGaló Tamás (Szarvas, 1979. aug. 8.) családgondozó. Szülei: G. Tamás, Salgó Katalin. Felesége: Czigléczki Ágnes. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1994; Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Isk., 1999; Debreceni Egyetem, BTK, 2006, szociálpolitika. Pályá- ja: 1999–2004-ig Debrecenben a RÉS Egyesületnél sza- badidős alprojekt-vezető, 2004-2005-ig az Európai Ön- kéntes Szolgálatnál dolgozott, 2005-2006-ban a debrece- ni CSAT egyesület testi- és mentális alprojekt vezetője, majd 2006-tól a szar- vasi Családsegítő Szolgálat családgondozója, valamint a Baraka Egyesület elnöke. Kedvtelései: tenisz, futás, kerékpár, úszás.
Garai PálGarai Pál (Gödöllő, 1960. nov. 2.) vállalkozó. Szülei: G. Pál, Havjár Erzsébet. Felesége: Dr. Kiss Ágnes, házior- vos, egészségügyi szakorvos. Gyermekei: G. Lilla, G. Zsófi a. Iskolái: Ált. Iskola, Erdőkürt, 1975; Táncsics Mi- hály Mg. Szakközépiskola, Vác, 1979; Mg. Főiskola, Szarvas, 1982, növénytermesztési üzemmérnök; BME Munkavédelmi szakmérnök, 2004. Pályája: 1982-ben gyakornok Röszkén a Kossuth Mgtsz-ben. 1986–1987-ig ágazatvezető a Fülöpházi Szakszövetkezetben. 1987–1993-ig Kardoson, az Egyetértés Mgtsz-ben dolgozott. 1993-tól vállalkozó. Vállalkozásuk a Szar- vasi Ergo-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., melyet fele- ségével együtt alapítottak. A Kft. háziorvosi szolgálatot, foglalkozás-egész- ségügyi szakellátást, járó-beteg-ellátást, 2004-től munkavédelmi szolgáltatást végez. Tagja a Városvédő Egyesületnek. Kedvtelése: horgászat.
Garai-Szabó Tibor LajosGarai-Szabó Tibor Lajos (Kiskunfélegyháza, 1957. márc. 15.) ügyvezető. Szülei: G-Sz. László, Végh Er- zsébet. Felesége: Fabó Éva gyógypedagógus, logopé- dus. Gyermekei: G-Sz. Lilla Éva, G-Sz. Réka. Iskolái: Liszt Ferenc Ének-zenei Ált. Iskola, Hódmezővásár- hely, 1969; Zója Utcai Ált. Isk. Kecskemét, 1971, 623. Sz. Szakmunkásképző Int., Kecskemét, 1974, villany- szerelő szakmunkás; Landler Jenő Szakközépiskola, Bp., 1976, híradásipari műszerész; Déri Miksa Szakközépiskola, Szeged, 1986, erősáramú villamos technikus; BKE Továbbképző Intézet, 1996, kö- zépfokú biztonságszervező; PROMATT Elektronikai Kft. Bp., 2000, tűzvé- delmi szakvizsga; Nemzeti Szakképzési Intézet, Szeged, 2004, minőség- biztosítási felülvizsgáló és tanúsító. Pályája: 1974-1977-ben a budapesti Szerelőipari Tervező Vállalatnál segédtervező. 1977-től 1988-ig Hódmező- vásárhelyen, a Fémtechnika Vállalatnál gyártás- és gyártmányfejlesztő. 1988-1990 között a HAKI-ban villamos tervező. 1990-1991-ben a komáro- mi HUNGAROMIX Agrárfejlesztő Kft.-ben műszaki osztályvezető. 1991- 1992-ben a szarvasi Bútoripari Rt.-ben üzemfenntartási vezető. 1992-1993- ban a VAGYONVILL Kft-ben, Gyulán, vagyonvédelmi rendszerszerelő. 1993-1997 között vagyonvédelmi rendszerszerelő Szarvason. 1997-től a szarvasi „GARAI” Kft., ügyvezetője. Kedvtelése: kirándulás, utazás, ker- tészkedés, zenélés.
Garai-Szabóné Fabó ÉvaGarai-Szabóné Fabó Éva (Békéscsaba, 1958. márc. 26.) gyógypedagógus, logopédus. Szülei: F. Gáspár, Ju- hász Lídia. Férje: G-Sz. Tibor Lajos vállalkozó, ügyve- zető. Gyermekei: G-Sz. Lilla Éva, G–Sz. Réka. Iskolái: Vajda P. Gimn. Szarvas, 1977; JGYTF, magyar nyelv- és irodalom-népművelés, 1981, ált. iskolai tanár; Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, oligofrén pedagógia szak, 1986, logopédia szak, 1994. Pályája: 1981-1982- ben a mezőtúri Kossuth Úti Ált. Iskolában tanított, 1982–1988 között a hód- mezővásárhelyi Nagy Sándor Úti Kisegítő Iskola tanára. 1990 -től 92-ig Szar- vason, a Petőfi Sándor Ált. Iskola kisegítő tagozatán, dolgozik. 1992–1997 között nevelési tanácsadó. 1997-től a szarvasi „GARAI” Kft.-ben függetlení- tett logopédus. Kedvtelése: gasztronómia, kirándulás, kertészkedés, utazás.
Gáspár IldikóGáspár Ildikó (Budapest, 1956. máj. 18.) tanítónő. Szü- lei: G. János, Povázsay Erzsébet. Férje: Bagyin Pál ny. francia-orosz szakos középiskolai tanár; koll. nevelő. Gyermeke: Liska Bálint. Iskolái: Ált. Iskola, Kondoros, 1970; Szarvas, Vajda Péter Gimn. 1974; Óvónőképző In- tézet, 1978; Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 1983; Pe- dagógusok Intenzív Továbbképzése, Debrecen, 1988; ÉKP tanfolyamok: Aszód, 1990; Gyula, 1991; Vallástör- ténet Szakkollégium,, Bcs., 1991; olasz nyelvtanfolyamok: Reggio Calabria, 1993; Bp.,1996; 1997; ELTE BGGYFK Továbbképző Intézete, Bp., 2000, a matematikatanulás zavarai; SZTE JGYTF, 2005, közoktatási vezető. Pályá- ja: 1980–1981-ig dolgozott óvónőként Kondoroson, a Napköziotthonos Óvodában. 1981–82-ig képesítés nélküli tanító a Kondorosi Ált. Iskolában. 1982-től tanít Szarvason, az 1. Sz. Ált. Iskolában (2000-től Benka Gyula Ev. Ált. Isk.). 1998-től elnökségi tagja a Bibliothéka Alapítványnak. Írásai: Gya- korló lapok a számjegyírás tanításához az 1. osztály számára, 1990; Szakkol- légiumi záródolgozatok; Program az olasz nyelv tanításához a 8–10 évesek számára, 1994; Törtek tanítása az alsó tagozaton (szakmai-módszertani tan- folyamon előadó) Szeghalom, 2000. Kedvtelései: sport, varrás, kertészke- dés, nyelvtanulás, olvasás.
