A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Abonyi SzilárdnéAbonyi Szilárdné Frankó Gabriella (Szarvas, 1965. dec. 12.) kiskereskedő. Szülei: F. Mátyás, Demeter Zsu- zsanna. Férje: A. Szilárd. Gyermekei: A. Eszter, A. Nóra. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1980; Vajda P. Gimn., 1984; Óvónőképző Intézet, 1986, óvónő; Körös Főiskola BTÓK Intézet, 1999, óvodapedagógus; Alliance Française, 1995, középfokú francia nyelvvizsga; Kereske- dők és Vállalkozók Békés Megyei Szervezete, 2006, ke- reskedő vállalkozó. Pályája: 1986/87-ben az öcsödi Ált. Iskola napközis ne- velője; 1987–89-ig a novaji Napközi Otthonos Óvoda óvónője; 1993/94-ben a szarvasi Petőfi S. Ált. Iskola napközis nevelője; 1995–2003-ig a Damjanich utcai óvoda óvónője, majd a Szirén Óvoda óvodavezetője; 2003–2005-ig a TSF PFK Gyakorlóóvodájában óvodapedagógus. 2006-tól egyéni vállalkozó, kiskereskedő. Tagja a Szarvasi Kézműves Egyesületnek. Kedvtelései: kéz- műves tevékenységek.
Ábrahám AndreaÁbrahám Andrea (Szarvas, 1974. ápr. 29.) adminisztrá- tor. Szülei: Á. György, Gerhát Katalin. Élettársa: Benke Zoltán felszolgáló. Gyermeke: Benke Noa Zóra. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1992, középfokú szállítás és ügyintéző. Pályája: A Young-Hús dolgozója különböző beosztásokban: területi képviselő, raktárvezető, ügyintéző. Sporttevékenysége: 1986-ban kezdett kézilabdázni Csery István, majd a gim- náziumi évek alatt Velky Mihály irányítása alatt. NB II-es ifjúsági és felnőtt bajnok, tagja volt az NB I B-s szarvasi csapat felnőtt keretének, 1998-tól a Szarvasi Női Kézilabda Klub igazolt játékosa.
Ágoston BélaÁgoston Béla (Szarvas, 1966. máj. 17.) multi inst- rumentalista zenész, zeneközelítő, ének-zene, karvezetés szakos tanár, népzenész (dudás), jazz-zenész (szaxofo- nos) és zeneszerző. Szülei: †Dr. Ágoston Béla, Tóth Már- ta. Felesége: Hidvégi Gabriella. Gyermekei: Á. Lili, Á. Rebeka. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1980; Vaj- da P. Gimn., Szarvas, 1984; JPTE Tanárképző Bölcsé- szettudományi Kar, Pécs, 1992, ének-zene, karvezetés szak. Pályája: 1992–2000-ig Budapesten élt, majd Őrbottyánba költözött. Több népzenei-, világzenei- és jazzformáció tagjaként sokat koncertezett 7Európában és Magyarországon egyaránt. Ezek közül kiemelkedik a Vízöntő és a Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes. Népzenészként kísérte a Honvéd Mű- vészegyüttest, Szvorák Katit. Alapító tagja a Magyar Dudazenekarnak. A magyar dudáshagyományokat ő képviselte 2006-ban Rudolstadtban, a Magic Pipes Fesztiválon. Tanított Ausztriában, a Krems-i Glatt und Verkhert zenei táborban és fesztiválon (2004, 2005, 2006). Jelenleg több saját formációját vezeti (Zuboly, Agostones, Gabona, Adolphe Sax Konsort). Zenéket ír rajzfi l- mekhez (Horváth Mária, Richly Zsolt), színdarabokhoz (Rumi László, Kiss Rita, Kovács Géza, Simon Balázs). 2008 tavaszán adták elő szimfonikus ze- nekarra és dudára írt Dudaversenyét. Szülővárosához való kötődését tükrö- zi több darabjának címe: Körösölelő, Szarvasnyom, Most jövök Szarvasról. Az alábbi együttesek zenésze: Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes (1992–2004), Kampec Dolores (1995–1998), Grencsó Kollektíva (1995–2000), Ágoston Trió, Quartet, Group (1999–), Agostones (2004–), Zuboly (2004–), Gabona (2008–) Adolphe Sax Konsort (2008–), Budbudas (1996–), Lovász Irén Zene- kara (2007–), Szvorák Kati Zenekara (1998–2005), Hegedős Együttes–Hon- véd Művészegyüttes (1995–97), Lux Nigra (2007–), Odessa Klezmer Band (1995–), Fellegini Klezmer Gipsy (2006–), Folkestra (2000–2002), East Side Jazz Company (2001–2004), Vasmalom (2000–2004), Vízöntő (1992–2000, 2007–), Etnofon Zenei Társulás (1997–). Kitüntetései: Gyermekszínházi és Bábfesztiválokon kapott díjai mint zeneszerző és mint az alkotói közösség tagja: Legjobb előadás, rendezés, ötlet, látvány, zene díja UNIMA Diploma, Pécs, 2001; Legjobb zene díja, Maribor, 2001; Üveghegy fődíj, Kaposvár, 2002; Legjobb gyermekelőadás díja, Színikritikusok díja, Bp. 2002; Legjobb előadás díja, közönség díja, Caracas, 2003; Legjobb előadás díja, legjobb rendezés díja, Szabadka, 2004.
