Zsilinszky Mihály (Békéscsaba, 1838. máj. 1. – Bp., 1925. okt. 6.):

  Békéscsabán született. A gimnáziumi osztályokat Szarvason végezte el. 1861-tôl a szarvasi fôgimnázium tanára. ,,Töretlen szorgalmú, erélyes tanár, a legkomolyabb önképzés alapján óhajtott tanítványainak képzôdésére'' hatni.
  Emellett szépirodalmi és tudományos értékû mûvek sajtó alá rendezésével, fordításával gyarapítja kora tudományos értékeit. Szobra a mûvelôdési központ elôtt van.

Vissza