Kello Gusztav

Ág. ev. lelkész. 1882-ben született Bártfán. Középiskoláit és teológiai tanulmányait Eperjesen végezte, azután Lipcsében, Jénában, majd Svédországban folytatott teológiai tanulmányokat és 1907-ben szentelték pappá Budapesten. Lelkészi pályáját Szarvason kezdte meg mint segédlelkész, azután Antalfalván helyettes lelkész, majd 1910-ben szarvasi vezetőlelkész lett. Az Egyhází Lapok munkatársa, beszédei és imái könyvalakban is megjelentek. Az egyházmegyei gyámintézet elnöke, a vármegyei törvényhatósági bizottság és községi képviselőtestület tagja, a cserkész egyesület felügyelőbizottságának tagja és a Hitelbank igazgatósági tagja.


Vissza