Báró Harruckern János György
                                1664-1742
A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE
 
 

DIE STADT UND IHRE UMGEBUNG

THE CITY AND ITS SURROUNDINGS

MESTO A OKOLIE

A török hódoltság idején Szarvas település, amit a mai Ótemplom helyén álló egykori Szarvas-domb után neveztek el, teljesen elpusztult. Erre az elnéptelenedett területre, a török kiűzése után, az új tulajdonos, báró Harruckern János György szlovák telepeseket hozott. Ezért a város újkori történelmét 1722-től jegyzik. Az újratelepítés után dinamikus fejlődésnek indult, de napjainkig elsősorban mezőgazdasági jellegű település maradt. Szarvas az Alföldön, a Hármas-Körös holtágának bal partján fekszik, környezete a múlt század második felében végzett folyamszabályozások nyomán alakult ki. Az egykori ártér ma Békés megye egyik legszebb része. Tessedik Sámuel munkásságának köszönhetően a várost, a régi alföldi településre jellemző girbe-gurba utcák, sikátorok helyett, nyílegyenes, sakktáblaszerűen elhelyezkedő utcák alkotják. Szarvas iskolaváros, a mezőgazdasági tudományok egyik központja, a Körös-part Athénjaként is szokták emlegetni.

Während der Türkenzeit wurde die uralte Siedlung Szarvas, die nach dem an der Stelle der heutigen Alten Kirche stehenden Szarvas-Hügel benannt wurde, völlig vernichtet. An dieses entvölkerte Gebiet hat nach der Verteibung der Türken der neue Besitzer des Territoriums, Baron János Harruckern, Slowaken angesiedelt. Deshalb wird die neuzeitliche Geschichte der Stadt von 1722 an gerechnet. Nach der Neubesiedlung begann eine dynamische Entwicklung, aber die Siedlung hat bis heute vorrangig landwirtschaftslichen Charakter. Szarvas liegt in der Tiefebene, am linken Flussufer des toten Armes des Flusses "Hármas-Körös". Ihre Umgebung entstand durch die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgeführten Flussregulierungen. Das ehemalige Flutungsgebiet ist einer der schönsten Teile des Komitat Békés. Dank der Arbeit von Sámuel Tessedik ist das Stadtbild anstatt den für die alten Siedlungen der ungarische Tiefebene charakterischen gewundenen Straßen und engen Gassen von schachbrettartig angeordneten, geraden Strassen geprägt. Szarvas ist eine Schulstadt und ein Zentrum der Landwirtschaftswissenschaften. Oft wird es als Athen des Körösufers erwähnt.
During the Turkish occupation Szarvas village, named after the earlier Szarvas hill where the Old Lutheran Church stands today, was completely demolished. After the Turks were driven from the country, the new owner Baron János György Harrucken brought Slovakian settlers to this depopulated area. Therefore the town's modern-age history is counted from 1722. After the resettlement a dynamic development started, but the town has remained a mainly agricultural settlement.
Szarvas lies on the left side of the backwater of river Hármas-Körös, on the Great Plain. Its environment got its final shape after the regulations of riverways, made in the second half of the last century. The former flood area is one of the most beautiful parts of Békés County.
Due to Sámuel Tessedik's work the town is made up of straightstreets, arranged in chess-board-like pattern, unlike most of the Great Plain's old villages that have winding streets and alleys. Szarvas is a school town, one of the centres of agricultural sciences and often mentioned as the Athens of the Körös riverside.
V období tureckých vojnových výprav, usadlos» Sarvaą - nazvali ju podµa kopca Sarvaą (Jeleň), ktorý sa nachádzal na mieste dneąného Starého evanjelického kostola - celkom zanikla. Po vyhnaní Turkov, nový majiteµ, barón Juraj Ján Harruckern, znovuosídlil vyµudnené územie slovenskými kolonistami. Preto novobodé dejiny mesta sa zaznamenávajú od roku 1722. Po znovuosídlen mesta nastáva jeho dymanický rozvoj, ale oblas» si zachovala poµnohospodársky ráz aľ do dneąných dní., barón Juraj Ján Harruckern, znovuosídlil vyµudnené územie slovenskými kolonistami. Preto novobodé dejiny mesta sa zaznamenávajú od roku 1722. Po znovuosídlen mesta nastáva jeho dymanický rozvoj, ale oblas» si zachovala poµnohospodársky ráz aľ do dneąných dní. Sarvaą leľí na µavom brehu mŕtveho ramena rieky Kereą, na Dolnej zemi. Vznikol v druhej polovici minulého storočia, po regulačných úpravách prostredia. Voµakedy zaplavené územie je dnes najkrająou čas»ou Békeąskej ľupy. Namiesto krivoµakých úzkych uličiek starodávnych dolnozemských usadlostí, vďaka činnosti Samuela Teąąedika, mesto tvoria svojrázne rovné ulice, ktoré ako, ąípy sa zbiehajú do ąachovnicej pdoboby. Sarvaą je mestom ąkôl, významným centrom poµnohospodárskych vied, označený ako Atény na brehu Kereąa.