dr. Tóth Pál

A szarvasi kerület országgyűlési képviselője. 1887-ben született Szarvason. Középiskolai tanulmányait az ottani ág. ev. gimnáziumban végezte el, majd 1910-ben orvosdoktorrá avatták a budapesti egyetemen. 1914-ben Szarvas község orvosává választották meg, később bevonult a 101. gyalogezredhez és eleinte mint főorvos, később mint ezredorvos sok kitüntetést szerzett. Hazatérése után 1918 októberében a szarvasi Nemzeti Tanács elnökévé választották, majd kikapcsolódott a politikai életből és egyedül orvosi hivatásának élt. Tagja lett Békésvármegye törvényhatósági bizottságának és úgy a vármegye közigazgatási, mint társadalmi életében tevékeny szerepet játszott. Egy ideig szerkesztője volt a Szarvasi Közlönynek is, de más lapokban is jelentek meg cikkei. Szarvas községe 1925-ben ügyvezető főorvossá választotta, majd 1926 decemberében a szarvasi kerület országgyűlési képviselője lett.


Vissza