Dénesné Sinkovicz Lenke

Önéletrajza

1931. augusztus 25-én született Szarvason. Édesapja a nyugdíjazása előtt a MÁVAUT-nál volt gépkocsivezető, édesanyja nem volt alkalmazásban. Egy fiútestvére van.

1950-ben érettségizett Békéscsabán a Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnáziumban. Ezt követően felvételi vizsgát tett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Mivel nem az Orvostudományi, hanem a Gyógyszerészet Karra vették fel, nem tanult azonnal tovább, hanem dolgozni kezdett. A munkavállalását az is szükségessé tette, hogy a szülei anyagi helyzetén könnyítsen. Ebben az évben fejezte be ugyanis az öccse az általános iskolát, s a tanulását a budapesti szakközépiskolában folytatta.

1952-ben férjhez ment. Férjétől elvált; 1977 áprilisáig éltek együtt. Volt férje okleveles mezőgazda /agrármérnök/ és képesített könyvelő, aki főagronómusként, majd főkönyvelőként dolgozott. Kezdetben azonos munkahelyeken – a Szentesi Tangazdaságban, az Alcsiszigeti és a Bánhalmi Állami Gazdaságban – dolgoztak, ahol férje mellett adminisztratív munkát végzett.

1955-ben könyvtárosként tudott elhelyezkedni a Szarvasi Községi Könyvtárban. Ezt megelőzően már felvételi vizsgát tett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen magyar-könyvtár szakára, de nem nyert felvételt. Ezért a könyvtári munkájának kezdetén előbb alapfokú könyvtártechnikai vizsgát tett, majd az ELTE levelező tagozatára jelentkezett. A magyar-könyvtár szakot 1958–1964 között végezte el.

A Szarvasi Községi, majd Járási Könyvtárból 1960-ban a Szarvasi Óvónőképző Intézet könyvtárába került, ahol 1964-ig dolgozott. Innen – a volt férje Kaposvárra történő áthelyezése miatt – a Kaposvári Megyei Könyvtárában volt tájékoztató könyvtáros. Ezt követően a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben – illetve átszervezés után Tanárképző Főiskolán – intézeti tanári, illetve főiskolai adjunktusi besorolásban könyvtártant és gyermekirodalmat tanított, valamint a Didaktika tárgyhoz kapcsolódó Szakirodalmi és könyvtárhasználati ismeretek c. résztárgyat. Oktatói munkája mellett kollégiumi nevelőtanári beosztása is volt. Mint könyvtár szakos, megbízást kapott a Könyvtári Szakbizottsági munkában való részvételre. Tanári működése alatt igyekezett kapcsolatot keresni a gyakorlati könyvtári munkával, ezért – hallgatói közreműködésével – társadalmi munkában elvállalták a gyakorló iskolai könyvtár napi 3 órás működtetését, illetve könyvtárat szerveztek a főiskolai kollégiumban.

Mivel a lakása a szombathelyi munkavállalása ideje alatt is Kaposváron volt, hetenként- kéthetenként utaznia kellett, s ez fizikailag és idegileg rendkívül igénybe vette. Ezért 1974-ben kérte a Kaposvárra történő áthelyezését.

1974. július 1-től a Kaposvári Tanítóképző Főiskola könyvtárának lett a vezetője. A könyvtári munka mellett óraadóként vett részt a könyvtári szakkollégiumi képzésben; levelező majd nappali tagozaton könyvtári osztályozást tanított, illetve gyakorlati képzést végzett.

Kaposvárról – a házasságuk megszűnésével kapcsolatos okok miatt – Budapestre került. 1978. április 15-től a Budapest Főváros Levéltára szakkönyvtárában dolgozott, de egyelőre hetenként 2 napra továbbra is lejárt Kaposvárra, mivel még nem töltötték be helyette a főiskolai könyvtárvezetői munkakört.

A könyvtáros pályán töltött 26 évéből 15 évet pedagógusképző intézményben dolgozott, így elsősorban ezen a területen van a legnagyobb szakmai gyakorlata és könyvismerete. Különösen a gyermekek olvasóvá nevelésével kapcsolatos problémák iránt érdeklődött, illetve ezzel összefüggésben a pedagógusjelöltek olvasáspedagógiai munkára való felkészítése iránt. Ilyen jellegű munkái és kísérletei miatt a Komensky Egyetem Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék meghívottjaként néhányszor részt vett Pozsonyban olvasáspedagógiai témával foglalkozó konferencián, s két alkalommal rövid korreferátumot is tartott.

1978. május 20-án Budapesten a II. kerületi Tanácsnál házasságot kötött. Férje: Dénes Lóránt

János statikus mérnök, aki a Lakóterv-nél /Budapest, Madách tér/ műszaki tanácsadói beosztásban dolgozott. Férje születési ideje: 1929. július 19. Anyja neve: Miklya Dorottya

Ezt követő munkahelyei: Budapest Főváros – könyvtárosként, Tanérképző Főiskola Könyvtára – Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár. (nyugdíjozásáig)

Képek

További képek >>>