A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Pákozdi JánosPákozdi János (Tatabánya, 1958. aug. 20.) ügyvezető igazgató. Szülei: P. Jó- zsef, Béres Katalin. Felesége: Duda Edit irodavezető. Gyermekei: P. Péter, P. Réka. Iskolái: Dózsa György Ált. Iskola, Tatabánya, 1972; Jávorka Sándor Mg. Szakközépiskola, Tata, 1976; Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1983, agrármér- nök; Marx K. Közgazdságtudományi Egyetem, Bp., 1987, agrárközgazdász. Pályája: 1983–1993-ig Szar- vason a Dózsa Mgtsz-ben központi agronómus. 1993– 1997-ig a Barex Kft.-ben dolgozott kereskedelmi igaz- gatóként. 1997–2005-ig a Barex-Kardos Kft. ügyveze- tője. 2006–2007-ig a KITE Zrt. Mezőtúri Alközpontjában üzemeltetési menedzser. 2007-től a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatója. Kedvtelései: kerttervezés, olvasás.
Pákozdiné Duda EditPákozdiné Duda Edit (Békéscsaba, 1958. máj 4.) iroda- vezető. Szülei: D. Benedek, Sebők Erzsébet. Férje: Pákozdi János ügyvezető igazgató. Gyermekei: P. Péter, P. Réka. Iskolái: 9. Sz. Ált. Iskola, Bcs., 1972; Rózsa F. Gimn., Bcs., 1976; Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1982, okl. agrármérnök; GATE Tanárképző Intézet, 1983, agrármérnök-tanár; GATE Gazdaság- és Társadalomtu- dományi Kar, 1990, mg. külgazdasági szakmérnök. Pá- lyája: 1983–1988-ig tanársegéd a DATE Szarvasi Főiskolai Kar Növényter- mesztési tanszékén, 1988–1989-ben az Agroker Vállalatnál külkereskedő. 1989–1995-ig a Gallicoop Rt.-nél külkereskedő, valamint a Vas-Fémipari Szövetkezet kereskedelmi osztályvezetője. 1995-től a Pioneer Hi-Bred Zrt. irodavezetője.
Pálinkás FanniPálinkás Fanni (Szarvas, 1991. jan. 13.) tanuló. Szülei: P. János, Piskolti Ildikó. Iskolái: Benka Gyula Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 2005; Vajda P. Gimn., Szarvas, 2009. Sporttevékenysége: 1995 óta aktív sportolója a Blue Gym Aerobik Egyesületnek. Számos hazai és nemzetkö- zi verseny díjazottja és győztese. 2005-ben világbajnoki III. helyezést és Európa Bajnoki V. helyezést ért el, 2007- ben Los Angelesben Világkupa győztes, 2008-ban Ca- lais-ban (Franciao.) Világkupa II. és III. helyezett. Kitüntetései: Szarvas Város Év Sportolója (hat alkalommal); Szarvas város legjobb női sportolója, 2008. Kedvtelései: szórakozás, sport.
Pálinkás LászlóPálinkás László (Szarvas, 1971. febr. 24.) televíziós főszerkesztő. Szülei: P. László, Szarka Etelka. Iskolái: 1. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1985; Vajda Péter Gimnázium, 1989; Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, 2006, óvodapedagógus. Pályá- ja: 1989–2005-ig a kereskedelemben dolgozott. Munkája mellett a kezdetektől a megszűnéséig munkatársa volt a szarvasi Cervinus Rádiónak. 2005-től munkatársa, 2007- től mb. főszerkesztője a Körös Televíziónak. 1991-től ver- senyszerűen sportol: taekwondo sportágban 1. danos mes- ter. Kedvtelése: zenehallgatás, olvasás.
Paljak János dr.Paljak János dr. (Szarvas, 1949. szept. 19.) állatorvos. Szülei: P. János, Gyuricsán Magdolna. Felesége: Dr. Bagi Mária orvos. Gyermekei: P. Gergely János, P. Pé- ter Márk. Iskolái: Ált. Iskola, Kardos, 1964; Vajda P. Gimn., Szarvas 1968; Állatorvostudományi Egyetem, Bp., 1973, állatorvos; ÁEÜ igazgatási szakállatorvos, 1981. Pályája: 1973-74-ben a Szarvasi Áll. Tangazda- ságban gyakornok. 1974-ben a Békés Megyei Állat- egészségügyi Állomás állatorvosa Békéscsabán, 1974–1978-ig körzeti ál- latorvos Békésszentandráson. 1978–1982-ig járási-városi főállatorvos Szarvason. 1982–1990-ig a Békésszentandrási Zalka Máté Mezőgazdasági Termelőszövetkezet üzemi állatorvosa. 1990–1997-ig magán állatorvos Békés szentandráson. 1996-tól a szarvasi Gallicoop Rt. főállatorvosa. 1990–1998-ig Békésszentandráson önkormányzati képviselő, 1990–1994- ig alpolgármester.
Palov József dr.Palov József dr. (*Istvánvölgy, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, 1920. febr. 19., †Szarvas, 1998. máj. 9.) tanár, múzeumalapító. Az elemi iskoláit szülőfalujában, közép- iskolai tanulmányait Versecen, majd a Duna-melléki Szendrőn végezte, itt szerb nyelvű érettségi bizonyít- ványt szerzett 1938-ban. A Belgrádi Egyetem mezőgaz- dasági karára iratkozott be, egy félévet a Szófi ai Egyete- men végzett. A német megszállást követően, 1941-től a Budapesti Egyetem mezőgazdasági karának hallgatója, 1943-ban diplomá- zott mezőgazdasági tudományokból, 1944-ben a budapesti Gazdasági Szak- tanárképző Intézetben gazdasági szaktanári oklevelet szerzett. 1944 szeptem- berétől a szarvasi Középfokú Gazdasági Tanintézet óraadó tanára, 1945-től a szarvasi Tanítónőképzőben tanított. 1959-től a szarvasi Gimnázium tanára. 1963–1980-ig a szarvasi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum docense, az öntözéses növénytermesztéstan tanszékvezető tanára. 1968-ban szerzett egyetemi doktori címet Gödöllőn. 1951-től néprajzi kutatással, gyűjtéssel foglalkozott, alapítója és első igazgatója (1952–1994) a szarvasi Tessedik Sá- muel Múzeumnak. Főiskolai jegyzeteket írt, feldolgozta az öntözések múltját a Dél-Tiszántúlon (1985), számos helytörténeti írást tett közzé. Többször megkapta a Kiváló Dolgozó címet, 1980-ban Szarvas Városért, 1993-ban Bé- kés Megyéért kitüntetésben részesült. A Múzeum falán márványtábla őrzi emlékét. Porai az Ótemetőben nyugszanak.
Palov Katalin dr.Palov Katalin dr. (Szarvas, 1954. márc. 12.) szakor- vos. Szülei: Dr. P. József, Demeter Sarolta. Férje: Dr. Janurik Endre, †Dr. Sebestyén István orvos. Gyerme- ke: S. Katalin. Iskolái: 1. Számú Általános Iskola, Szarvas, 1968; Vajda Péter Gimnázium Szarvas, 1972; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1978, általános orvos; 1983, foglalkozás-egészségügy szakvizsga; 1988, belgyógyász szakorvos; 1997, reumatológus. Pályája: 1972–84-ig a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet, valamint a Szirén Ruházati Szövetkezet üzemorvosa. 1984–88-ig az Orosházi I. Bel- gyógyászat szakorvos-jelöltje. 1988-tól a Szarvasi Szakrendelő csoport- vezető belgyógyásza, majd belgyógyász és reumatológus. 2000-ben elvé- gezte a szarvasi fürdő gyógyvízzé minősítéséhez szükséges vizsgálatokat. A vizsgálatok alapján megkapta a fürdő a „gyógyvíz” minősítést. Kedv- telése: kertészkedés.
Pálus Attila dr.Pálus Attila dr. (Hódmezővásárhely, 1976. szept. 16.) háziorvos. Szülei: P. György, Molnár Judit. Iskolái: 1. Számú Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium Szeged, 1995; Szegedi Tudomány- egyetem Általános Orvostudományi Kar, 2004, orvos; 2007, háziorvostan szakorvos. Pályája: 2007-től Szarva- son háziorvos a III. számú körzetben. Kedvtelései: hor- gászat, zene, igaz ősi magyar mitológia, szellemi-lelki hagyatékunk ápolása, valamint gyógyítás, tanítás.
Paluskáné Udvarhelyi JuditPaluskáné Udvarhelyi Judit (Szarvas, 1957. febr. 23.) aljegyző. Szülei: U. János, Pusztavári Mária. Férje: Paluska János gk.vezető. Gyermekei: P. Zoltán, P. Szil- via. Iskolái: Általános Iskola, Csabacsűd, 1971; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1975, Államigazgatási Főiskola, Bp., 1981. Pályája: 1978–2006-ig a csabacsűdi Polgármeste- ri Hivatal igazgatási csoportvezetője, majd jegyzője. 2006-tól Szarvas város aljegyzője.