Gémes Etelka dr.Gémes Etelka dr. Dr. Schinkelné (Orosháza, 1972. ápr. 27.) fogszakorvos, implantológus. Szülei: G. László, Lestyán Etelka. Férje: Dr. Schinkel Thomas orvos, szak- fordító. Iskolái: Szarvasi 1. Sz. Ált. Iskola, 1986; Vajda P. Gimnázium, 1990; Budapesti 6. Sz. Ipari Szak-mun- kásképző Isk., 1992; Szent-Györgyi Albert Orvostudo- mányi Egyetem, Szeged, 1998, fogorvos; fog- és szájbe- tegségek szakorvosa; 2000, implantológiai tanfolyam és gyakorlat; 2006, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa. Pályája: 1998–2000-ig a szarvasi Gémes Fogászat alkalmazott fogorvosa. 1999-2001 között Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal közalkalmazott fogorvosa. 2001-től egyéni vállalkozó fogszakorvos a szarvasi Gémes Fogá- szaton, valamint Békésszentandráson az OEP által fi nanszírozott fogászati rendelő vezetője. Évek óta énekel a mezőtúri székhelyű Soni Felici ének- együttesben, amely klasszikus és könnyűzenei kórusműveket ad elő. Kedvte- lései: éneklés, olvasás, természetjárás.
Gerő AndrásnéGerő Andrásné Nyemcsok Mária Judit (Szarvas, 1959. dec. 9.) ált. iskolai tanár. Szülei: Ny. János, Uhljár Mária. Férje: G. András gépkezelő. Gyermekei: G. Mónika, G. Zsolt. Iskolái: Örménykúti Ált. Iskola, 1969; Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1974; Vajda P. Gimn., 1978; JGYTF, Sze- ged, 1982, orosz-testnevelés szakos ált. isk. tanár; 1996, angol szakos nyelvtanár. Pályája: 1982–86-ig a gyomaendrődi 2. Sz. Ált. Iskola, 1986–2006-ig a szarva- si 2. Sz. Ált. Iskola és jogutódainak tanára. 2006-tól a szarvasi Szlovák Ált. Iskola, Óvoda és Diákotthonban tanít. Kitüntetései: Eötvös József-emlék- érem, 2006. Kedvtelései: futás, úszás, rejtvényfejtés.
Gervain Mihály dr.Gervain Mihály dr. (Székesfehérvár 1943. jan. 31.) ny. kórházigazgató. Szülei: G. Mihály, Kári Margit. Felesé- ge: Dr. Frecska Irén bőrgyógyász főorvos. Gyermekei: Dr. G. Judit, Dr. G. Eszter. Iskolái: Székesfehérvár, Bar- tók Béla Ált. Iskola, 1956; József Attila Gimnázium, 1961; SZOTE, 1968, általános orvos; 1972, urológus; 1975, sebész; 1984, nefrológus. 1984, az orvostudo- mányok kandidátusa; 1994, PhD fokozat; SZOTE, 1994, habilitáció. Pályája: 1967–76-ig a SZOTE 1. Sz. Sebészeti Klinikáján előbb gyakornok majd osztályvezető tanársegéd; 1976-tól az Orosházi Kórház uro- lógiai osztályának vezető főorvosa, 1995–2009-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgató főorvosa. Szakmai magánrendelést folytat Orosházán és Szegeden; egészségügyi projektek szakértője. 1969-től tagja a Magyar Urológiai Társa- ságnak; 1985-től a Magyar Onkológiai Társaságnak; 1994-től az Európai Urológiai Társaságnak. 1985-től az MTA Dél-magyarországi Régió Onkoló- giai Munkabizottságának alelnöke; 1989-től az „Együtt a Rák Ellen” Alapít- vány alelnöke; 1989-től az Orosházi Kórház Alapítvány titkára. Feleségével együtt alapítója és 20 éven át vezetőségi tagja Szarvas Város Baráti Körének. Publikációi: Hazai és külföldi orvostudományi szaklapokban 54 tanulmánya jelent meg urológiai, sebészeti és onkológiai témakörben; két könyvrészletet írt ugyanezen témákban. Kitüntetései: Markusovszky-díj, 1986; Batthyány- Strattmann-díj, 2002; Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozata, 2006. Kedvte- lései: úszás, olvasás, utazás.
Giricz KatalinGiricz Katalin (Szarvas, 1964. máj. 14.) pedagógus. Szülei: G. Pál, Papp Olga. Férje: Korbely György vállalkozó. Gyermeke: K. Zsombor. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1978; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1982; Juhász Gyu- la Tanárképző Főiskola, Szeged, 1987, magyar-ének szakos ált. isk. tanár; Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Ped. Kar, 2002, szociálpedagógus. Pályája: 1982-1983-ban a DATE Mg.-i Főiskolai Karán dolgo- zott, 1987–1999-ig a Benka Gyula Általános Iskolában tanított, 1999 óta a Nevelési Tanácsadóban, valamint a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Humán Fej- lesztő Központ Pedagógiai Szakszolgálatánál dolgozik. 1992–1994-ig Fidesz listás önkormányzati képviselő, 1994–2000-ig külsős bizottsági tag, 2000–2002-ig Fidesz listás önkor- mányzati képviselő. 2002-től a 2. sz. választókörzet önkormányzati képvi- selője. 2000-től az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, 2002–2006-ig a Békés Megyei Önkormányzat képviselője, 2006-tól a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság alelnöke. Kedvtelései: zene, olvasás.
