Egy szarvasi tudományos kutató biográfiája
(Szarvas város, Békés megye, Magyarország)


dr. Szilvássy László (L. Szilvássy dr.)
Születési helye és ideje:
Mátészalka (Szatmár megye), 1925. szeptember 24.
Apja neve: Szilvássy József
Anyja neve: Serly Olga Terézia
Anyanyelve és állampolgársága: magyar
Hitvese: Oskó Gizella Jolán (1935), pedagógus (tanár)
Gyermekei: Orsolya Nóra (1969) bölcsész, Ákos Gábor (1971) rádió és TV szerelő

1944 - 1947 között József fivérével együtt elhurcolt levente és szovjet hadifogoly (vers, képeslapok: [1],[2]).


Alsó és középiskolái:   Elemi iskola, Mátészalka. Gimnázium, Nyíregyháza és Nagykálló

Felsõfokú tanulmányai:   Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar (Öntözõ Szak), Gödöllõ

Végzettsége:   Agrármérnök
Oklevelének száma:   177/1956-57
Diplomadolgozatának címe:   A rizs állati kártevõi
Egyetemi doktori disszertációjának címe és száma:   A hazai rizskultúrák állat kártevõi, 154/1961
Tudományos fokozata:   kandidátus
Kandidátusi értekezésének címe és helye:   A hazai rizsvetések kémiai gyomirtása. MTA, Budapest
Az oklevél száma:   6836/1976


Munkahelyei:   Egyetemi gyakornok (1957-58) a Besenyszög-Palotási Állami Gazdaságban, innen került áthelyezéssel az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézetbe (ÖRKI), Szarvasra, a késõbbi Öntözési Kutató Intézetbe (ÖKI) .

Beosztásai:   Tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos fõmunkatárs, tudományos tanácsadó

Tudományos témafelelõs 1958 és 1990 között;

Másodállásként docens (1960-1980) a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) Fõiskolai Karán, Szarvason


A rizsfeldolgozó laboratórium vezetője (szarvas-Káka).
Öntözőmesteri Továbbképző vezetője (Szarvas-Bikazug).

Tudományos szakterülete:   A rizs (Oryza sativa) állati kártevõi és gyomnövényei elleni kémiai védekezés kidolgozása és továbbfejlesztése

Alapfokú izotópismereteket szerzett egy tanfolyamon (Budapest).
Szoros szakmai kapcsolatot tartott a Repülőgépes Növényvédelem Szolgálattal és a rizstermesztő üzemekkel. Ez utóbbiakkal: szaktanácsadás, előadások és kisérleti bemutatók.
A Magyar Rovartani Társaság tagja (Budapest).

Nyugdíjas 1986 óta, azóta is Szarvason tartózkodik.

Nemzetközi tudományos kapcsolatai voltak:   Japán, USA, Korea, (Szovjetúnió) Oroszország, (NDK, NSZK) Németország, Olaszország, Ausztria, Hollandia, Franciaország, Bulgária, Románia

Egyéb tudományos tevékenysége:   A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökséggel (NAÜ - Bécs) szerzõdéses együttmûködés keretében: izotóppal jelzett herbicidek hatását vizsgálta a rizskultúrában Szarvason az 1980- 1985 közötti években.

Közös találmányai: Újításai:


Országos jelentõségû díjazott pályázatai:  kiemelt I. díj, különdíj, kiemelt II. díj és III. díj

Új eredményei a gyomirtási technológiában:

Jelentõsebb szakdolgozatai, tanulmányai:

Önálló és társszerzõkénti publikációinak száma legalább százhúsz, melyek nagyobb része az alábbi helyeken találhatók:

A rizs kémiai gyomirtásának magyarországi krónikája a következõ publikációból tudható meg:

Egyéb kutatási és irodalmi tevékenysége:

Dr. Szilvássy Lászlót az American Biographical Institute, Inc. (North Carolina 27622 USA) 1999. évben a Kiváló Vezetõk Nemzetközi Névjegyzékébe választotta (Man of The Year 1999) mint év emberét. A beválasztás a fenti nemzetközi intézmény (ABI) Igazgató Tanácsa és Szerkesztõ Testülete javaslata alapján történt. (Reagálás: Békés Megyei Hírlap 1999. - Szarvasi kutató az év embere)

Dr. Szilvássy Lászlót az 1956-os forradalom idején az Agrártudományi Egyetemen és Gödöllő városában példamutató, nemzeti helytállásáért az Üldözöttek Szövetségének szarvasi szervezete örökös tiszteletbeli tagjaként fogadta.
Dokumentumok [pdf]: Feljegyzés, Ügyiratszám:R-1436/1957, Levél az Agrártudományi Egyetemtõl, Levéltári dokumentumok - értesítés

A Mátészalkai Mûvészetbarát egyesület tiszteletbeli tagja.

Szarvas Város Barátainak Köre Dr. Szilvássy László részére 2001-ben Szarvas Város és a Baráti Kör érdekében kifejtett sokoldalú tevékenységéért a "Szarvasért Emlékplakett" bronz fokozatát adományozta.
Szarvas városától: "Bolza Grófok emlékéért dr. Szilvássy László Úrnak" - emlékplakett

Egyéb szakmai kitüntetései: A Mezőgazdaság Kíváló dolgozója két esetben (1966, 1977)
Kíváló munkáért kitüntetés
Társadalmi tevékenysége: ülnök a városi bíróságon.
Döntőbizottsági elnök a munkahelyén
Időnként Népiellenőr Szarvason (Elismerő Oklevél)
Vegyvédelmi parancsnok a munkahelyén
Érdemes Társadalmi munkás (Hazafias Népfront elismerése)
Városszépítésért emlékérem.

Összegyûjtötte az Öntözési Kutató Intézet (ÖTKI,ÖRKI,ÖKI) 50 éves (1950-2000) fennállásának során a közéleti lapokban megjelent tudósításokat, írásokat. A kézirat megtalálható: a Szarvasi Városi Könyvtárban.

Ugyancsak összegyûjtötte a Haltenyésztési Kutató Intézet (HAKI) 1953-2003 közötti idõszakában történt jelentõsebb eseményeket a közéleti lapokból. Ez a kézirat is a HAKI könyvtárában van.

Idegennyelv ismerete: orosz és társalgási angol.
Pártonkívüli

Több írásos elismerésben is részesült. (Babák Mihály polgármester levele)


Az egyik Szilvássy címere

dr. Szilvássy Lászlót - Laci bácsit - határtalan szorgalmú, invenciózus, megelégedett, barátságos természetû embernek tartjuk. - A szerk.


dr. Szilvássy László
5540 Szarvas, Arborétum u. 6.
Telefon: 06-66/311-750.