Papp LászlóPapp László (Öcsöd, 1925. jan. 15.) ny. OTP fi ókigazga- tó. Szülei: P. László, Rónyai Julianna. Felesége: †Polonszky Mária. Gyermekei: Dr. P. Mária, P. Ilona. Is- kolái: Református Elemi Népiskola, Öcsöd, 1937; Polgá- ri Fiú- és Leányiskola, Kunszentmárton, 1941; Közgazda- sági Technikum, Békéscsaba, 1966; a postanövendékek részére szervezett szaktanfolyam, Kassa, 1942; 1960, Szeged, képesített könyvelői vizsga; OTP fi ókvezetői tan- folyamok, Bp. Pályája: 1942–54-ig a szarvasi postán tisztviselő, 1954–1985- ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi OTP-fi ók igazgatója. Kezdeményezte és szervezte Szarvason a társasházak építését. Kezdeményezésének eredménye- ként Szarvason a társasházlakások száma meghaladja a 2000-et. Hitelek nyúj- tásával – Békés megyében egyedül – népszerűsítette és segítette a közművek fejlesztését. Jelentős szerepet vállalt a mangol-zugi telkek közművesítésében és értékesítésében. Országos beutalású OTP-üdülő építését kezdeményezte és szervezte Szarvason. Több cikluson át tagja volt a Szarvasi Járási és Városi Tanácsnak. Több éven át látta el a Szarvas Város Barátainak Körében a köny- velési feladatokat. Kitüntetései: Kiváló Pénzügyi Dolgozó, 1963; a Munka Érdemrend bronz fokozata, 1984; Településfejlesztés Társadalmi Munkáért, 1984; Kiváló Társadalmi Munkáért, 1986; Szarvasért Emlékplakett bronz fo- kozata, 2000. Kedvtelései: kertészkedés, horgászás.
Pappné Dankó MargitPappné Dankó Margit (Szarvas, 1923. ápr. 27.) ny. taní- tónő. Szülei: Dankó János, Szekera Katalin. Férje: Papp László mérnök. Gyermekei: Thury György, Th. Katalin, Th. Zita. Iskolái: Elemi Népiskola, Szarvas, 1933; Polgá- ri Iskola, 1937; Luther Márton Tanítónőképző, Szarvas, 1942. Végzettsége: okl. tanítónő. Pályája: 1942-43-ban helyettes tanítónő volt Inkey-Kákán (Szarvas külterüle- tén), majd kinevezett tanítónő Kondoroson 1947-ig. 1956–57-ig Szarvason, a 3. Sz. Ált. Iskolában tanított, 1957–1964-ig ismét Inkey-Kákán tanítónő. 1964–1968-ig a Szarvas, Középhalmi Ált. Iskolába ke- rült, 1968–1982-ig a szarvasi Napközi Otthonok Igazgatóságának nevelője. 1982–1990-ig mint nyugdíjas a szarvasi Tessedik úti iskolában nevelő. 1994– 2004-ig a Pedagógusok Nyugdíjas Klubjának titkára. Kitüntetései: Békés Megyei Tanácselnöki Dicséret, 1976; a Magyar Úttörők Szövetsége Elnöksé- gének Dicsérő Oklevele, 1981. Kedvtelései: olvasás és a természet.
Paraszt AttilaParaszt Attila (Szarvas, 1971. febr. 21.) osztályvezető. Szülei: P. Imre, Tóth Ilona. Felesége: Csicsel Csilla ta- nárnő. Gyermekei: P. Attila, P. Csilla Boglárka. Iskolái: Békésszentandrási Ált. Isk., 1985; Vajda P. Gimn., Szar- vas, 1989, szállítási üzemeltető ügyintéző; Rendőr- tiszthelyettes-képző, Szeged, 1993; Oktatási és Kiképző Központ, Bp., 1994, balesethelyszínelő szaktanfolyam; Rendőrtiszti Főiskola, Bp., 1998, közlekedésrendészeti tiszt. Pályája: 1989–1991-ig a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben háztartásigép-szerelő, majd 1992-től a Szarvasi Rendőrkapitányság hivatásos állományának tagja. 1992-1993-ban járőr, 1993–1998-ig baleseti helyszínelő és- vizsgáló, 1998-1999-ben közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettes, 1999–2003-ig közrendvédelmi, majd 2003-tól közrendvédelmi és közleke- désrendészeti osztályvezető. Kitüntetései: 10 éves szolgálatért BM szolgála- ti jel, 2002; Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata, 2008. Kedvtelései: zene- hallgatás, kirándulás, úszás: a SZUSE vízilabdacsapatának tagja.
Paraszt AttilánéParaszt Attiláné Csicsel Csilla (Szarvas, 1974. aug. 18.) ált. iskolai énekta- nár. Szülei: Cs. János, Gunda Mária. Férje: Paraszt Attila osztályvezető. Gyermekei: P. Attila, P. Csilla Boglárka. Iskolái: 1. Sz. Általános Iskola, Szarvas, 1988; Vajda P. Gimnázium, Szarvas, 1992; Bartók Béla Zeneművé- szeti Szakközépiskola, szakmai tagozat, Békéscsaba, 1995, hegedű szak; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatórium, 2002, mély- hegedűtanár és kamaraművész; TSF Pedaggóiai Kar, 2007-től tanító szak. Pályája: 2000 szeptemberétől a Benka Gyula Evangéli- kus Általános Iskola énektanára, az iskolai énekkarok, zenei szakkörök vezetője. A tanítás mellett tagja a Szar- vasi Kamarazenekarnak. 2007-től szerkesztőségi munka- társa, 2010-től tagja a Szarvasi Krónika szerkesztőbizott- ságának. Írásai: Megírta a szarvasi Chován Kálmán Ze- neiskola történetét (SZK 20/2006); egyik szerkesztője a Ki kicsoda? Szarvas, 2000–2010 c. adattárnak. Kedvte- lései: zenehallgatás, kirándulás, főzés, sütés.
Parczen BalázsParczen Balázs (Szeged, 1959. júl. 1.) osztályvezető. Szülei: Dr. Parczen József, Dr. Bod Magdolna. Felesége: Dr. Majzik Katalin fogszakorvos. Gyermekei: P. Domo- kos, P. Benedek, P. Orsolya. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola Szarvas, 1973; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1977; Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, 1983, erdőmérnök. Pályája: 1983–1994-ig Állami Erdészeti Szolgálat Szegedi Erdő- tervezési Irodánál erdőtervezési csoportvezető. 1994-től a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Területfenntartási és Őrszolgálati osztályvezetője. Kedvtelései: vadászat, utazás, sport.
Parczen József dr.Parczen József dr. (Bácsalmás, 1926. febr. 25.) ny. tüdő- gyógyász szakorvos. Szülei: P. József, Riesz Mária. Fe- lesége: Dr. Bod Magdolna ny. klinikai laboratóriumi szakorvos. Gyermekei: P. Balázs, Dr. P. Dénes. Iskolái: Elemi Iskola, Bácsalmás, 1938; Budapesti Fáy András Gimn., 1946; Szegedi Orvostudományi Egyetem, 1954, általános orvos; tüdőgyógyász szakorvos, 1958. Pályá- ja: 1954-től a Gyulai Kórház Tüdőosztályán segéd- majd alorvos 1958-ig. 1958–1993-ig, nyugállományba vonulásáig a Szarvasi Tü- dőgondozó Intézet vezető főorvosa. Munkája középpontjában a tüdőgyógy- ászati prevenció, a teljes lakosságot érintő tüdőernyőszűrés bevezetése, majd a kiterjesztett komplex lakosságszűrés állott. Kitüntetései: Eü. Kiváló Mun- káért, 1978. Kedvtelései: vadászat, természetjárás.
Parczen Józsefné (dr.-né)Parczen Józsefné (dr.-né) Dr. Bod Magdolna (Sándor-falva, 1932. márc. 9.) ny. klinikai laboratóriumi szakorvos. Szülei: Dr. B. Árpád, Dr. Huttkay Margit. Férje: Dr. P. József ny. tüdőgyógyász szakorvos. Gyermekei: P. Balázs, Dr. P. Dénes. Iskolái: Sándorfalvi Elemi Iskola, 1942; Szegedi Erzsébet Leány- gimnázium, Szeged, 1950; SZOTE, 1956, orvos; 1961, iskolaorvosi szakképesítés; 1970, klinikai laboratóriumi szakorvosi végzett- ség. Pályája: 1956–58-ig a Gyulai Gyermekkórházban segédorvos. 1958-ban került Szarvasra, itt az Iskolaorvo- si Rendelőt szervezte meg. Szűrővizsgálatokat tartott, és a 6–18 évesek gyógyításával foglalkozott, laboratóriumi rendelést is végzett. 1966–1970-ig a Békéscsabai Kórház laboratóriumában dolgozott. 1970-től Szarvason a labo- ratóriumi szakrendelést építette ki, és annak vezetője volt. 1990-ben vonult nyugállományba. Kitüntetései: Egészségügyi Minisz- teri Dicséret, 1974. Kedvtelései: a természet szeretete, turizmus.
