Szarvas város határában, a Hármas-Körös holtágának partján, 82 ha területen 1600 fa- és cserjefaj található 5 fás növénygyüjteményben.
A legidősebb és legnagyobb, a gróf Bolza Pál alapította "angol-park", a több mint 100 éves "Pepi kert". Élővilága fokozatos gazdagodásával e természetvédelmi terület a környezetétől eltérő, új élőhellyé fejlődött.
A kezelő és fenntartó egyetemi intézet oktatási, kutatási és közmüvelődési feladatokat végez. Látogatható naponta 8-18 óra között. (Zárva dec.15.-jan.5.) Dísznövények árusítása, Bolza Mariette és T.Kiss Eszter képeinek megtekintése, csoportvezetés előzetes bejelentésre.

Im Stadtgebiet von Szarvas, am Ufer des Toten Armes des Flusses "Hármas-Körös", auf einer Fläche von 82ha, befinden sich 1600 Baum- und Gehölzesorten in fünf Pflanzensammlungen. Die grösste und älteste ist der vor mehr als 100 Jahren von Graf Pál Bolza gegründete "englischer Park", der "Pepi-Garten". Durch die Bereicherung des Lebewesenbestandes wurde dieser ein neues von seiner Umgebung abweichendes Biotop. Die Verwalter- und Erhaltersfunktionen besitzende Universität führt Unterrichts- Forschungs- und Allgemeinbildungsaufgaben durch. Besuch ist täglich zwischen 8-18 Uhr gestattet. (Geschlossen zwischen 15 Dezember und 5 Januar.) Im Arboretum werden Schmuckpflanzen verkauft, können die Gemälde von Mariette Bolza und Eszter T. Kiss besichtigt werden. Fachführung nach Vormeldung.