A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Jakab Gusztáv dr.Jakab Gusztáv dr. (Kemecse, 1975. márc. 4.) főiskolai docens, tudományos referens. Szülei: J. Gusztáv, Szegedi Irén. Felesége: Sándor Zsuzsanna tudományos munkatárs. Gyermekei: J. Benedek, J. Gergely. Iskolái: Móra Ferenc Ált. Iskola, Nyíregyháza, 1989; Vasvári Pál Gimn., Nyír- egyháza, 1993; Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debre- cen, 1998, biológus-ökológus; 2006, a földtudományok doktora, Ph.D. Pályája: 1998–2002 között, Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság botanikai felügyelője, 2006-tól a TSF MVKFK, docense; 2008-tól mb. intézetigazgató; 2009-től a SZIE Víz- és Kör- nyezetgazdálkodási Kar tudományos referense. Kutatási tevékenysége: Kör- nyezettörténeti és paleo klimatológiai kutatások. A Kárpát-medence virágos növényeinek és moháinak taxonómiája. Növényföldrajzi kutatások a Tiszántú- lon és Székelyföldön. Legfontosabb írásai: A new paleobotanical method for the description of Late Quaternary organic sediments, társszerző, 2004. A Szé- kelyföld fl órakutatásának története. társzerző, 2007. 33 könyvrészlet, cikk; 22 konferenciakiadványban megjelent anyag, 7 népszerűsítő cikk szerzője. Ki- tüntetései: Boros Ádám Díj, 1998; Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2007. Kedvtelései: fényképezés, túrázás.
Jakab JánosJakab János (Mezőberény, 1952. ápr. 30.) ny. részlegve- zető-helyettes. Szülei: J. János, Halász Julianna. Felesé- ge: Perei Ilona garanciális részlegvezető. Gyermekei: J. János, J. Ildikó. Iskolái: Ált. Iskola, Mezőberény, 1966; Mezőgazdasági Technikum, Kiskunfélegyháza, 1970, mezőgazdasági technikus. Pályája: Középvezetőként dolgozott különböző szövetkezetekben: Aranykalász Mgtsz, Mezőberény, 1970–1972-ig; Vas- Fémipari Szö- vetkezet, Békéscsaba, 1972–1975-ig; Vas- Fémipari Szövetkezet, Szarvas, 1975–2000-ig. Sporttevékenysége: A labdarúgással Mezőberényben ismer- kedett meg. 1972–1975-ig a Békéscsabai Előre FC NB I B-s és NB I-es csa- patának játékosa, Szarvasra kerülve a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC NB III-as és NB II-es együtteseiben játszott 1975–1980-ig. Kispályás labdarúgó- játékvezető. Kedvtelése: horgászat.
Janecskó LászlóJanecskó László (Szarvas, 1955. jan. 6.) ny. gátőr. Szülei: J. György, Opauszki Erzsébet. Felesége: Antal Zsuzsanna ny. földhivatali előadó. Gyermekei: J. Erika, J. László. Iskolái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1969; Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola, Bcs., 1972, műszaki ipar- cikk-kereskedő; gát- és csatornaőr tanfolyam, Gyula, 1982; villamosmotor- és transzformátorkezelő tanfo- lyam, Gyula, 1984; falusi vendéglátó tanfolyam, Bcs., 2006. Pályája: 1969–82-ig az Univerzál Kisker. Válla- lat 69. sz. szarvasi műszaki boltjában eladó. 1982–2002- ig gátőr a szivornyáknál, a KÖVIZIG szarvasi szakasz- mérnökségén. 2002-től rokkantnyugdíjas. 1996-tól tag- ja, 2006-tól aktív tagja Szarvas Város Baráti Körének. Kitüntetései: KÖVIZIG, igazgatói dicséret, 1983; Szarvasért Emlékplakett bronz foko- zata, 2009. Kedvtelése: főzőcskézés.