Párizs Ambrus dr.Párizs Ambrus dr. (1946–2001) gyermekorvos. Szülei: P. Ambrus, Patonai Mária. Felesége: Tóth Katalin fogászati asszisztens. Gyermeke: P. Szabolcs. Iskolái: Kossuth Lajos Általános Iskola, Nagykőrös, 1960; Arany János Gimnázium, Nagykőrös, 1964; Semmelweis Orvost udo- mányi Egyetem, Szeged, 1970, orvos; 1978, gyermek- gyógyász szakorvos. Pályája: 1970–1975-ig a Nagykőrösi Gyermekkórház gyermekorvosa. 1975–2001-ig, haláláig Szarvason gyermekgyógyász. Kitüntetése: Köz e gészségügyi díj, 2001.
Pásztor EmilPásztor Emil (1925–2004) ny. főiskolai tanár. Szülei: P. Pál, Gulyás Mária. Felesége: Szögi Klára középiskolai tanár. Gyermekei: P. Géza, P. Ferenc. Iskolái: Ált. Isko- la, Szarvas, 1935; Vajda P. Gimn., 1939; Tanítóképző Miskolc, Debrecen és Székelykeresztúr, 1944, tanító; SZTE BTK, 1950, magyar-történelem szakos középisko- lai tanár. Pályája: 1950–54-ig tanársegéd az egyetemen. 1954–1964-ig Csongrádon ált., ill. középiskolai tanár. 1964–1990-ig az egri Tanárképző Főiskola tanára; 1979-ig adjunktus, 1988-ig docens, 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig főiskolai tanár. 1961-ben egyetemi doktori, 1987-ben kandidátusi címet szerzett. Tagja volt az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Kazinczy Ferenc Társaságnak. Kezdeményezője volt a széphalmi Magyar Nyelvi Múze- um létrehozásának. Publikációs jegyzéke 857 tételből áll. Négy önálló kötete jelent meg. Legismertebb A tizenötödik vértanú (Kazinczy Gábor, 1979) és a Toldi-szótár (1986). Számos szakmai folyóirat közölte tanulmányait.
Pásztor Gyula dr.Pásztor Gyula dr. (Gyula, 1953. nov. 22.) főorvos. Szülei: P. Gyula, Seprenyi Mária. Felesége: Lachata Ágnes grafológus, nukleármedicina és röntgenasszisztens. Gyermekei: Dr. P. Gyula, P. Ágnes. Iskolái: Általános Iskola, Sarkad, 1968; Ady Endre Gimn., Sarkad, 1972; Szegedi Orvostudományi Egye- tem, 1980, ált. orvos; 1985, szülész-nőgyógyász szak- vizsga; 1990, klinikai onkológiai szakvizsga. Pályája: 1980–1992-ig a Gyulai Kórházban szülész–nőgyógyász és onkológus. 1992-től a Szarvasi Szülőotthon vezető főorvosa. 1995–2004-ig az EGYI orvosigazgatója. 2004-től onkológus és nőgyógyász főorvos a Szakorvosi Kft.-ben. A Ma- gyar Nőorvos Társaság, a Magyar Onkológiai Társaság, a Magyar Szülész– Nőgyógyász és az Ultrahang Szülészeti-Nőgyógyászati Társaság tagja. Kedvtelése: kertészkedés.
Pásztor MariannPásztor Mariann (Szarvas, 1993. nov. 3.) tanuló. Szü- lei: P. Mátyás, Konczos Judit. Iskolái: Benka Gyula Ev. Ált. Iskola, Szarvas, 2008; 2008-tól Vajda P. Gimn., Szar- vas. Sporttevékenysége: 2003 óta aktív sportolója a Blue Gym Aerobik Egyesületnek. 2007-ben Los Ange- lesben Világkupa III. helyezett, 2008-ban Calais-ban (Franciao.) Világkupa II. helyezett. Kétszeres diákolim- piai bajnok, számos hazai és nemzetközi verseny díja- zottja és győztese. Kitüntetése: Szarvas Város Év Sportolója (három alka- lommal). Kedvtelései: zenehallgatás, szórakozás, sport.
Pataki István dr.Pataki István dr. (Máramarossziget, 1943. aug. 24.) hivatalvezető. Szülei: P. István, Reviczky Irén. Felesé- ge: Dr. Litauszki Olga bíró. Gyermekei: P. István, P. Dóra. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1957; Vajda P. Gimn., 1961; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Sze- ged, 1968, jogász. Pályája: Egyetemi tanulmányainak befejezése után az Örménykúti Béke Mgtsz., majd a Szarvasi Járási Tanács jogásza. 1969-től a Szarvasi Vá- rosi Tanács VB titkára. 1978-tól a Békés Megyei Tanács VB Igazgatási Osztálya vezetője, 1985-től a Szarvasi Városi Tanács elnöke, 1988-tól a Békés Megyei Tanács VB titkára, 1991 januárjától a Köztársasági Megbí- zott Békés Megyei Területi Hivatalának vezetője, 1991-től a Luckygraph Kft. területi igazgatója, 1992-től Szarvason egyéni ügyvéd, majd 1995. ja- nuár 1-től a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője. Kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, 1975; ezüst fokozata, 1986; Honvéde- lemért, 1999; Köztársasági Érdemrend Tiszti Fokozata, 2009.
Patay István dr.Patay István dr. (Mezőszilas, 1951. okt. 20.) egyetemi tanár, intézetigazgató. Szülei: P. István, Pethes Erzsébet. Felesége: Zsinka Katalin főiskolai adjunktus. Gyerme- kei: P. István, P. Katalin, P. Krisztina. Iskolái: Mezőszilas Ált. Iskola, 1966; Ságvári Endre Gép- és Híradásipari Technikum, Székesfehérvár, 1970. GATE, Mg. Gépész- mérnöki Kara, 1976, okl. mg. gépészmérnök; 1987, mg.-i tud. kandidátusa; 1995, egyetemi tanári habilitáció. Pályá- ja: 1976-ban a DATE MVKF Karon kezdett tanszéki mérnökként, majd 1978 és 1980 között főiskolai tanársegéd, 1980-tól 1987-ig adjunktus, 1987 és 1989 között docens, 1989-től egyetemi docens. 1989–1994 között a Kar kutatási fő- igazgató-helyettese. 1997-1999 között főigazgató a GATE MF Karán, Mezőtú- ron. 2000–2008-ig – Szarvason – a TSF első rektora. Tagja az MTA és a MAE különböző bizottságainak. Kutatási területe: szórófejek, esőztető- és mikro- öntözőberendezések minősítése, mg. szélmotorok tervezése-fejlesztése. Fon- tosabb írásai: Mezőgazdasági munkagépek, társszerző, 1981; A meliorált te- rületek hasznosítása, társzerző, 1984; Növénytermesztés gépei, jegyzet, társ- szerző, 1989; Műszaki alapismeretek, jegyzet, társzerző, 1991; Mezőgazdsági géptan, könyv, társzerző, 1994. 56 tudományos szakcikke, könyve, jegyzete jelent meg, valamint két szolgálati szabadalma van. Kitüntetései: Rektori di- cséret, 1981, 1994; Miniszteri kitüntetés „Kiváló munkáért” 1987. Kedvtelé- sei: kertészkedés, horgászat, foci.
Patkó LajosPatkó Lajos (Székesfehérvár, 1948. jan. 26.) ny. fog- technikus. Szülei: Dr. P. Lajos, Legyesi Márta. Felesége: Tóth Mária ny. ált. isk. tanár. Gyermekei: P. Tamás La- jos, P. Gergely Zsolt. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1962; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1966; Szakm. Szk., Bp., 1968; Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 1996. Végzettsége: fogműves, 1968; sakkok- tató, 1996. Pályája: 1968–2008-ig fogtechnikusként dolgozott szarvasi és békéscsabai cégek laboratóriumában. 1991-ig tagja az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének. Sporttevékenysége: A Szarvasi Mozgáskorlátozottak SE NB II-es csapatának sakkozója, I. osztályú verseny- bíró. Szarvas Város Általános Iskolája DSE sakk-szakkörének oktatója. Ki- tüntetései: Kiváló Dolgozó, 1980; Edzői Díj, 1997; Szarvas Város Sportjá- ért, 2008. Kedvtelése: sakk.
