dr. Valkovszky György

Szolgabíró. 1889-ben született Szarvason. Középiskoláit Szarvason, jogi tanulmányait Eperjesen és Kolozsváron végezte. Ezután 1914-ben szarvasi helyettes szolgabíró, majd 192-ben főszolgabíró lett. 1915-ben hadbavonult, volt az orosz és olasz harctéren és mint főhadnagy szerelt le. Kitüntetései : Koronás arany érdemkereszt, Signum Laudis. A csabacsüdi ev. egyházközség másodfelügyelője, a szarvasi ev. egyházközség tanácsosa, a szarvasi községi képviselőtestület és virilis jogon a csabacsüdi községi képviselőtestület tagja.


Vissza