Jani ErzsébetJani Erzsébet (Gyula, 1965. okt. 17.) ált. iskolai tanár. Szülei: J. János, Roszik Erzsébet. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1980; Vajda P. Gimn., 1984; JGYTF, Sze- ged, 1988, magyar-történelem szakos, ált. iskolai tanár. Pályája: 1988-tól a szarvasi 2. Sz. Ált. Iskola és jogutó- dainak tanára, 1999–2007-ig a magyar-történelem-mű- vészeti munkaközösség vezetője. Írása: Társszerzője a 2. Sz. Általános Iskola története c. tanulmánynak (2003, SZK, 17-18. sz.). 1988–98-ig segédedző az iskolai leány-kosárlabdacsapat- nál. Kedvtelései: színház, kosárlabda, kirándulás.
Jani JánosJani János (Bp. 1939. márc. 18.) BM nyugdíjas. Édes- anyja: Antal Mária. Felesége: Roszik Erzsébet ny. pü. előadó. Gyermekei: J. Erzsébet, J. János. Iskolái: 2. Sz. Ált Iskola, Szarvas, 1954; szaktanfolyam, Ady-ligeti HIR-Zászlóalj, 1961, géptávírász. Pályája: 1955–59-ig a SZÁT segédmunkása. 1959–62-ig határőr sorkatona. 1962–65-ig hivatásos katona, géptávírász. 1965–68-ig fémcsiszoló a Szarvasi Vas-Fémpari Ktsz-ben. 1968– 1992-ig a BM rendőrségi állományában szolgált, törzszászlósként vonult nyugdíjba. 1968–72-ig a SZÁT Szabadidős Lövészklubjának, 1993–2008-ig a Szarvasi Polgárőrségnek, 2002–2004-ig a b.csabai Silver Falcon, 2004-től a tótkomlósi Szabadidős Lövészklubnak tagja. Kitüntetései: Polgárőr Ér- demkereszt ezüst fokozat, 2007. Kedvtelései: fegyvergyűjtés, lövészet.
Janowszky János dr.Janowszky János dr. (Orosháza, 1942. febr. 3.) növénynemesítő. Szülei: J. János, Kristóf Mária. Felesége: Marosvölgyi Éva ny. óvónő. Gyermekei: J. Zsolt, J. János. Iskolái: Általános Iskola, Békéscsaba és Orosháza, 1956; Kossuth Lajos Mezőgazdasági Technikum, Orosháza, 1960, technikus; Agrártudományi Egyetem, Debrecen, 1964, okleveles agrármérnök; 1983, a mezőgazdasági tu- dományok kandidátusa. Pályája: 1964-1997 között a szarvasi Öntözési Kutató Intézetben tudományos gya- kornok, segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs és tud. tanácsadó minőségben dolgozott; tudományos osz- tályvezető, ig.h. és tud. projektvezető beosztásban tevé- kenykedett. 1997-től 2007-ig a Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Közhasznú Társaság igazgatója. 2007-től Hungaro-Grass Kft. tud. tanácsadója. 1988- 2004 között az MTA Növénynemesítési Szakbizottság tagja; 1989-től a Ma- gyar Növény-nemesítők Egyesülete elnökségi tagja. 1992-2008 között az Országos Vetőmag Terméktanács elnökségi tagja. 2000-től az MTA Gyep- gazdálkodási Szakbizottságának tagja. Tudományos tevékenysége: Takar- mány-, park- és ipari füvek nemesítése, termesztése, hasznosítása. Írásai: Fűmagtermesztés, 1984; Gyepalkotó pillangós virágú növények vetőmagter- mesztése, társszerző, 1980; Gyepgazdálkodás, társszerző, 1993; Tippan-félék Magyarország kultúrfl órája. 1966; társszerző, 1993. Összesen 72 szakcikket és tanulmányt adott közre. Szabadalmai: 16 takarmány és parkfűfajta szaba- dalmi védettségével rendelkezik. Kitüntetése: Fleischmann Rudolf-díj, 1994; Újhelyi Imre Díj, 2005; Tankönyv Nívódíj, 2007. Kedvtelései: horgá- szat, kertészkedés.