Patkó LajosnéPatkó Lajosné Tóth Mária (Nyíregyháza, 1950. jan. 30.) ny. ált. iskolai ta- nár. Szülei: T. Péter, Tárbály Anna. Férje: Patkó Lajos ny. fogtechnikus. Gyermekei: P. Tamás Lajos, P. Gergely Zsolt. Iskolái: 4. Sz. Ált. Iskola, Kisvárda, 1964; Császy László Gimn., Kisvárda, 1968; Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1972. Végzettsége: matematika-fi zika szakos ált. isk. ta- nár. Pályája: 1972–1974-ig a Baktalórántházi Ált. Isk., majd 35 éven át a szarvasi Fő Téri Ált. Isk. tanára volt. 1972-től tagja a Pedagógusok Szakszervezetének. Ki- tüntetései: Kiváló Úttörővezető, 1980; Eötvös József emlékérem bronz fokozata, 2001; ezüst fokozata, 2005; arany fokozata, 2008. Kedvtelései: olvasás, kertészkedés, keresztrejtvényfejtés.
Pavuk János dr.Pavuk János dr. (Orosháza, 1940. jún. 4.) sebész szak- orvos. Szülei: P. András, Chilla Ilona. Felesége: Dr. Igriczi Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász szak- orvos. Gyermekei: P. Péter, P. Rita. Iskolái: Orosházi 2. Sz. Ált. Iskola, 1954; Kecskeméti Piarista Gimn., 1958; Közegészségügyi és Járványügyi Főiskola, Bp., 1962; Orvostudományi Egyetem (Pécs–Szeged), 1969, általá- nos orvos; 1973, sebész szakvizsga. Pályája: 1969-ben a Mezőtúri Kórház sebészeti osztályára került az országos hírű Bojanoff Nikifor főorvos keze alá. 1974-től dolgozik Szarvason. 1998-ban sportorvosi tovább- képzésen vett részt, azóta a sportorvosi feladatokat is ellátja. A nyolcvanas évek közepétől tagja a szarvasi Római Kat. Egyházközségnek, 10 éve tölti be a világi elnöki posztját. Írásai: Mezőtúri éveiben kollégáival több cikket ír- tak a szimultán műtétekről, a vastag- és végbélsebészet egyes műtéti megol- dásairól. Kitüntetései: Egészségügyi Miniszteri Dicséret, 1983. Kedvtelé- sei: Körös-parti kertészkedés, kerékpározás, úszás.
Pažická, Magda PhDr.Pažická, Magda PhDr. (Trenčín, 1939. dec. 25.) ny. ált. iskolai tanár. Szülei: Štefan Vlčko, Júlia Geršiová. Fér- je: †Anton Pažický. Gyermekei: Anton P., Zuzana P. Iskolái: Základná škola (általános iskola), Trenčín, 1953; Obchodná akadémia (középiskola), Trenčín, 1957; Pedagogická fakulta (főiskola), Nitra, 1964 ̧ szlovák- orosz szakos ált. isk. tanár. Pedagogická univerzita (egye- tem), Nitra, 1972, a fi lozófi a doktora. Pályája: Pályájá- nak nagyobb részét Csehszlovákiában (Szlovákiában) töltötte (Základná škola, – általános iskola – Partizánske) tanárnőként és igazgatóhelyettesként. 1992-től 2008-ig a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola ás jog- utódainak vendégtanára. Írásai: Súbor textov k jazykovej skúške (Szöveg- gyűjtemény nyelvvizsgához), 1996; Katka v lese (Kati az erdőben), Ahoj, dobrý deň (Szia, jó napot), 1996; 1995–2008-ig a Rozhlasové relácie, szlo- vák nemzetiségi ifjúsági rádióműsor szerkesztője a Szegedi Körzeti Rádió- ban. Kedvtelése: turisztika.
Pechan ZoltánPechan Zoltán (Budapest, 1942. jan. 8.) ny. gordonka és szolfézs szakos tanár. Szülei: P. Alfonz, Beksits Ilona. Gyermekei: Olajosné P. Krisztina, P. Szabolcs, Siklósné P. Szilvia. Iskolái: általános iskolai tanulmányok, Bp., 1956; Toldy Ferenc Gimn. Bp., 1960; Zeneművészeti Szakiskola, Szeged, gordonka szak; Zeneművészeti Szakiskola Zenetanárképző Intézete, Szeged, gordonka- és szolfézstanári diploma, Népművelési Intézet, Bp., fel- sőfokú karnagyi tanfolyam; kórusvezetői bizonyítvány és „A” kategóriás működési engedély, 1970; felsőfokú karmesteri tanfolyam, szimfonikus ze- nekarvezetői bizonyítvány és „A” kategóriás működési engedély, egyidejű- leg Országos Filharmóniai működési engedély; JGYTF Szeged, 1999, közoktatási vezetői szakvizsga. Pályája:1963–2001-ig az orosházi Liszt Ferenc Zeneiskola tanára: gordonka, szolfézs, zeneirodalom, zenekar, kamarazene tárgyakat tanított, 1989–2000-ig az iskola igazgatója, 2000-től „címzetes igazgató”. 1965–71-ig, valamint 2000–2002-ig a szarvasi Chován Kálmán Zeneiskola szerződéses gordonkatanára. 1978 óta a Szarvasi Kamarazenekar karmestere.1970–89-ig zeneiskolai gordonka szakfelügyelő, Békés megyei zeneiskolai ált. tanulmányi felügyelő, vezető szakfelügyelő. 1973–2001-ig a Békés megyei Zeneiskolák igazgató-munkaközösségének vezetője. 2001-től a hmv.helyi Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gordonka- és szolfézstanára. 1999-től zeneoktatási-közoktatási szakértő. 1973–2003-ig az Orosházi Városi Kamarazenekar szervezője, vezetője. 1991 és 2003 között az Orosházi Madrigál Kórus, 2002-től az Újszegedi Schola Gyermekkar kar- vezetője. 1990-től a Magyar Zeneiskolák Szövetségének elnökségi tagja, 2003-tól tiszteletbeli tag. Kitüntetései: „Orosháza Kultúrájáért” díj, 1996; „Orosháza Művelődésügyéért” 1997; „In favorem urbis nostrae Orosháza”, 2000. Publikációi: „Zeneiskolai nevelés és oktatás terve” gordonka tanterv alkotócsoportjának tagja (1981). Kedvtelései: fotózás, zenehallgatás.
Pecsenye Erzsébet dr.Pecsenye Erzsébet dr. (Szarvas, 1956. júl. 5.) ügyvéd. Szülei: P. János, Vida Erzsébet. Férje: Bertók György vil- lanyszerelő. Gyermekei: B. Dániel, B. György Borisz. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Sze- ged, 1979, jogász; jogi szakvizsga, 1982. Pályája: 1979- től ügyvédjelölt, 1982-től ügyvéd a Szarvasi Ügyvédi Munkaközösségben. 1991-től egyéni ügyvéd Szarvason. Kedvtelései: kertészkedés, természet, természet- és állatfi lmek, kézilabda.
Pécsváradi AntalPécsváradi Antal (Várpalota, 1960. szept. 25.) középisko- lai tanár. Szülei: P. Antal, Árik Ilona. Felesége: Tóth Anikó középiskolai tanár. Gyermeke: P. Georgina. Iskolái: 7. Sz. Ált. Iskola, Várpalota, 1974; Thuri György Gimnázium, Várpalota, 1978; JATE BTK, Szeged, 1985, magyar-tör- ténelem szakos középiskolai tanár. Pályája: 1985-től a szarvasi Vajda P. Gimn. tanára. Tanítványai országos anya- nyelvi és helyesírási versenyek döntőjében szerepeltek. 1991–1994-ig igazgatóhelyettes, 1994–1998-ig igazgató. 1994–98-ig a Képvi- selő-testület Műv. Bizottságának tagja, a GOSZ alapító, választmányi tagja, a SZÖBK elnökségi tagja, a SZV Baráti Körének választmányi tagja, a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kurátora, 1999-2000-ben az országos kerettantervi bizottság tagja. 2000-től a társadalomtudományi munkaközösség vezetője. 2006- ban létrehozta az iskolában a Hősök Falát. A Történelmi Emlékút Alapítvány egyik alapító tagja, alelnöke. Publikációs tevékenysége: Megjelentette Elek László Vajda Péter c. monográfi áját; újraélesztette az iskolai évkönyvkiadást; tanulmánya A csaknem ismeretlen Arany János c. díjazott pályamű (kézirat). Kedvtelése: iskolatörténeti kutatás, tantárgyi szakanyagok készítése.