Glózik KláraGlózik Klára (Szarvas, 1959. aug. 18.) tanár, irodaveze- tő. Szülei: G. János, Brecska Erzsébet. Élettársa: Fran- kó Pál. Gyermekei: Bencsik Zsolt, Bencsik Gábor, Bencsik Márk. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda Péter Gimnázium 1977; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1981, történelem-orosz szakos tanár; Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996, német nyelvtanári diploma; Tessedik Sámuel Főiskola Tempus képzés, 2001, regionális vidékfejlesztési és turisztikai képzés; Budapesti Gazdasági Főiskola, tourinformátor szak, 2002, tourinformátor; School of Bussiness, Szeged, 2005, felsőfokú idegenforgalmi szakmenedzser; SZTE BTK, 2006, bölcsész, történelemtanár. 2006-tól az SZTE Modernkori Történeti Intézeté- nek Ph.D hallgatója. Pályája: 1980-2000 között a szarvasi Petőfi Sándor Ált. Isk. történelem-orosz-német szakos tanára. 2000-től 2005-ig a szarvasi Tourinform Iroda irodavezetője. 2005-2006 között óraadó a TSF Pedagógiai Karán, az MVK Karán, a Székely Mihály Szakképző Iskolában és a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában. 2006-tól a TSF MVKF Karán dol- gozik ügyvivő-szakértőként. A főiskola Körös-völgye Tanpanziójának veze- tője. 2007-ben a Békés Megyei Önkormányzat Thermál Consulting Kft.- jében területi irodavezetőként turisztikai marketinggel foglalkozott, ill. a Békés Megyei Tourinform Iroda munkatársa volt. 2008-tól a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője, valamint a Békés Megyei Tourinform Iroda vezetője. Legfontosabb írásaiban a hazai, benne a Békés- megyei turizmus kialakulásával és kérdéseivel foglalkozik. Kitüntetései: „Közművelődésért” díj, 2005; „Az Alföld Turizmusáért”-díj, 2005. Kedvte- lései: utazás, olvasás, kocogás.
Gombár GyörgynéGombár Györgyné Kondacs Hajnalka (Gyula, 1966. aug. 25.), önkormányzati képviselő. Szülei: K. Pál, Boros Zsuzsanna. Férje: Gombár György kazán- gépkezelő. Gyermekei: Oncsik János Róbert, Oncsik László, Gombár Dávid Pál. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Vajda P. Gimn., Szarvas, 2002; Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Vállalat, B.csaba, 1992, középfokú áruforgalmi és üzletkötő; Eötvös József Főiskola, 2007, ifjúságsegítő. Pályája: 2002-től a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének elnökségi tagja, 2005–2008-ig elnöke. 2006-tól a Habitat for Humanity Szarvas és Térsége Helyi Szervezete elnökségi tagja. 2006-tól önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Közművelődési és Oktatási Bizottság tagja. 2008-tól a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete szóvivője. 2009-től a Fatima Ház Alapítvány kuratóriumának alelnöke. Kedvtelései: olvasás, túrázás, gyerekekkel való foglalkozás (ifjúsági klubokat vezet).
Gombár Hajnalka MártaGombár Hajnalka Márta (Szarvas, 1972. jún. 15.) mb. irodavezető. Szülei: G. János, Sechna Zsuzsanna. Gyer- meke: Aszódi Enikő Anna. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1986; Sebes György Közgazdasági és Kereske- delmi Szk., Békéscsaba, 1990, képesített könyvelő, vál- lalati tervező, statisztikus; felsőfokú külkereskedő, 1992; mérlegképes könyvelő, 1996; TSF, Szarvas, 2007, óvo- dapedagógus; utazás-ügyintéző, 2009. Pályája: 1992– 98-ig a Lauder-Joint Nemzetközi Ifjúsági Tábor, 1998–99-ig a Gombár János és Társai Bt. alkalmazottja. 1999–2007-ig a Cervinus Kft., 2003-tól a Körös Televízió szerkesztője, riportere, műsorvezetője. 2008-tól a szarvasi Tourinform Iroda megbízott vezetője.
Gombár PálGombár Pál (Szarvas, 1958. márc. 4.) vállalkozó. Szü- lei: G. Pál, Gömöri Anna. Felesége: Bata Mária szociális ügyintéző. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Szakmun- kásképző Iskola, Szarvas, 1975, szobafestő mázoló; dí- szítőfestő-aranyozó, 1989; mestervizsga 1999. Pályája: Szobafestőként kezdte pályáját a Vas-Fémipari Szövet- kezetben, majd karbantartó-festő a szarvasi Bútoripari Szövetkezetben. 1984-től önálló festő kisiparos, 1991-től a MÁLER Bt. cégtulajdonosa. Szobafestés-mázolás, tapétázás, díszítőfestés- aranyozás szakipari munkákat végeznek. Vállalkozása a következő jelentős munkákat végezte el: a szarvasi Evangélikus Újtemplom, az Árpád Szálló dísztermének és a békésszentandrási Katolikus templomnak díszítőfestése, aranyozása. Kedvtelése: autós túrázás.
Gombárné Bata MáriaGombárné Bata Mária (Szarvas, 1949. máj. 8.) szociá- lis ügyintéző. Szülei: B. Mihály, Oncsik Mária. Férje: Gombár Pál vállalkozó. Gyermeke: Fodor Viktor. Isko- lái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1963; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1967; képesített könyvelői szakvizsga, 1969; anyakönyvi szakvizsga, 1974; Pályája: 1968–1985-ig Szarvasi Városi Tanácson több munkaterületen dolgo- zott. 1986–1993-ig a Csabacsűdi Alföld Tsz-ben titkárnő. 1993–2009-ig Szarvason a Polgármesteri Hivatalban szociális ügyintézőként dolgozott. 2009-től a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének elnöke. Kitüntetései: Közszolgálati Díj, 2009. Kedvtelése: kirándulás barátokkal.
Gombkötő JánosnéGombkötő Jánosné Hajdú Zsuzsanna (Szarvas, 1946. nov. 13.) ny. gyógypedagógus tanár. Szülei: H. Pál, Ko zsuch Zsuzsanna. Férje: G. János gazdálkodó. Gyermekei: G. János Péter, G. Zsuzsanna Vera. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1961; Vajda P. Gimn., 1965; Óvó nőképző Intézet, Szarvas, 1967, óvónő; Bárczy Gusztáv Tanárképző Főisk., Bp. 1979, gyógypedagógia és pszicho pedagógia szakos ta- nár. Pályája: 1967–72-ig Nagy szé náson óvónő, 1972–79- ig a szarvasi Óvónőképző Intézet gyakorló óvodájában dolgozott. 1979–2000-ig a szarvasi 3. Sz. Ált. Iskolában gyógypedagógus tanár, 1984-től 2000-ig a Gyógy- pedagógiai tagozat iskolavezetője, 2000-2001-ben munkaközösség-vezető. Kedvtelései: olvasás, keresztrejtvény-fejtés, horgászat.
