Ribárszky Pál

Ármentesítő igazgató főmérnök. 1870-ben született Szarvason. Középiskoláit Szarvason, műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Pályáját mint királyi segédmérnök az eperjesi államépítészeti hivatalnál kezdte meg, ezután Szarvason községi mérnök, majd járási mérnök leit, 1899-ben a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat szakaszmérnöke lett, 1927 óta pedig a társulat igazgató főmérnöke. Községi mérnökségének ideje alatt építette fel a község tulajdonát képező impozáns Árpád-szállót. A világháború alatt 1916-ban vonult be katonának és mint hadnagy szerelt le. Tagja a község képviselőtestületének, a színügyi bizottságnak, a villanybizottságnak, a Hármaskörösi Halásztársulat alelnöke, a szarvasi Polgári Kör elnöke, az ág. ev, egyház presbitere, a gazdasági és építési bizottság tagja, úgyszintén az egyházmegyei épitési bizottságnak is, a szarvasi takarékpénztár igazgatósági tagja.


Vissza