Pekár Csaba PálPekár Csaba Pál (Miskolc, 1962. jan. 26.) műszaki ve- zető. Szülei: P. Pál, Gyükér Margit. Felesége: Bakulya Tünde. Gyermekei: P. Enikő, P. Edina. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1980; Műszaki Egyetem, Hajózási Főiskolai Kar, Bp, 1986; PMMF Épületgépész Üzemmérnöki Kar, Pécs, 1993. Pályája: 1980–81-ig a szarvasi HAKI, 1982-83-ig a MAHART, 1986–89-ig a Szarvasi Városi Tanács Vá- rosfejlesztési Irodájának a dolgozója. 1989-95 között a FÉG műszaki vezető- je, 1995-től a DÉGÁZ Szarvasi Kirendeltségének vezetője. 2000–2006-ig a DÉGÁZ Szegedi Igazgatóságának ügyfélszolgálati osztályvezetője. 2006– 2009-ig S&S Zrt. műszaki vezetője. Szarvas Város Baráti Körének tagja. Kedvtelése: horgászat.
Pekár Ferenc dr.Pekár Ferenc dr. (Mogyoróska, 1952. okt., 26.) intézeti főigazgató-helyettes. Szülei: P. Ferenc, Doros Magdolna Felesége: Botos Margit Julianna mezőgazdasági vállal- kozó. Gyermekei: Dr. P. Tamás, P, Ferenc közgazdász. Iskolái: Ált. Iskola, Mogyoróska, 1967; Irinyi János Vegyipari Technikum, Kazincbarcika, 1971, vegyész- technikus; KLTE TTK, 1977, okleveles vegyész; 1984, egyetemi doktor; 1997, Ph.D. Pályája: 1977-78-ban a Vas-Fémipari Szövetkezetben felületvédelmi technológus; 1978-1980 között Tiszántúli Meliorációs Vállalat laboratóriumvezetője. 1980-tól a HAKI-ban tudományos kutató. 1980-2007 között izotóplaboratórium-vezető; 1984– 1991-ig programtitkár; 1989–1992-ig tud. munkatárs; 1991-1996 között tud. osztályvezető; 1992-től tud. főmunkatárs; 1992–97-eg általános igh.; 1997– 2000-ig tud. igh., 1997-2004 között témacsoport-vezető; 2000-ben mb. igaz- gató az ÖKI-ben; 2000-2005 között igh. a HAKI-ban. 2005-től főig.-helyet- tes; 2005-től a TSF MVK-HAKI Kihelyezett Akvakultúra Tanszék vezetője, 2008-tól címzetes főiskolai tanár. Kutatási területei: Álló- és folyóvizek víz- minősége, tápanyagforgalma. Szervesanyag-produkció és lebontás, energia- áramlás vízi ökoszisztémákban. A vízminőség-javítás ökológiai alapjai, halas biomanipuláció. Hulladék tápanyagok visszaforgatása integrált haltermelő rendszerekben. Az akvakultúra környezeti hatásai, halas elfolyóvizek kezelé- se és újrahasznosítása. Használt termálvizek elhelyezése, kezelése és tovább- hasznosítása létesített vizes élőhelyeken. Hat hazai és nemzetközi bizottság tagja. 1986-1990 között tagja az „Aquacultura Hungarica” folyóirat szerk. bizottságának, 2001–2006-ig szerkesztője a „Halászatfejlesztés” című kiad- ványnak. Publikációi: 36 tudományos közlemény, 16 szakkönyv- és mono- gráfi a fejezet, 43 teljes közlemény konferencia kiadványokban, 23 szakértői tanulmány, 3 egyetemi jegyzet, 117 konferencia-előadás. Kedvtelései: társa- dalom- és gazdaságpolitika.
Pekár PálnéPekár Pálné Gyükér Margit (Vatta, 1941. nov. 29.) ny. osztályvezető. Szülei: Gy. István, Bóta Franciska. Gyer- mekei: P. Csaba Pál, P. István Tamás. Iskolái: Soltész N. Kálmán Úti Ált. Iskola, Miskolc, 1955; Közgazdasági Technikum, Miskolc, 1959; képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus; élelmezésvezető, 1967; ált. állam- igazgatási szakvizsga, 1969; Pénzügyi és Számviteli Fő- iskola, pü. szak, Bp., 1977; felsőfokú szakvizsga, Bp., 1981, tervgazdasági beruházó. Pályája: Könyvelőként kezdte pályáját Mis- kolcon. 1961-től képesítés nélküli óvónőként majd nevelőként dolgozott Csorváson és Telekgerendáson. Ez utóbbi helyen lett élelmezésvezető. 1967- ben került Szarvasra. A Városi Tanács főelőadója, 1974–91-ig a Pénzügyi Osztály vezetője. 1991-ben adócsoport-vezető, 1991-től nyugdíjas. Szarvas Város Baráti Körének aktív alapító tagja, a Tessedik Sámuel Kertbarát Kör és az Aranykor Nyugdíjas Egyesület tagja. Kitüntetései: Kiváló Társadalmi Munkás, 1979; Kiváló Dolgozó, 1985; Kiváló Munkáért, 1988. Kedvtelései: olvasás, keresztrejtvényfejtés, kertészkedés.
Pentaller AttilaPentaller Attila (Tab, 1961. ápr. 14.) református lel- kész. Szülei: P. István, Finta Mária. Felesége: Turi Zsófi a Dorottya. Gyermekei: P. Anna, P. Dorottya. Is- kolái: Bedegkéri Ált. Iskola, 1969; Balatonföldvári Általános Iskola 1974; Madách Imre Gimnázium, Bu- dapest, 1979, fi zika tagozat; Műszaki Egyetem Villa- mosmérnöki Kar, Bp., 1985, erősáramú szak; Teológiai Akadémia, Bp., 1993, okleveles református lelkész. Pályája: 1985 és 1987 között a Csepel Művek Szerszámgépgyárában dol- gozott, majd Szarvasra kerülve a Vas- és Fémipari Szövetkezetben helyez- kedett el. 1991-ben pályát módosított, s a Békésszentandrási, valamint a Szarvasi Református Egyházközség exmisszus segédlelkésze lett 1993-ig. Segédlelkész 1993–1995-ig, Szarvason 1995-től beiktatott lelkész, mel- lette 1995–2000-ig helyettes lelkész Békésszentandráson. Egyházmegyei lelkészi tanácsos 1996-tól. 1996-2002 között katechetikai és ifjúsági elő- adó a Békési Ref. Egyházmegyében. Szolgálata során a békésszentandrási parókián közel 30 fős egyházmegyei táborhely kialakítását és üzemelteté- sét sikerült megoldania. Kezdeményezésére indult meg 2002-ben a szarva- si református templom építése, melynek felszentelésére 2009 Pünkösdjén került sor. Munkája során bővült és tevékennyé vált a református közös- ség. Kitüntetései: Magyarságért Emlékérem, 2004; Szarvas Városért, 2008. Kedvtelése: olvasás.
Pesztránszky KárolynéPesztránszky Károlyné Mórocz Erzsébet (Nagyszé- nás, 1932. jan. 18.) a népművészet mestere, nyugdíjas. Szülei: M. Mihály, Kovács Erzsébet. Férje: †P. Károly ny. molnár. Gyermekei: P. Erzsébet, P. Magdolna, †P. Ká roly. Iskolái: Elemi Népiskola, Nagyszénás, 1942; Polgári Iskola, Orosháza, 1946; női szabó-varró mester- ség, Nagyszénás, 1947. 1971-ben a Haán Lajos Szabad- egyetem, 1981-ben és 1983-ban pedig a Vajda Péter Szabadegyetem Népművészeti Tagozatának hallgatója volt. A Népművé- szeti Egyesület szervezésében C kategóriás szakkörvezetői képesítést szer- zett. Pályája: 1955-ben került Szarvasra. 1971-től a szarvasi Háziipari Szövetkezetben varrónő, később népművészeti termékek tervezésével és készítésével foglalkozott. 1980–2000-ig vezette a Szirén Ruházati Szövet- kezet díszítő szakkörét, 10 éven át irányította a Petőfi S. Ált. Iskola gyer- mek hímzőszakkörét. Tagja volt a Békés Megyei Gyopár Klubnak, 30 éve tagja a B. M. Népművészeti Egyesületnek. Szarvasi és más hazai népi mo- tívumok felhasználásával készít hímzett ruhaneműket, terítőket, rátét-tech- nikával vagy a tűfestéssel. Szarvas város zászlóját is ő készítette. Munkás- ságát és életét a Tűvel átdolgozott örökség (1998) című kiadvány ismerteti. Zászló- és egyházi textília-kiállításai láthatók „Jelképek hímezve” címmel; vándorkiállítása az „Eljegyzéstől a keresztelőig” címet viseli. Országszerte és határon túl is ismerik és elismerik munkáit. Kanadában, Texasban komp- lett szobabelsőkből van kiállítása. Két éve japán családdal tart kapcsolatot, akik hazájukban két szakkört indítottak be, s tapasztalatcsere útján készítik a békés megyei hímzéseket „tiszta forrásból”. Kitüntetései: Dunaújvárosi Országos Kiállítás bronz-díj, 1986; Minisztériumi Dicsérő Oklevél, 1987; Népi Iparművész cím és más elismerések, 1988. Kedvtelései: kirándulás, tájfényképezés.
