vitéz Biki Nagy Imre

Főjegyző.1882-ben született Hódmezővásárhelyen. Középiskoláit Mezőtúron, jogi tanulmányait Debrecenben és Budapesten végezte, 1907-ben pedig Nagybecskereken elvégezte a jegyzői tanfolyamot. Mint jegyzői gyakornok kezdte Szarvason pálya- futását, 1907-ben községi aljegyző, később jegyző, majd 1925-ben főjegyző lett. Kitartóan fáradozott a község fejlesztésén. Működéséhez fűződik az országszerte híres Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet létesítése, a község utcáinak aszfaltjárdákkal való ellátása és az impozáns hősi emlékmű felállítása, mely méltó dísze Szarvas főterének. Vitézül harcolt a világháborúban, az olasz fronton súlyosan meg is sebesült és hősies magatartása a hadtörténelmi levéltárban is meg van örökítve. A kormányzó 1928-ban vitézzé avatta. A vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, tűzoltófőparancsnok, az Úri Kaszinó titkára, a testnevelési bizottság elnöke és az állami iskolagondnokság tagja.

Vissza