Jansík SzilviaJansík Szilvia (Szarvas, 1962. márc. 23.) könyvtáros. Szülei: J. Tamás, Lestyán Mária Katalin. Élettársa: Se- bők György. Gyermeke: Sebők Milán. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1976; Vajda Péter Gimn., Szarvas, 1980; Óvónőképző Intézet, Szarvas, 1983; BTOF, Szar- vas, 1999, könyvtáros asszisztens szakképesítés, Szol- nok, 2007. Végzettsége: óvónő, óvodapedagógus, könyvtáros. Pályája: 1993–2003-ig a Szirén-óvódában óvónő, 2003-tól a SZIE könyvtárosa. Sporttevékenysége: 1975–1987-ig a Szarvasi Főiskola-Spartacus SC, majd a Szarvasi Szirén SE NB II-es kézi- labda-csapatának játékosa. 1989–1993-ig a Szarvasi Szirén SE technikai vezetője. 1997–2003-ig a Szarvasi Női Kézilabda Klub elnöke. Kedvtelé- sei: kertészkedés, aktív sport.
Janurik AndrásnéJanurik Andrásné Kugyela Judit Margit (Csabacsűd, 1950. jún. 5.) ált. isko- lai tanár. Szülei: K. Pál, Dankó Judit. Férje: J. András ny. elektroműszerész. Gyermekei: J. Andrea, J. Adrienn. Iskolái: Ált. Iskola, Csabacsűd, 1964; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1968; JGYTF, 1972, ma- tematika-fi zika szakos általános iskolai tanár. Pályája: 1972–2007-ig, nyugdíjba vonulásáig a szarvasi 2. Sz. Ál- talános Iskola és jogutódainak tanára volt; 1986–1997-ig és 2005–2007-ig igazgatóhelyettes. Tanítványai a komp- lex természettudományi és a matematikaversenyeken szerepeltek országos versenyeken: 1–2. és 5. helyezése- ket szereztek; pályaválasztási játékok alapján készült pá- lyázatával országos első helyen végzett. Kitüntetése: Miniszteri Dicséret, 1989. Kedvtelései: unokák, olvasás.
Janurik György JánosJanurik György János (Szarvas, 1956. ápr. 30.) építész- mérnök. Szülei: J. György, Karkus Anna. Felesége: Kas- nyik Erzsébet vállalkozó. Gyermekei: J. Csilla, J. Ildikó, J. Nóra. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1970; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1974; Ybl Miklós Építőipari Főiskola magasépítő szak, Debrecen, 1979. Pályája: 1979–1984- ig a Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezetben műszaki elő- készítőként, 1984–1988-ig a Lenin Mgtsz-ben Csaba- csűdön építési ágazatvezetőként dolgozott, közben 1982–1988-ig az Origo Gmk. tervezője, 1988–2000-ig az Integrál Gmk. tervezője, építésvezetője. 2000-től az épülettervező és kivitelező Szarvas Városterv Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Kedvtelései: horgászat, kertészet, borászat.