Petneházi AndreaPetneházi Andrea (Mezőberény, 1970. március 14.) ta- nácsadó. Szülei: P. Lajos, Barta Róza. Gyermeke: Kutas Virág. Iskolái: Ált. Iskola, Köröstarcsa, 1984; Petőfi Sándor Gimnázium, Mezőberény, 1988; Tanítóképző Fő- iskola, B.csaba, 1992, tanító. Pályája: 1992–1994-ig a szarvasi Fő Téri Általános Iskolában tanított alsó tago- zatban. 1994–96-ig újságíró a Szarvas és Vidéke c. heti- lapnál, 1996–2000-ig e lap intézményvezetője és főszer- kesztője. 2000–2005-ig az Erdővidék Regionális Hetilap szerkesztője és a marosvásárhelyi rádió erdővidéki tudósítója. 2006-tól a szarvasi Polgármes- teri Hivatalban dolgozik tanácsadóként. Írásai teljes nevén, Fábriczy Anna írói álnéven, valamint A., P. és P. A. szignóval jelennek meg. Kedvtelései: olvasás, utazás, lélektan.
Petőné Babinszky ÁgnesPetőné Babinszky Ágnes (Szarvas, 1959. márc. 12.) ált. iskolai tanár. Szülei: B. Pál, Hruska Zsuzsanna. Férje: P. György István. Gyermeke: P. Gábor. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1973; Vajda P. Gimn., 1977; JGYTF, Sze- ged, 1981, magyar-ének szakos ált. isk. tanár. Pályája: 1981–1987-ig a hódmezővásárhelyi József Attila Ált. Is- kola tanára volt; 1989-től a szarvasi 2. Sz. Ált Iskola és jogutódainak tanára, 2001-től az osztályfőnöki munka- közösség vezetője. Kitüntetése: Eötvös József-emlékérem bronz fokozata.
Petruska LászlónéPetruska Lászlóné Sárkány Judit (Békéscsaba, 1963. okt. 10.) ápolási igazgatóhelyettes. Szülei: S. János, Krajcsovicz Judit. Férje: P. László ny. BM alkalmazott. Gyermekei: P. Evelin, P. Anett. Iskolái: Ezüstszőlői Ált. Iskola alsó tagozat, 1971; 2. Sz. Ált Iskola Szarvas, 1975; Békéscsabai Szakmunkásképző, ruházati eladó, 1978; Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szeged, 1981, ált. ápoló és asszisztens; Szent István Egyetem Gyula, 2009, diplomás ápoló. Pályája: 1981–1987-ig a Szegedi II. Kórház Onkológiai Osztályán nővér, 1985-től főnővér-helyettes. 1998-tól Szarvason az EGYI Ápolási Osztályán ápolónő és asszisztens. 2006-tól az Ápolási Osztály igaz- gatóhelyettese. Kedvtelései: kirándulás, ismeretlen tájak megismerése.
Pilishegyi József dr.Pilishegyi József dr. (Léva, 1943. márc. 29.) ny. középiskolai tanár. Szülei: P. József, Gőcze Ilona. Felesége: Győri Erika ny. középiskolai tanár. Gyer- meke: P. Péter. Iskolái: Ált. Iskola, Drégelypalánk, 1957; Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat, 1961; JATE, Szeged, 1968, magyar-történelem szakos középisk. tanár; közgazdaság- tani kiegészítő szak, 1973; egyetemi bölcsészdoktor (fi - lozófi a), JATE, 1973. Pályája: 1961–63-ig a Nógrád Megye Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelőségén – Balassagyarmaton – műszaki előadó; 1963–68-ig a JATE hallgatója; 1968–71-ig a Vajda Péter Gimnázium tanára. 1971–92-ig a DATE Főiskolai Karán tanársegéd, adjunktus, majd docens; 1987–91-ig a Társadalomtudományi Tanszék veze- tője, 1974–92 között személyzeti vezető. 1986–89 között a Szarvas és Vidéke c. hetilap felelős szerkesztője. 1992-től ismét a Vajda Péter Gimnázium taná- ra. 1989-től az MSZP városi elnökségének, 1989-2000 között az MSZP me- gyei elnökségének tagja. 2007-től az MSZP Megyei Etikai Bizottságának tagja. Írásai: A Gyomai Győzelem Tsz története, Gyoma, 1982; Nyolc évti- zed agrárszakoktatás Szarvason, 1927–2007. Tanulmányai: A határ menti térségek társadalmi-gazdasági problémái témakörben 20 kisebb-nagyobb ta- nulmány – kötetekben, szakmai folyóiratokban. Tanulmányok a Felsőoktatá- si Szemlében, a Békési Életben, a Szarvasi Krónikában. Kitüntetései: Mező- gazdaság Kiváló Dolgozója, 1977; Munka Érdemrend bronz fokozata, 1982; Kiváló Társadalmi Munkáért, 1989. Kedvtelései: olvasás, ismeretszerzés.
Pilishegyi PéterPilishegyi Péter (Szarvas, 1976. aug. 19.) közgazdász, igazgató. Szülei: Dr. P. József, Győri Erika. Iskolái: Szarvas, 1. majd 2. Sz. Ált. Iskola, 1990; Vajda P. Gimn., 1994; KLTE, Debrecen, 1999, okl. közgazdász, mérleg- képes könyvelő; Debreceni Egyetem, 2000-től PhD hall- gató. 1989-ben ált. iskolai Kazinczy-verseny győztese; 1991-ben a középiskolások Implom József Helyesírási Versenyének 3. helyezettje; 1992-ben a Regionális Törté- nelem Versenyen 1. helyezett. Pályája: 1998-2008 között hallgatói érdekvé- delmi szervezetekben dolgozik. A 2000-ben megalakult Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának egyik alapítója, 2001-től alelnöke. 1999-től a Debreceni Egyetem Szenátusának tagja. 2000–2008-ig az Egyetemi Szociá- lis Bizottság elnöke. 2008. júl. 1-jétől a Rektori Hivatal Hallgatói Kapcsola- tok Igazgatóságának igazgatója. Publikációi: 1996–2001-ig Debrecenben az Egyetemi Élet c. lap munkatársa, 1998–2000 között szerkesztője, majd fő- szerkesztője; 2000–2002-ig a Debreceni Egyetem Hallgatói Kalendáriumá- nak főszerkesztője. Publikál más felsőoktatási és országos lapokban is. Az egyetem által megjelentetett kötetekben dolgozta fel az integrált Debreceni Egyetem megalakulását (Egyetemünk története, 2005; Ahogy rektoraink látták – interjúkötet, 2007). Egyik szerzője volt A forradalom és megtorlás Szar- vason c. dokumentumkötetnek (2006). Kitüntetései: Rektori Elismerő Okle- vél, 2001; Pro Universitate Juventutis-díj, 2004; A Debreceni Egyetem Tudo- mányegyetemi Karokért Emlékérem, 2006; A Debreceni Egyetem Hallgatói- ért-díj, 2008. Kedvtelései: utazás, informatika, mozi, olvasás.
Plentri MihályPlentri Mihály (Szarvas, 1963. júl. 25.) vállalkozó, keres- kedő. Szülei: P. Mihály, Tusjak Katalin. Felesége: Vécsei Eszter mg. mérnök. Gyermekei: P. Nikolett, P. Anna. Isko- lái: 1-2-3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1977; B.csabai Keresk. Szakképző Isk., 1980, műszaki eladó; Keresk. és Ven dég- látóipari Szk., B.csaba, 1987, érettségi, boltvezetői képesí- tés. Pályája: 1977–1987-ig m. eladóként dolgozott Szarva- son az Univer zál Áruházban. 1987–1990-ig egyéni vállal- kozó, zöldség-, majd 1990–1994-ig élelmiszerüzlet vezetője. Ezután cipőüzletet vezet Anny Cipőbolt néven Szarvason. Kedvtelései: a munkája és a póker.
Pljesovszki ÁgnesPljesovszki Ágnes (Szarvas, 1978. márc. 9.) területi ve- zető. Szülei: P. Mihály, Filip Zsuzsanna. Gyermeke: Kovács Bence Csaba. Iskolái: Szarvas, 3. Sz. Ált. Iskola, 1990; 1. Sz. Ált. Iskola, 1992; Vajda P. Gimn., 1996; BTÓF, Szarvas, magyar-szlovák nyelvű óvodapedagó- gus, 1999; TSF Körös Főiskolai Kar, gyógy test nevelő- óvodapedagógus, 2001; Pályája: Pályáját óvónőként kezdte. 2008-től a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Szarvasi Területi Szervezetének területi vezetője. Sporttevékeny- sége: 1992-től a BSC Szarvas NB I-es ifjúsági és felnőtt, 1996-tól a BSC Szarvas NB II-es kosárlabda-csapatának tagja. 1997-től a Szarvasi NKK NB II-es és megyei I. osztályú kézilabdázója.