Gombkötő SándorGombkötő Sándor (Orosháza, 1939. júl. 19.) ny. gépész. Szülei: G. Sándor, Tobak Etelka. Felesége: Roszik Judit ny. laboráns. Gyermekei: G. Sándor, G. Erika. Iskolái: Ált. Iskola, Orosháza, 1953; Vajda P. Gimn., 1957; Szak- iskola, Piliscsaba, 1959, elektrikus; képesítései: villamosmű-kezelő, 1962; villanyszerelő mesterlevél, 1967. Pályája: 1962-ben gépkocsivezetőként kezdte pá- lyáját a Szolnoki Cukorgyárban. 1963–1999-ig, nyugdíjba vonulásáig a KÖVIZIG szarvasi szivattyútelepén elektromos gépész volt. 1990–98-ig az FKgP szarvasi szervezetének titkára, 1998-tól az Újszövetség helyi szervezetének elnöke. Kedvtelései: olvasás, versek, turisztika.
Gombos Béla dr.Gombos Béla dr. (Mezőtúr, 1971. ápr. 18.) főiskolai do- cens. Szülei: G. Béla, Csurgó Margit. Felesége: Jász Ale- xandra óvónő. Gyermeke: G. Béla. Iskolái: Kossuth úti Ált. Iskola, Mezőtúr, 1985; ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn., Bp., 1989; ELTE, Bp., 1994, okl. meteoro- lógus; TSF MVKF Kara, Szarvas, 2000, növénytermesz- tő mérnök; 2008, Ph.D. Pályája: 1994 és 1999 között az Országos Meteorológiai Szolgálat Szarvasi Agrometeo- rológiai Obszervatóriumában dolgozott meteorológusként. 1999-től a TSF MVKF Kar Vízgazdálkodási Tanszékének, majd Műszaki és Vízgazdálkodá- si Intézetének oktatója, 2005-ig főiskolai tanársegéd, majd adjunktus beosz- tásban. 2009-től a SZIE VK Főiskolai Karán docens. 2006 és 2008 között a Kar Igazgatási és Tanulmányi Hivatalának vezetője. Az általa oktatott tantár- gyak: agrometeorológia, Magyarország természetföldrajza, vízgazdálkodás, térinformatika. Kutatási területe: időjárás és a növénytermesztés kapcsolata; hőösszeg-módszerek, növényállományok mikroklímája, vízhőmérséklet mo- dellezése, a domborzat hőmérsékletre gyakorolt hatása; különböző rizsállo- mányok eltérő hőmérsékleti viszonyait vizsgálja, és modellezi azt eltérő rizs- kultúráknál. Írásai: Számos magyar és angol nyelvű tudományos cikk, elő- adás szerzője. Meteorológiai és Földméréstani Praktikum, 2006. Fontosabb tanulmányútjai: Izrael, posztgraduális továbbképzés, 1998. Japán, kutató- hallgatói ösztöndíj, 2002-2004. Kedvtelései: fotózás, kirándulás, vízi spor- tok, kertészkedés, időjárás fi gyelése, viharvadászat.
Görbe NóraGörbe Nóra (Debrecen) színművész. Szülei: G. János, Megyeri Éva. Gyermekei: Gát Anna, Gát Márton. Fér- je: Dr. Ormos Péter fogorvos. Iskolái: Szarvasi Zenei Ált. Isk.; Fóti Ált. Iskola; Budapesti Dózsa György Gim- názium; Színház és Filmművészeti Főiskola, Drámai Fő- tanszak, 1979, színész. Pályája: 1979–86-ig a Mafi lm társulatának tagja. 1986-tól szellemi szabadfoglalkozású színész, énekes. 1985-től nyolc nagylemeze jelent meg (Zöld öv, Hollywood messze van, Levél Hollywoodból, Ányu Hodmedbe, Linda mesél, Te szeress legalább, Tündéri Lutra buli, Erdei gólyabál). Fősze- repei: Tóth Manci (Szép E.: Lila ákác), Julika (Molnár F.: Liliom), Szonya Grekova (Csehov: Platonov), Szása (Tolsztoj: Élő holttest), Joli (Csurka: Ma- jális), Újságáruslány (Fejes E.: Az angyalarcú), Jolán (Lakatos: Vágyom egy ágy után), Monique (Vaszany-Szántó: A hölgy vetkőzik), Klára (Tabi L.: Enyhítő körülmény), Nő (Vámos: Hogyan hódítsuk meg a nőket/férfi akat?). Filmen: Áramütés (1978), Tengerparti nyár (1978, tv), A felnőttek furcsák néha (1979, tv), Meztelenül (1979, tv), Nyina naplója (1978, tv), Szeptember (1979, tv), Tyúktolvajok (1979, tv), Fábián Bálint találkozása Istennel (1980), Kulcskeresők (1980, tv), Szegény Avroszimov (1980, tv), Omlet (1981, tv), A siketfajd fészke (1982), Dögkeselyű (1982), Linda sorozat (1981, tv), Hiú- ság vására (1983, tv), Fabuland (1983, tv), Elcserélt szerelem (1983), Warrenné mestersége (1984 tv), Vén Európa Hotel (1984 tv), Egy golyó a szívbe (1986), Linda mesél (1989, tv), Új Linda-sorozat (2000), 1985-89 kö- zött az Első emelet, 1990–2007-ig a Bojtorján együttessel turnézott. 1981-től zöldöves karatézó volt. Szarvas Város Barátai Körének tagja. Kitüntetései: több televíziós nívódíj. Kedvtelései: mozi, sport, olvasás, kertészkedés, főzés.