Ágoston Béláné (dr.-né)Ágoston Béláné (dr.-né) Tóth Márta (Gyula, 1942. szept. 22.) ny. területi vezető. Szülei: Tóth Miklós, Frattini Ilo- na. Férje: †Dr. Á. Béla. Gyermekei: Á. Béla, Á. Márta. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1956; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1960; Békéscsabai Közgazdasági Technikum, 1962; mérlegképes könyvelői tanfolyam, Bcs., 1990, mérlegképes könyvelő. Pályája: 1960–1969-ig az OTTV Szarvasi Kirendeltség pénztárosa, majd pénzügyi előadó. 1969–1992-ig a Plastolus I. Szöv. statisztikusa. 1993-tól 2008-ig a Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének vezetője, 2008-tól nyugdíjas. A Békés Megyei ISZDSZ szakszervezeti bizalmija 1992-ig. 1961–1992-ig szakszervezeti tag, 1965-től a Magyar Vöröskereszt tagja, 2008-tól tiszte- letbeli tag. Kitüntetései: Véradó Mozgalomért Emlékérem ezüst fokozata, 1998; Vöröskereszt Szolgálatáért Dicsérő Oklevél, 2003; dunai és tiszai ár- víz és belvízvédekezésben végzett Áldozatos Munkájáért Érdemérem bronz fokozata, 2006; Emléklap a Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szerve- zetének vezetése során végzett Áldozatos Munkájáért, 2008. Kedvtelései: család, zenehallgatás, olvasás, rejtvényfejtés.
Alderson, MichaelAlderson, Michael (Hongkong, 1958. ápr. 26.) szakér- tő. Szülei: A. Harry, Bloomfi eld Margaret. Felesége: Alderson, Shiona lektor. Gyerekei: A., Wendy, A., Jay, A., Ashley. Iskoláit Németországban, Cipruson és Ang- liában végezte. BA (Hons) Közgazdaság, Newcastle upon Tyne Polytechnic, 1979, tanári diploma; Newcastle upon Tyne Egyetem, 1980, London Egyetem, Mezőgazdasági Fejlesztés, 1990, MSc.; Durham Egyetem, földrajz és világgazdaság, Ph.D. Pályája: 1980–83-as években köz- gazdaságtan tanár az angliai Palmers Főiskolán. 1983 és 1987 között kari vezető Zimbabwéban az Oktatási Minisztériumban. 1988-tól 1992-ig kari vezető a Brunei-i Oktatási Minisztériumban. 1993–2002 között nemzetközi koordinátor a Harper Adams Egyetemen, Welsben. 2002–2004- ig kutató a Botswana Egyetemen. 2005-től ügyvivő szakértő a TSF-en, 2007- től az EU felsőoktatásához kapcsolódó nemzetközi projektjeinek bírálója; 2009-től projektvezető a TSF Egyetemi Központban, Szarvason. Tagja a Fel- sőoktatási Akadémiának, Angliában. Tudományos tevékenysége: az EU in- tézményfejlesztésének, és a vidék- és agrárfejlesztésének szakértője, transz- nacionális projekt a menedzsment szakértője, transzkontinentális projektek írója, szerkesztője, menedzsere. Publikációk: Scale, Skill and Livelihoods: Participatory Approaches to Improving Poulty Production in Periurban Communities: Evidence from South Africa, 2009. Higher Education Learning Partnerships – Towards learning communities in Central and Eastern Europe. Competence – based Higher Education: challenges and solutions, UNESCO, 2008. Human and social factors as endogenius factors stimulating the Leader programme in Hungary in Endogenous Factors Stimulating Rural Development, Rural Areas and Development, 2006. Adapting to Hunger – Concepts and evidence from semi-arid Zimbabwe. 2004. Kedvtelése: ker- tészkedés, zenehallgatás, opera, balett és fényképezés.