Janurikné Csonka ErikaJanurikné Csonka Erika (Debrecen, 1965. aug. 1.) kán- tor, módszertani szakértő, iskolapszichológus. Szülei: Cs. János, Mezei Irén. Férje: Janurik András hittantanár. Is- kolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1979; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1983; ÓKI, Szarvas, 1986, óvodapedagógus; Fóti Kántorképző Intézet, 1991, kántor; Ev. Hittudományi Egyetem, Bp., 1996, hittanár; Kölcsey F. Ref. Tanítókép- ző Főiskola, Debrecen, 1998, ált. iskolai tanító; KLTE, Debrecen, 2002, okl. pedagógia szakos tanár, mentálhigiénés szakirány; Nem- zeti Szoc. és Felnőttképzési Intézet, Salgótarján, 2007, támogató szolgálat, ve- zetőképző; SZTE Eü. Főiskolai Kar, Szeged, 2008, idősek szociális ellátása, szakvizsga; SZTE BTK Szeged, 2009, pszichológus, klinikai szakirány. Pályá- ja: 1986–87-ig az öcsödi, 1987–90-ig a kunszentmártoni Ált. Iskolában taní- tott. 1990–2002-ig az Újtemplomi Ev. Egyházközség kántora és hitoktatója volt. 2002–2004-ig az Ótemplomi Ev. Egyházközség hitoktatója, 2002-től az ÓEE beiktatott kántoraként és presbitereként végzi a gyülekezet egyházzenei feladatait. 2002–2004-ig az Ótemplomi Szeretetszolgálatnál mentálhigiénikus. 2005-től a Támogató Szolgáltatás vezetője lett. 2006-tól a Házi segítségnyúj- tás, 2007-ben a Szenvedélybetegek közösségi ellátását indította el és vezette, majd módszertani osztályvezető lett. 2009-től a Berettyó–Körös TISZK kerete- in belül iskolapszichológus. 2009-től az Országos Rehab. és Szociális Szakér- tői Intézet szakértője. Kedvtelései: hangszerjáték (orgona, zongora, gitár), ze- nehallgatás, kirándulás, autóvezetés, olvasás.
Jáoz-Keszt, ItámárJáoz-Keszt, Itámár (Keszt Péter Ervin, Szarvas, 1934. aug. 3.) író, költő, műfordító. Szülei: Dr. Keszt Béla, Őze Anna. Iskolái: Elemi Iskola, Szarvas; középiskolái: Szar- vas, Vajda P. Gimn., Bp., Eötvös J. és Apáczai Gimnázi- um; egyetem: Hebrew Univ. off Jerusalem, 1961, héber nyelv és irodalom. Pályája: 1944-ben családjával együtt elhurcolták Ausztriába, majd a bergen-belseni koncentrá- ciós táborba. Családja 1951-ben illegálisan hagyta el Ma- gyarországot, s Izraelben telepedett le. Zsengéit magyarul írta. Első héber nyelven írt kötete, a Táj füstben, a deportálás élményét dolgozza fel. Mintegy 20 kötetének tekintélyes része a magyar költészet héber nyelvű fordítása. Nő- vérével közösen 1958-ban megalapította a tel-avivi Eked Könykiadót. Köte- tei: Magyar, illetőleg héber és magyar nyelven (kétnyelvű kiadások) jelent meg A csodaszarvas (Cvi Hápláot) – a magyar költészet kincsesháza (Tel- Aviv, 1984), Mai magyar költők antológiája (Tel-Aviv, 1987), Zsidósors a ma- gyar költészetben (Tel-Aviv, 1989), Itámár Jáoz-Keszt versei (Budapest, 1989), Kassák Lajos versei (Tel-Aviv, 1992) Tájkép füstben (Bp., 1998). Ki- tüntetései: Talpír-díj, a Magyar PEN Club elismerő kitüntetése, 1985.
