Melich János (1872-1963):

  A nyelvészeti tudományok doktora. A Nógrád megyei Málnapatakról Szarvasra települt paraszti származású szülôk gyermeke.
  Tanulmányait a szarvasi gimnáziumban kezdi; de Késmárkon érettségizik. A kolozsvári egyetemre 1891-ben íratkozik be, s 1905-ben bölcsészdoktori oklevelet szerez. Ezután Bécsbe kerül, ahol két évet tölt a Theresianumban. Hazakerülve a Nemzeti Múzeum Könyvtárában dolgozik.
  1921-bem a Pázmány Péter Tudományegyetemre kerül. A Szláv-Filológiai Tanszék magántanára. Az MTA rendes tagjainak sorába is beválasztják. Késôbb az MTA Nyelv- és Széptudományi osztályának elnöke, egyben az Akadémia fôkönyvtárnoka. Szarvas díszpolgárává választották.
  1939-ben megkapta a Corvin-láncot és -koszorút. A második világháború éveiben legfôbb gondja volt az akadémiai könyvtár felbecsülhetetlen értékû anyagának megmentése a pusztulástól. Emléktáblája a múzeum falán látható.Vissza