dr. Friedmann Hillél

Főrabbi. 1892-ben született a szatmármegyei Madarászon. Budapesten végezte középiskoláit és a rabbiképző szemináriumot, azután a fővárosban működött mint középiskolai vallástanár 1921-ig, amikor a szarvasi izr. hitközség főrabbijává megválasztották. Jelenlegi működési helyéről híveinek őszinte sajnálatára nemsokára eltávozik, miután Dombóvárra választották meg kerületi főrabbinak. Élénk publícísztikai és irodalmi tevékenységet fejt ki. Cikkei az „Egyenlőség"-ben jelennek meg. „A numerus clausus árnyékában" című könyve általános feltűnést keltett.


Vissza