Járó PálJáró Pál (Dunapataj, 1932. nov. 24.) ny. kereskedő, köny- velő. Szülei: J. István, Kasszián Margit. Élettársa: Pljesovszki Erzsébet ny. könyvelő. Gyermekei: J. Aran- ka, J. Attila. Iskolái: Elemi Népiskola, Pesterzsébet, 1942; Polgári Isk., Dunapataj, 1946; Iparos Tanoncisk., Dunapataj, 1948. Végzettsége: kereskedő, 1948; kirakat- rendező, 1952. Pályája: Eddigi munkahelyei: Földműves Szövetkezet, Dunapataj, 1948–1952-ig; Községi Tanács VB Szarvas, 1952–1955-ig; Honvédség polgári alkalmazott, Mezőtúr, 1955– 1963-ig, majd a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet dolgozója 1963–2000-ig. Sporttevékenysége: Dunapatajon kezdett futballozni a Dunapataji SE megyei I. osztályú együttesében, 1948–1952-ig. Mezőtúron töltötte katonai szolgála- tát, onnan került Szarvasra. 1952–1972-ig játszott a Szarvasi Traktor SE, MEDOSZ SE, Szarvasi SC, Szarvasi Spartacus SC, végül a Szarvasi Főisko- la–Spartacus SC NB III-as és NB II-es együtteseiben. Kitüntetése: Szövetke- zet Kiváló Dolgozója, 1975. Kedvtelései: labdarúgás, horgászat.
Jedlinszki Mária dr.Jedlinszki Mária dr. (Orosháza, 1964. márc. 10.) tüdő- gyógyász szakorvos. Szülei: J. Béla, Paulik Jolán. Gyer- mekei: Papp Daniella, Papp Fruzsina. Iskolái: Jancsó János Ált. Iskola, Tótkomlós, 1978; József Attila Gimn., Makó, 1982; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, 1988; általános orvos; tüdőgyógyász szakorvos 1993. Pályája: 1988–1993-ig a Gyulai Tüdő- kórházban dolgozott. 1993-tól a Szarvasi Tüdőgondozó Intézet vezetője. Az intézet vezetőjeként tüdőszűréssel, tüdőgondozással, tü- dőgyógyászati szakrendeléssel, ezen belül légúti allergológiával foglalkozik. 2004–2005-ig az EGYMI igazgatója. 2005 végétől, a szakrendelő intézet gazdasági társaságokká alakulásától a Szarvasi Tüdőgyógyász Kft. ügyveze- tő igazgatója. 1998–2002-ig a Nagycsaládosok Egyesületének képviseleté- ben a Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának külső, megbízott tagjaként tevékenykedett. A Szarvasi Asztmás Betegek Egyesületének alapítója, szak- mai társelnöke. Kedvtelése: olvasás, utazás.
Jelen MihályJelen Mihály (1943–2009) vállalkozó. Szülei: J. Mihály, Tóth-Maczonka Erzsébet. Felesége: Szurovecz Ilona ny. üzletvezető; vállalkozásban családtag. Gyermeke: J. Ti- bor László. Iskolái: Ált. Iskola, Szarvas, 1957; Békéscsa- bai Közgazdasági Technikum, 1962, kereskedelmi techni- kus; 1964, felsőfokú áruforgalmi képesítés. Pályája: 1957–1993-ig az Univerzál Kereskedelmi Vállalat alkal- mazottja, később üzletvezetője. 1993–2009-ig a Jelenker Bt. ügyvezetője, tulajdonosa. Kitüntetései: Kiváló Dolgozó, öt alkalommal.
Jelen TiborJelen Tibor László (Szarvas, 1967. jún. 1.) vállalkozó, ügyvezető. Szülei: J. Mihály, Szurovecz Ilona. Felesége: Ribárszki Erika értékesítő. Gyermeke: J. Martin. Isko- lái: 2. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1981; Békéscsabai Köz- gazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, 1985, ke- reskedelmi boltvezető. Pályája: 1985–1995-ig vendéglátóipari egységek üzletvezetője. 2005-től kis- és nagykereskedelmi egyéni cég, a Jelenker Bt. ügyvezető- je, 2009-től tulajdonosa. Kedvtelései: mozi, darts.
