Login

Ezúton értesítjük tisztelt Előfizetőnket, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2017. év május hó 2-i hatállyal módosítja internet és kábeltelevíziós szolgáltatásainak (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra a 2003. évi C. törvény rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelést célzó pontosítási igények miatt került sor. További indokul szolgálnak az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások, illetve további pontosítási igények. A változások nem járnak díjváltozással.

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. a fentiekre figyelemmel módosítja a szolgáltatásaihoz tartozó ÁSzF 4. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagjait és a kínált csatornák szerepeltetésének a Társaságunk által vállalt időpontját.

Internet szolgáltatásban:

  • 2. sz. melléklet 3. pontjában: az Előfizető felszólamlási lehetőségei az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban a Szarvasi Járási Hivatalhoz fordulhatnak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság helyett
  • 4. sz. melléklet: szolgáltatáshoz járó postafiók tárhelyhez további postafiók tárhely vásárolható havi bruttó 254 Ft/100MB/email összegért.


Kábeltelevízió szolgáltatásban:

  • 2. sz. melléklet 3. pontjában: az Előfizető felszólamlási lehetőségei az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban a Szarvasi Járási Hivatalhoz fordulhatnak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság helyett.
  • 4. sz. melléklet: World Fashion Channel kikerül a csatornakínálatból a terjesztésének megszűnése miatt.


A Szarvasi Általános Informatikai Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.szarvasnet.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.

Attachments:
Download this file (valtozasok_20170502.doc)Kivonat a változásokról[doc]277 kB
Download this file (valtozasok_20170502.pdf)Kivonat a változásokról[pdf]121 kB

djalogo

iso9001_200x61.jpg

Szolgáltatás minőségi követelmények

  

GLS csomagpont logo

Látogatói Statisztika

mama64
tegnaptegnap949
a hétena héten2027
a hónapbana hónapban13120
összesenösszesen1324730

Feliratkozás hírlevélre

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje 
délelőtt
délután
hétfő
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
kedd
07:00 - 12:00
zárva
szerda
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
péntek
07:00 - 12:00
zárva

Elérhetőségünk

 Levélcím: 5540 Szarvas, Szabadság út 21.
 E-mail: informatika@szarvasnet.hu
 Telefon: 66/400-000 (3C Távközlési Kft.)
66/313-781 (Invitel)
20/916-3196 (Telenor)


 Fax: 66/313-781 24-es mellék
 Web: http://www.szarvasnet.hu/
Go to top