Ponyiczky Kálmán

Községi mérnök. 1874-ben született Szarvason. Középiskoláit Szarvason, műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Pályáját a hód- mezővásárhelyi folyammérnöki hivatalban kezdte meg, 1905 óta pedig községi mérnök Szarvason. A hatalmas fellendülésnek indult község csatornázása, ártézi kútak fúrása, kocsiútak kiépítése, járdaszabályozás és sok egyéb fontos létesítmény jellemzi fáradhatatlan tevékenységét. Tervei szerint és vezetése alatt épült fel a községháza, három tanyai iskola, az emeletes evangélikus iskola, a polgári leányiskola, a kondorosi templom, rengeteg magánépület stb. Közreműködése erősen elősegítette a szarvasi villamossági kérdés megoldását. A szerb, montenegrói, olasz, és orosz fronton küzdötte végig a világháborút, egyízben meg is sebesült és megszerezte a Károly csapatkeresztet. Az oláh megszállás alatt vagyonában súlyosan megkárosították. Tagja a különféle mérnökegyesületeknek, a vármegyei gazdasági egyesületnek, a békési egyházmegye építkezési bizottságának és a Szarvasi Takarékpénztár felügyelőbizottságának.


Vissza