Jerkovics Sándor dr.Jerkovics Sándor dr. (Baja, 1955. dec. 18.) ügyvéd. Szülei: J. Sándor, Rákosi Magdolna. Gyermeke: J. Anna. Iskolái: József Attila Ált. Iskola, Baja, 1970; III. Béla Gimn., Baja, 1974; JATE Állam- és Jogtudományi Kar, 1985, jogász. Pályája: 1974-75-ben a Bajai Kismo- tor- és Gépgyár alkalmazottja, 1975–77-ig a bajai Bácska Bútorgyárban raktáros. 1977–79-ig sorkatonai szolgála- tát teljesítette. 1985-ben fejezte be a jogi egyetemet, az- óta Szarvason ügyvéd. 1990–93-ig tagja volt a helyi MDF-nek, 1990–94-ig önkormányzati képviselő, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, az ország- gyűlési képviselő jogtanácsosa. 1998-tól ismét tagja a szarvasi Képviselőtes- tület Ügyrendi és Jogi Bizottságának. Az MDF szakadása után, 1995–96-ig a MIÉP tagja volt. 1996-tól az FKgP tagja, a párt ügyésze. Az Országos Evan- gélikus Egyház Zsinatának rendes tagja, a Nyugat-Békés Megyei Evangéli- kus Egyházmegye ügyésze. Kuratóriumi tagja a Doni Katasztrófa Emlékéért, az Európai Mesterségekért, a Szarvasi Szociális Otthonért, a II. Világháború Hőseiért Alapítványnak. (Ez utóbbinak alapító tagja.) Az 1970-es években több bajai ifjúsági zenekar dobosa és énekese volt; ifjúsági korában verseny- szerűen birkózott és versenyszerűen evezett a Bajai Spartacus SE-ben. Írá- sai: Az ügyvédi felelősség rendezéséről (1985, díjazott pályamű); kéziratban: értekezés, kisregény, versek, aforizmák. Kitüntetései: háromszoros élenjáró kiskatona, 1978. Kedvtelései: zenehallgatás, sport.
Józsa József Vilmos Ph.DJózsa József Vilmos Ph.D (Csongrád, 1957. márc. 29.) tudományos főmunkatárs. Szülei: J. Gusztáv, Víglási Irén. Felesége: Kawiecka Barbara, hidrobiológus. Gyer- mekei: J. Alexandra, J. Vanda, J. Dávid. Iskolái: Ének- zenei Ált. Iskola, Csongrád, 1971; ATE Olsztyn, Len- gyelország, 1983, okl. halászati agrármérnök; 2008, Ph. D. Pályája: 1983-1986 között kerületvezető az „Új Élet” Halászati Tsz-ben. 1986-tól 1992-ig a HAKI-ban dolgo- zik különböző beosztásokban. 1992–2009 között tud. munkatárs, majd tud. főmunkatárs. 1994 óta a DATE Főiskolai Karán és a jogutódjainál halászati szaktárgyak oktatásában vesz részt. Írásai: 10 könyv, ill. könyvrészlet tár- szerzője, 21 cikk és 32 tanulmány szerzője. Kitüntetése: Ezüst Bölcső-díj, 2006; Kedvtelései: olvasás, utazás.
Juhász AttilaJuhász Attila (Szarvas, 1977. aug. 30.) közművelődési előadó, intézményegy- ség-vezető. Szülei: J. Gyula, Szabó Mária. Felesége: Szilágyi Erika bérszám- fejtő. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1991; Tömörkény I. Művészeti Szakközépiskola, Szeged, 1996, színházi táncos; TSF, Szarvas, 1999, óvodapedagógus; TSF, Szarvas, 2000, gyermektánc- oktató; Magyar Táncművészeti Főiskola, Bp., 2005, nép- tánctanár. Pályája: 2000–2004-ig a Vajda Péter Művelő- dési Központban kulturális szakember. 2000–2006-ig a TSF Pedagógiai Főiskolai Karon óraadó; 2003–2006-ig Békéscsabán a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolá- ban óraadó. 2001–2008-ig a Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában néptáncpedagógus. 2008-tól a Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi intézményegység- vezetője. 2004 óta a Tessedik Táncegyüttes Művészeti Vezetője. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Martin György Néptáncszövetség vala- mint a Viharsarok Néptáncszövetség tagja. Kedvtelései: néptánc, horgászat.