Greguss ÁgostGreguss Ágost (*Eperjes, 1825. ápr. 27., †Bp., 1882. dec. 13.) író, esztéta, kritikus. Az MTA tagja (levelező 1858, rendes 1863, igazgatósági 1882). A Kisfaludy Társaság tagja és titkára (1860-tól), alelnöke (1879-től). Középis- koláit 1838-tól Rozsnyón, 1841–43-ig az eperjesi ev. kol- légiumban folytatta. 1843-44-ben a bécsi egyetem orvos- tudományi karán, 1845-46-ban német egyetemeken ta- nult. 1846-tól a szarvasi ev. főgimnázium tanára, 1848- 49-ben igazgatója. Itt köt házasságot 1847-ben. A szabadságharcban nemzet- őrként harcolt. A világosi fegyverletétel után megfosztották tanári állásától, és elfogató parancsot adtak ki ellene. 1850-ben elfogták, 10 hónapig raboskodott a nagyváradi várbörtönben. 1852-53-ban a Pesti Napló munkatársa. 1863-ban ismét több hónapos fogságot szenvedett. 1870-től a pesti egyetemen az eszté- tika tanára, 1879-80-ban a bölcsészettudományi kar dékánja. A tudományos igényű magyar esztétika megteremtője. Írt verseket, meséket, vígjátékokat, politikai cikkeket, kritikákat, fi lozófi ai tanulmányokat. Angolból és franciából fordított. Elnyerte az MTA Marczibányi- (1858), Teleki- (1860) és Karácso- nyi-jutalmát (1873). Porai a Kerepesi temetőben nyugszanak.
Grófné Forgács MariannGrófné Forgács Mariann (Bp., 1965. júl. 12.) gyógype- dagógus. Szülei: F. László, Debrei Mária. Férje: G. Pál gépésztechnikus. Gyermekei: G. Pál, G. Gábor. Iskolái: Gyöngyös, 5. Sz. Ált. Iskola, 1979; Eger, Gárdonyi G. Gimn., és Óvónőképző Szk., 1983, óvónő, gyermekfel- ügyelő; Szarvas, Felsőfokú Óvónőképző, 1985, óvónő; Jászberény Tk. Főiskola, 1987, tanító; Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Konzultációs Központja, Szarvas, 1999, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus; SZTE Gyógypedagó- gus-képző Intézet, 2009, gyógypedagógus. Pályája: 1985-től a szarvasi 3. Sz. Ált. Iskolában és jogutódaiban dolgozott tanítónőként; 2006-tól gyógype- dagógus.1985 óta a PSZ tagja, 1999-től alapszervezeti titkára. Kitüntetései: Eötvös József-emlékérem bronz fokozat, 1999; ezüst fokozat, 2008. Kedvte- lései: virágkertészkedés, olvasás, kézimunka.
Gruber Ferenc dr.Gruber Ferenc dr. (*Székesfehérvár, 1905. márc. 13., †Szarvas, 1971. dec. 31.) mezőgazdasági kutató, nö- vénynemesítő, akadémiai tanár. 1926-ban a debreceni Gazdasági Akadémiát kitüntetéssel végezte el. 1932- ben a Budapesti Egyetem mezőgazdasági szakán jele- sen diplomázott, majd 1937-ben doktori oklevelet szer- zett. 1926-28-ban különböző gazdaságokban dolgozott. 1928–32-ig a keszthelyi, majd a magyaróvári gazdasági akadémia gyakornoka. 1932-től a Magyaróváron tanársegéd, majd a nö- vénytan, növénytermesztéstan, rét- és legelőgazdálkodás rendkívüli, 1940- től rendes tanára. 1950–53-ig kísérletügyi tudományos kutató, elsősorban a fű, borsó és kukorica nemesítésével foglalkozott. Legtermékenyebb idősza- kát 1954-től haláláig a szarvasi Öntözési és Talajjavítási (majd Öntözési és Rizstermesztési) Kutató Intézetben töltötte tudományos munkatársaként. Fontos szerepet játszott a zöldmező mozgalom szervezésében. A gyepgaz- dálkodás nemzetközileg elismert szakembere volt. Pályája elején főleg a Kisalföld, később az Alföld gyepgazdálkodása kérdéseivel foglalkozott. 10 államilag elismert fű és 2 pillangós gyepalkotó növény mellett 18 szak- könyve és mintegy 600 szakcikke fémjelzi munkásságát. Szorgalmazta a gyepgazdálkodás terén elért kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosí- tását. Fleischmann Rudolf-emlékéremmel tüntették ki. A Bolza-kastély parkjában mellszobor őrzi emlékét.
Grünvald BélaGrünvald Béla (Szarvas, 1947. máj. 24.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: G. Béla, Győző Anna. Felesége: Nagy Ma- rianna vállalkozó. Gyermekei: G. Anna, G. Tamás, G. Cintia, G. Barnabás. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Vajda P. Gimn., 1966; Tanárképző Főiskola, Sze- ged, 1971, testnevelés-biológia szakos ált. isk. tanár; lab- darúgó-, kézilabda- és síedző, 1985; közoktatás-vezető, 1999. Pályája: 1970–79-ig a szarvasi 1. Sz. Általános Iskolában tanított, 1979–89-ig a 2. Sz. Általános Iskola tanára; 1978–89-ig megyei testnevelés-szakfelügyelő; 1985–89-ig sportiskola-vezető. 1989–99- ig az 1. Sz. (Benka Gyula) Általános Iskola igazgatója, majd 2007-ig, nyug- díjba vonulásáig, tanára volt. Edzői tevékenységet folytatott, ill. folytat kézi- labda, labdarúgás és atlétika, ill. asztalitenisz területén. Írásai: A Tantárgypedagógia (1985) és a Testnevelés tanítása (1986) c. folyóiratokban jelentek meg szakcikkei. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret, 1979; OTSH El- nöki Dicséret, 1981; Kiváló Munkáért, 1988; Békés Megye Diáksportjáért, 1998; Szarvas Város Sportjáért, 2008; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2008. Kedvtelései: asztalitenisz, sí, hobbikert.
