garamszegi Géczy Dezső

Gyógyszerész. 1867-ben született Kapocsányban, ősrégi nógrádmegyei nemesi családból, mely 1395-ig vezeti vissza nemességét. Iskolai tanulmányait Nagyváradon és Budapesten végezte, azután a fővárosban folytatott gyógyszerészi gyakorlatot és 1894-ben gyógyszertárat nyitott Törökszentmiklóson. Innen 1907-ben Belényesre költözött, ott nyitott gyógyszertárat és 10 éven át Belényesnek főbírája is volt. A megszálló románok elvették gyógyszertárát, lakását kifosztották, őt magát pedig hadbíróság elé állították. Bár a hadbíróság felmentette, mégis megfosztották polgári jogaitól és addig üldözték, amíg a sok zaklatástól kifáradtan, elhatározta, hogy repatriáltatja magát. Így került Szarvasra, ahol gyógyszertárat nyitott és mint a társadalmi élet egyik igen számottevő tényezője, csendes visszavonultságban él.


Vissza