Login

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2018. év január hó 1. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra a 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelést célzó pontosítási igények miatt került sor.A módosítások indokául szolgálnak, hogy az általános forgalmi adó törvény (2007. évi CXXVII. tv.) évközi módosítása szerint az internet hozzáférési szolgáltatás ÁFÁ-ja 2018. január 1-jétől 18 %-ról 5 %-ra csökken, illetve az időközben felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban, körülményekben és műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások. A Szarvasi Általános Informatikai Kft. a fentiekre figyelemmel módosítja a szolgáltatásaihoz tartozó ÁSzF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagjait és a kínált csatornák szerepeltetésének a Társaságunk által vállalt időpontját. A változások nem járnak díjemeléssel.

 

Internet szolgáltatásban:

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. a fentiekre figyelemmel módosítja a szolgáltatáshoz tartozó ÁSzF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok 2018. január 1-jétől érvényes havi előfizetői díjait:


Hozzáférési mód: koax-optikai kábelhálózaton (HFC) kábelmodemmel

Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása Garantált le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül
[Mbps]
Sávszélesség
(a maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül)
[Mbps]
nettó ár 2017.12.31-ig áfa 2017.12.31-ig bruttó ár 2017.12.31-ig nettó ár 2018.01.01-jétől áfa 2018.01.01-jétől bruttó ár 2018.01.01-jétől
NET DJA 1 / 0,0625 5 / 0,125 1.661 Ft 18% 1.960 Ft 1.661 Ft 5% 1.745 Ft
NET2.0 0,125 / 0,0625 5 / 0,125 1.958 Ft 18% 2.310 Ft 1.958 Ft 5% 2.055 Ft
NET2 0,125 / 0,0625 40 / 1 2.839 Ft 18% 3.350 Ft 2.839 Ft 5% 2.980 Ft
NET3 0,125 / 0,0625 45 / 10 3.932 Ft 18% 4.640 Ft 3.932 Ft 5% 4.130 Ft
NET4 0,125 / 0,0625 50 / 3 4.407 Ft 18% 5.200 Ft 4.407 Ft 5% 4.625 Ft
NET5 0,125 / 0,0625 55 / 15 5.737 Ft 18% 6.770 Ft 5.737 Ft 5% 6.025 Ft
NET7 0,125 / 0,0625 70 / 10 7.085 Ft 18% 8.360 Ft 7.085 Ft 5% 7.440 Ft
NET8 0,125 / 0,0625 90 / 30 9.449 Ft 18% 11.150 Ft 9.449 Ft 5% 9.920 Ft
NET10 0,125 / 0,0625 120 / 10 11.814 Ft 18% 13.940 Ft 11.814 Ft 5% 12.405 Ft

Hozzáférési mód: optikai ethernet (FTTx) hálózaton

Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása
(SZJ 64.20.18.0)
Garantált le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül
[Mbps]
Sávszélesség
(a maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül)
[Mbps]
nettó ár
2017.12.31-ig
áfa
2017.12.31-ig
bruttó ár
2017.12.31-ig
nettó ár
2018.01.01-jétől
áfa
2018.01.01-jétől
bruttó ár
2018.01.01-jétől
NET2 FFTx 0,5 / 0,5 40 / 40 2.839 Ft 18% 3.350 Ft 2.839 Ft 5% 2.980 Ft
NET3 FFTx 0,5 / 0,5 45 / 45 3.932 Ft 18% 4.640 Ft 3.932 Ft 5% 4.130 Ft
NET4 FFTx 0,5 / 0,5 50 / 50 4.407 Ft 18% 5.200 Ft 4.407 Ft 5% 4.625 Ft
NET5 FFTx 0,5 / 0,5 55 / 55 5.737 Ft 18% 6.770 Ft 5.737 Ft 5% 6.025 Ft
NET7 FFTx 0,5 / 0,5 70 / 70 7.085 Ft 18% 8.360 Ft 7.085 Ft 5% 7.440 Ft
NET8 FFTx 0,5 / 0,5 90 / 90 9.449 Ft 18% 11.150 Ft 9.449 Ft 5% 9.920 Ft

 
  Hozzáférési mód: mikrohullámú bázisállomások által lefedett hálózaton

Vezeték nélküli internetszolgáltatás határozatlan idejű szerződéssel Garantált le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül
[Mbps]
Sávszélesség
(a maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség saját hálózaton belül)
[Mbps]
nettó ár
2017.12.31-ig
áfa
2017.12.31-ig
bruttó ár
2017.12.31-ig
nettó ár
2018.01.01-jétől
áfa
2018.01.01-jétől
bruttó ár
2018.01.01-jétől
WiFi 0,125 / 0,0625 1 / 0,125 2.839 Ft 18% 3.350 Ft 2.839 Ft 5% 2.980 Ft

Kábeltelevízió szolgáltatásban(4. sz. melléklet):

Csatornák változásai:
  • IDx csatorna neve ID-re változik,
  • C8 megszűnik és vele egyidejűleg a Minimax műsorideje napi 24 órára nő,
  • VIVA csatorna helyett a műsorszolgáltató a Comedy Central Family csatornát osztja el,
  • a Story5 és Galaxy csatornák bekerülnek az Alap (A2) programcsomagba.
A D6 programcsomag az alacsony érdeklődés miatt megszűnik.

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szarvasnet.hu weboldalon.Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

djalogo

iso9001_200x61.jpg

Szolgáltatás minőségi követelmények

  

GLS csomagpont logo

Látogatói Statisztika

mama64
tegnaptegnap949
a hétena héten2027
a hónapbana hónapban13120
összesenösszesen1324730

Feliratkozás hírlevélre

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje 
délelőtt
délután
hétfő
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
kedd
07:00 - 12:00
zárva
szerda
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
péntek
07:00 - 12:00
zárva

Elérhetőségünk

 Levélcím: 5540 Szarvas, Szabadság út 21.
 E-mail: informatika@szarvasnet.hu
 Telefon: 66/400-000 (3C Távközlési Kft.)
66/313-781 (Invitel)
20/916-3196 (Telenor)


 Fax: 66/313-781 24-es mellék
 Web: http://www.szarvasnet.hu/
Go to top