Gulyás László dr.Gulyás László dr. (Tabajd, 1952. jan. 25.) főiskolai ta- nár. Szülei: G. László, Béllei Ida. Felesége: Marczinkó Mária gyógypedagógus, logopédus. Gyermekei: G. László, G. András, G. Mária. Iskolái: Ált. Iskola, Tabajd, 1966; Vasvári Pál Gimn. és Szakközépiskola, Székes- fehérvár, 1970, mg.-i elektromosberendezés-szerelő; GATE, 1976, okl. mg.-i gépészmérnök; 1982, okl. mg-i energiagazdálkodási szakmérnök; 1985, mezőgazdasági műszaki doktor; Debreceni Egyetem, 1999, Ph.D. Pályája: 1976-től 77-ig a Vajda János Mgtsz-ben, Válon, üzemeltető mérnök. 1977-79 között a DATE Mg.-i Főiskolai Karon, illetve annak jogutódainál, Mezőtúron, tanszéki mér- nök, 1979–1984-ben tanársegéd, 1984-1991 között adjunktus, 1993-tól 2000- ig docens, 2000-től főiskolai tanár, 1992-től tanszékvezető, 2006-tól a TSF MVKF Karán, illetve a SZIE VKF Karán tanít, mint főiskolai tanár. 2001-től 2007-ig a TSF oktatási rektorhelyettese, 1997-től Mezőtúron főigazgató-he- lyettes. Kutatási területe: mg. üzemek energia-gazdálkodása, a lucernater- mesztés és tartósítás energetikája, kisparcellás kísérletek gépesítése, a levegő relatív nedvességtartalmának mérése, zöldség- és gyümölcsfélék természetes szárítása. Legfontosabb írásai: Géptan, 2003, jegyzet. Belsőégésű motorok szerkezete és működése, 2005, társszerző; Megújuló energiaforrások a Dél- Alföldi régióban, 2007, társszerző. Kitüntetései: Igazgatói Dicséret, 1979; Kiváló Dolgozó, 1986; GATE Emlékérem, 1995; Pro Facultate-díj, 1998; Mestertanár 2001; Fáy András Díj, 2001; TSF Aranyérme, 2002. Kedvtelé- sei: kertészkedés, barkácsolás.
Gulyás Mária dr.Gulyás Mária dr. (Nagybánhegyes, 1959. jan. 17.) bőr- gyógyász szakorvos, gondozóvezető főorvos. Szülei: G. Pál, Zana Zsuzsanna. Férje: Csermelyi Aladár. Gyer- mekei: Cs. István, Cs. Ferenc. Iskolái: Ált. Iskola, Nagybánhegyes, 1973; Táncsics Mihály Gimn., Oroshá- za, 1977; Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egye- tem, Szeged, 1983, általános orvos; 1987, bőrgyógyász szakvizsga. Pályája: 1983–93-ig a Gyulai Pándy Kál- mán Kórház, Bőrosztály és Bőrgyógyászati szakrendelés orvosa. 1993-tól a Szarvasi Bőrgyógyászaton, 2006-tól mint vállalkozó szakorvos dolgozik. 2007-től a Kunszentmártoni Szakrendelő vállalkozó orvosa. Kedvtelései: utazás, olvasás, rejtvényfejtés, gyermeknevelés és kertészkedés.
Gulyás MercédeszGulyás Mercédesz (Szeged, 1992. júl. 29.) tanuló. Szü- lei: G. Zoltán, Dr. Hajzer Ildikó. Iskolái: Benka Gyula Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 2007; 2007-től a Vajda P. Gimn. tanulója. Sporttevékenysége: 1996 óta aktív sportolója a Blue Gym Aerobik Egyesületnek. Számos hazai és nem- zetközi verseny díjazottja és győztese. 2005-ben világ- bajnoki III. helyezést és Európa-bajnoki V. helyezést ért el, 2007-ben Los Angelesben Világkupa győztes, 2008- ban Calais-ban Világkupa II. és III. helyezett. Kitüntetései: Magyar Köztár- saság Jó tanulója Jó sportolója (négy alkalommal); Benka-díj, Szarvas, 2007; Szarvas város Év Sportolója (hat alkalommal); Szarvas város Jó tanulója Jó sportolója (öt alkalommal); Szarvasért Emléklap, 2009. Kedvtelései: zene- hallgatás, szórakozás, sport.
Gulyás MihályGulyás Mihály (Szarvas, 1935. febr. 15.) ny. földhivatal- vezető. Szülei: G. Mihály, Laluska Zsuzsanna. Felesége: Gróf Katalin ny. ktsz-dolgozó (Szirén). Gyermeke: G. Zoltán. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1950; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1954. Pályája: Nyugdíjba vonulásáig a szarvasi majd a gyomaendrődi Földhivatalban dolgo- zott. Sporttevékenysége: Legnagyobb sikereit atlétika és kézilabda sportágakban érte el. 1954-ben az országos középiskolai bajnokságon magasugrásban bajnok, távolugrásban harmadik helyezett. Ugyanekkor vidékválogatott és magyar utánpótlás-válogatott atlé- tikában. A Szarvasi Spartacus SC NB II-es kézilabda-csapatának 10 éven át tagja. 1961–1986-ig sikeres kézilabdaedző különböző NB II-es női csapatok- nál. Kitüntetései: Szarvas Város Sportjáért, 1974; Kiváló Dolgozó, 1981; Miniszteri Dicséret 1997. Kedvtelései: kertészkedés, utazás, országjárás.
Gulyás ZoltánGulyás Zoltán (Szarvas, 1964. okt. 2.) ügyvezető. Szü- lei: G. Mihály, Gróf Katalin. Felesége: Dr. Hajzer Ildikó. Gyermekei: G. Mercédesz, G. Gergő. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1983; DATE Mezőgazdasági Főiskolai Kara, Szarvas, 1987, mg-i üzemmérnök. Pályája: Főiskolai tanulmá- nyai befejezése óta mg. vállalkozóként dolgozik. Sport- tevékenysége: 1980–1982-ig serdülő és ifjúsági magyar labdarúgó válogatott, az FTC csapatának kapusa. 1981-ben az NB I-es csa- patban nemzetközi mérkőzésen védett Kuwait válogatottja ellen. 1981-ben az NB II-es Szarvasi Főiskola-Spartacus SC, 1983-1984-ig az NB II-es Szol- noki MÁV, 1985-1986-ig az NB II-es mezőtúri Szabó Lajos SE, 1987–1990- ig az NB III-as Gyomaendrőd labdarúgó-csapatának kapusa. Kedvtelései: utazás, kispályás labdarúgás, tenisz.
