dr. Silberstein Dezső

Ügyvéd. 1884-ben született Szarvason. Középiskoláít Szarvason, egyetemi tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte. Ezután Budapesten, Szolnokon és Kaposváron működött mint ügyvédjelölt, az ügyvédi vizsga letétele után pedig megnyitotta Szarvason ügyvédi irodáját. A világháborúban az orosz, olasz és albán harctéren teljesített szolgálatot. Kitüntetése : Porosz ezüst hadiemlékérem. A helyi társadalmi élet számottevő tényezője, publicisztikai tevékenységet fejt ki a helyi lapok hasábjain.


Vissza