Pócsik GyörgyPócsik György (1933–2008) ny. egyetemi tanár, professor emeritus. Szülei: P. István, Tóth Erzsébet. Felesége: Dr. Pataj Dorottya, ny. szemész szakorvos. Gyermekei: P. Éva, P. Dóri. Iskolái: Szarvas, elemi iskola; Vajda P. Gimn., 1951; Szegedi Tudományegyetem, 1957, fi zika-matemati- ka szakos középiskolai tanár. Pályája: Az ELTE Fizika Tanszékén aspiráns, 1958–61; adjunktus 1962–66; docens, 1967–69; egyetemi tanár 1969-től. 2003-ban nyugállo- mányba vonult. A fi zikatudományok doktora. Egyetemi pályafutása alatt négy éven keresztül vezette a Fizika Tanszékcsoportot; nyolc éven át volt tagja a Kari Tanácsnak. A Fizika Doktori Iskola alapító tagja és első alprogram-vezetője volt. Iskolateremtő: az Elméleti Fizikai Tanszék aktív korú egyetemi tanárainak fele, három professzor is az ő tanítványa, kilenc nemzetközi hírű tanítványa van. Alapvetően részecskefi zika kutatónak tartotta magát. Hosszabb időt töltött a ré- szecskefi zikai kísérletek két fellegvárában, az amerikai Stanfordban és a Ham- burg melletti DESY-ben. Évtizedeken át tagja volt az MTA Részecskefi zika (Al)Bizottságának, 1992-2000 között elnökként. A TMB Fizika-Csillagászat Szakbizottságában 1993–95-ig titkár, 1995-től elnök volt. 1992-95 között az OTKA Szakkollégiumának, 1996–99-ig pedig a Fizika zsűrinek volt tagja. Nyugdíjasként is tartott előadásokat a (részecske) fi zikus alapkurzusban és a Doktori Iskolában. Haláláig szervezte a Tanszék hagyományos szemináriumait. Publikációi: Egyetemi oktatói évei alatt négy részecskefi zika tárgyú jegyzetet és egy, az MTA által kiadott könyvet írt. Nemzetközi folyóiratokban megjelent tudományos cikkeinek száma megközelíti a 130-at. Legfontosabb díjai és ki- tüntetései: MTA Akadémiai Díj, 1992; MTA Wigner Jenő-díj, 1998; Széchenyi Professzori ösztöndíj, 1999–2002; MTA Eötvös József-koszorú, 2005.
Podmaniczky Júlia dr.Podmaniczky Júlia dr. (1935–2004) szemész szakor- vos. Szülei: P. János, Asztalos Julianna. Férje: †Süveges Jenő kelmefestő, vegytisztító. Gyermeke: S. Tibor. Is- kolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1949; Vajda P. Gimná- zium, 1953; SZOTE Orvosi Kar, 1959, ált. orvos; 1963, szemész szakorvos. Pályája: Első munkahelye a Megyei Kórház Zalaegerszegen. Ezt követte a Békéscsabai Váro- si Tanács Kórháza. 1963-ban Szarvasra került, ahol évti- zedeken át a Városi Tanács rendelőintézetében szemész szakorvos. 1994-től, nyugállományba vonulása után magánorvosként dolgozott.
Popják GyörgyPopják György (*Szarvas, 1855. június 6., †Szarvas, 1918. július 29.) építőmester, építőipari vállalkozó. Csa- ládja a Felvidékről telepedett Szarvasra. Az építőmester- ségen kívül az ácsmesterséget is kitanulta. Első jelentős munkája az Ótemplom tornyának felújítása (1887). Több szarvasi középület felépítése fűződik nevéhez: az „Aré- na” a Bárányhoz címzett fogadó udvarán (1888 – az épü- let már nem áll), a Takarékpénztár vasútállomás melletti közraktárai (1895), az Újtemplom (1895–97), a Járásbíróság, a Fürdő (1901– 1903), a Széles-úti iskola (1904), öt artézi kút kivitelezése (1905). Részt vett a település önkormányzatának munkájában. Porai az Újtemetőben nyugszanak.
Posgay Elemér dr.Posgay Elemér dr. (Újfehértó, 1920. febr. 22.) ny. tud. főosztályvezető. Szülei: P. Béla, Dr. Csesztek Ilona. Fe- lesége: Antoni Karola nyugdíjas. Gyermekei: P. György, P. Sarolta. Iskolái: Királyi Katolikus Gimnázium, Nyír- egyháza, 1938; Gazdasági Akadémia, Debrecen-Pallag, 1941, okleveles gazda; Mg. Főiskola, Mosonmagyaró- vár, 1943, okleveles agrármérnök; 1961, a mezőgazda- sági tudományok kandidátusa. Pályája: 1941-1943 kö- zött a Mező hegyesi Állami Ménesbirtok gyakornoka, 1943-tól 1949-ig a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolán tanársegéd, 1949-1958 között a Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben tudományos osztályvezető, 1958-tól 1981-ig az ÖKI-ben tud. osztályvezető, majd nyugdíjba vonulásáig főosztályvezető. Tudományos munkáját a különböző takarmánynövények termesztéstechnikájának kidolgozása, továbbá az öntözővíz-mennyiség, vízigény megállapítására irányította. Szegeden a Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben 1956-ban a Forradalmi Tanács Elnöke, 1970-1990 között a Szar- vasi Városi Tanács tagja, a Szarvasi Városszépítő Egyesület alapítója és ve- zetője, kezdeményezője volt a Városszépítő Szervezetek Országos szerve- ződésének. 1974-1995 között Szarvas Város Barátainak Köre elnökségi tagja. Írásai: 84 cikke, tanulmánya jelent meg. Szabadalmai: 3 pritamin- paprika és 3 szárazbab-fajta. Kitüntetései: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozó- ja, 1970 és 1974; Munkaérdemrend bronz fokozata, 1978; Szarvas Városért Érdemérem, 1987; Oroszlány István-emlékérem, 1998. Kedvtelései: ker- tészkedés, mediterrán növények honosítása.
Povázsay Mihály TiborPovázsay Mihály Tibor (Szarvas, 1959. okt. 30.) fel- szolgáló, üzletvezető. Szülei: P. Mihály, Szilágyi Anna. Felesége: Fülöp Katalin óvónő, üzletvezető. Gyerme- kei: P. Katalin Vera, P. Bence Levente. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1974; Keresk. és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Isk., B.csaba, 1978, felszolgáló; Bel- kereskedelmi Továbbképző Int., Bcsaba, 1988, vendéglá- tó üzletvezető. Pályája: 1978–1981-ig a Szarvas és Vi- déke ÁFÉSZ, 1981–1984-ig a Békés Megyei Vendéglátóipari Vállalat, 1984– 1991-ig ismét a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ dolgozója volt. 1991-től a TURUL Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. főfoglalkozású tagja.
Povázsayné Fülöp KatalinPovázsayné Fülöp Katalin (Jászberény, 1963. jún. 8.) üzletvezető. Szülei: F. Sándor, Muhari Mária. Fér- je: Povázsay Mihály Tibor felszolgáló, üzletvezető. Gyermekei: P. Katalin Vera, P. Bence Levente. Isko- lái: Jászjákóhalmai Ált. Iskola, 1977; Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény, 1981; Szarvasi Óvóképző In- tézet, 1983, óvónő; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, B.csaba, 1992, keresk. és idegenfor- galmi üzletvezető, szakács, cukrász, szállodai portás, vendéglátóipari el- adó. Pályája: 1983–1992-ig óvónő a Szarvasi Óvóképző Intézet Gyakor- ló Óvodájában. 1992-től a TURUL Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. üzletvezetője.
Pribelszki LászlóPribelszki László (Szarvas, 1964. júl. 11.) ált. iskolai tanár. Szülei: P. Mihály, Molnár Rozália. Felesége: Szécsi Anna optometrista. Gyermekei: P. Norbert, P. Kitti. Iskolái: Szarvas, 2. Sz. Ált. Iskola, 1978; Vajda P. Gimn., 1982; JGYTF, Szeged, 1989, matema- tika-technika szakos ált. isk. tanár; KLTE TTK, Deb- recen, 1995, informatika szakos középisk. tanár. Pá- lyája: 1987-től a szarvasi Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Iskola és jogutódainak tanára, 1995-től a Közal- kalmazotti Tanács elnöke. Kedvtelései: számítástech- nika, olvasás.