Gyalog Sándor dr.Gyalog Sándor dr. (1954− 2004) vállalkozó, jegyző, al- polgármester. Szülei: Gy. Sándor, Komjáti Stefánia. Há- zastársa: Dr. Varga Éva bírósági elnök. Gyermekei: Gy. Gergő Sándor, Dr. Gy. Cecília Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Tótkomlós, 1969; Ságvári Endre Gyakorló Gimn., Sze- ged, 1973; 611. Sz. Ipari Szakm., Békéscsaba, 1975, rá- dió-televízió műszerész; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1984; Marx Károly Közgazdaságtudomá- nyi Egyetem, Budapest, 1991, jogász-közgazdász. Pályája: 1975–83-ig az orosházi GELKA Szervizben rádió-televízió műszerészként dolgozott. 1984– 90-ig a szarvasi Dózsa Mgtsz igazgatási-jogi osztályvezetője, 1991–96-ig Szarvas Város jegyzője. 1992–95-ig a GALLICOOP Rt., 1994–96-ig a Békés Megyei Vízművek Rt. igazgatóságának elnöke. Számos gazdasági társaság alapító tagja és ügyvezetője. 1996-tól főállásként a BAREX Kft. ügyvezető- je. 1998-tól önkormányzati képviselő, alpolgármester. 1997-től a Békés Me- gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 2000-től a Békés Megyei Békéltető Testület elnöke. A rendszerváltást követően a város közéletének meghatározó egyénisége, a határon túli magyarság és a testvérvárosi kapcso- latok elkötelezett híve. Ötvenévesen, egy autóbaleset vétlen áldozataként vesztette életét. Kitüntetései (posztumusz): Magyarságért Emlékplakett, 2005; Szentegyházáért Díszoklevél, 2007. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által emlékére felállított „dr. Gyalog Sándor Emlékdíj kiváló ka- marai munkáért” kitüntetés névadója.
Gyalogné (dr.-né) dr. Varga ÉvaGyalogné (dr.-né) dr. Varga Éva (Tótkomlós, 1956. aug. 8.) bíró, a Szarvasi Városi Bíróság elnöke. Szü- lei: V. András, Vígh Margit. Házastársa: †Dr. Gyalog Sándor jogász-közgazdász, vállalkozó, jegyző, alpol- gármester. Gyermekei: Gy. Gergő Sándor, Dr. Gy. Ce- cília Éva. Iskolái: Ált. Iskola, Tótkomlós, 1970; Ált. Gimn., Tótkomlós, 1974; József Attila Tudomány- egyetem ÁJTK, Szeged, 1980, jogász. Pályája: 1980- tól a Szarvasi Városi Bíróságon fogalmazó, 1983-tól bíró, 1992-től − harmadik ciklusban − a Városi Bíróság elnöke. Kitüntetése: Miniszteri Di- cséret, 1990. Kedvtelései: olvasás, utazás, kertészkedés.
Gyekiczki GyöngyiGyekiczki Gyöngyi (Békéscsaba, 1993. jún. 22.) tanuló. Szülei: Gy. János, Sztancsik Gyöngyi Zsuzsanna. Iskolái: Fő Téri Ált. Iskola, Szarvas, 2007; 2007-től a szarvasi Vajda P. Gimn. tanulója. Sporttevékenysége: 1998-tól az aerobik sport elkötelezettje, többszörös országos diákolimpia baj- nok. 2005-től egyéni és páros versenyszámban a Ritmus Sportaerobic Club versenyzője, edzője: So mo gyi Zsuzsa. Trió és csoport kategóriákban a debreceni Flex-HD tagja. A MK fordulóiban és a döntőjében ezzel a csapattal több aranyérmet szerzett. 2005- ben párosban a MK döntő aranyérmese. 2006-ban Szlo vá kiában, Franciaország- ban és Bulgáriában trió és csoport kategóriában győztes. 2007-ben a MK döntő- ben egyéniben ezüst-, trió és csoportban aranyérmes. A szombathelyi EB-n trió- ban bronzérmes. 2008-ban Szlovákiában 3., Csehországban 1. helyezett trióban, az ulmi világbajnokságon 9. helyezett trióban. 2009-ben a MK csoport kategóri- ájának győztese. A diákolimpia döntő egyéni bronzérmese, Bulgáriában 1. helye- zett. Eddigi legnagyobb sikere egyéniben a tokiói Suzuki Világkupán döntőbe jutás, ahol a 7. helyen végzett. Kedvtelései: olvasás, síelés, alvás, nyelvek.
Gyekiczki IstvánGyekiczki István (Békéscsaba, 1960. máj. 2.) karbantar- tó. Szülei: Gy. István, Roszík Erzsébet. Felesége: Bacsa Piroska óvónő. Gyermekei: Gy. Balázs, Gy. Péter, Gy. Emese. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1974; Pollák Antal Ipari Szk., Szentes, 1978, villanyszerelő. Pályája: Karbantartóként dolgozik a Benka Gyula Ev. Ált. Iskolá- ban. Sporttevékenysége: 1986-ban tett játékvezetői vizsgát, NB III-as labdarúgó játékvezető. Partjelző volt az NB II-ben és az NB I. junior bajnokságban is. Több száz mérkőzést veze- tett. Feladata a fi atal játékvezetők segítése. Kedvtelése: sport.
Gyekiczki JánosGyekiczki János (Szarvas, 1957. okt. 13.) ügyvezető. Szülei: Gy. János, Litavszki Katalin. Felesége: Sztancsik Gyöngyi főállású anya. Gyermekei: Gy. Gyöngyi, Gy. János, Gy. Adél. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1974, Vaj- da Péter Gimn., Szarvas, 1977; Élelmiszeripari Főiskola, Szeged, 1979, élelmiszeripari mérnök; Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Bp., 1986, üzemgazdász. Pályája: 1979-ben Szarva son a SZÁT Húsfeldolgozó üzemében gyakornok, 1980–1990-ig technológus, majd üzemvezető. 1997-től az Alföl- di Hús Rt. vezérigazgatója. 2009-től a Hungaro-Food Kft. ügyvezetője. Kedvtelései: tenisz, utazás, művészetek.
Gyekiczki PálGyekiczki Pál (Szarvas, 1958. aug. 4.) vállalkozó. Szü- lei: Gy. Pál, Novodonszki Erzsébet. Felesége: Maurer Erika vállalkozó. Gyermekei: Gy. Nóra, Gy. Ágnes. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1972; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1976; DATE Mg. Főiskola, Szarvas, 1980, nö- vénytermesztő üzemmérnök, mg. kárszakértő mérnök. Pályája: Örménykúton kezdte pályáját a Felszabadulás Mgtsz-ben, majd az ÁB Békés Megyei Igazgatóságán dolgozott. Ezt követően a Generáli Bizt. Rt. Szegedi Irodájánál, később a Garancia Bizt. Rt.-nél mezőgazdasági kárszakértő. Kertészeti árudát vezet, dísznövény-kertészete van. Kedvtelése: horgászat.
