Réthy Vilmos

Ecetgyáros és szőlőbirtokos. 1886-ban született Szarvason. Középiskoláit Szarvason végezte, ezután egyéves önkéntesi kötelezettségének tett eleget, majd a kolozsvári kereskedelmi akadémiára iratkozott be és ennek elvégzése után a mannheimi nemzetközi gazdasági kurzuson vett részt. Hazatérve 1909-ben a Magyar Földhitelintézet tisztviselője lett. Atyja halála után 1912-ben hazatért Szarvasra és átvette a még nagyatyja által alapított jóhírnevű ecetgyár vezetését. A világháborúban 1917-ig frontszolgálatot teljesített, ekkor súlyos betegsége következtében Orsovára osztották be őrszázadszolgálatra, később ismét frontszolgálatot teljesített a román fronton. Kitüntetései : Ezüst és bronz Signum Laudis a kardokkal. A kommun idejében és az oláh invázió alatt teljesen kifosztották ipartelepét és áruraktárát. Tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, az ág: ev. gimnázium felügyelőbizottságának, a női kereskedelmi szaktanfolyam elnöke, a Szarvasi Hitelbank igazgatósági tagja és igen számottevő tényezője a város társadalmi és kulturális életének.


Vissza