dr. Haviár Gyula

Kir. közjegyző. 1860-ban született Szarvason. Középiskoláit Szarvason, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és az ügyvédi oklevél megszerzése után Szarvason ügyvédi irodát nyitott, ahol 1909-ig folytatott ügyvédi gyakorlatot, ekkor kir. közjegyzővé nevezték ki. Katonai szolgálatot 1882-től 1883-ig teljesített és mint tartalékos hadnagy szolgált Hercegovinában, a krivostyei felkelés idején. A világháború kitörésekor titkára volt, később pedig elnöke lett a szarvasi Vöröskereszt Egyletnek és e téren kifejtett sikeres működése elismeréseül megkapta a Vöröskereszt 2. o. hadiékítményes díszjelvényét. A vármegye törvényhatósági bizottságának 1887 óta, a községi képviselőtestületnek 1892 óta tagja, még pedig az utóbbi évtized óta virilis jogon. Tagja a vármegye közigazgatási bizottságának, valamint választmányi tagja a szegedi közjegyzői kamarának. A Szarvasi Takarékpénztár igazgatósági elnöke, a Szarvasi Kaszinó volt elnöke, az ág. ev, egyház felügyelője és a szarvasi tanítóképző felügyelőbizottságának alelnöke. A világháború utáni forradalmi időkben a Nemzeti Tanács alelnöke volt és e tisztségében mindig a túlkapások ellen küzdött. Az oláh megszállás alatt többízben eljárt a város, egyház és lakosság érdekében.


Vissza