Gyekiczki PálnéGyekiczki Pálné Maurer Erika (Gyöngyös, 1959. jún. 12.) vállalkozó. Szülei: Dr. M. József, Dr. Drenyovszki Anna. Férje: Gy. Pál vállalkozó. Gyermekei: Gy. Nóra, Gy. Ágnes. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, B.csaba, 1973; Rózsa Ferenc Gimnázium, B.csaba, 1977; DATE Mg. Főiskola, Szarvas, 1980, növénytermesztő üzemmér- nök. Pályája: A Lenin Mgtsz-ben kezdett dolgozni Bé- késcsabán, 1980-ban, majd a Békés Megyei GMV-nél, azt követően Szarvason, az ÖKI-ben dolgozott. 1994-től kertészeti árudát vezet Szarvason.
Gyóni GézaGyóni Géza (Eredeti neve: Áchim, *Gyón, 1884. jún. 25., †Krasznojarszk, 1917. jún. 25.) költő. Gimnáziumi tanul- mányait Szarvason (1894–1900) és Békéscsabán végezte. 1902-től a pozsonyi ev. teológiai akadémián tanult. 1905– 1910-ig a közigazgatásban dolgozott. 1910-től újságírás- sal foglalkozott, több lap belső munkatársa volt. Első ver- sei A Hétben, az Új Időkben és a Pesti Naplóban jelentek meg. Előbb Petőfi , Vajda és Reviczky nyomdokain járt, majd egyre inkább Ady hatása alá került. 1914-ben vonult be katonának. Kez- detben hatottak rá a háborús propaganda szólamai, később egyre jobban kiáb- rándult, s a harctéren szenvedő katonák kétségbeesését és vágyait szólaltatta meg. A sokat idézett Csak egy éjszakára c. verse a harctéren szenvedők rettene- tes jajkiáltása, egyben vád a háborúból hasznot húzók ellen. Przemyśl ostroma- kor a várba szorult, innen viszontagságos úton küldte haza verseit. 1915-ben orosz fogságba esett, majd a krasznojarszki hadifogolytáborba került. A tábor- ban hunyt el testileg, lelkileg összetörten, háborodott elmével. Volt iskolája (ma Múzeum) falán márványtábla őrzi szarvasi diákéveinek emlékét.
Györe Károly dr.Györe Károly dr. (Salgótarján, 1952. febr. 24.) kutató, halászatbiológus. Szülei: Gy. Károly, Honfi Valéria. Fe- lesége: Cseres Ildikó szaktechnikus. Gyermekei: Gy. Krisztián Károly, Gy. Tímea. Iskolái: Ált. Iskola, Kisterenye, 1966; Gimn., Kisterenye, 1970; KLTE TTK, Debrecen, 1977, biológia-kémia szakos középiskolai ta- nár, 1982, egyetemi doktor. Pályája: A HAKI-ban kez- dett dolgozni, mint kutató 1977-ben, azóta is ott dolgozik halászatbiológusként. Tudományos tevékenysége: a Tisza, a Duna az Ipoly magyarországi szakaszának, valamint a bányatavak halászatbiológiai felmé- rése, monitorozása, rehabilitációjának vizsgálata. Intenzív halfajok monitoringja hazai természetes vizekben. Írásai: 24 cikket, több könyvet írt önállóan vagy társzerzőkkel. Kedvtelése: turizmus.
Gyulavári AndrásGyulavári András (Nagyszénás, 1947. febr. 17.) ny. földhivatal-vezető. Szülei: Gy. András, Janurik Zsuzsan- na. Iskolái: Mezőgazdasági Technikum, Szarvas, 1965, mg. technikus; Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, Szarvas, 1967; üzemmérnök-képzés, 1976, meliorációs üzemmérnök. Pályája: 1967-től a szarvasi Földhivatal előadója, 1972-től a földhasználati csoport vezetője, 1977–2006-ig hivatalvezető. Munkája során közreműkö- dött az egységes ingatlan-nyilvántartás létrehozásában. Kitüntetése: Kiváló Dolgozó miniszteri kitüntetés, 1976. Kedvtelése: kertészkedés.
Gyuris JánosGyuris János (Szarvas, 1949. okt. 15.) diplomata. Szü- lei: Gy. János, Hunya Anna. Felesége: Dr. Bencsik And- rea Erzsébet jogász. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1964; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1968; Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., Nemzetközi Kap- csolatok szak, 1973, közgazdász; 1986: szakközgazdász. Pályája: Az egyetem elvégzése után két évet a Külügy- minisztériumban dolgozott a vietnami háborút követően felállított Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság tagjaként. 1975–80- ig Magyarország kuvaiti nagykövetségén teljesített diplomáciai szolgálatot különböző beosztásokban. 1980–87-ig ismét a Külügyminisztériumban töl- tött be felelős tisztséget: az Öböl-országok referense volt. 1987–92-ig Ma- gyarország kuvaiti nagykövetségén misszióvezető-helyettes, az Öböl-háború idején (1990–91) misszióvezető. 1992–93-ig a Magyar Köztársaság abu dhabi nagykövetségén misszióvezető. 1994–96-ig ismét Öböl-referens a Kül- ügyminisztériumban. 1996–2000-ig Magyarország pretoriai nagykövetségén (Dél-afrikai Köztársaság) misszióvezető-helyettes. 2000–2003-ig a Külügy- minisztériumban az Öböl-országok referense, szakmai tanácsadói rangban. 2003-ban rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezik ki. 2003-2008- ig a Magyar Köztársaság nagykövete Kuvait Államban, illetve kuvaiti szék- hellyel akkreditált nagykövet a Bahreini Királyságban. 2008-tól a Külügymi- nisztérium állományában dolgozik, s korábbi szakmai tevékenységét folytat- va változatlanul az Öböl-térség országaival foglalkozik. Kitüntetései: Észak- , ill. Dél-Vietnamtól 1975-ben, Kuvait Államtól 1981-ben kapott kitüntetést. Kedvtelése: az aktív zenélés, billentyűs hangszereken játszik.