Fehér József

Ipartestületi elnök. 1873-ban született Orosházán és ott végezte iskoláit is. A szarvasi ipartestületnek húsz éven át előljárója, 1922 óta pedig alelnöke volt egészen 1925-ig, amikor őt mint a testület egyik alapítóját elnökké választották. Tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, Szarvas község képviselőtestületének, a szegedi kereskedelmi és iparkamarának, a Délmagyarországi Iparos Szövetség alelnöke, az iparostanonciskola felügyelőbizottsági tagja, a Szarvasi Takarékpénztár igazgatósági tagja és a Polgári Kör alelnöke. Az iparfejlesztés terén szerzett érdemeiért oklevéllel tüntették ki.


Vissza