Juhász Irén dr.Juhász Irén dr. (Sarkad, 1943. máj. 26.) régész, történész. Szülei: J. János, Pallag Julianna. Férje: Dr. Pápai Pál ny. közgazdász. Iskolái: Erkel F. Gimn., Gyula, 1961; ELTE Bölcsészettudományi Kar, régészet, Budapest, 1966, ré- gész és történelem szakos középiskolai tanár; 1987, egye- temi doktor. Pályája: 1966-tól a gyulai Erkel Ferenc Mú- zeum gyakornoka majd régésze. 1969–73-ig a b.csabai Munkácsy Mihály Múzeumban régész, 1973-tól a szarvasi Tessedik Múzeum régésze, 1982-től tudományos főmunkatársa, 1990-től fő- muzeológusa, 1994-–2000-ig igazgatója. A közel száz ásatása közül vésztői Csolt-monostor feltárásával és a Történelmi Emlékhely létrehozásával, vala- mint a szarvasi rovásírásos tűtartó megtalálásával ért el jelentős régészeti ered- ményeket. Tagja a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak, vala- mint a Pulszky Társaságnak. Írásai: Közel ötven szakpublikáció, két önálló szakmonográfi a; két városi (vésztői) történeti monográfi a; egy fi lm. Ismeretter- jesztő írások sora jelent meg többek között a Békés Megyei Múzeumok Közle- ményei című folyóiratban, az Archeológiai Értesítőben, a Békési Életben. Ki- tüntetései: Miniszteri Dicséret, 1975; Szocialista Kultúráért, 1981; Nívó-díj, 1983; Békés Megyéért, 1998; Vésztő Város Díszpolgára, 2002.
Juhászné Darabos Mária (dr.-né)Juhászné Darabos Mária (dr.-né) (Szarvas, 1942. jún. 29.) ny. általános is- kolai tanár. Szülei: D. János, Bakulya Mária. Férje: Dr. J. László ny. orvos. Iskolái: 3. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1956; Vajda Péter Gimnázium, 1960; Ta- nárképző Főiskola, Szeged, 1967, magyar-szlovák szakos általános iskolai tanár; Békéscsabai Tanítóképző Főiskola, (speciálkollégium); 1991, vallástör- ténet. Pályája: 1960-ban mint képesítés nélküli tanító kezdte pályáját Csabacsűd, Kondoros, Kardos, majd Szarvas általános is- koláiban. Tanári képesítésének megszerzése után (1967) 1974-ig a Középhalmi Körzeti Általános Iskola Ezüstsző- lő-felső tagiskolájában tanított, 1969–74-ig a tagiskola vezetője. Az iskola körzetesítése után a jogutód iskola (3. Számú, ill. Petőfi Sándor Általános Iskola) tanára, 1976– 90-ig igazgatóhelyettese. Alapszervezeti szakszervezeti titkári, munkaközösség-vezetői, könyvtárosi feladatokat is ellátott. A Zöld Szív nevű környezetvédelmi mozgalom iskolai csoportveze- tőjeként tanítványaival részt vett a város szépítésében. 1997-ben vonult nyug- díjba. Írója és társszerkesztője a Petőfi Sándor Általános Iskola története c. tanulmánynak (Szarvasi Krónika, 2005/19). Kitüntetései: Az Oktatásügy Ki- váló Dolgozója, 1977; Kiváló Pedagógus, 1990. Kedvtelései: utazás, olvasás, keresztrejtvényfejtés.