Alföldi Ludmilla dr.Alföldi Ludmilla dr. (Léva, 1951. júl. 31.) ny. fül-orr-gégész szakorvos. Szülei: Dr. A. Márton, Blaskó Anna. Férje: Dr. Kora György orvos. Gyer- meke: Dr. K. Szilvia. Iskolái: Szarvas, Szlovák Ált. Iskola, 1965; Vajda P. Gimn.,1969; Comensky Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pozsony, 1975, általános orvos; tüdőgyógyász szakvizsga 1978; fül-orr-gégész szakorvos, 1980. Pályája: 1975–78-ig a Szolnoki Tüdőbeteg Gyógyintézetben segéd-, majd szak- orvos. 1979–1984-ig a Békéscsabai Réthy Pál Kórház fül-orr-gégész szakorvosa. 1979-től Szarvason a Szarvasi Rendelő Intézetben heti két alkalommal rendelt. 1980– 2008-ig a Szarvasi Rendelő Intézet, és jogutódainak kine- vezett szakorvosa, majdnem 30 évig, nyugdíjba vonulásá- ig. Jelentős részt vállalt Szarvason a fül-orr-gégészeti szakrendelés megszer- vezésében, a szakmai feltételek kialakításában. Kitüntetése: Szarvas Város Közegészségügyéért, 2008. Kedvtelései: kertészkedés, olvasás, kirándulás.
Almási LászlóAlmási László (Mezőberény, 1969. márc. 7.) gépkocsi- vezető. Szülei: A. László, Wagner Erzsébet. Élettársa: Medvegy Jusztina. Gyermekei: A. Anita, A. László. Is- kolái: Petőfi Sándor Ált. Iskola, Mezőberény, 1983; 611. Sz. Alfredo Lima Ipari Szk., Bcs., 1987, villanyszerelő; sportoktatói képesítés, kézilabda. Pályája: A Csabacsűdi Lenin Tsz-ben villanyszerelő. Sporttevékenysége mel- lett gondnok, majd gépkocsivezető. Sporttevékenysége: 1982-ben kezdett kézilabdázni a Mezőberényi SE-ben. 1985-től a Békéscsa- bai Előre ifjúsági együttesében szerepelt, 1988–1990-ig az NB II-es Szar- vasi Főiskola-Medosz SE játékosa. Katonaidejét 1990-1991-ig az Oroshá- zi Honvédnél töltötte, majd 1992–1996-ig az NB I B-s HC Szarvas tagja, amellyel 1994-ben bajnoki ezüstérmes. 1996–2000-ig a Tiszaföldvári VSE, 2000–2001-ig a Gyomaendrődi FKC, 2001–2003-ig HC Szarvas NB II-es kézilabda-csapatainak tagja, 2003–2005-ig a HC Szarvas edzője. 1996-tól játékvezetői tevékenységet is folytat. Kedvtelése: kézilabda, öregfi úk torna.
Ambruzs GyulaAmbruzs Gyula (Kunszentmárton, 1942. márc. 27.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: A. Gyula, Szaszkó Erzsébet. Fe- lesége: Jansik Zsuzsanna nyugdíjas védőnő. Gyermekei: A. Gyula, A. Péter. Iskolái: Ált. Iskola, Kunszentmárton, 1956; J. A. Gimn. Kunszentmárton, 1960; JATE Szeged, 1965, biológia-földrajz szakos középiskolai tanár. Pályá- ja: 1965–1967-ig az esztergomi Középiskolai Kollégium nevelőtanára; 1967–1971-ig az öcsödi Ált. Isk. és Gimná- zium tanára. 1971–1984-ig a Békésszentandrási Ált. Isk. Diákotthon napkö- zis nevelőtanára; 1984–2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 3. Sz. Ált. Isk. (és a jogutód intézmények) kisegítő tagozatának tanára, 2001–2004-ig a munkaközösség-vezetője. Kitüntetései: Minisztériumi Díszoklevél, 2001; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2004. Kedvtelései: barkácsolás, kertészke- dés, keresztrejtvény, olvasás.
