Az Alföldön a lótartás, a ló köré csoportosuló kultúra mindig meghatározó volt az emberek életében. 1997 tavaszán megalakult Szarvason a helyi lovasklub.
A klub 26 lovasgazdát fog össze, mintegy 100 fogatolható, nyergelhető ló áll a vendégek rendelkezésére. A Körös-Maros Nemzeti Park területén kijelöltek három túraútvonalat, melyek használatáról, illetve a túrák időpontjáról vendégeink a szarvasi Tourinform irodában kaphatnak felvilágosítást.

Pferdezucht und eine auf das Pferd sich gründende Kultur war auf der ungarischen Tiefebene im Leben der Menschen bedeutsam. Im Frühjahr 1997 wurde von 26 Pferdezüchtern der örtliche Pferdesportklub gegründet. Etwa 100 Pferde stehen Gästen zur Verfügung. Auf dem Gebiet des Körös-Maros-Nationalparks wurden 3 Wege für Pferdetouren errichtet. Über das Nutzungsbediengungen dieser Wege und den Zeitpunkt der organisierten Touren können die Gäste im szarvaser Tourinfo-Büro Informationen erhalten.

Having horses and a close connection between the culture and the horses were always determining in people's life here on the Great Plain. In the Spring of 1997 the local horse club was founded in Szarvas. The club has 26 members, meaning that there are around 100 horses that are available for horseback and coach riding for the guests. In the Körös-Maros National Park there are three tour routes and visitors can get information about their use and the time they are available in the Tourinform office in town.

®ivot µudi na Dolnej zemi bol vľdy spojený s chovom koní. Na jar v roku 1997 bol Sarvaąi zaloľeny jazdecký klub. Klub tvorí 26 pohoničov, ktorí môľo pre hostí osedla» a zapriahnu» 100 koni. Na území Národného parku Kereą-Maroą sú vyznačené tri trasy. O ich vyuľití a časovom harmonagreme sa môľete informova» v kancelárii Sarvaąského informačného strediska-Tourinform.