Csabai Kálmán

A Tessedik Sámuel gazdasági tanintézet igazgatója. 1878-ban született Rácszentpéteren. Középiskoláit Veszprémben , a gazdasági akadémiát Keszthelyen végezte. Azután a hódmezővásárhelyi, szabadkai és lugosi földmívesiskoláknál teljesített mint gyakornok szolgálatot. A nagyszentmiklósi és somogyszentimrei földmívesiskoláknál mint segédtanár és a csáktornyai tanítóképző intézetnél mint gazdasági tanár működött. A szerb megszállás után kiútasították Csáktornyáról, négy hónapon át vagonlakó volt és a kommun bukása után a Fejés- megyei Gazdasági Egyesülethez osztották be. 1925-ben a jászberényi földmívesiskola igazgatója lett. 1928-ban Szarvasra helyezték és megbízták a m. kis. Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet igazgatói teendőinek ellátásával. Tagja a község képviselőtestületének, az országos gazdasági szakoktatási tanácsnak és a szakoktatási tanügyi bizottságnak. Számos gazdasági agrárpedagógiai szakkcikke jelent meg a lapokban. A földmívelésügyi minisztérium kiadásában megjelent a Kisgazda Útmutatója című könyve és A Kisgazda Számvitele című könyve.

Vissza