Aradi András PéterAradi András Péter (Békéscsaba, 1939. jún. 29.) ny. evangélikus lelkész. Szülei: A. György, Hankó Ilona. Felesége: Várkonyi Mária ny. kémia-fi zika szakos tanár. Gyermekei: A. András, A. György, A. László. Iskolái: VII. Sz. Ált. Iskola, Bcs., 1953; Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debrecen, 1957; Evangélikus Teológiai Akadémia, Bp., 1964, evangélikus lelkész. Pályája: 1964–1965-ig a Debreceni, 1965–1967-ig a Rudabányai, 1967–1968-ig a Kecskeméti, 1968–1971-ig a Bp. Rákóczi úti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség lelkésze volt. 1971–1986-ig szolgált a Szarvas Újtemplomi, majd 1986–2008-ig a Békéscsabai Ev. Egyházköz- ségnél. Kedvtelése: a hivatása.
Ari JánosAri János (Tiszaderzs, 1952. febr. 10.) vállalkozó. Szülei: A. Lajos, Kontra Mária. Élettársa: Dr. Litkei Júlia do- cens. Gyermekei: A. Norman, A. Melinda. Iskolái: Élel- miszeripari Szakközépiskola, Csermajor, 1970, technikus; Élelmiszeripari Főiskola, Állattenyésztési Kar, Hódmező- vásárhely, 1974, állattenyésztő üzemmérnök; DATE Főis- kolai Kar, Szarvas, 1991, növényvédő szak-üzemmérnök. Pályája: 1974-1991 között a Pélyi Tiszamente Mgtsz-ben üzemmérnök. 1992-től vállalkozó, egyik alapítója Szarvas város első sörfőző- jének. A Szarvasi Serfőző Kft. ügyvezetője 2008-ig. Társaival együtt 2001-ben létrehozták a szarvasi tejkaramella gyártásáról nevezetes Éden-Werk Kft.-t. Kedvtelései: vadászat, kertészkedés.
Árvai PálÁrvai Pál (Szarvas, 1931. okt. 25.) ny. középiskolai igaz- gató. Szülei: Á. Pál, Frankó Anna. Felesége: Medgyesi Györgyi ny. középiskolai tanár. Gyermekei: Á. Katalin, Á. Zsuzsa, Á. Anikó. Iskolái: Elemi Népiskola, Szarvas, 1942; Vajda Péter Gimnázium, 1950; Szegedi Tudomány- egyetem, 1954, történelem szakos középiskolai tanár. Pá- lyája: 1954-től Balatonfüreden művészeti előadó, majd általános iskolai tanár. 1958/59-ben a szarvasi 2. Sz. Álta- lános Iskola tanára. 1959–1994-ig, nyugdíjba vonulásáig a Vajda P. Gimn. ta- nára, igazgatóhelyettese, igazgatója. Nyugdíjasként 1998–2006-ig a Tessedik S. Szakmunkásképző igazgatója. 1959–1989-ig a Pedagógus Szakszervezet járási-városi bér- és munkaügyi felelőse, a munkaügyi döntőbizottság elnöke. 1994–98-ig Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának művelődési osztályve- zetője. 1990–94-ig önkormányzati képviselő, alpolgármester. 1994–1998-ig a Tehetséges Szarvasi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumi elnöke, 1996-tól a Szarvasi Öregdiákok Baráti Körének elnökhelyettese, Szarvas Város Baráti Körének tagja. Kitüntetései: Szakszervezeti Munkáért, 1968; Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1974; Magyar Sportért, 1994; Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 1994; Szarvas Város Pedagógiai Díja, 2002; Szarvas Város Sportjáért, 2008.
Aszódi (Kutas) Gabriella dr.Aszódi (Kutas) Gabriella dr. (Szarvas, 1971. nov. 6.) projektvezető. Szülei: Dr. K. Ferenc, Szarka Judit. Fér- je: Aszódi Antal termelésirányító. Gyermekei: A. Petra Gabriella, A. Kristóf Antal. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1986; Vajda P. Gimnázium, 1990; JATE Bölcsé- szettudományi Kar, 1996, magyar-történelem szakos kö- zépiskolai tanár; Szegedi Tudományegyetem Jogtudomá- nyi Kar, 2003, jogász. Pályája: 1997–2001-ig a Vajda P. Gimn. magyar-történelem szakos tanára; 2004-től a Habitat for Humanity szarvasi projektvezetője; óraadó tanár. Kedvtelései: olvasás, futás.