Főoldal
A mĂşlt szilĂĄnkjai
Képek a város jelenéből
Szarvasi KrĂłnika
A Szarvasi KrĂłnika KiskĂśnyvtĂĄra
A Szarvasi KrĂłnika repertĂłriuma
A Szarvasi KrĂłnika szĂĄmai
  A honlap kĂŠszĂ­tői
Szarvasi Krónika

Szarvasi Krónika 19. szám 2005
<< Vissza

Szerkesztőbizottság
Dr. Búzás László
Dr. Kutas Ferenc
Dr. Marjai Gyula
Dr. Molitorisz Pál
Dr. Reszkető Péter

Felelős szerkesztő
Dr. Kutas Ferenc

Tartalom

Jelenidőben  
   
Szarvas Város Baráti Körének kitüntetettjei (Szerkesztette: Dr. Kutas Ferenc) 4
Kálmán Attiláné: Az Arborétum növényei. Közönséges tiszafa 6
Dr. Kutas Ferenc: Sorsok és emberek: dr. Kóczy Kálmán ny. körzeti orvos 8
   
Iskolatörténet  
   
Szűcs Gyula: A szarvasi Óvónőképző Intézet története 17
Dr. Tímár Jánosné: A szarvasi Vajda Péter Gimnázium története az évkönyvek tükrében 35
Dr. Juhászné Darabos Mária-Szironyné Zsabka Edit: A Petőfi Sándor
Általános Iskola története
39
Lelkes Pál: A tanyai iskolák története 9. rész 66
   
Múltunkat idézve  
   
Dr. Molitorisz Pál: Dr. Mendöl Tibor és Szarvas 70
Dr. Dörnyei Sándor: Egy furcsa alak városunk múltjából 84
Dr. Kutas Ferenc: Áttelepültek 88
Dr. Reszkető Péter: Kettétört lélekkel (Elbeszélés) 98
Molnár László: Galambtenyésztés Szarvason 101
Korim János: Örménykút és Kardos földrajzi nevei 2. rész 105
   
Nemzetiségeink életéből  
   
Fellerné Búzás Klára: A roma kulturális identitásváltás válsága helyi
roma közösségekben
110
   
In memoriam  
   
Dr. Gyalog Sándor (Dr. Reszkető Péter) 120
Popják György (Dr. Molitorisz Pál) 122
Kántor Zsolt: Csend-magnó (Vers) 124
   
Szemle  
   
Szarvas (Dr. Reszkető Péter) 126
Családi élet (Molnár László) 129
Ruzicskay tárlat (Dr. Reszkető Péter) 130
Érzés (Dr. Reszkető Péter) 132
Szarvason történt 2004-ben (K. Szarka Judit) 135

A 19. szám munkatársai

Dr. Dörnyei Sándor ny. jogász
Fellerné Búzás Klára főiskolai oktató
Dr. Juhászné Darabos Mária ny. általános iskolai tanár, igazgatóhelyettes
Kálmán Attiláné a Szarvasi Arborétum munkatársa
Korim János ny. középiskolai tanár
K. Szarka Judit ny. főiskolai adjunktus
Kántor Zsolt költő, kiadói igazgató
Dr. Kutas Ferenc középiskolai tanár, szerkesztő
† Lelkes Pál ny. tanító
Dr. Molitorisz Pál városi vezető ügyész
Molnár László ny. igazgatói hivatalvezető
Dr. Reszkető Péter főiskolai docens
Szironyné Zsabka Edit általános iskolai tanár
Szűcs Gyula ny. intézeti tanár, igazgatóhelyettes
Dr. Tímár Jánosné könyvtáros

Szakmai lektorok
Dr. Bencsik Endre
Dr. Búzás László
Szakács Mihályné dr.
Szvák Jánosné
Tóth Tamásné

A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma

Dr. Demeter László fürdőigazgató, a Kuratórium elnöke
Földesi Zoltán országgyűlési képviselő, közművelődési szakértő
Kiszely Mihály alpolgármester, gazdasági szakértő
Dr. Kutas Ferenc tanár, szerkesztő, a Kuratórium ügyvezetője
Tusjak Lászlóné könyvtárigazgató, adminisztrációs szakértő

Tipográfia: Dr. Kutas Ferenc

Technikai munkatársak
Aszódi Gabriella, Bohák Dóra, Liska Anikó,
Védőné Gráfik Erzsébet

Fotó
Bakula János
Tatai László
archív fotók

A 19. szám megjelenéséhez adójuk egy százalékával hozzájárultak:

Aszódi Antal, Békésszentandrás, Fellerné Búzás Klára Szarvas, K. Szarka Judit Szarvas, Kutas Béla Szeged, dr. Kutas Ferenc Szarvas, ifj. Kutas Ferenc Szarvas,
dr. Marjai Gyula Szarvas, dr. Molitorisz Pál Szarvas, Regős Mátyás Szarvas,
dr. Reszkető Péter Szarvas és mindazok, akiknek neve nem jutott a szerkesztőség tudomására.

Egyszeri támogatást nyújtott:

Szarvas Város Képviselőtestülete, Cseh Pál Mezőhegyes, Litauszky György Szarvas.

A címlapon

Tessedik Sámuel A Paraszt ember Magyarországban (1784-1786) c. művének falurendezési tervezetéhez készült címer látható. Tessedik reformgondolatainak foglalata. Képi része az egykori szarvasi parasztnép mezei foglalatosságait és az akkori szerszámokat ábrázolja. A felső, latin idézet fordítása: "Imádkozzál, de dolgozzál, s az Isten is megsegít." Az alsó felirat magyarul: "Az embert gyermekkorától kezdve kell hozzászoktatni a tanuláshoz: ilyenformán folyamatosan gyarapítja ismereteit, s nemesebbé és szelídebbé válik az erkölcse."


Kiadja a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma.
Felelős kiadó: Babák Mihály.
Készült Szarvason a Szarvaspress nyomdában 400 példányban.
Engedélyszám: III/KUL/154/BÉ/19889, HU ISSN 0239-023X.
Megjelenik minden évben egy alkalommal, május hónapban.