Login

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2017. év október hó 26. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosítások indokául szolgál egyrészről a 2017. évi LXXXVIII. törvény, mely módosította az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény egyes rendelkezéseit, továbbá a szolgáltató lehetővé teszi az előfizetőtől elkülönült számlafizető útján is a díjfizetést.

Mindezek alapján 2017. év október hó 26. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

- megjelölésre került 1.5.2. pont l) és m) alpontban a 2017. évi LXXXVIII.törvény,
- az előfizetőtől elkülönülő díjfizető (ún. számlafizető) rendszer bevezetésével kapcsolatos szabályozás rögzítésre került a 7.2.3. pontban,
- a határozott időtartamú előfizetői szerződésre vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.2., 9.2.1., 9.10., 9.11., 12.4.3., 13.3.3. pontokban,
- a határozatlan időtartamú előfizetői szerződésre vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.9., 12.4.2. pontokban,
- a szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedő egyoldalú módosítására vonatkozó szabályozás módosításra került a 9.12.4. és a 12.4.7. pontban,
- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016.12.31. napi megszűnésére tekintettel módosításra került a 2. sz. melléklet 3. pontja, valamint adatpontosítások miatt módosításra került ugyanezen melléklet 7. pontja,
- a 3., 4. és 7. sz. melléklet kiegészítésre került a Digitális Jólét Alapcsomaggal,
- az 5. sz. melléklet kiegészítésre került az előfizetőtől elkülönülő díjfizetőre (ún. számlafizető) vonatkozó adatokkal.

A további módosítások indokául szolgálnak még az időközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások. A szolgáltató erre figyelemmel egyidejűleg módosítja a kábeltelevízió és internet ÁSZF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját:

Internet szolgáltatásban:

Digitális Jólét Alapcsomag bevezetése.

Kábeltelevízió szolgáltatásban:

Csatornák névváltozásai:
  - Motors csatorna neve Motorsport.TV-re változik
  - Fim+ 2 csatorna neve RTL Gold-ra változik
  - AXN Black csatorna neve SonyMovie-ra változik
  - AXN White csatorna neve SonyMax-ra változikA Szarvasi Általános Informatikai Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szarvasnet.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Attachments:
Download this file (valtozasok_20171026.doc)Kivonat a változásokról[doc]397 kB
Download this file (valtozasok_20171026.pdf)Kivonat a változásokról[pdf]255 kB

djalogo

iso9001_200x61.jpg

Szolgáltatás minőségi követelmények

  

GLS csomagpont logo

Látogatói Statisztika

mama64
tegnaptegnap949
a hétena héten2027
a hónapbana hónapban13120
összesenösszesen1324730

Feliratkozás hírlevélre

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje 
délelőtt
délután
hétfő
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
kedd
07:00 - 12:00
zárva
szerda
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
péntek
07:00 - 12:00
zárva

Elérhetőségünk

 Levélcím: 5540 Szarvas, Szabadság út 21.
 E-mail: informatika@szarvasnet.hu
 Telefon: 66/400-000 (3C Távközlési Kft.)
66/313-781 (Invitel)
20/916-3196 (Telenor)


 Fax: 66/313-781 24-es mellék
 Web: http://www.szarvasnet.hu/
Go to top