Piliszky János

Ev. elemi iskolai igazgató. 1870-ben született Csornádon. Középiskoláit Aszódon, a tanítóképzőt Eperjesen végezte, később iparostanoncisk olaí képesítést is nyert. Maglódon, Petrőcön, Bajsán, majd 1897-től Szarvason működött mint tanító, 1901 óta pedig a szarvasi evangélikus elemi népiskola igazgatója. A vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, az ev. egyház számvevője és törvénybírája.


Vissza