Juhászné Kurucz EditJuhászné Kurucz Edit (Szarvas, 1961. júl. 12.) ált. isko- lai tanár. Szülei: K. Mihály, Valastyán Judit. Férje: J. Ba- lázs főépítésvezető. Gyermekei: J. Edit, J. Dóra, J. Ba- lázs. Iskolái: Szarvas, 1. Sz. Ált. Iskola, 1971; 2. Számú Általános Iskola, 1975; Vajda Péter Gimnázium, 1977; Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium, 1979; Juhász Gyu- la Tanárképző Főiskola, Szeged, 1984, matematika-fi zika szakos ált. isk. tanár; Szegedi Tudományegyetem JGYTF PK, számítástechnika-tanár. Pályája: 1984-től a szarvasi 1. Számú Általános Iskolában és jogutódjaiban (2000-től Benka Gyula Evangélikus Általános Is- kola) tanít, 2000-től a matematika-fi zika-számítástecnikai munkaközösség vezetője. 1972-től kosárlabdázott. 1977–79-ig a Kecskeméti SC NB I-es, 1979–1983-ig a SZEOL NB I-es, 1984–87-ig a Szarvasi FSC NB I-es kosár- labdacsapat tagja. Kedvtelései: számítógép, sport (kosárlabda).
Juhos EszterJuhos Eszter (Szarvas, 1970. jún. 13.) ruhakészítő. Szü- lei: J. János, Klyucsik Judit. Élettársa: Ruzsinszki Zol- tán karbantartó. Gyermeke: R. Viktor. Iskolái: Ált. Isko- la, Csabacsűd, 1984; 611. Sz. Székely Mihály Szakm. Int., Szarvas, 1987; nőiruha-készítő. Pályája: 1987-től a Szirén Ruházati Szövetkezetben dolgozik Szarvason. Sporttevékenysége: 1986–1993-ig az NB II-es és NB I. B-s Szarvasi Szirén SE, 1993–1999-ig az NB II-es és NB I. B-s Martfűi VSE kézilabda-csapatának kapusa. Kedvtelései: kirándulás, kerékpározás, zene.
Juhos GyörgyJuhos György (Szarvas, 1952. okt. 29.) vállalkozó. Szü- lei: J. György, Filyó Judit. Felesége: Lukács Mária vál- lalkozó. Gyermekei: J. Krisztina, J. Petra. Iskolái: 1. Sz. Ált. Iskola, Szarvas, 1967; Vajda P. Gimn., Szarvas, 1971; Vendéglátóipari Szakközépiskola, Bp., 1979, vendéglátóipari technikus. Pályája: 1971 és 1987 között az Utasellátó Vállalatnál üzletvezető, majd 1987-től ma- gánvállalkozó. 1987-től a szarvasi Négy Muskétás Ven- déglő egyik tulajdonosa, 1995-től a békésszentandrási Zöld Sas Vendéglő üzemeltetője. Kedvtelései: sport; szabadidejét unokáival, családjával tölti.
Juhosné dr. Pleskó ÁgnesJuhosné dr. Pleskó Ágnes (Orosháza, 1969. jan. 4.) váro- si vezető ügyész. Szülei: P. Ferenc, Kiss Amália. Férje: Juhos Tibor kereskedő. Gyermekei: J. Tamás, J. Tibor. Is- kolái: Kulich Gyula Ált. Iskola, Orosháza, 1983; Táncsics Mihály Gimn., Orosháza, 1987; JATE Állam- és Jogtudo- mányi Kar, Szeged, 1992, jogász; jogi szakvizsga, 1994. Pályája: 1992-től az Orosházi Városi Ügyészség fogal- mazója. 1994-től a Békési, majd 1995-től a Békéscsabai Városi Ügyészség büntető ügyszakos ügyésze. 2005-től megbízott vezető-he- lyettes ügyész a Békéscsabai Városi Ügyészségen. 2006. október 16-tól a Szar- vasi Városi Ügyészség vezető ügyésze. Kitüntetése: Megyei Főügyészi Elis- merő Oklevél, 2009. Kedvtelései: tenisz, kosárlabda, jóga.