Privler MáriaPrivler Mária (Szarvas, 1944. okt. 9.) ny. intézeti ad- junktus. Szülei: P. Pál, Szrnka Etelka. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1951; Tanítónőképző Gyak. Iskolája, 1954; 1. Sz. Ált. Iskola, 1958; Vajda P. Gimn., 1962; Pé- csi Tanárképző Főisk. magyar-orosz-ének szakos ált. is- kolai tanár, 1966. Pályája: 1966–72-ig a Szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola tanára. 1972–86-ig az ÓKI adjunktusa volt; ének-zenét tanított, és énekkart vezetett. A Zeneiskolá- ban óraadó szolfézstanár 1972–76-ig. A KÓTA megyei szervezetében az Ifjú- sági Bizottság tagja. Hangversenyeken, ünnepségeken szerepelt kórusával, rádiófelvétele is volt. Országos Egyetemi és Főiskolai Művészeti Fesztiválo- kon arany okleveleket szerzett. Kamarakórusával itthon és külföldön is siker- rel szerepelt. A Városi Kamarakórus tagja, 1999-től a katolikus egyházközség Szent Cecília női karát irányítja. Tagja a Városi Pedagógus Női Karnak, rend- szeres résztvevője a Tiszazugi Zenei Fesztiválnak. Vezeti a Helyi Idősek Át- meneti Otthonában a közös éneklést. Kitüntetései: Aranykoszorús KISZ-jel- vény, 1972; Szocialista Kultúráért, 1977. Kedvtelései: természetjárás, úszás, olvasás, rejtvényfejtés.
Prjevaráné Balczó JuditPrjevaráné Balczó Judit (Gyula, 1963. jún. 11.) közép- iskolai tanár. Szülei: B. János, Tóth Judit. Férje: P. János ált. isk. tanár. Gyermekei: P. Ditta, P. Petra Kata. Isko- lái: Ált. Iskola, Kardos, 1977; Szlovák Gimn., Békéscsa- ba, 1981; JGYTF, Szeged, 1985, szlovák-orosz szakos ált. isk. tanár. MTE, 2000, angol szakos tanár. JGYTF, 2000, közoktatási vezető. Pályája: 1984/85-ben a kondorosi Petőfi I. Ált. Iskolában kezdett tanítani. 1985- től 1992-ig a szarvasi Szlovák Ált. Iskola és Diákotthon nevelőtanára majd tanára; 1995-96-ban a Fő Téri Ált. Iskola, 1996-tól a Székely Mihály Szak- képző Iskola és Diákotthon valamint jogutódainak tanára, 2002–2006-ig az idegen nyelvi munkaközösség vezetője. Kedvtelései: utazás, olvasás.
Puskás János dr.Puskás János dr. (Medgyesegyháza, 1963. okt. 6.) egye- temi docens. Szülei: P. János, Balla Ilona. Feleség: Guzman, Barbara Perez titkárságvezető. Gyermekei: P. Ilona, P. Mária, P. István: Iskolái: Ált. Iskola, Kunágota, 1978; Sebes György Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, Bcs., 1982; GATE, 1989, agrárközgaz- dász. 1996, a közgazdaságtudományok kandidátusa; 1996, közgazdaságtudomány, Ph.D. Pályája: 1989-1992 között MTA kutatói ösztöndíjas; 1992-től a GATE-n oktató:1995-ig egyetemi tanársegéd, 1995-1998 között egyetemi adjunktus, 1999-től egyetemi docens. 1996-ban visiting fellow a Cornell University-n; 1997-1998 között az FVM Agrárpolitikai elemző és tanácsadó csoportvezető közgazdásza; 1996-1998- ban agrárpolitikai szakértő a Berenschot Euromanagement Consuting-nál; 1999-2000-ben a GATE Agrárgazdaságtani Tanszék tanszékvezető helyette- se; 2000-től 2006-ig a SZIE Agrár és Regionális Gazdaságtani Intézet igaz- gatóhelyettese; 2006-2007-ben a TSF, GFK főigazgatója; 2007-2008-ban a TSF rektora, 2009-től a SZIE rektor-helyettese. Legfontosabb írásai: Vállal- kozásfejlesztés, tankönyv, 2009. Projektmenedzsment, tankönyv, 2009. „Mutual Effort for Competitive Higher Education Programmes in the European Higher Education Area” Nitra 2006. The EU’s Sugar CMO Reform and Hungary: Com- mon Market, Common Agricultural Policy, Common Competitiveness?, 2006. Számos könyve és tanulmánya jelent meg, többek között az Európai Unióról, annak agrárpolitikájáról, a pályázatok tervezéséről, menedzseléséről, a mező- gazdaság szerkezetének átalakításáról. Kedvtelése: zene, tánc, horgászás.
Pusztai Andrea dr.Pusztai Andrea dr. (Gyula, 1974. aug. 25.) társulási igazgató. Szülei: P. Pál, Turi Éva Margit. Iskolái: Szar- vas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1988; Vajda P. Gimn., 1992; KLTE BTK, Debrecen, 1999, történelem szakos középiskolai tanár; Debreceni Egyetem, JÁTI, 2003, jogász; Békés- csaba, 2004, pályázatírói referens. Pályája: 1999–2003- ig a VPG Kollégiumában nevelőtanár; 2003–2008-ig a Polg. Hivatal intézményfelügyeleti referense. 2008-tól a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás igazgatója. Kedvtelései: kutyák, természetjárás, olvasás.
Pusztai JózsefPusztai József (Szarvas, 1950. szept. 20.) ny. vendéglátó. Szülei: P. Elemér, Gilyan Mária. Felesége: Hipszki Zsuzsanna modellszerkesztő üzemmérnök. Gyermekei: P. Gábor, P. Csilla. Iskolái: 1-es Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1965; Székely Mihály Szakm., Szarvas, 1970, általános lakatos; 2008-tól a Lakiteleki Népfőiskola hallgatója. Pályája: 1967–73-ig a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben ipari tanuló, ké- sőbb szakmunkás, 1974–77-ig Németországban dolgo- zott szerelő lakatosként, 1980–83-ig a szarvasi Bútoripa- ri Szövetkezetben tmk-s, 1983-tól a vendéglátásban dol- gozott az Árpád Szállóban, majd az Aranyszarvas Kem- pingben. 1990–94-ig a helyi cigányság szószólója a szar- vasi önkormányzatnál, 1992-től a békéscsabai székhelyű Cigány Lakosok Egyesületében vállalt szerepet, melynek alelnöke, 1994– 2006-ig a szarvasi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 1994-től a Lungo Drom Polgári Szövetség tagja, majd elnökségi tag és megyei elnök, 1995–2003-ig az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja, a Pénz- ügyi Bizottságban tevékenykedett. Kitüntetései: Képviselői Munkájáért és Szarvas Városért Díj, 1994, 1998; Egészséges Ivóvízért, 1996; Békés Megye Nemzetiségéért Díj, 2000; Kultúráért Díj, 2002; Duna-Tisza árvíz-belvízvé- dekezésben végzett munkájáért bronz érdemérem, 2006. Kedvtelése: sport.
Putnoki ElemérPutnoki Elemér (Gyoma, 1930. márc. 11.) ny. művelő- dési osztályvezető. Szülei: P. Elek, Kéri Erzsébet. Fele- sége: Bíró Margit ny. titkárnő. Gyermekei: P. Anna, P. Elemér. Iskolái: Gyoma, Besenyszögi Elemi Iskola, 1942; Polgári Iskola, 1946; Szegedi Tanítóképző, 1947- 48; Gyomai Áll. Gimnázium, 1964. Pályája: 1948–1952- ig Gyomán öntözési technikus. 1952–56-ig sor-, majd hivatásos katona, repülőgép-szerelő technikus. 1956– 1982-ig a gyomai Művelődési Ház igazgatója. Ez idő alatt vált országosan ismertté a gyomai Körös-menti Szövetkezeti Néptáncegyüttes. 1982–85-ig a szarvasi Vajda P. Műv. Központ igazgatója. Megszervezte és rendszeressé tette a Szarvasi Ősz kulturális rendezvénysorozatát; az átszervezett Tessedik Táncegyüttes ekkor indult el az országos ismertség felé. 1985–91-ig, nyug- díjba vonulásáig a szarvasi Dózsa Tsz Műv. Osztályának vezetője. Kitünte- tései: Katonai Szolgálati Érdemérem, 1954; Árvízvédelmi Emlékérem, 1968; Szocialista Kultúráért, 1971 és 1977; Békés Megye Közművelődési Díja, 1976 és 1979; Szarvasért Emlékplakett, 1983; Gyomaendrődért emlékpla- kett, 2006. Kedvtelései: kultúra, sport.