pinyei Némethy Samu

Polgári iskolai igazgató. 1870-ben született Balassagyarmaton. Középiskolai tanulmányait Bonyhádon és Budapesten, a tanítóképzőt a budai pedagógiumban végezte, valamint a polgári iskolai tanárképzőt is. Ezután a fővárosi tanfelügyelőségnél tollnok volt, majd felügyelőtanár az Aranyosi-féle budapesti kereskedelmi iskolai internátusban, ezt követőleg pedig tizennégy éven át tanár az orosházi községi polgári iskolánál. 1907-ben Abrudbányára küldték a polgári iskola megszervezésére, ahol tanári és preparátori működésén kívül élénk társadalmi tevékenységet fejtett ki. Innen 1918-ban Kevevárára került és ott is maradt a szerb megszállási, utána pedig Budapesten jelentkezett szolgálattételre, ahonnan Gyulára osztották be. Gyuláról visszarendelték Kevevárára, ahol a szerbek fennhatósága alatt is folytatta a tanítást, de 1920-ban a hűségeskü megtagadása miatt kiutasították. Felettes hatósága ismét Orosházára osztotta be, ahonnan 1921-ben Szarvasra került a polgári leányiskola igazgatói székébe. A Cserkész Szövetség V. kerületének vezetőtisztje, a Méhészkör elnöke és számos tudományos és társadalmi egyesület tagja.


Vissza